Control de Gestiune

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 55158
Mărime: 345.07KB (arhivat)
Publicat de: Elena M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector drd. Vanghele Cristian
Universitatea Andrei Şaguna Facultatea de Ştiinţe Economice

Extras din curs

TEMATICA- CONTROLUL DE GESTIUNE

Subiecte:a)- Controlul de gestiune-concept

b)- Controlul de gestiune-definiţie,trăsături,obiective

c)- Controlul de gestiune-istoric,evoluţie

d)- Controlul de gestiune-perspective

e)- Controlul de gestiune-legatura cu gestiunile întreprinderii

(contabilitate,marcketing,resurse umane,financiara,etc)

f)- Controlul de gestiune-strategii,legatura cu alte discipline

g)- Controlul de gestiune-comparaţia cu alte forme de control

a)- Controlul de gestiune-concept

Controlul de gestiune ca şi concept reprezintă arta de a gestiona sau de a lua decizii pertinente privind utilizarea unor resurse limitate. La nivelul întreprinderii, gestiunea constă în a obţine maximum de beneficiu din resursele financiare investite. Una din finalităţile contabilităţii este posibilitatea unei judecăţi asupra gestiunii, pornind de la contul de rezultat şi bilanţ, exercitând un control asupra utilizării acestor resurse.Controlul înseamnă, în sens restrâns, o acţiune de supraveghere sau verificare, în direcţia voită.Gestiunea şi controlul sunt strâns legate între ele. De altfel, este imposibil să gestionezi fără să controlezi. Acest fapt este fundamental, deoarece permite înţelegerea naturii procesului de gestiune şi rolul procedurilor de control în acest proces. Într-adevăr, orice proces de gestiune are o finalitate: managerul urmăreşte un obiectiv şi vrea să realizeze un rezultat. Pentru a face aceasta, el trebuie să ia hotărâri pe baza informaţiilor disponibile şi să implementeze deciziile luate. Într-o lume ideală, managerul, cel care gestionează resursele, va fi capabil să definească obiective realiste şi coerente, el va fi perfect raţional şi capabil să ia decizia optimă. Rezultatele obţinute vor corespunde întrutotul obiectivelor.În realitate, informaţia este imperfectă, capacitatea de raţionament a gestionarului este limitată, activitatea întreprinderii se derulează în mod necesar în cadrul unui mediu în care alţi agenţi socio-economici urmăresc obiective şi desfăşoară acţiuni opuse, adeseori în concurenţă. Orice control măsoară rezultatele unei gestiuni şi le compară cu obiectivele fixate dinainte pentru a şti dacă există concordanţă sau divergenţă. Atunci când este necesar, controlul ajunge la o întoarcere în amonte pentru rectificarea deciziilor şi acţiunilor întreprinderilor.Este necesară aprecierea periodică a distanţei dintre previziuni şi realizări în scopul de a lua noi decizii.

Aceasta constituie efectul de reacţie care, după o logică cibernetică, permite controlul evoluţiei situaţiei. Mecanismul implementat prin corelarea gestiunii bugetare cu analiza abaterii de la costurile prestabilite, reprezintă esenţa procedurilor de control în foarte multe întreprinderi.În cazul gestionării unei întreprinderi mici, acest mecanism de control prin reacţie funcţionează de o manieră intuitivă cu mai multă sau mai puţină eficacitate.În cadrul unui organism complex, problemele de gestiune şi control se vor multiplica:

În primul rând controlul este înţeles şi analizat prin respectarea unei norme. El se conformează regulii, ceea ce înseamnă un control de regulariate.

În al doilea rând multitudinea membrilor organizaţiei antrenează un anumit număr de obiective şi existenţa unor situaţii conflictuale. Teoria microeconomică clasică reţine ipoteza conform căreia întreprinderea are obiectivul de maximizare a profitului. Situaţia reală este mai complexă într-o mare organizaţie, respectiv o mare întreprindere: acţionarii pot să nu fie de acord asupra orientărilor importante, salariaţii se pot organiza şi pot prezenta o contra putere, şi mai ales cadrele de conducere, cum au arătat-o analiştii economiei manageriale (John Kenneth Galbraith, în lucrarea “Noul stat industrial”, scoate în evidenţă rolul “tehnostructurii”), pot avea alte obiective, cum ar fi creşterea.

În aceste condiţii, a gestiona înseamnă a realiza un consens în respectarea unui ansamblu de constrângeri printre care, evident, există necesitatea unei rentabilităţi minimale. Procedura bugetară joacă un rol determinant în această problemă. Înţelegerea funcţionării întreprinderii şi a controlului gestiunii sale presupune replasarea problemei în cadrul sociologiei organizaţiilor.

În al treilea rând, complexitatea operaţiunilor şi relaţiilor în cadrul întreprinderii face imposibil ca gestionarul să aibă o imagine “directă”, “vie” a ceea ce se petrece în realitate.

Într-o mare întreprindere care include mai multe unităţi şi, la un alt nivel, într-un grup care controlează mai multe filiale, responsabilii nu pot fi prezenţi peste tot şi nu pot avea decât o imagine indirectă a situaţiei sistemului de informaţii. Numai prin documente contabile, tablouri de bord şi alte documente de raportare ei pot exercita un control. Pentru a putea dispune de informaţiile necesare, trebuie investit în conceperea şi introducerea unui sistem de informaţii. Procedurile contabile şi bugetare joacă de cele mai multe ori un rol central în cadrul acestui sistem. În această optică, controlul de gestiune apare din mai multe puncte de vedere ca unul dintre aspectele acestui sistem de informaţii.

b)- Controlul de gestiune-definiţie,trasături,obiective

Controlul de gestiune este constituit din ansamblul proceselor prin care managerii se asigură că resursele sunt obţinute şi utilizate cu eficienţă, eficacitate şi pertinenţă, conform obiectivelor organizaţiei, iar acţiunile se desfăşoară în sensul strategiei definite.

Conform opiniei profesorului Anthony de la Universitatea Harvard, promotorul necontestat al disciplinei„controlul de gestiune (management control) constituie procesul prin care managerii deţin asigurarea că resursele sunt obţinute şi utilizate în mod eficace şi eficient pentru realizarea obiectivelor organizaţiei”.Controlul de gestiune corespunde procesului care garantează că acţiunile firmei sunt performante, respectiv valoarea resurselor utilizate este mult inferioară valorii create socialmente recunoscută de piaţă.Abordarea controlului de gestiune într-o manieră relativ restrânsă este posibilă prin studiul mijloacelor în esenţă contabile şi bugetare utilizate de organul de control şi anume:

- contabilitatea de gestiune;

- stabilirea bugetelor;

- analiza abaterilor dintre realizări şi previziuni;

- analiza randamentelor şi a productivităţii;

- tablourile de bord de gestiune;

- documentele de raportare;

- preţul de cesiune internă între centrele de profit

Controlul de gestiune poate fi abordat într-o manieră mult mai extinsă, ca activitatea a controlului organizaţional, abordând, dintr-o perspectivă sistemică:

analiza strategiei actorilor, care duce la definirea obiectivelor;

Bibliografie

Titus Aslan-Controlul de gestiune dincolo de aparenţe-Ed.CECCAR,2010

Chiraţa Caraiani,Mihaela Dumitran-Contabilitatea de gestiune şi controlul de gestiune-Aplicaţii şi studii de caz-Ed.Infomega,2009

Ion Ionascu, Andrei Tiberiu Filip, Stere Mihai "Control de gestiune, reeditare", Editura Economica, Bucuresti, 2009

Mihai Ristea si colectivul - Contabilitatea financiara a întreprinderii Editura Presa Universitara, Bucuresti, 2009

Burta Nicusor – Control de gestiune si audit intern. Note de curs, 2008

Preview document

Control de Gestiune - Pagina 1
Control de Gestiune - Pagina 2
Control de Gestiune - Pagina 3
Control de Gestiune - Pagina 4
Control de Gestiune - Pagina 5
Control de Gestiune - Pagina 6
Control de Gestiune - Pagina 7
Control de Gestiune - Pagina 8
Control de Gestiune - Pagina 9
Control de Gestiune - Pagina 10
Control de Gestiune - Pagina 11
Control de Gestiune - Pagina 12
Control de Gestiune - Pagina 13
Control de Gestiune - Pagina 14
Control de Gestiune - Pagina 15
Control de Gestiune - Pagina 16
Control de Gestiune - Pagina 17
Control de Gestiune - Pagina 18
Control de Gestiune - Pagina 19
Control de Gestiune - Pagina 20
Control de Gestiune - Pagina 21
Control de Gestiune - Pagina 22
Control de Gestiune - Pagina 23
Control de Gestiune - Pagina 24
Control de Gestiune - Pagina 25
Control de Gestiune - Pagina 26
Control de Gestiune - Pagina 27
Control de Gestiune - Pagina 28
Control de Gestiune - Pagina 29
Control de Gestiune - Pagina 30
Control de Gestiune - Pagina 31
Control de Gestiune - Pagina 32
Control de Gestiune - Pagina 33
Control de Gestiune - Pagina 34
Control de Gestiune - Pagina 35
Control de Gestiune - Pagina 36
Control de Gestiune - Pagina 37
Control de Gestiune - Pagina 38
Control de Gestiune - Pagina 39
Control de Gestiune - Pagina 40
Control de Gestiune - Pagina 41
Control de Gestiune - Pagina 42
Control de Gestiune - Pagina 43
Control de Gestiune - Pagina 44
Control de Gestiune - Pagina 45
Control de Gestiune - Pagina 46
Control de Gestiune - Pagina 47
Control de Gestiune - Pagina 48
Control de Gestiune - Pagina 49
Control de Gestiune - Pagina 50
Control de Gestiune - Pagina 51
Control de Gestiune - Pagina 52
Control de Gestiune - Pagina 53
Control de Gestiune - Pagina 54
Control de Gestiune - Pagina 55
Control de Gestiune - Pagina 56
Control de Gestiune - Pagina 57
Control de Gestiune - Pagina 58
Control de Gestiune - Pagina 59
Control de Gestiune - Pagina 60
Control de Gestiune - Pagina 61
Control de Gestiune - Pagina 62
Control de Gestiune - Pagina 63
Control de Gestiune - Pagina 64
Control de Gestiune - Pagina 65
Control de Gestiune - Pagina 66
Control de Gestiune - Pagina 67
Control de Gestiune - Pagina 68
Control de Gestiune - Pagina 69
Control de Gestiune - Pagina 70
Control de Gestiune - Pagina 71
Control de Gestiune - Pagina 72
Control de Gestiune - Pagina 73
Control de Gestiune - Pagina 74
Control de Gestiune - Pagina 75
Control de Gestiune - Pagina 76
Control de Gestiune - Pagina 77
Control de Gestiune - Pagina 78
Control de Gestiune - Pagina 79
Control de Gestiune - Pagina 80
Control de Gestiune - Pagina 81
Control de Gestiune - Pagina 82
Control de Gestiune - Pagina 83
Control de Gestiune - Pagina 84
Control de Gestiune - Pagina 85
Control de Gestiune - Pagina 86
Control de Gestiune - Pagina 87
Control de Gestiune - Pagina 88
Control de Gestiune - Pagina 89
Control de Gestiune - Pagina 90
Control de Gestiune - Pagina 91
Control de Gestiune - Pagina 92
Control de Gestiune - Pagina 93
Control de Gestiune - Pagina 94
Control de Gestiune - Pagina 95
Control de Gestiune - Pagina 96
Control de Gestiune - Pagina 97
Control de Gestiune - Pagina 98
Control de Gestiune - Pagina 99
Control de Gestiune - Pagina 100
Control de Gestiune - Pagina 101
Control de Gestiune - Pagina 102
Control de Gestiune - Pagina 103
Control de Gestiune - Pagina 104
Control de Gestiune - Pagina 105
Control de Gestiune - Pagina 106
Control de Gestiune - Pagina 107
Control de Gestiune - Pagina 108
Control de Gestiune - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Control de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Instituții de credit

- CURS 1: RECAPITULARE - Moneda Moneda si masa monetara - Rata dobanzii - Banca centrala si creatia monetara - Banii si inflatia -...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar

INTRODUCERE Trǎim î ntr-o lume a resurselor limitate. În faţa unei asemenea situaţii, societatea mileniului trei nu are decât o singură soluţie:...

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Controlul propriu la agenții economici

Cap I. Influenţa specificului activităţii societăţii comerciale „CETATEA” S.A., Tg.Neamţ asupra organizării şi exercitării controlului finaciar...

Controlul Financiar de Gestiune la SC Sephora SA

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 1.1. Definitia controlului financiar de gestiune Controlul financiar de gestiune...

Controlul de gestiune abordare teoretică și practică - aplicație organizații non-profit

CAP.I.CONSIDERAŢII PRIVIND CONTROLUL DE GESTIUNE 1.1.FUNDAMENTARE TEORETICĂ Conducerea moderna a oricărei întreprinderi presupune stabilirea unei...

Controlul Financiar de Gestiune la RADET

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIIND CFG Definiţia controlului financiar de gestiune Este un control ulterior care urmăreşte respectarea...

Influența factorilor culturali asupra instrumentelor de control de gestiune

INTRODUCERE Problematica controlului de gestiune este una actuală. Controlul a fost si este prezent in toate laturile realităţii...

Ai nevoie de altceva?