Instituții Bancare Internaționale

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 25478
Mărime: 101.24KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. SOCIETĂŢILE BANCARE – FUNCŢII ŞI STANDARDE INTERNAŢIONALE
 2. 1.1. Aspecte ale evoluţiei sistemului bancar internaţional
 3. 1.2. Funcţiile de bază ale băncilor
 4. 1.3. Standarde internaţionale în domeniul bancar
 5. 1.3.1. Convenţia de la Basel
 6. 1.3.2. A doua Directivă de Coordonare Bancară
 7. CAPITOLUL AL II-LEA
 8. FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL
 9. 2.1. Scurt isto9ric
 10. 2.2. Organizarea Fondului Monetar Internaţional
 11. 2.3. Funcţiile Fondului Monetar Internaţional
 12. 2.4. Structura financiară a Fondului Monetar Internaţional
 13. 2.5. Facilităţi de creditare acordate de Fondul Monetar Internaţional
 14. 2.6. Modalităţi de acordare a împrumuturilor de către Fondul Monetar Internaţional
 15. 2.7. Activitatea Fondului Monetar Internaţional În România
 16. CAPITOLUL AL III.LEA
 17. GRUPUL BĂNCII MONDIALE
 18. 3.1. Banca Mondială
 19. 3.1.1. Structura Băncii Mondiale
 20. 3.1.2. Funcţiile Băncii Mondiale
 21. 3.1.3. Destinaţia împrumuturilor
 22. 3.1.4. Structura financiară
 23. 3.1.5. Ciclul de desfăşurare a proiectelor derulate de Banca Mondială
 24. 3.1.6. Criterii de evaluare a proiectelor finanţate de Banca Mondială
 25. 3.1.7. Activitatea Băncii Mondiale în România
 26. 3.1.8. Strategia de asistenţă a Grupului Băncii Mondiale pentru România
 27. 3.1.9. Diferenţe între Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială
 28. 3.2. Corporaţia Financiară Internaţională
 29. 3.2.1. Rolul şi organizarea Corporaţiei Financiare Internaţionale
 30. 3.2.2. Etape privind derularea unui proiect de finanţare de către Corporaţia
 31. Financiară Internaţională
 32. 3.2.3. Alcătuirea proiectului de investiţii
 33. 3.3. Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare
 34. 3.4. Alte instituţii afiliate Grupului Băncii Mondiale
 35. CAPITOLUL AL IV-LEA
 36. BĂNCILE REGIONALE DE DEZVOLTARE
 37. 4.1. Funcţiile băncilor regionale de dezvoltare
 38. 4.2. Structura organizatorică a băncilor regionale de dezvoltare
 39. 4.3. Proiecte de finanţare ale băncilor regionale
 40. CAPITOLUL AL V-LEA
 41. ALTE INSTITUŢII BANCARE INTERNAŢIONALE
 42. 5.1. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 43. 5.1.1. Scurt istoric
 44. 5.1.2. Organizarea şi funcţiile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 45. 5.1.3. Structura financiară şi proiecte de finanţare ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 46. 5.2. Banca Reglementelor Internaţionale
 47. 5.2.1. Scurt istoric. Organizare
 48. 5.2.2. Funcţiile şi facilităţile de creditare ale Băncii Reglementelor Internaţionale
 49. 5.3. Banca Europeană de Investiţii
 50. 5.3.1. Funcţiile şi modul de organizare al Băncii Europene de Investiţii
 51. 5.3.2. Tipuri de împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiţii
 52. 5.3.3. Structura financiară a Băncii Europene de Investiţii
 53. CAPITOLUL VI
 54. UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ
 55. 6.2. Criteriile participării la moneda unică. Avantajele euro
 56. 6.1. Realizarea Uniunii Economice şi Monetare. Principii şi instituţii ale UEM
 57. CAPITOLUL AL VII-LEA
 58. ACTIVITATEA BANCARĂ INTERNAŢIONALĂ
 59. 7.1. Riscurile internaţionalizării activităţilor bancare
 60. 7.2. Sistemul bancar american
 61. 7.3. Sistemul bancar european

Extras din curs

SOCIETĂŢILE BANCARE – FUNCŢII ŞI STANDARDE INTERNAŢIONALE

1.1. Aspecte ale evoluţiei sistemului bancar internaţional

Activitatea bancară a cunoscut întotdeauna o dimensiune internaţională care s-a conturat o dată cu Renaşterea, moment în care apar primii bancheri, în sensul contemporan al termenului, şi primele bănci cu activitate internaţională, aşa cum a fost banca Medici, din Florenţa.

Forma modernă a activităţii financiare internaţionale începe, din punct de vedere istoric, odată cu încheierea tratatului de pace după războiul franco-prusac din anul 1871. Acest tratat impunea Franţei o despăgubire de război enormă, de cinci miliarde de franci, despăgubire care va forma conţinutul unui flux financiar-monetar internaţional.

Procesul a continuat în timp, astfel încât lumea industrializată trăieşte astăzi al treilea val al internaţionalizării bancare. În primul val se încadrează mişcarea internaţională a capitalurilor în care băncile de afaceri britanice şi cele coloniale au deţinut supremaţia din 1870 până la începutul primului război mondial. După primul război mondial, apare al doilea flux financiar internaţional dinspre Germania spre ţările aliate. Pentru reglementarea acestor fluxuri, se instituie o organizaţie specializată, respectiv Banca Reglementelor Internaţionale. Relaţiile economice şi bancare dintre statele ieşite din conflictul mondial au continuat să crească, solicitând o dezvoltare rapidă a activităţilor financiar-monetare. Astfel, în anul 1922 la Genova se prefigurează regulile unui sistem monetar internaţional, băncile centrale putând să-şi constituie rezerve atât în aur, cât şi în valute convertibile în aur.

Problema constituirii unui sistem monetar internaţional s-a pus la Conferinţa Naţiunilor Unite desfăşurată la Bretton Woods în 1944 când s-au pus bazele unor instituţii cu atribuţii financiare şi monetare pe plan internaţional, respectiv Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială. Această conferinţă marchează trecerea de la relaţiile pur bilaterale la relaţii financiar-valutare multilaterale, pe baza unui consens între ţările participante.

La baza mecanismelor noului sistem financiar-valutar au fost puse o serie de principii:

- stabilitatea ratelor de schimb;

- amploarea limitată a dezechilibrelor de plăţi curente datorită disciplinei impuse de regulile de joc ale acestui sistem;

- rolul primordial al instituţiilor monetare oficiale (FMI, băncile centrale) în finanţarea dezechilibrelor monetare în plăţile externe;

- locul important acordat instituţiilor multilaterale (Banca Mondială, bănci regionale de dezvoltare) sau bilaterale (guvernele) în finanţarea dezvoltării Lumii a Treia.

Sistemul de la Bretton-Woods s-a dezintegrat (1971-l973), pe măsură ce încrederea în dolar a scăzut datorită inflaţiei din economia americană şi sub influenţa faptului că în 1958 demarează convertibilitatea principalelor monede europene. Astfel, la începutul anilor ‘60, marile bănci comerciale americane au iniţiat al treilea val de internaţionalizare bancară. Deoarece activitatea le era constrânsă de o reglementare naţională foarte rigidă care le limita într-un anumit teritoriu dezvoltarea şi diversificarea activităţilor şi datorită crah-ului bursier de pe Wall Street din 1929, o mare parte a băncilor americane şi-au deschis filiale în Marea Britanie, care se bucura de o legislaţie bancară liberală. Marile bănci americane au putut astfel să ajute dezvoltarea companiilor multinaţionale americane, prin asigurarea capitalurilor necesare finanţării investiţiilor în Europa. Exemplul a fost repede imitat de omologii lor din coloniile britanice, de japonezi, francezi care nu au reuşit totuşi să depăşească reputaţia băncilor americane.

Până la sfârşitul anilor ‘70, are loc o separare a activităţilor bancare naţionale de activităţile internaţionale, realizate în majoritate pe piaţa eurodevizelor. La începutul anilor '80, datorită libertăţii de mişcare a capitalurilor, are loc o întrepătrundere a celor două tipuri de activităţi, astfel încât separaţia între pieţele eurodevizelor şi sistemele bancare internaţionale se atenuează până la dispariţie.

La începutul anilor ‘80, procesul de internaţionalizare bancară ia o formă nouă datorită crizei de îndatorare a ţărilor în curs de dezvoltare, a deflaţiei care provoacă scăderea ratei dobânzii nominale şi care permite reluarea activităţii pieţelor de obligaţiuni în detrimentul intermedierii bancare internaţionale şi nu în ultimul rând datorită modificării identităţii celor care acordă sau iau împrumuturi în cadrul sistemului internaţional, care va contribui la dezvoltarea pieţelor de capitaluri.

Acest proces aduce în prim-planul scenei internaţionale băncile de investiţii americane (investment bank), băncile de afaceri engleze (merchant bank) şi casele de titluri japoneze şi constrâng băncile comerciale să-şi modifice strategia internaţională. Astfel, multe din băncile comerciale îşi întăresc poziţia pe piaţa internaţională a capitalurilor şi realizează activităţi specifice băncilor de afaceri.

Preview document

Instituții Bancare Internaționale - Pagina 1
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 2
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 3
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 4
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 5
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 6
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 7
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 8
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 9
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 10
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 11
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 12
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 13
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 14
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 15
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 16
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 17
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 18
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 19
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 20
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 21
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 22
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 23
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 24
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 25
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 26
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 27
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 28
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 29
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 30
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 31
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 32
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 33
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 34
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 35
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 36
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 37
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 38
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 39
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 40
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 41
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 42
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 43
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 44
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 45
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 46
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 47
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 48
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 49
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 50
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 51
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 52
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 53
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 54
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 55
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 56
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 57
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 58
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 59
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 60
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 61
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 62
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 63
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 64
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 65
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 66
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 67
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 68
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 69
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Institutii Bancare Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare

Lucrarea intitulată „Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare: obiective, management, politica de credit” oferă libertatea de a analiza,...

Grupul băncii mondiale și operațiunile sale în România

Prezenta lucrare îsi propune sa prezinte Grupul Bancii Mondiale, cel mai important creditor al României, si totodata sa analizeze o parte din...

Sistemul Bancar în România Comparativ cu Sistemul Bancar American

Capitolul 1. STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de instituţii financiar –...

Împrumuturile și Garanțiile Acordate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Capitol 1. Grupul Băncii Mondiale şi locul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul acesteia Grupul Băncii Mondiale este...

Studiu de Caz Banca Transilvania vs Banca Română de Dezvoltare

Scurt istoric Banca Transilvania a fost înfiinţată în decembrie 1993, în Cluj-Napoca,la iniţiativa unor oameni de afaceri clujeni, cu un capital...

Produse și Servicii Bancare

1 CONCEPTUL DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE OPERAŢIUNI BANCARE 1.1 CARACTERISTICILE PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE Intr-o formă arhaică dar...

Relații monetar-financiare internaționale

Prezentarea lectiilor (capitolelor) A. SECTIUNEA ,,FINANTE INTERNATIONALE’’ I.CONTINUTUL , STRUCTURA SI FUNCTIILE FINANTELOR INTERNATIONALE....

Instituții de credit

- CURS 1: RECAPITULARE - Moneda Moneda si masa monetara - Rata dobanzii - Banca centrala si creatia monetara - Banii si inflatia -...

Te-ar putea interesa și

Orientări și Tendințe în Activitatea Bancară Contemporană

CAPITOLUL I TENDINTA DE INTERNATIONALIZARE IN DOMENIUL BANCAR 1.1.Caracteristici generale ale internationalizarii bancare Internationalizarea...

Reglementări prudentiale și strategii bancare

INTRODUCERE Eficienţa economică, randamentul activităţii investiționale a băncilor au stat la baza unor studii şi cercetări aprofundate,...

Grupul băncii mondiale și operațiunile sale în România

Prezenta lucrare îsi propune sa prezinte Grupul Bancii Mondiale, cel mai important creditor al României, si totodata sa analizeze o parte din...

Instituțiile financiare bancare internaționale și influențele exercitate asupra economiilor naționale

Introducere România urmează o strategie ce vizează, pe de o parte, menţinerea stabilităţii macroeconomice şi stabilirea unei creşteri economice...

Activitatea și implicațiile instituțiilor financiare internaționale în România

CAPITOLUL 1: INFIINTAREA SI ACTIVITATEA ORGANIZATIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE 1.1. Grupul Bancii Mondiale Banca Mondială este o Instituţie...

ATE Bank

Capitolul 1. Prezentarea organizaţiei Sediul central al ATE Banc se află la Bucureşti Calea Griviţei nr.24 telefon: 021-30.30.752 Director:...

Instituții financiar-monetare internaționale - Banca Europeană de Investiții

INTRODUCERE Banca Europeană de Investiții este o instituție nonprofit, carre se autofinanțează, fiind independentă de bugetul alocat Uniunii...

Banca Mondială

1. Rolul Bancii Mondiale Banca Mondiala a luat fiinta în anul 1946, în virtutea acordurilor de la Bretton-Woods. Scopul sau initial a fost...

Ai nevoie de altceva?