Mixul de Marketing Bancar

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4000
Mărime: 27.44KB (arhivat)
Publicat de: Marta Marinescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Epuran
Universitatea din Bacau

Extras din curs

Specialiştii, atunci când discută strategiile de marketing pentru produse au în vedere cele patru componente ale mixului: produsul, preţul, distribuţia (plasamentul) şi promovarea (comunicaţia). Acestea sunt cunoscute şi ca cei patru „p” ai mixului de marketing .

Oricum natura distinctivă a serviciilor, în general şi a celor bancare în special, impune includerea în cadrul acestor elemente şi a unora legate de implicarea clientului în procesul prestaţiei, de factorul timp, etc. Christopher Lovelock propune un mix de marketing al serviciilor care să cuprindă 8 elemente. Acest model este o extindere a celui propus de Bernard H. Booms şi Mary J. Bitner în lucrarea lor „Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms” în 1981, care cupridea 7 elemente: alături de cele patru clasice, participanţii, procesul (de prestare) şi evidenţa fizică. Cel de-al optulea element propus de Lovelock este productivitatea/calitatea.

Redăm în tabelul următor aceste componente.

Tabelul 1.1.: Cele opt componente ale mixului de marketing în sfera serviciilor

Elementele produsului/serviciului

Distribuţia - locul de prestare, spaţiul cibernetic şi timpul

Procesul de prestare

Productivitatea şi calitatea

Participanţii la prestare

Promovarea şi educarea

Evidenţa fizică

Preţul şi alte elemente de cost percepute de client

Elementele produsului/serviciului. Managerii trebuie să selecteze atât componentele serviciului principal, cât şi cele ale serviciilor suplimentare sau complementare oferite pentru a satisface nevoile clienţilor, pentru a realiza profit şi pentru a se diferenţia de concurenţă. Pe scurt trebuie avute în vedere toate aspectele legate de performanţa serviciilor pentru a crea valoare la consumatori.

Locul de prestare, spaţiul cibernetic şi timpul. Prestarea serviciilor implică decizii legate de locul prestării, timpul şi canalele de distribuţie folosite.

Prestarea poate presupune canale fizice sau electronice, sau amândouă, în funcţie de natura serviciului, de echipamentul de care banca dispune şi de reţeaua de telecomunicaţii existentă în spaţiul geografic vizat. Folosirea Internetului şi a spaţiului cibernetic face ca viteza, accesul şi comfortul să devină importante elemente concurenţiale pe piaţa serviciilor bancare.

Procesul de prestare. Acesta trebuie programat, planificat şi implementat foarte atent pentru a asigura eficienţa fiecărei etape. Astfel se poate evita aglomeraţia, birocraţia, nemulţumirile clienţilor şi ale propriului personal, asigurându-se o productivitate înaltă.

Productivitatea şi calitatea. Aceste elemente merg mână în mână. Productivitatea se referă la transformarea a ceea ce investim în rezultate care sunt apreciate de clienţi, iar calitatea se referă la diferitele grade ale satisfacţiei clienţilor, prin masura în care nevoile, cererea şi aşteptările lor sunt atinse. Îmbunătăţirea productivităţii este esenţială pentru reducerea costurilor, dar trebuie păstrat un echilibru, deoarece o reducere drastică a costurilor poate duce la nemulţumirea clienţilor şi chiar a angajaţilor. Calitatea serviciilor, aşa cum este percepută de clienţi este esenţială pentru diferenţierea pe piaţă şi pentru fidelizarea clienţilor.

Participanţii la prestare. Multe servicii depind de interacţiunea personală dintre client şi prestator. Natura acestei relaţii determină de multe ori calitatea serviciului percepută de client . Băncile de succes acordă un efort semnificant selectării de personal, instruirii şi motivării acestuia.

Promovarea şi educarea. Nici un program de marketing nu poate avea succes fără o comunicaţie eficientă. Această componentă joacă un triplu rol: asigură informaţiile necesare şi sfătuieşte, încearcă să convingă consumatorii ţintă de meritele serviciului şi îi încurajează să ia decizia de cumpărare le momentul optim. În marketingul serviciilor comunicaţia are un rol educativ important, mai ales pentru noile servicii sau noii clienţi.

Evidenţa fizică. Imaginea clădirilor, a interioarelor, a echipamentului, a personalului, semnele, marca, simbolurile toate acestea reprezintă elemente tangibile legate de calitatea seerviciilor. Impresia pe care acestea o lasă asupra clienţilor este majoră şi de aceea trebuie acordată o atenţie deosebită acestor elemente.

Preţul şi alte elemente de cost percepute de client. Responsabilităţile din partea managerilor nu sunt limitate doar la a stabili un preţ, dar şi de a analiza măsura în care clientul cheltuieşte timpul său, măsura în care acesta este implicat în efort fizic sau psihologic. Toate acestea trebuiesc minimizate deoarece pot deveni elemente concurenţiale puternice.

Preview document

Mixul de Marketing Bancar - Pagina 1
Mixul de Marketing Bancar - Pagina 2
Mixul de Marketing Bancar - Pagina 3
Mixul de Marketing Bancar - Pagina 4
Mixul de Marketing Bancar - Pagina 5
Mixul de Marketing Bancar - Pagina 6
Mixul de Marketing Bancar - Pagina 7
Mixul de Marketing Bancar - Pagina 8
Mixul de Marketing Bancar - Pagina 9
Mixul de Marketing Bancar - Pagina 10
Mixul de Marketing Bancar - Pagina 11
Mixul de Marketing Bancar - Pagina 12
Mixul de Marketing Bancar - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Mixul de Marketing Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea strategiei de comunicare internă pentru Milennium Bank

Comunicarea este adesea definită ca un „schimb de informaţii” , aceasta fiind cea mai simplă definiţie agreată de către specialişti. Comunicarea,...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Mixul de marketing bancar la sucursala BCR Caransebeș

CAPITOLUL I. Marketingul bancar, instrument de crestere a competitivitatii agentilor economici din sfera financiar bancara 1.1 . Serviciile,...

Mixul de Marketing Bancar - Studiu de Caz BRD

INTRODUCERE Un număr foarte mare de oameni se ocupă de manipularea banilor în beneficiul şi contul altora, în lumea economico-socială în care...

Marketing financiar-bancar - analiza mixului de marketing la Banca Transilvania

Capitolul 1. 1. Mixul de marketing în domeniul bancar Importanta activitatii de marketing este demonstrata în conditiile în care, pe de-o parte...

Alegerea mixului de marketing pentru dezvoltarea unui nou produs bancar

Introducere Pe piaţa bancară concurenţa se intensifică tot mai tare şi tot mai multe bănci străine pătrund cu un portofoliu de produse noi şi cu o...

Mixul de Marketing în Sistemul Bancar

INTRODUCERE Principiul care a stat la baza alegerii acestei teme pentru lucrarea de licenţă este acela că marketingul modern înseamnă mai mult...

Mix de marketing bancar - Banca ING

ING România face parte din ING Group, unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din lume. De-a lungul anilor, ING şi-a câştigat şi pe piaţa...

Marketing Bancar

PARTEA I Marketingul bancar trebuie privit cu mult interes având în vedere evoluţia serviciilor de acest tip, care cunosc în România o evoluţie...

Mixul de Marketing Financiar-Bancar

INTRODUCERE Sectorul serviciilor este considerat a fi cea mai dinamică şi inovativă componentă a unei economii de piaţă funcţionale, devenind în...

Ai nevoie de altceva?