Piața de Capital

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6371
Mărime: 33.36KB (arhivat)
Publicat de: Marieta Pătrașcu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Funcţiile şi rolul bursei de valori în economie

Pieţele bursiere (pieţele secundare pentru titluri financiare) pot fi organizate în două modalităţi principale: sub forma de burse de valori (engl. stock exchanges, fr. bourses) sau sub formă de pieţe interdealeri sau "la ghişeu" (engl. over-the-counter, OTC).

Bursa de valori se defineşte prin existenţa unei instituţii care dispune de spaţii pentru tranzacţii, unde se concentrează cererea şi oferta de titluri financiare şi se realizează negocierea, contractarea şi executarea contractelor în mod deschis, în conformitate cu un regulament cunoscut. Acest mod de organizare a pieţei de valori presupune centralizarea tranzacţiilor cu titluri financiare, prin intermediul unui mecanism care asigură accesul direct şi continuu al clienţilor la informaţiile de piaţă şi efectuarea operaţiunilor bursiere exclusiv în cadrul acestui mecanism.

În mod tradiţional, aceasta s-a realizat prin concentrarea ordinelor de vânzare/cumpărare într-un anumit spaţiu – sala de negociere a bursei - şi efectuarea tranzacţiilor de către un personal specializat – agenţii de bursă.

În practica diferitelor ţări, cele două modalităţi - clasică şi modernă - se îmbină (cum este cazul la New York Stock Exchange sau la Tokio Stock Exchange), sau se utilizează numai tranzacţiile electronice (la International Stock Exchange de la Londra). În toate cazurile, însă, rămâne ca o caracteristică a burselor de valori faptul că, în esenţă, toate informaţiile de piaţă în legătură cu preţurile şi operaţiunile sunt centralizate într-o singură localizare (sala de negocieri).

O caracteristică a ultimelor două decenii este faptul că piaţa bursieră tinde să se extindă. Deoarece pentru a fi tranzacţionate la cota bursei, firmele trebuie sa răspundă unor condiţii mai restrictive, s-au creat pieţe bursiere noi (piaţa titlurilor necotate) unde accesul este permis în condiţii mai puţin limitative (de exemplu, în Marea Britanie sistemul Unlisted Securities Market); totodată s-au dezvoltat şi aşa-numitele pieţe terţe (în Franţa Hors Cote), unde se tranzacţionează acţiunile firmelor tinere, constituite, de regulă, în domenii cu mari promisiuni de profit, dar şi cu riscuri investiţionale mari.

O expansiune deosebită au cunoscut pieţele interdealeri sau OTC (over the counter), care permit accesul la tranzacţii pentru un mare număr de titluri ce nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi cotate la bursele propriu-zise. Piaţa OTC este constituită, în esenţă, din relaţiile stabilite între dealeri precum şi între aceştia şi clienţii lor, aşa încât piaţa are aici semnificaţia sa abstractă, de ansamblu de tranzacţii. În prezent aceste conexiuni sunt realizate prin intermediul mijloacelor computerizate de transmitere şi prelucrare a informaţiei. Astfel, piaţa OTC din SUA - numită National Association of Securities Dealers Automated Quotation sau NASDAQ – are la bază o reţea de comunicaţii electronice între dealeri. Comercianţii de titluri nu negociază direct cu clienţii, faţă în faţă: ei îşi obţin informaţiile de pe ecranele computerelor şi negociază tranzacţiile prin telefon.

Comparând caracteristicile burselor propriu-zise cu cele ale pieţelor interdealeri (OTC), desprindem următoarele aspecte referitoare la:

1. Localizarea tranzacţiilor:

În cadrul burselor - presupune existenţa unui spaţiu delimitat, a unei clădiri cu sală de negocieri, unde se desfăşoară (în exclusivitate) tranzacţii cu titluri financiare.

Pe pieţele OTC - lipseşte localizarea, tranzacţiile fiind executate în oficiile societăţilor financiare care acţionează ca dealeri ("la ghişeul" acestora).

2. Modul de acces:

Pentru burse accesul direct la piaţă este, în principiu, limitat la membrii bursei şi la titlurile acceptate în bursă.

Pe pieţele OTC accesul este mai larg, atât pentru clienţi, cât şi pentru titluri; există numeroşi creatori de piaţă ("Market makers")

3. Negocierea contractelor:

În cadrul burselor negocierea şi executarea contractelor se realizează de un personal specializat - prin diferite sisteme de tranzacţie bazate pe licitaţie publică.

Pe pieţele OTC tranzacţiile se realizează prin negocieri directe între vânzător şi cumpărător, rolul de contraparte în tranzacţie fiind jucat de dealer.

4. Realizarea tranzacţiilor:

La bursă realizarea tranzacţiilor este supusă unor reguli ferme instituite prin lege şi regulamentul bursei; agenţii de bursă sunt obligaţi să respecte anumite proceduri.

În cadrul pieţelor OTC reglementarea tranzacţiilor este mai puţin fermă şi cuprinzătoare; de regulă, ea este făcută de asociaţiile dealerilor

Preview document

Piața de Capital - Pagina 1
Piața de Capital - Pagina 2
Piața de Capital - Pagina 3
Piața de Capital - Pagina 4
Piața de Capital - Pagina 5
Piața de Capital - Pagina 6
Piața de Capital - Pagina 7
Piața de Capital - Pagina 8
Piața de Capital - Pagina 9
Piața de Capital - Pagina 10
Piața de Capital - Pagina 11
Piața de Capital - Pagina 12
Piața de Capital - Pagina 13
Piața de Capital - Pagina 14
Piața de Capital - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Piata de Capital.doc

Alții au mai descărcat și

Piețe capital

INTRODUCERE Orice economie este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate în tranzacţionarea de active financiare....

Monedă și credit

MONEDA SI CREDIT BANII-sunt o marfa cu insusiri speciale,desprinsa din lumea diversa a marfuriilor cu exist obiectiva -sunt o expresie a vointei...

Credite

Credite Alături de companii (regii autonome, societăţi naţionale, societăţi comerciale etc.), persoanele individuale reprezintă al doilea mare...

Audit Bancar

Capitolul 1. Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI...

Sisteme Bancare Comparate

CAPITOLUL 1 CONFIGURAŢIA Sistemelor Bancare Contemporane În ultimii 20 de ani şi mai ales anii ’90, în Statele Unite şi în alte ţări dezvoltate se...

Riscurile Financiar Bancare

Baza teoretica Despre risc Cadrul general pentru administrarea riscurilor in Departamentul de Risk din Centrala Bancii va fi reprezentat de...

Tehnica operațiunilor bancare

1 SISTEMUL SI INSTRUMENTELE DE PLATI INTERBANCARE Sistemul de plati si compensari reprezinta o componenta importanta a sistemului monetar si prin...

Asigurări

Capitolul 1 TIPOLOGIA RISCURILOR ŞI FORME DE PROTECŢIE Tipologia riscurilor Riscul este definit în general ca un pericol potenţial sau ca o...

Te-ar putea interesa și

Bursele de valori și rolul lor pe piața de capital

1. Premizele aparitiei bursei de valori. Pentru aparitia si dezvoltarea burselor de valori cu specializarea in adancime pe anumite domenii...

Piața de capital în România

I.Aspecte generale privind pietele de capital 1.1.Concept Piata de capital reprezinta ansamblul relatiilor si mecanismelor prin care se...

Alternative de investiții pe piața de capital

1. DEFINITII INVESTITII - totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital. In raport cu modul de folosire a bunurilor...

Evoluția pieței de capital în România - analiză comparativă între piața de capital din România și cea din Europa Cetrală și de Est

1. Aspecte generale privind problematica pieţelor financiare Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in...

Piața de capital în România în perioada 2008-2010

INTRODUCERE „Economia este arta de a scoate maximum posibil de la viată.” George Bernard Shaw Abstract: Toţi participanţii pe pieţele de capital...

Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare: Sistemul bancar – este unul din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Prin...

Piața de capital în România - evoluții și perspective

1. Aspecte generale 1.1. Aspecte generale privind problematica pietelor financiare Teritoriu aflat prin excelenta sub imperiul pragmatismului,...

Gestiunea portofoliului de contracte Options pe piața de capital românească

Capitolul 1- Gestiunea portofoliului de contracte options 1.1.Conceptul de gestiunea portofoliului Definiţia portofoliului şi tipuri de...

Ai nevoie de altceva?