Resursele băncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2998
Mărime: 19.49KB (arhivat)
Publicat de: Iulian Roșu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilinca Gorobeţ

Cuprins

 1. I. Resursele depozitare, noţiune de depozit bancar, clasificare, tipuri;
 2. II. Certificate bancare;
 3. III. Resurse nedepozitare;
 4. IV. Cambia bancară;
 5. V. Obligaţiuni bancare;
 6. VI. Credite interbancare.
 7. Baza legislativă:
 8. I. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile, modul de emisiune şi circulaţie a certificatelor bancare de depozit şi a cambiilor bancare Nr.94 din 31.03.2005 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.67-68/248 din 06.05.2005)
 9. II. Regulament privind modul de acordare de către Banca Naţională a Moldovei a creditelor overnight din 28.12.2000 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.14-15/62 din 08.02.2001)
 10. III. Regulament cu privire la desfăşurarea licitaţiilor de refinanţare Nr.2/08 din 22.11.95 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.71-72/32 din 21.12.1995)
 11. IV. Regulamentul cu privire la folosirea facilităţii de lombard între Banca Naţională a Moldovei şi băncile comerciale Nr.4/08 din 18.10.95 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.5-6/1 din 25.01.1996)
 12. V. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare de către bănci a operaţiunilor cu cambii Nr.156 din 02.06.2000 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78-80/257 din 08.07.2000)
 13. VI. Regulament cu privire la operaţiunile de piaţă deschisă ale Băncii Naţionale a Moldovei Nr.57 din 11.09.97 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.62/103 din 18.09.1997)

Extras din curs

3.1 Resursele depozitare, noţiune de depozit bancar, clasificare, tipuri

Resursele atrase ale băncii pot fi:

-Depozitare – ele apar în rezultatul conlucrării cu clienţii;

-Resurse ce apar în urma emisiunii de titluri (certificate bancare, cambii, obligaţiuni)

-Resurse procurate de la alte bănci (credite bancare centralizate de la BNM, şi descentralizate de la alte bănci comerciale)

Depozitul reprezintă o valoare dată spre păstrare, deosebim:

1. în dependenţă de categoria deponenţilor:

- persoane fizice

- persoane juridice.

2. în dependenţă de condiţiile contractuale:

- la vedere

- la termen

- de economii.

Depozitul la vedere – are următoarele caracteristici:

1. mijloacele pot fi depuse în cont şi retrase fără preaviz

2. pe baza acestor conturi pot fi eliberate cec-uri

3. pot fi retrase atît sub formă de numerar cît şi prin virament

4. deşinătorul contului va plăti un comision în sumă fixă lunar sau pentru fiecare cec emis

5. banca comercială este obligată să menţină la banca centrală rezerve mai mari pentru depozitele la vedere faţă de cele la termen (rezervele minime obligatorii).

Din categoria depozitelor la vedere fac parte:

- conturi deschise de persoane fizice cu menţiunea depozit la vedere

- conturi curente (de decontare) deschise de unităţile economice

- conturi corespondente deschise în BNM şi alte bănci comercial

Din categoria depozitelor la vedere mai fac parte conturile hibrid, sau mixt – este o sintezăîntre contul de decontare şi contul de împrumut. Clientului de către bancă i se deschide un singur cont în care sunt reflecate toate operaţiunile. Dacă soldul contului obţine credit, banca are mijloace proprii, dacă în debit, înseamnă că banca a împrumutat clientul (ia acordat credit). În ambele cazuri banca calculează dobînzi, în cazul în care dobînzile se calculează în creditul contului sunt mai mici decît dobînzile calculate pe debit.

Overdraft – cont analogic cu contul curent, însă nu este cont sintetic, adică pe el nu sunt reflectate toate operaţiunile clientului, particularitatea acestui cont este că pe contul de decontare, clientului i se acceptă uneori să aibă sold debitor, aceasta şi reprezintă overdraft-ul, adică sold debitar pe cont de decontare. Deosebirea dintre cont curent şi overdraft constă în faptul că dacă soldul pe debit la contul curent este permanent, atunci la overdraft sunt întîmplătoare. Există un contract încheiat între bancă şi client, în ceea ce priveşte mărimea overdraft-ului şi termenul de lichidare.

Conturile Now – constau în posibilitatea de a achita instrumente de plată (cec-uri) în folosul persoanelor terţe. Aceste conturi de obicei se deschid persoanelor fizice sau instituţiilor non-profit. Depozitele la Termen:

1. aceste conturi nu sunt destinate pentru efectuarea decontărilor şi în baza lor nu se sliberează cec-uri

2. mijloacele pe aceste conturi circulă foarte încet

3. mijloacele de pe aceste conturi pot fi retrase doar după preaviz

4. rata dobînzii e mai mare decît la depozitele la vedere şi de multe ori Banca Centrală stabileşte limita maximă a ratei dobînzii

5. pentru acest tip de depozite, norma rezervelor obligatorii este mai mică comparativ cu depozitele la vedere.

Depozitele la termen pot fi de 2 tipuri:

1. depozite la termen propriu-zise - se depun bani în cont pe un anumit termen prestabilit şi după expirarea termenului, depozitul se consideră la vedere

2. depozite la termen cu preaviz - se depun mijloace în cont, şi după expirarea contractului se consideră contractul reperfectat, de aceea în cazul în care clientul doreşte să retragă banii, el tre să înştiinşeze banca.

Depozitele de Economii:

1. mijloacele pot fi retrase fără preavis

2. rata dobînzii e mai mare faţă de depozitele la vedere dar e mai mică ca dobînda depozitelor la termen

3. în multe ţări există limită maximă.

Preview document

Resursele băncii - Pagina 1
Resursele băncii - Pagina 2
Resursele băncii - Pagina 3
Resursele băncii - Pagina 4
Resursele băncii - Pagina 5
Resursele băncii - Pagina 6
Resursele băncii - Pagina 7
Resursele băncii - Pagina 8
Resursele băncii - Pagina 9
Resursele băncii - Pagina 10

Conținut arhivă zip

 • Resursele Bancii.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem informatic privind evidența depozitelor bancare

CAPITOLUL 1. DEPOZITE BANCARE – Concepte,clasificaţii, trăsături „Competiţia funcţionează cel mai bine atunci când competitorilor le sunt clare...

Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor

Introducere Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat. Există mărturii foarte vechi ce atestă practicarea unor...

Depozite Bancare

Introducere Economia de piaţă situează în centrul activităţii sale instituţia financiară, numită şi banca. Banca ca fiind o instituţie financiară...

Analiza Pieței Fondurilor Monetare din România

Capitolul 1 Fondurile monetare După '89, posibilităţile de investiţii şi economisire s-au dezvoltat într-un ritm continuu. Una din direcţii a fost...

Piețe capital

INTRODUCERE Orice economie este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate în tranzacţionarea de active financiare....

Monedă și credit

MONEDA SI CREDIT BANII-sunt o marfa cu insusiri speciale,desprinsa din lumea diversa a marfuriilor cu exist obiectiva -sunt o expresie a vointei...

Sisteme Bancare Comparate

CAPITOLUL 1 CONFIGURAŢIA Sistemelor Bancare Contemporane În ultimii 20 de ani şi mai ales anii ’90, în Statele Unite şi în alte ţări dezvoltate se...

Tehnica operațiunilor bancare

1 SISTEMUL SI INSTRUMENTELE DE PLATI INTERBANCARE Sistemul de plati si compensari reprezinta o componenta importanta a sistemului monetar si prin...

Te-ar putea interesa și

Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora

INTRODUCERE Actualitatea temei. Întreaga activitate a băncii comerciale gravitează în jurul ,,resurselor financiare”, generic denumite ,,bani”....

Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de licență cu tema Gestiunea resurselor bancare atrase constă în accentuarea importanței gestiunii fondurilor...

Studiu privind creditarea societăților comerciale de către băncile din România

Capitolul 1. Creditul – obiect de activitate al bancilor comerciale din Romania. 1.1. Creditul bancar – concept, trasaturi, resurse de creditare....

Active și pasive bancare. corelarea operațiunilor active cu cele pasive

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 O SCURTA ANALIZA A SISTEMULUI BANCAR ROMANESC Sistemul bancar romanesc este inca subdezvoltat si expus multor...

Prezentarea băncilor Unicredit și Procredit

1. Prezentarea companiilor bancare Unicredit Tiriac Elemente de identitate Nume, statut UniCredit Tiriac Bank este membra a Grupului...

Tipuri de resurse bancare

Capitolul.I.Conceptul de resurse bancare Bancile comerciale sau de depozit au o activitate diversificata, desfasurând o gama larga de operatiuni...

Raporul practicii de producție la BC Moldindconbank SA

INTRODUCERE Banca comercială Moldindconbank SA a fost fondată acum zece ani, în octombrie 1991, de un grup de mari întreprinderi industriale, de...

Tipuri de resurse bancare - operațiuni pasive

Introducere Resursele reprezintă totalitatea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea unor obiective strategice pe o anumită perioadă de...

Ai nevoie de altceva?