Riscuri și Perfomante Bancare

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 249 în total
Cuvinte : 82950
Mărime: 1.48MB (arhivat)
Publicat de: Sandu Iacob
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aurel Bejenariu

Extras din curs

CURS 1

PERFORMANŢE ŞI RISCURI BANCARE

1. Introducere

Etimologia cuvântului „performanţă”, provine din substantivizarea verbului din limba engleză „to perform”, care în traducere aplicabilă contextului de afaceri, înseamna „a îndeplini”, a executa o sarcină, în vreme ce substantivul „performance” semnifică doar actul, procesul îndeplinirii sarcinilor.

Performanţa poate fi definită ca fiind nivelul măsurabil de stabilitate a activităţii unei bănci, caracterizat prin niveluri reduse ale riscurilor de orice natură şi un trend normal de creştere al profiturilor de la o perioadă de analiză la alta.

Managementul performanţelor se intersectează cu cel al domeniului de management bancar, calitatea reflectându-se în performanţele bancare, legate nemijlocit de managementul activelor şi pasivelor bancare, şi care se reflectă în bilanţul propriu şi contul de profit şi pierdere.

Analiza performanţelor bancare îşi pierde din însemnătate atunci când suntem puşi în faţa unui caz de neperformanţă, consecinţă a unor politici manageriale incorecte. Dacă nivelul performanţei se determină pe baza unui sistem de indicatori, în cazul neperformanţei, acesta este relativ uşor de detectat de către un avizat din însăşi structura bilanţului băncii.

Astfel, o pondere mare a activelor pe termen scurt, o repartizare neechilibrată a plasamentelor din portofoliu, o pondere mare a activelor fixe în total, nivelul provizioanelor, nivelul redus al capitalului comparativ cu obligaţiile, sunt indicii vizibile ale unei expunerii a băncii la risc, a unei proaste gestionări a activelor şi pasivelor băncii.

În cazul lipsei de performanţă, practica bancară a definit unele componente ale bilanţului unei bănci în legătura lor directă cu profitul şi cu riscul. Astfel, unele active pot fi performante sau neperformante în vreme ce activele care nu generează venituri nu primesc acest atribut, nefiind în legatură directă cu plasamentele (asociat riscului).

Neperformanţa activelor, ca o derivată a conceptului de performanţă, poate fi definită în relaţie directă cu riscul de pierdere a resurselor plasate şi a veniturilor realizate dar neîncasate.

Managementul performanţei evaluat prin indicatori are un conţinut informaţional limitat având nevoie de norme sau standarde de comparare. În acest sens se analizează tendinţele în ceea ce priveşte performanţa şi se fac comparaţii cu alte bănci similare pe anumite intervale de timp.

Radiografia performanţei bancare poate fi pusă în evidenţă de modelul clasic de analiză – sistemul Du Pont, care compară profitul obţinut de bancă cu riscul, prin echilibrarea câştigurilor cu pierderile rezultate în urma producerii riscului (vezi figura nr. 1.).

Figura nr. 1: Schema relatională Du Pont

unde:

ROE = return on investment (equity) = rata rentabilităţii financiare

ROA = return on assets = rata rentabilităţii economice

Nivelul profiturilor generate de o bancă este influenţat atât de factori controlabili cât şi de factori necontrolabili.

Factorii controlabili sau endogeni, pe care managementul îi poate influenţa, includ mixul de afaceri (vânzarea en-gros, en-detail ), înregistrarea de venituri (limitele venitului net din dobânzi, serviciul de distribuire a veniturilor şi profiturilor din tranzacţiile făcute), calitatea împrumutului şi controlul cheltuielilor .

Factorii necontrolabili sau exogeni care influenţează performanţele bancare includ: nivelul ratelor dobânzii, condiţii economice generale şi schimbării în mediul concurenţial în care banca îşi desfăşoară activitatea.

Băncile nu pot controla aceşti factori externi dar ele îşi pot constitui planuri flexibile pentru a reacţiona la manifestarea negativă a acestor factori.

Riscurile financiare sunt singurele riscuri care pot fi cuantificate printr-un sistem de indicatori, riscuri care reprezintă o consecinţă directă a dezechilibrelor permanente asupra carora managementului băncii are un control.

Riscurile nonfinanciare (comerciale, de mediu) sunt generate de factori exogeni asupra cărora managementul băncii fie are un control limitat, fie nu are un control.

Profitul, în ultimă instanţă o sumă în expresie absolută, trebuie să fie raportat la principalele lui determinante pentru a evidenţia interdependenţele în evoluţia performanţelor bancare şi a pune în lumină pârghiile de acţionare pentru îmbunătăţirea acestora .

Instrumentele de analiză şi apreciere sunt aliniate celor ce se utilizează în alte sfere, dar specificul le imprimă aşa cum se va vedea o individualitate proprie.

În aprecierea performanţelor bancare se utilizează atât rata profiturilor din active cât şi rata profiturilor din capital.

Profiturile obţinute din utilizarea activelor (ROA – Return On Assets) sunt definite ca veniturile nete împărţite la valoarea medie a activelor. Acest indicator denumit “rată a rentabilităţi economice” (ROA) se apreciază ca fiind cea mai bună măsură a eficienţei bancare, întrucât exprimă direct rezultatul activităţii de optimizare a operaţiunilor active, în funcţie de un anumit volum de resurse date.

Profitul obţinut din capital (ROE – Return On Equity) este definit ca fiind profitul net împărţit la numărul mediu al investiţiilor acţionarilor. Din punct de vedere al proprietarilor, profiturile din capital reprezintă cel mai important indicator.

Analiza diferitelor categorii de riscuri, la care banca este expusă, se bazează pe analiza corelată a activelor şi a pasivelor bancare, ceea ce impune adaptarea permanentă a bilanţului băncilor la nivelul riscurilor considerate acceptabile.

Deoarece riscurile bancare constituie o sursă de cheltuieli neprevăzute, analiza, cuantificarea şi diminuarea acestora pot stabiliza veniturile în timp, având rol de amortizor de şoc.

Conținut arhivă zip

 • CURS 1 Performante si riscuri bancare.doc
 • CURS 10 Calitatea Activelor.doc
 • CURS 2 Riscuri bancare.doc
 • CURS 3 managementul riscului 2009.doc
 • CURS 4 DETERMINAREA CERINTELOR 2009.doc
 • curs 6 Performante si riscuri 2009.doc
 • CURS 7 Analiza indicatorilor de performanta 2009.doc
 • CURS 8 Indicatori analiza.doc
 • Curs 9 Adecvarea capitalului.doc
 • CURS NR.5-Politici privind clasificarea activelor.doc
 • teme propuse.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Indicatorilor de Performanță

Introducere Sistemul bancar este un segment indispensabil în cadrul economiei, avându un rol important în cadrul pieţei financiare. Buna...

Analiza financiară a activității bancare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR Structura sistemului bancar...

Managementul riscului de credit

I.1. Rolul bancilor in economia moderna Importanta sistemului bancar intr-o economie moderna. Pe fundalul amplficarii schimburilor comerciale,...

Activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL I Principii si reguli generale de creditare bancară 1.1 Prudenţa bancară Economiile actuale, ca economii băneşti peresupune...

Managementul Riscului de Creditare - Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ Noţiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită...

Performanțele Bancare

ÎNTRODUCERE Băncile sunt unul din indispensabilele segmente din cadrul sectorului bancar şi financiar. Fără existenţa acestora economia mondială...

Managementul Riscului Bancar

Introducere Actualitatea temei. La momentul actual, problema managementului riscurilor devine din ce în ce mai actuală. În acelaşi timp, însăşi...

Caracteristici ale Sistemului Bancar din România

1. ISTORIA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC Primele dovezi ale desfasurarii unei activitati bancare pe teritoriul Romaniei au fost descoperite intre...

Te-ar putea interesa și

Creditarea unei Societăți Comerciale

INTRODUCERE Liberalizarea vieţii economice în România remarcată cu pregnanţă după anul 1997, a deschis calea unor fundamentări riguroase, pe...

Analiza Resurselor și Plasamentelor la Raiffeisen Bank SA

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania

Introducere Datorita rolului şi importanţei pe care băncile le au în asigurarea bunei funcţionări a unităţilor, a economiei naţionale în ansamblul...

Principalele operațiuni bancare - intermedierea bancară

Introducere Băncile comerciale sunt toate celelalte bănci, altele decât banca centrală. Activitatea lor se axează pe atragerea depozitelor şi...

Riscul și politica de creditare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Falimentele bancare - metode de soluționare

Introducere Falimentarea băncilor a fost întotdeauna un subiect important, discutat şi analizat de-a lungul deceniilor de cele mai înalte comitete...

Metode și Tehnici de Gestiune a Riscului Bancar

Oamenii, institutiile si societatile au fost întotdeauna confruntate cu probleme de risc si incertitudine. Progresul societatii contemporane a fost...

Creditele pe Termen Scurt

Categoria creditelor pe termen scurt : - efectuarea aprovizionarilor necesare realizaii productiei destinate a fi livrate la intern sau export; -...

Ai nevoie de altceva?