Analiza financiară a activității bancare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 119 în total
Cuvinte : 34525
Mărime: 284.24KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Ivașcu
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1
 2. SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA
 3. 1.1. Evolutia sistemului bancar
 4. 1.2. Descrierea sistemului bancar
 5. 1.3. Rolul bancilor comerciale
 6. CAPITOLUL 2
 7. OPERATIUNILE ACTIVE SI PASIVE. MANAGEMENTUL ACESTORA IN CADRUL BANCILOR
 8. 2.1. Operatiunile pasive si managementul pasivelor bancare
 9. 2.2. Operatiunile active si managementul activelor bancare
 10. 2.3. Optimizarea activitatii bancare prin corelarea operatiunilor active cu cele pasive
 11. CAPITOLUL 3
 12. REZULTATELE FINANCIARE ALE ACTIVITATII BANCARE REFLECTATE IN DOCUMENTELE DE SINTEZA
 13. 3.1. Bilantul bancar
 14. 3.1.1. Bilant bancar – concept
 15. 3.1.2. Structura bilantului bancar
 16. 3.1.2.1. Activul bilantier
 17. 3.1.2.2. Pasivul bilantier
 18. 3.2. Contul de profit si pierdere
 19. 3.3. Corelatia bilantului cu planul de conturi bancar
 20. CAPITOLUL 4
 21. ANALIZA FINANCIARA A ACTIVITATII BANCARE
 22. 4.1. Analiza financiara – instrument de conducere si imbunatatire a performantelor bancare
 23. 4.2. Modalitati de analiza
 24. 4.2.1. Indicatori de performanta
 25. 4.2.2. Metoda ratelor
 26. 4.2.2.1. Ratele de structura si activitate
 27. 4.2.2.2. Ratelor de exploatare si rezultate
 28. 4.2.2.3. Ratele de gestiune
 29. 4.2.3. Analiza riscurilor asumate
 30. 4.2.3.1. Riscul de credit
 31. 4.2.3.2. Riscul de lichiditate
 32. 4.2.3.3. Riscul de rata a dobanzii
 33. 4.2.3.4. Riscul de schimb
 34. 4.2.3.5. Riscul de solvabilitate
 35. CAPITOLUL 5
 36. STUDIU DE CAZ – BANCA COMERCIALA ROMANA
 37. 5.1. BANCA COMERCIALA ROMANA – prezentare
 38. 5.1.1. Istoricul bancii
 39. 5.1.2. Structura actionariatului
 40. 5.1.3. Activitatea bancii
 41. 5.2. Analiza activelor si pasivelor
 42. 5.2.1. Evolutia activelor
 43. 5.2.2. Evolutia pasivelor
 44. 5.3. Contul de profit si pierdere
 45. 5.3.1. Veniturile
 46. 5.3.2. Cheltuielile
 47. 5.4. Indicatori de performanta
 48. 5.5. Performante

Extras din licență

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC

SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA

1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR

Structura sistemului bancar înainte de 1990 era similară cu cea a tuturor economiilor centralizate. Banca Natională a României combina funcţiile unei bănci centrale cu câteva din funcţiile unei bănci comerciale. Împreună cu alte instituţii de stat, ea elabora proiectele de creditare şi numerar pentru economie şi monitoriza punerea lor în practică.

Procesul de restructurare a sistemului a început încă de la sfârşitul anului 1990, când Banca Comercială Română (BCR) nou înfiinţată a preluat funcţia comercială pe care o îndeplinea până atunci Banca Naţională.

Fostele bănci de stat specializate (Banca Română pentru Comerţ Exterior, Banca Agricolă, Banca de Investiţii) au fost transformate în bănci comerciale, putând efectua toate operaţiunile bancare fără a mai ţine cont de specializarea sectorială avută.

Un sistem pe două nivele, de tip occidental, bazat pe principiul universalităţii băncilor a devenit operaţional în aprilie 1991 o dată cu adoptarea celor două legi bancare – Legea privind activitatea bancară şi Legea privind statutul Băncii Naţionale (modificate ulterior prin Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară şi Legea nr. 101/1998 privind statutul Băncii Naţionale a României).

Prin lege, Banca Naţională a României a căpătat autonomie faţa de puterea executivă, astfel:

• are personalitate juridică;

• este unicul organ de emisiune, aplică şi răspunde de politica monetară, valutară, de credit, de plată, precum şi de autorizarea şi supravegherea prudenţială a societăţilor bancare;

• este un organ consultativ în procesul de elaborare a actelor normative ale autoritaţilor publice, care privesc direct politica monetară, activitatea bancară, regimul valutar si datoria publică;

• conducerea Băncii Naţionale este asigurată de un Consiliu de Administraţie numit de Parlament; membrii Consiliului de Administraţie nu pot fi parlamentari sau membrii enui partid politic.

Băncile comerciale au statut de societăti comerciale pe acţiuni şi funcţioneaza în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a Legii bancare nr. 58/1998. Ele se pot constitui cu aport parţial sau total de capital autohton, privat sau străin si sunt independente, avănd dreptul să se implice în diverse operaţiuni bancare, cu condiţia respectării reglementărilor emise de BNR.

Tuturor băncilor comerciale li se permite, în cadrul legal, să funcţioneze ca “bănci universale”. În realitate, anumite funcţii din activitatea bancară universală nu sunt permise, cum ar fi activitaţi de brokeraj la bursă, pentru care sunt necesare firme separate, avănd aceasta strategie la bază.

La început BNR a intenţionat dezvoltarea sistemului si consolidarea performanţei câtorva bănci, în special al celor de stat. În ultimii ani s-a petrecut o notabilă apariţie de bănci noi. Pachetul lor competitiv de servicii bancare va afecta profund standardele şi performanţele celorlalte bănci.

Creşterea numărului de bănci a fost mai puţin explozivă decât în celelalte ţări din Europa Centrală şi de Est, ca urmare a poiticii prudente de autorizare din partea băncii centrale.

Structura şi ponderea numărului băncilor în funcţie de provenienţa capitalului:

Bibliografie

1) Brendea, C., Dăeanu, V. E., Zmfirescu, M., Ghiţă, M., Riscul şi performanţa creditului bancar în România, Editura Coresi, 2001

2) Dardac, N., Vâşcu, T., Monedă – Credit 2, Editura ASE, 2002

3) Dănilă, N., Managementul bancar, Editura Economică, 2000

4) Dedu, V., Gestiune şi audit bancar, Editura Economică, 2003

5) Gheţea, R.G., Metode de analiză economico-financiară în activitatea bancară,2000

6) Ioan, B., Tratat de management financiar-bancar, Editura Economică, 2002

7) Ionescu-Muscel, V., Analiza riscului pe pieţele financiare şi bancare, 2002

8) Răduţ, R., Managementul activelor şi pasivelor unei societăţi bancare, 2001

9) Roxin, L., Gestiunea riscurilor bancare, Editura Didactică şi Pedagogică, 1997

10) Stoica, M., Management bancar, Editura Economică, 1999

11) Tudorache, D., Puianu, C., Moraru, D., Caracota, C.R., Monedă. Bănci. Credit, Editura Sylvi, 2001

12) Rapoartele BNR 1996 - 2002

13) www.bcr.ro

14) www.bnr.ro

Preview document

Analiza financiară a activității bancare - Pagina 1
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 2
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 3
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 4
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 5
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 6
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 7
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 8
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 9
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 10
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 11
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 12
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 13
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 14
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 15
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 16
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 17
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 18
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 19
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 20
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 21
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 22
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 23
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 24
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 25
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 26
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 27
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 28
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 29
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 30
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 31
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 32
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 33
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 34
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 35
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 36
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 37
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 38
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 39
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 40
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 41
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 42
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 43
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 44
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 45
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 46
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 47
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 48
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 49
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 50
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 51
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 52
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 53
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 54
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 55
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 56
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 57
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 58
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 59
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 60
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 61
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 62
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 63
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 64
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 65
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 66
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 67
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 68
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 69
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 70
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 71
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 72
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 73
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 74
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 75
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 76
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 77
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 78
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 79
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 80
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 81
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 82
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 83
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 84
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 85
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 86
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 87
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 88
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 89
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 90
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 91
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 92
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 93
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 94
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 95
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 96
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 97
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 98
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 99
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 100
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 101
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 102
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 103
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 104
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 105
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 106
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 107
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 108
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 109
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 110
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 111
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 112
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 113
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 114
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 115
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 116
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 117
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 118
Analiza financiară a activității bancare - Pagina 119

Conținut arhivă zip

 • Analiza Financiara a Activitatii Bancare.docx

Alții au mai descărcat și

Riscul de Credit

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Analiza Indicatorilor de Performanță

Introducere Sistemul bancar este un segment indispensabil în cadrul economiei, avându un rol important în cadrul pieţei financiare. Buna...

Analiza privind operațiunile cu carduri în practica Băncii Comerciale Române Erste Bank, sucursala Brăila

INTRODUCERE Ca mai în toate domeniile, dorinţa de îmbunătăţire şi perfecţionare a rezultatelor prin experienţă şi cercetare au condus spre...

Modalități și instrumente de plată moderne utilizate în practica bancară românească

INTRODUCERE Banca este o instituţie căreia i se acordă permisiunea de a efectua tranzacţii cu bani, dacă este recunoscută oficial ca bancă....

Activitatea Internațională a Băncilor Comerciale

ARGUMENT Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare...

Cărți de plată

În ţările occidentale cartea de plată este astăzi sinonimă cu sistemul plăţilor electronice, utilizarea sa cotidiană devenind un act banal pentru...

Managementul riscului de credit

I.1. Rolul bancilor in economia moderna Importanta sistemului bancar intr-o economie moderna. Pe fundalul amplficarii schimburilor comerciale,...

Analiza performanțelor financiare la BCR

1. Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare Procesul de conducere nu se poate baza pe rutina si intuitie ci pe o analiza...

Te-ar putea interesa și

Operațiuni de creditare derulate de băncile comerciale

I.1. Principiile fundamentale ale creditării specifice economiei de piaţă Cum bine se ştie, creditul, la modul general vorbind, este noţiunea ce...

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Linia de credit, finanțare și refinanțare

INTRODUCERE În cadrul acestei lucrări subiectul tratat este intitulat „Linia de credit - finanțare și refinanțare”. Am ales această temă fiindcă...

Activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL I Principii si reguli generale de creditare bancară 1.1 Prudenţa bancară Economiile actuale, ca economii băneşti peresupune...

Conceptul clienților persoane fizice

BIBLIOGRAFIE 63 1. Scurtǎ introducere în problematica marketingului bancar în România În lumea modernă a unei concurenţe în fiecare domeniu de...

Studiul privind derularea unui credit pentru persoane juridice acordat de Banca Română pentru Dezvoltare GSG

Introducere În epoca contemporană, în ţările cu economie de piaţă, creditul şi băncile au un rol determinant în desfăşurarea proceselor economice,...

Caracteristica și clasificarea cheltuielilor bancare - SC Banca Socială SA

Introducere “Banca Sociala” SA este una din cele 15 banci comerciale care fac parte din sistemul bancar al Republica Moldova. BC “Banca Sociala”...

Evaluarea unei societăți bancare Emporiki Bank România

A. DESCRIEREA MISIUNII DE EVALUARE 1. PREZENTAREA INTREPRINDERII EVALUATE 1.1.Scurt istoric Emporiki Bank a fost fondata in 1879 de catre John...

Ai nevoie de altceva?