Conceptul clienților persoane fizice

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 28474
Mărime: 673.59KB (arhivat)
Publicat de: Barbu Pintilie
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sudacevski Mihaela
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” MASTER “MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR ŞI BURSIER”

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Scurtǎ introducere în problematica marketingului bancar în România 3
 3. CAPITOLUL 1 Marketingul bancar 5
 4. 1.1 Definiţia şi obiectivele marketingului bancar 6
 5. 1.2 Mix-ul de marketing în sectorul bancar………………………………………………….……….7
 6. 1.3 Conceptul de imagine în marketingul financiar-bancar românesc 10
 7. CAPITOLUL 2 – Analiza pietei bancare în perioada 2006-2008. 12
 8. 2.1 Creşterea economică şi activitatea de comerţ exterior ale României în perioada 2006-2008 14
 9. 2.2 Structura sistemului financiar 15
 10. 2.3.Evoluţii structurale în sectorul bancar în perioada 2006-2008…… 17
 11. 2.4 Evoluţii structurale la nivelul bilanţului agregat al instituţiilor de credit din România 19
 12. 2.4.1. Dinamica activelor bancare 19
 13. 2.4.2. Evoluţia surselor de finanţare proprii, atrase şi împrumutate 21
 14. 2.5. Analiza solvabilităţii 24
 15. CAPITOLUL 3 – Analiza comportamentului clientului persoană fizică, factori de influenţă 28
 16. 3.1.Conceptul de comportament al clientului persoană fizică 28
 17. 3.2.Factorii de influenţǎ ce se regăsesc în comportamentul clientilor persoane fizice 32
 18. 3.2.1. Factorii economici 34
 19. 3.2.2.Factorii demografici 35
 20. 3.2.3.Factorii psihologici 35
 21. 3.2.4 Factorii personali 42
 22. 3.2.5.Factorii culturali 43
 23. 3.3. Etapele deciziei de cumpărare 44
 24. 3.4.Relaţiile clienţilor cu banca 47
 25. 3.5.Potenţialul de afaceri oferit de clienţii-persoane fizice faţă de produsele şi serviciile oferite de Banca Comercială Română S.A.(Studiu de caz) 50
 26. 3.5.1.Analiza comportamentului clienţilor de produse si servicii oferite de Banca Comercială Română S.A 55
 27. 3.5.2.Condiţii de menţinere a clienţilor 56
 28. CONCLUZII …57
 29. ANEXE 60

Extras din disertație

BIBLIOGRAFIE 63

1. Scurtǎ introducere în problematica marketingului bancar în România

În lumea modernă a unei concurenţe în fiecare domeniu de activitate, devine din ce în ce mai importantă diferenţierea faţă de competitori. Există opţiuni variate în realizarea acestui ţel, cum ar fi: serviciul de personal, eficienţa serviciului sau crearea de noi produse, care pot servi cerinţelor clienţilor, permiţând un avantaj competitiv în industria bancară. Intensificarea concurenţei şi mondializarea pieţelor, fenomene independente ce caracterizează economia mondială actuală, determină la nivelul macroeconomic creşterea presiunilor asupra greutăţii în dobândirea, menţinerea sau întărirea acestei poziţii.

Tranziţia României la economia de piaţă şi integrarea reală în sistemul economiei mondiale înseamnă şi confruntarea cu aceste fenomene. Dacă adăugăm la peisajul conjunctural românesc actual dezechilibrele structurale şi problemele existente la nivel macroeconomic, în conturarea unei strategii viabile de reformă, plus efectele lor – inflaţie şi blocaj financiar – rezultă un mediu economic instabil ce ridică probleme deosebite fiecărei firme.

În acest context, este evidentă importanţa analizei imaginii, poziţiei concurenţiale pentru firmă, indiferent de mărimea şi situaţia financiară a acesteia în prezent.

Intensificarea concurenţei în mediul bancar şi instabilitatea economică impun creşterea eforturilor pentru adaptarea la schimbările conjuncturale şi menţinerea sau întărirea poziţiei pe piaţa bancară. Coerenţa şi eficienţa acestor eforturi se pot obţine numai prin orientarea întregii activităţi într-o viziune modernă de marketing. Băncile care vor înţelege cel mai bine că succesul este rezultatul satisfacerii dorinţelor şi exigenţelor clienţilor şi care vor reuşi să inducă această convingere la nivelul fiecărui angajat, vor domina concurenţa.

Problemele clienţilor tind să devină punctul de plecare pentru dezvoltarea noilor produse, motivarea fiind aceea că atât timp cât nu este confruntat cu cererea de soluţionare a acestor probleme nu pot obţine idei noi. Necesităţile băncii trebuie să corespundă cu cerinţele clienţilor.

Marketingul bancar se deosebeşte de marketingul din alte domenii prin două puncte de vedere:

- serviciile şi produsele bancare comportă o gamă restrânsă, practic standardizarea, de aceea poziţionarea faţă de produsele concurenţei este o sarcină dificilă care revine marketingului, măiestria marketingului bancar constând în personalizarea şi unicizarea produsului propriu, fie şi numai la nivelul imaginii percepute de client.

- activitatea de marketing într-o bancă are o dublă orientare, eforturile concentrându-se în două direcţii: atragerea utilizatorilor de credite şi atragerea deponenţilor. Strategiile de marketing trebuie să vizeze atât segmentele sursă cât şi segmentele destinaţie.

Stabilirea unui plan de marketing este conceptul primordial care serveşte ca bază pentru ceea ce doreşte banca să realizeze.

Planul de marketing (figura 1) este o secvenţă a planificării continue de marketing şi cuprinde trei elemente cheie: analiza situaţiei, stabilirea obiectivelor şi dezvoltarea strategiilor.

În anii 2008 şi mai departe, băncile care se vor putea individualiza în cadrul concurenţilor de acelaşi gen, vor fi acelea care au de pe acum un punct de vedere clar despre ce înseamnă cu adevărat serviciul bancar.

Acest punct de vedere se bazează pe obţinerea de informaţii care să definească:

- valorile clientului (criteriile sale valorice);

- aşteptările (exigenţele) clientului.

Acest fapt adaugă valoarea produselor şi serviciilor, creează eficienţa, construieşte parteneriat, ţine sub control costurile, consolidează previziunile strategice şi îmbunătăţeşte calitatea.

Strategia generală de marketing vizează orientarea generală strategică de piaţă a băncii şi alcătuirea mixului de marketing corespunzător fiecărui segment ţintă. Înaintea identificării mixului corespunzător clienţilor este foarte important a cunoaşte capacitatea băncii. Un nivel înalt al sofisticării produselor nu înseamnă neapărat că banca este capabilă de a servi un anumit segment de clienţi, avantajul băncii ar putea fi complexitatea structurării unui proiect dificil de finanţare a tranzacţiei, întrucât un anumit segment de clienţi poate necesita un număr mare de tranzacţii de volum mic, pe care banca nu-l poate asigura din punct de vedere tehnic.

Planul de marketing va fi alcătuit din politica de produs, preţ, distribuţie, promovare şi personal, politici ce cuprind obiective, strategii şi tactici de marketing. Aceste politici trebuie să cuprindă decizii separate pentru fiecare produs şi segment ţintă şi să poată fi realizate cu resursele disponibile.

După alcătuirea planului de marketing pentru o anumită perioadă, se urmăreşte implementarea lui în activitatea curentă a băncii şi urmărirea permanentă a realizării obiectivelor propuse, măsurarea şi evaluarea rezultatelor. Din cauza reacţiilor concurenţilor, a schimbărilor în mediul economic şi problemelor organizaţionale legate de antrenarea – motivarea personalului vor interacţiona în sensul obţinerii unor rezultate diferite de cele cuantificate prin plan. Astfel, planul va fi cuprins în permanenţă corecturilor şi modificărilor impuse de conjunctură.

Schimbarea este o constantă a mediului concurenţial din prezent. În domeniul serviciilor financiar-bancare, schimbarea poate fi văzută peste tot: în legislaţia nouă, în noile reglementări de divulgare a informaţiilor interne, în dezvoltarea sistemelor electronice de transfer de fonduri situate în afara sediilor băncilor şi pe care clienţii le utilizează pentru a-şi desfăşura afacerile, în noua tehnologie şi în pretenţiile tot mai mari ale clienţilor. Nu există nici o îndoială asupra faptului că procesul de concentrare şi consolidare a instituţiilor financiare, început deja, va continua. Concurenţa feroce va conduce la un număr mai mic de instituţii producătoare de servicii financiar – bancare în deceniul următor.

Capitolul I. Marketingul bancar

Relaţiile dintre marketingul financiar, marketingul bancar şi marketingul global.

În evoluţia sa, cu deosebire în perioada în care a urmat celui de-al doilea război mondial, marketingul a găsit teren puternic de aplicare în cele mai variate domenii de activitate şi spaţii economico-geografice. El a dobândit totodată consacrarea în spaţiul teoriei economice, în familia disciplinei ştiinţifice. Dar, prin această consacrare, procesul dezvoltării sale nu este încheiat prin lărgirea continuă a câmpului de aplicaţiile practice, marketingul urmează un proces de diferenţiere şi specializare, iar ştiinţa marketingului se îmbogăţeşte şi îşi sporeşte, prin aceasta, contribuţia la tezaurul teoriei economice.

Preview document

Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 1
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 2
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 3
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 4
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 5
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 6
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 7
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 8
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 9
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 10
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 11
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 12
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 13
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 14
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 15
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 16
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 17
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 18
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 19
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 20
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 21
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 22
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 23
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 24
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 25
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 26
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 27
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 28
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 29
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 30
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 31
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 32
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 33
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 34
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 35
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 36
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 37
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 38
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 39
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 40
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 41
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 42
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 43
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 44
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 45
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 46
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 47
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 48
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 49
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 50
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 51
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 52
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 53
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 54
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 55
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 56
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 57
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 58
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 59
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 60
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 61
Conceptul clienților persoane fizice - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Conceptul Clientilor Persoane Fizice.doc

Alții au mai descărcat și

Cardul - Principalul Instrument de Plată

INTRODUCERE Diversitatea şi complexitatea activităţilor bancare, diferenţierea şi specializarea instrumentelor financiare utilizate de către...

Relația Bancă - Client

1. Importanţa clientelei bancare Pentru a înțelege importanţa ce o au clienţii în activitatea bancară este nevoie de a se defini noţiunea de...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice

INTRODUCERE Societatea modernă se află într-un permanent proces de schimbare şi dezvoltare.Întreaga lume se schimbă în direcţia obţinerii unor...

Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susţinerea principiului continuităţii...

Creditul și Procesarea Acestuia pentru Nevoi Personale

INTRODUCERE Băncile au un rol semnificativ în economie oferind produse şi servicii pentru persoane fizice şi juridice, unul dintre produse fiind...

Evaluarea Companiei SC OMV Petrom SA

Rezumat Acest proiect dezvolta un subiect de a carui aplicare depinde atingerea performantelor in rezultatele oricarei companii. Garantarea...

Decontări Comerciale și Necomerciale în Valută

Banca este institutia financiara care se ocupa cu mijlocirea creditului si instrumentelor cu putere de plata, in scopul circulatiei monetare. Tot...

Analiza Ofertei de Produse și Servicii Bancare

Cap.1. Introducere in marketingul bancar Marketingul serviciilor bancare are ca scop dezvoltarea cunostintelor personalului bancar referitoare la...

Lucrare de practică - creditul overdraft

1. INTRODUCERE UniCredit Tiriac Bank este membra a Grupului UniCredit, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata europeana a serviciilor...

Promovarea - Element al Mix-ului de Marketing Bancar

Promovarea serviciilor bancare Promovarea este ansamblul de activitati materiale,mijloace si tehnici utilizate pentru a completa rularea si...

Ai nevoie de altceva?