Microbiologie Specială

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 40500
Mărime: 199.70KB (arhivat)
Publicat de: Iustinian Sandor
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr Gheorghe Puchianu
Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Alimentaţie şi Turism

Extras din curs

Sunt reglementate de Ordinul nr. 13 din 24 ianuarie 2005 emis de ANSVSA, care stabileşte modul de prelevare a probelor din produsele de origine animala, produse care conţin materii prime de origine animala, ingrediente care intra în compoziţia produselor de origine animala sau materiale care vin în contact cu acestea, în vederea efectuării examenului de laborator.

Situaţiile în care este necesar examenul sanitar veterinar de laborator sunt următoarele:

- Pentru controlul periodic în unităţile care produc, proceseaza, depozitează, manipuleaza, transporta şi valorifica produse alimentare de origine animala, în scopul verificării respectării condiţiilor de salubritate şi calitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

- La produsele destinate exportului, când eliberarea certificatului sanitar veterinar este condiţionată de efectuarea examenului de laborator;

- La produsele importate în conformitate cu reglementările în vigoare;

- In situaţia în care prin examenul organoleptic nu se poate preciza dacă produsele controlate sunt bune pentru consum;

- Ori de câte ori produsele sunt suspecte de alterare, substituiri sau pentru stabilirea speciei de animal de la care provin;

- Când exista suspiciuni ca produsele provin de la animale bolnave sau au venit în contact cu diverse surse de contaminare în timpul preparării, manipulării, depozitarii sau transportului;

- Când produsele provin de la animale aparent sanatoase, dar suspecte de a fi purtătoare şi eliminatoare de germeni patogeni;

- In cazul cărnii provenite din tăieri de necesitate;

- Când la examinarea carcaselor lipsesc organele;

- Când eviscerarea animalului s-a făcut mai târziu de o ora de la tăiere sau când sangerarea s-a făcut necorespunzător, iar carnea şi organele prezintă modificări;

- In cazul în care carnurile provin de la animale intoxicate sau suspecte de intoxicatie;

- Când exista suspiciunea contaminării produselor în timpul preparării, manipulării, depozitarii, transportului sau desfacerii lor de către persoane bolnave sau suspecte de boli transmisibile sau de către persoane purtătoare şi eliminatoare de germeni patogeni;

- In cazurile când produsele sunt suspectate în declanşarea unor toxiinfectii alimentare la om;

- In cazuri de reclamaţii, litigii, expertize sau contraexpertize;

- Ori de câte ori medicul veterinar sau alte autorităţi abilitate considera necesar.

Reguli generale de recoltare sunt următoarele:

1. Pentru examenul de laborator se recolteaza probe reprezentative în unităţi care produc, proceseaza, depozitează, manipuleaza, transporta şi valorifica produse alimentare de origine animala şi atunci când situaţia o impune, de la domiciliul cumpărătorului sau producătorului, în condiţiile legii.

2. Recoltarea probelor se face de către medicul veterinar oficial care are în raza lui de activitate obiectivele supuse controlului sau de către personalul auxiliar autorizat sub supravegherea şi pe răspunderea medicului veterinar.

3. Înainte de recoltarea probelor, medicul veterinar oficial trebuie sa se informeze amănunţit asupra originii produsului, data fabricării, condiţiile de fabricare, depozitare, manipulare, transport sau desfacere, rezultatul controalelor sau analizelor de laborator efectuate pana la acea data, aspectul general al produsului sau lotului, starea ambalajului, modul de etichetare sau ştanţare, dacă se afla în termenul de valabilitate.

4. Probele trebuie sa fie reprezentative şi sa fie adecvate examenului solicitat. Pentru examenul microbiologic se vor folosi instrumente sterilizate şi se vor ambala în recipiente sterilizate sau în pungi de polietilena de uz alimentar. Pentru recoltarea fiecărei probe se vor folosi alte instrumente sterilizate. Recoltarea succesiva a mai multor probe trebuie sa se facă în asa fel încât sa nu se amestece părţi din acestea sau sa nu se contamineze între ele.

5. Lot - cantitatea de produse de origine animala identificabila, asa cum este el definit în normele sanitare veterinare în vigoare.

6. Proba elementara - cantitatea de material prelevata dintr-un singur punct al lotului.

7. Proba globală - totalul combinat al tuturor probelor elementare prelevate din lot.

8. Proba de laborator - parte din proba globală, destinată examenului de laborator.

9. După recoltare, fiecare proba se va individualiza prin etichetare, se ambalează separat în asa fel încât sa nu se deterioreze în timpul transportului, se sigileaza pentru a nu face posibila substituirea produsului. Numărul sigiliului aplicat va fi menţionat în procesul verbal de recoltare probe.

10. La prelevarea probelor se întocmeşte un proces verbal de recoltare care va fi semnat de medicul veterinar oficial care recolteaza proba/probele, contrasemnat de un reprezentant legal al unităţii asupra căreia se afla în gestiune sau proprietate produsul. In cazul în care reprezentantul unităţii refuza sa semneze, procesul verbal de recoltare poate fi semnat numai de medicul veterinar oficial şi de un martor. Procesul verbal se întocmeşte în trei exemplare, din care primul va însoţi probele expediate la laborator, al doilea va rămâne la medicul veterinar oficial care a efectuat recoltarea, iar cel de al treilea va rămâne la unitatea deţinătoare a produsului.

11. După fiecare procedura de recoltare a probelor se va întocmi un proces verbal de recoltare conform anexei 1.

Medicul veterinar oficial va avea în vedere la întocmirea procesului verbal de recoltare a probelor următoarele:

- denumirea şi adresa autorităţii competente care a efectuat recoltarea;

- numele medicului veterinar sau codul de identificare;

- codul (numărul) oficial al probei;

- data recoltarii;

- numele şi adresa proprietarului sau persoanei care are în păstrare produsele de origine animala;

- numărul de autorizare al unităţii;

- identificarea animalului (număr matricol) sau produsului respectiv (număr lot-sarja);

- specia şi vârsta animalului;

- proba (matricea/substrat) respectiva;

- medicatia folosită pe perioada de 4 săptămâni înaintea recoltarii probelor (în cazul în care prelevarea se face de la ferma);

- examenele solicitate;

- menţiuni speciale - date suplimentare (ca de exemplu: destinaţia produsului, condiţiile de păstrare a produsului pana la primirea buletinului de analiza şi altele).

16.Concomitent cu recoltarea probelor reprezentative, medicul veterinar oficial va recolta, în aceleaşi condiţii, contraprobe la probele recoltate pentru examenul de laborator. Contraprobele recoltate în condiţiile legii se vor depozita sub responsabilitatea producătorului (proprietarului) în condiţii care sa permită respectarea integrităţii acestora. Numărul sigiliului contraprobei va fi precizat în procesul verbal de recoltare a probei. Analiza contraprobelor se poate face contracost la solicitarea unităţii (proprietarului) sau atunci când situaţia o impune.

17.Probele recoltate se trimit la laborator pe cheltuiala proprietarului. Ele trebuie transportate la laborator în timp util, în asa fel încât acestea sa îşi păstreze nemodificati parametrii de integritate.

18.Destinaţia produselor din care s-au prelevat probe reprezentative pentru examenul de laborator va fi stabilită de medicul veterinar oficial care a efectuat recoltarea acestora, coroborand datele oferite de examenul de laborator, respectiv buletinul de analiza, cu toate datele menite sa contribuie la luarea unei decizii în condiţiile legii.

19.Nu se reexamineaza produsele necorespunzătoare din punct de vedere microbiologic.

NORME DE RECOLTARE PENTRU EXAMENE DE LABORATOR

Norme de recoltare pentru examenul microbiologic:

A. CARNE SI ORGANE

1. Carne în carcase şi semicarcase - din carcase şi semicarcase sau carnea în bucăţi care cântăreşte mai mult de 2 kg, se fac prelevări randomizat din 1% din numărul acestora, dar nu mai puţin de doua şi nu mai mult de cinci din lotul examinat, aceasta reprezentând unitatea elementara de eşantionare.

Preview document

Microbiologie Specială - Pagina 1
Microbiologie Specială - Pagina 2
Microbiologie Specială - Pagina 3
Microbiologie Specială - Pagina 4
Microbiologie Specială - Pagina 5
Microbiologie Specială - Pagina 6
Microbiologie Specială - Pagina 7
Microbiologie Specială - Pagina 8
Microbiologie Specială - Pagina 9
Microbiologie Specială - Pagina 10
Microbiologie Specială - Pagina 11
Microbiologie Specială - Pagina 12
Microbiologie Specială - Pagina 13
Microbiologie Specială - Pagina 14
Microbiologie Specială - Pagina 15
Microbiologie Specială - Pagina 16
Microbiologie Specială - Pagina 17
Microbiologie Specială - Pagina 18
Microbiologie Specială - Pagina 19
Microbiologie Specială - Pagina 20
Microbiologie Specială - Pagina 21
Microbiologie Specială - Pagina 22
Microbiologie Specială - Pagina 23
Microbiologie Specială - Pagina 24
Microbiologie Specială - Pagina 25
Microbiologie Specială - Pagina 26
Microbiologie Specială - Pagina 27
Microbiologie Specială - Pagina 28
Microbiologie Specială - Pagina 29
Microbiologie Specială - Pagina 30
Microbiologie Specială - Pagina 31
Microbiologie Specială - Pagina 32
Microbiologie Specială - Pagina 33
Microbiologie Specială - Pagina 34
Microbiologie Specială - Pagina 35
Microbiologie Specială - Pagina 36
Microbiologie Specială - Pagina 37
Microbiologie Specială - Pagina 38
Microbiologie Specială - Pagina 39
Microbiologie Specială - Pagina 40
Microbiologie Specială - Pagina 41
Microbiologie Specială - Pagina 42
Microbiologie Specială - Pagina 43
Microbiologie Specială - Pagina 44
Microbiologie Specială - Pagina 45
Microbiologie Specială - Pagina 46
Microbiologie Specială - Pagina 47
Microbiologie Specială - Pagina 48
Microbiologie Specială - Pagina 49
Microbiologie Specială - Pagina 50
Microbiologie Specială - Pagina 51
Microbiologie Specială - Pagina 52
Microbiologie Specială - Pagina 53
Microbiologie Specială - Pagina 54
Microbiologie Specială - Pagina 55
Microbiologie Specială - Pagina 56
Microbiologie Specială - Pagina 57
Microbiologie Specială - Pagina 58
Microbiologie Specială - Pagina 59
Microbiologie Specială - Pagina 60
Microbiologie Specială - Pagina 61
Microbiologie Specială - Pagina 62
Microbiologie Specială - Pagina 63
Microbiologie Specială - Pagina 64
Microbiologie Specială - Pagina 65
Microbiologie Specială - Pagina 66
Microbiologie Specială - Pagina 67
Microbiologie Specială - Pagina 68
Microbiologie Specială - Pagina 69
Microbiologie Specială - Pagina 70
Microbiologie Specială - Pagina 71
Microbiologie Specială - Pagina 72
Microbiologie Specială - Pagina 73
Microbiologie Specială - Pagina 74
Microbiologie Specială - Pagina 75
Microbiologie Specială - Pagina 76
Microbiologie Specială - Pagina 77
Microbiologie Specială - Pagina 78
Microbiologie Specială - Pagina 79
Microbiologie Specială - Pagina 80
Microbiologie Specială - Pagina 81
Microbiologie Specială - Pagina 82
Microbiologie Specială - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Microbiologie Speciala.doc

Alții au mai descărcat și

Microbiologie

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1 ISTORIA DEZVOLTARII MICROBIOLOGIEI Ziua de nastere a bacteriologiei – 24 aprilie 1676, când Anthonie van...

Lucrări practice microbiologie

1. INTRODUCERE “În domeniul observaţiei, hazardul nu favorizeazå decât minţile pregătite” - L. Pasteur Existenţa lumii microbiene a rămas...

Microbiologie industrială

Introducere Obiectul microbiologiei Istoricul microbiologiei Clasificarea generală a microorganismelor Rolul microorganismelor Introducere...

Microorganisme

Conjugarea la microorganisme Legaturie intercelulare se pot realiza direct intre doua celule de sexe diferite. Intrarea lor in contact reprezinta...

Biologie Marină

Obiectul de studiu şi scopurile biologiei marine Biologia marină este o ramură a hidrobiologiei care se ocupă de studiul diversităţii...

Microbiologie

Istoricul Microbiologiei Microbiologia este o ştiinţa relativ tânără, datorită faptului că din lipsa mijloacelor de investigaţie, oamenii de...

Activitatea microorganismelor în fermentația alcoolică

Fermentatiile sunt procese biochimice determinate de enzimele unor microorganisme(bacterii,levuri,ciuperci),care au propietatea de a se...

Te-ar putea interesa și

Controlul calității unor preparate din carne în membrană obținute în cadrul SC Caroli Foods SRL

INTRODUCERE Alimentul este cel mai important factor care influenţează organismul, este indisolubil legat de „sănătatea alimentelor”, incluzând...

Fabricarea și Controlul Calității Brânzeturilor Semitari

CAPITOLUL I. 1.DIN ISTORIA BRÂNZETURILOR Brânzeturile sunt produse naturale sau proaspete, care se obtin prin eliminarea zerului din coagulul...

Marketingul produselor existente de la firma Napolact

1. PREZENTAREA FIRMEI 1.1 Istoricul firmei În inima Transilvaniei de mai mult de un secol, Napolact continuă tradiţia în procesarea laptelui...

Tehnologia de obținerea a brânzeturilor

Capitolul I . Tehnologia de obtinerea branzeturilor I.1. Definitia si clasificarea brânzeturilor Brânzeturile sunt produse naturale sau...

Cercetare de marketing privind gama de produse Napolact

NAPOLACT – PREZENTARE GENERALA Date de identificare: Detalii de identificare NAPOLACT SA. Nume firma NAPOLACT SA Cod Unic de InregistrareRO...

Program de Marketing și Cercetare de Marketing - Napolact

1.1 Istoricul firmei În inima Transilvaniei de mai mult de un secol, Napolact continuă tradiţia în procesarea laptelui începuta în atelierul Vlad,...

Salmonelele

INTRODUCERE Bolile cu origine alimentară ocupă pondere însemnată în patologia actuală, numărul îmbolnavirilor datorate alimentelor fiind în...

Genul Enterococcus

Capitolul I I.1. Introducere Familia Streptococcaceae, iniţial conturată numai pe baza caracterelor fenotipice a suferit numeroase şi repetate...

Ai nevoie de altceva?