Baze de Date - Access

Curs
9.2/10 (18 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 9469
Mărime: 383.95KB (arhivat)
Publicat de: Iosif Tomescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Logica Banica
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Cuprins

 1. Cap. 1 Noţiuni introductive 2
 2. 1.1 Ce sunt bazele de date? 2
 3. 1.2 Securitatea datelor 4
 4. 1.3 Modelul relaţional al bazelor de date 4
 5. Cap. 2 Sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Access 7
 6. 2.1 Componentele principale 7
 7. 2.2 Tabele (Tables) 8
 8. 2.3 Relaţii între tabele (Relationships) 13
 9. 2.4 Interogări (Queries) 16
 10. 2.5 Formulare (Forms) 23
 11. 2.6 Rapoarte (Reports) 28
 12. 2.7 Macrocomenzi 30
 13. 2.8 Exemplu de proiectare a unei baze de date 32
 14. 2.9 Verificarea cunoştinţelor 36
 15. Bibliografie 37

Extras din curs

Cap. 1 Noţiuni introductive

1.1 Ce sunt bazele de date?

Datele sunt şiruri alfanumerice prin care se reprezintă fapte, obiecte, situaţii rezultate din măsurare sau numărare. Ele sunt stocate pe un suport magnetic, de unde vor fi utilizate direct sau prelucrate într-un anumit scop. Pentru a putea folosi aceste date, ele trebuie organizate într-un anumit mod.

Volumul mare de date vehiculate, necesitatea stocării lor şi regăsirea rapidă a anumitor informaţii sunt numai câteva dintre cauzele care au condus la apariţia colecţiilor de date organizate, numite şi baze de date (databases).

Definiţie[Ipate]: Bazele de date sunt colecţii de date organizate care servesc unui anumit scop.

Organizarea datelor se referă la stocarea, reprezentarea şi accesarea lor într-un mod bine definit. Scopul pentru care sunt create bazele de date îl reprezintă domeniul de interes al acestora, problemele pentru care trebuie să găsească o rezolvare. Astfel, sunt baze de date care se axează pe domeniul economic, bancar, dar există şi baze de date cu scopuri ştiinţifice, militare etc.

Datele pe care le conţin BD sunt în mod obişnuit de tip alfanumeric, dar pot fi şi imagini, sunete, elemente multimedia.

În arhitectura bazelor de date se disting patru niveluri:

• Nivelul conceptual – este fundamental deoarece descrie sistemul ce urmează a fi modelat. Cel mai clar mod de a descrie sistemul este utilizarea unui limbaj natural, a unor diagrame şi a exemplelor. În procesul de modelare se examinează informaţia în amănunt, la fiecare moment de timp. La acest nivel se realizează schema conceptuală, care reprezintă design-ul general al sistemului.

• Nivelul extern – se specifică structura bazei de date percepută de utilizatori şi se face legătura între acest design şi schema conceptuală. Dacă sunt mai multe grupuri de utilizatori şi metodele de operare sau navigare diferă de la un grup la altul, se pot proiecta diferite interfeţe cu utilizatorul.

• Nivelul logic – are rolul de a realiza transformarea schemei conceptuale într-o schemă logică. În acest scop se alege un model logic de organizare a datelor (ex: modelul relaţional, ierarhic, reţea) care are anumite structuri de date şi operaţii. De exemplu pentru modelul relaţional datele se stochează în tabele, constrângerile se exprimă cu ajutorul cheilor primare şi străine.

• Nivelul fizic (intern) – este nivelul la care schema logică se realizează fizic, cu ajutorul unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD). Se poate spune că se obţine schema internă din schema logică prin intermediul unui SGBD. Structurile de date şi metodele de acces pentru aceeaşi schemă logică pot fi diferite în cadrul aceluiaşi SGBD, ceea ce înseamnă că poate fi implementată prin mai multe scheme interne.

Bazele de date oferă utilizatorilor o serie de avantaje, cum ar fi:

- reducerea redundanţei datelor prin proiectarea unitară a bazei şi evitarea suprapunerii unor informaţii;

- păstrarea consistenţei datelor prin propagarea actualizărilor dintr-un fişier la nivelul întregii baze de date;

- partajarea datelor între utilizatorii aceleiaşi aplicaţii, dar şi între aplicaţii diferite;

- securitatea datelor prin verificarea accesului utilizatorilor pe bază de parolă şi prin autorizarea operaţiilor de întreţinere de către administratorul bazei de date.

Din definiţie rezultă că bazele de date implică constituirea de colecţii de date structurate, dar şi existenţa unui software de întreţinere şi de exploatare a acestor structuri. În ceea ce priveşte organizarea, bazele de date au evoluat de la simple structuri de date numerice şi de tip text la stocarea de imagini, sunete şi alte elemente multimedia. Programele de întreţinere şi de exploatare a bazelor de date au fost cuprinse într-un ansamblu numit Sistem de Gestiune a Bazelor de Date – SGBD (Database Management System).

Definiţie: Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date este un software care gestionează o bază de date şi permite utilizatorului să interacţioneze cu aceasta.

Funcţiile unui SGBD sunt următoarele:

- definirea structurii bazei de date şi stocarea datelor;

- accesarea datelor în regim mono sau multi-user: interogare, modificare, ştergere, adăugare;

- întreţinerea bazei de date: păstrarea consistenţei şi a integrităţii datelor, compactarea şi reorganizarea bazei de date;

- securitatea bazei de date: salvarea şi recuperarea datelor în caz de incident, protecţia la acces neautorizat.

Modul conceptual de organizare a datelor folosit de SGBD-uri este descris de modelul de date, care poate fi: ierarhic, reţea, relaţional şi orientat obiect.

Modelul ierarhic stochează datele în structuri de tip arbore, care stabilesc legături de tip părinte-copil. Nivelul de început al arborelui, numit rădăcină, poate avea orice număr de descendenţi. La rândul lor, aceştia pot avea descendenţi şi aşa mai departe. Modelul ierarhic a fost utilizat de către primele SGBD-uri, dar în prezent este considerat un model depăşit.

Modelul reţea este extensie a modelului ierarhic, în care un descendent poate avea mai mulţi părinţi. El poate reprezenta structuri complexe de date, dar nu are flexibilitate şi este dificil de proiectat.

Modelul relaţional se bazează pe organizarea datelor sub formă de tabele, constituite din înregistrări, formate la rândul lor din câmpuri. Tabelele sunt legate între ele prin câmpuri speciale, numite chei. Bazele de date relaţionale sunt cel mai frecvent folosite, datorită modului simplu de realizare şi a flexibilităţii lor.

Exemple de SGBDR: Oracle, Sybase, SQL Server, Access.

Modelul orientat pe obiecte este cel mai nou tip de SGBD, care integrează principiile programării orientate pe obiecte şi ale bazelor de date. Introducerea conceptului de obiect în cadrul SGBD-urilor a permis utilizarea tipurilor de date neconvenţionale. Acest model constituie suportul logic pentru gestiunea obiectelor complexe (texte, grafice, imagini, sunete) şi a obiectelor dinamice (programe, simulări).

Preview document

Baze de Date - Access - Pagina 1
Baze de Date - Access - Pagina 2
Baze de Date - Access - Pagina 3
Baze de Date - Access - Pagina 4
Baze de Date - Access - Pagina 5
Baze de Date - Access - Pagina 6
Baze de Date - Access - Pagina 7
Baze de Date - Access - Pagina 8
Baze de Date - Access - Pagina 9
Baze de Date - Access - Pagina 10
Baze de Date - Access - Pagina 11
Baze de Date - Access - Pagina 12
Baze de Date - Access - Pagina 13
Baze de Date - Access - Pagina 14
Baze de Date - Access - Pagina 15
Baze de Date - Access - Pagina 16
Baze de Date - Access - Pagina 17
Baze de Date - Access - Pagina 18
Baze de Date - Access - Pagina 19
Baze de Date - Access - Pagina 20
Baze de Date - Access - Pagina 21
Baze de Date - Access - Pagina 22
Baze de Date - Access - Pagina 23
Baze de Date - Access - Pagina 24
Baze de Date - Access - Pagina 25
Baze de Date - Access - Pagina 26
Baze de Date - Access - Pagina 27
Baze de Date - Access - Pagina 28
Baze de Date - Access - Pagina 29
Baze de Date - Access - Pagina 30
Baze de Date - Access - Pagina 31
Baze de Date - Access - Pagina 32
Baze de Date - Access - Pagina 33
Baze de Date - Access - Pagina 34
Baze de Date - Access - Pagina 35
Baze de Date - Access - Pagina 36
Baze de Date - Access - Pagina 37
Baze de Date - Access - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Baze de Date - Access.doc

Alții au mai descărcat și

Evidența clienților și furnizorilor - baze de date Access

1. Prezentarea aplicatiei 1.1. Prezentare generala Lucrarea oferă o analiză a modalităţilor practice de utilizare a instrumentelor informatice...

Proiect baze de date - Microsoft Access - evidența salariaților unei firme

Am ales ca tema pt acest proiect “Evidenta Salariatilor Unei Firme “. Pt aceasta am creat 4 tabele dupa cum urmeaza : 1. Salariati : IDSalariat,...

Tehnici de realizare a bazelor de date

1. INTRODUCERE Domeniul gestiunii informaţiilor abordează problema organizării, stocării şi regăsirii în timp util a datelor de care dispunem...

Proiectarea unui Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor

Introducere Tema proiectului ”Proiecatarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor” este în strânsă legătură atât cu disciplina...

Baze de Date pentru Gestionarea Activității unei Societăți Comerciale

1. Enuntul problemei de rezolvat Societatea “Telena” este o societate comerciala din Romania care are ca obiect principal de activitate producerea...

Evidența salariaților - Access

1. INTRODUCERE. 1.1 Scurta descriere a institutiei sau ariei vizate. Programul reprezinta un sistem de informatizare pentru „Evidenta...

Casa de schimb valutar - Raiffeisen Roman - Access

1. INTRODUCERE. 1.1 Scurta descriere a institutiei sau ariei vizate. Scurt istoric Prezenta Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) în România...

Baze de Date în Access

1.ANALIZA STRUCTURALA 1.1 Identificarea entitatilor S-au creat trei entitati : - Clienti - Comenzi - Produse Entitatea CLIENTI contine : -...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Bazelor de Date Relaționale pentru Gestionarea unei Biblioteci de CD-uri Folosind Microsoft Access

INTRODUCERE În contextul societatii actuale, caracterizata printr-o explozie fara precedent în istoria omenirii, sistemele informatice reprezinta...

Bază de date Access - gestiune farmacie

Notiuni introductive Bazele de date reprezinta colectii de date organizate într-un mod riguros, bine stabilit. Ele nu contin date care nu sunt...

Baze de date Access - Banca Comercială Română

BAZA DE DATE ACCESS 1. Noţiuni introductive Bazele de date reprezintă colecţii de date organizate într-un mod riguros, bine stabilit. Ele nu...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Bază de date Access - evidența salariaților

SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE Sistemele de gestiune a bazelor de date (în limba engleză "database management system" - SGDB) reprezintă...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Proiect Baze Date - Access

Bazele de date In orice domeniu de activitate informaţia are o importanta decisiva. Cei care reuşesc in zilele noastre nu mai sunt neapărat cei...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

B. BAZE DE DATE ACCESS Baza de date (BD) poate fi definita ca un ansamblu de date interconectate, impreuna cu descrierea lor, care raspunde...

Ai nevoie de altceva?