Clase

Curs
8.9/10 (8 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 4810
Mărime: 26.92KB (arhivat)
Publicat de: Theodor Marginean
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Programare procedurala –Programare orientata pe obiecte.

Limbajul C, ca si Pascal, utilizeaza modelul programarii structurate procedurale, care consta în descompunerea programului în proceduri (functii), apelate în ordinea în care se desfasoara algoritmul. Datele sunt separate de functiile care le manipuleaza.

Odata cu cresterea dimensiunii programelor s-a acordat o atentie sporita organizarii datelor – functiile, împreuna cu datele pe care le manevreaza sunt organizate ca un modul. Programarea modulara este tot programare procedurala, cu proceduri si date grupate în module si ascunse altor module.

Programarea orientata pe obiecte consta în identificarea unor obiecte, cu operatii (metode) specifice asociate si realizarea comunicarii între aceste obiecte prin intermediul unor mesaje. Elementul constructiv – obiectul este o instanta a unei clase (tip de data definita de utilizator). Clasele sunt membre ale unei ierarhii si sunt corelate între ele prin relatii de mostenire.

Un limbaj de programare pune la dispozitia utilizatorilor un numar de tipuri primitive (sau predefinite). Astfel în C avem ca tipuri primitive char, int, float, etc. Un tip de date este precizat printr-o multime finita de valori T (constantele tipului) si o multime de operatori (aplicatii T ® T sau

T ´ T ® T).

Într-un limbaj de programare un tip de date reprezinta un model matematic. Astfel tipul int , caracterizat prin multimea finita de întregi (-32768, 32767) si operatorii binari +, -, *, / si % ilustreaza conceptul de numar întreg.

Modelele matematice care nu au reprezentare directa prin tipuri predefinite se pot reprezenta prin tipuri definite de utilizator (numite si tipuri de date abstracte- TDA).

2. Declararea claselor.

O clasa reprezinta un tip definit de utilizator. Declararea unei clase se face într-o maniera asemanatoare declararii structurilor si contine atât date cât si functii (metode) si putem declara variabile de acest tip nou. Un obiect este un exemplar sau o instanta a unei clase (în vechea terminologie obiectul este echivalent unei variabile, iar clasa este echivalentul unui tip definit de utilizator).

Consideram conceptul Data, pe care-l reprezentam printr-o structura si un set separat de functii de manipulare:

struct Data{

int a, l, z; // reprezentare

};

void initD(const Data&, int, int, int); //initializare

void ad_a(const Data&, int); //adauga un an

void ad_l(const Data&, int); //adauga o luna

void ad_z(const Data&, int); //adauga o zi

Nu exista o legatura implicita între date si functiile de manipulare a lor. Pentru a stabili aceasta legatura, declaram functiile ca membre ale structurii:

struct Data{

int a, l, z; // reprezentare

..// functii de manipulare

void initD(int, int, int); // initializare

void ad_a(int);

void ad_l(int);

void ad_z(int);

};

Functiile declarate în definirea clasei (structura este o clasa) se numesc functii membre si pot fi apelate numai de variabile de tipul corespunzator (obiecte) folosind sintaxa de acces la membrii structurii:

Data d;

d.initD(2001, 10, 15);

d.ad_a(3);

. . .

Definirea functiilor membre, în afara clasei se face folosind operatorul de vizibilitate (rezolutie), care indica faptul ca functia apartine clasei specificate înaintea acestui operator.

void Data::initD(int aa, int ll, int zz){

a = aa;

l = ll;

z = zz;

};

Declararea unei clase se face în mod asemanator cu declararea unei structuri. Cuvântul struct este înlocuit prin class, iar câmpurile se separa în date membre si functii membre (sau metode). În plus, se pot preciza specificatori de acces la membri. Acestia pot fi:

• private – membrii sunt accesibili numai din interiorul clasei

• public – membrii sunt accesibili din afara clasei

• protected – membrii sunt accesibili din interiorul clasei si din clasele derivate

Domeniul de definitie al clasei este cuprins între începutul definitiei clasei (class nume) si sfârsitul definitiei.

Preview document

Clase - Pagina 1
Clase - Pagina 2
Clase - Pagina 3
Clase - Pagina 4
Clase - Pagina 5
Clase - Pagina 6
Clase - Pagina 7
Clase - Pagina 8
Clase - Pagina 9
Clase - Pagina 10
Clase - Pagina 11
Clase - Pagina 12
Clase - Pagina 13
Clase - Pagina 14

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Arhitectura calculatoarelor

I. Arhitectura calculatoarelor 1. Scurt istoric Momentul iniţial al istoriei calculatoarelor este, de obicei legat de numele matematicianului...

Funcții recursive - Turbo Pascal

CUVÂNT ÎNAINTE Acest proiect la informatica consta în prezentarea în limbajul de programare Turbo Pascal a unei probleme ce îsi propune sa...

Baze de Date - Compania Carte 2009

„Cartea 2009” este o companie care se ocupa cu distributia de carte in Romania. „Cartea 2009” dispune de un lant de peste 300 de librarii situate...

Structuri de date de tip listă

Notiuni de date Principalele tipuri de date ale limbajului PASCAL sunt: - integer {construit din numere intregi} ; - boolean {valorile...

Programare orientată pe obiect C++

1. INTRODUCERE ÎN C++ Exista limbaje concepute strict pe baza conceptelor programării orientate pe obiecte (POO), de exemplu Simula sau Smalltalk....

Pointeri la Funcții

1.1. Declararea unui pointer la functii Pointerii folositi pâna acum au fost pointeri la diferite tipuri de date, dar este posibil sa avem si...

AutoCad

APERTURE - controleazã mãrimea cursorului selector, caracteristic modului object snap. ARC - traseazã un arc de cerc de orice dimensiune. A -...

Laboratoare programarea orientată pe obiecte

1. Obiective - Formarea unei imagini generale, preliminare, despre programarea orientată pe obiecte (POO) și deprinderea cu noile facilitați...

Te-ar putea interesa și

Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei în învățământul primar

Managementul fiind una dintre cele mai vechi arte şi cele mai noi ştiinţe, răspunde tot mai prezent, în tot mai multe domenii, necesităţilor...

Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional

INTRODUCERE Abordarea acestei lucrări, prin aspectele teoretice, metodele de abordare și practică, își propune să evidențieze complexitatea...

Trăsăturile clasei de elevi ca grup social - Sintalitatea

INTRODUCERE Învăţarea eficientă are următoarele caracteristici: este întotdeauna secvenţială şi contextualizată, este un proces individual chiar...

Relația între achizițiile operaționale la clasele V-VIII și orientarea profesională a adultului

Argument Acesta cercetare încearca sa stabileasca o legatura existenta între activitatea profesorului si implicarea scolii (la clasele V-VIII) în...

Formarea-dezvoltarea competenței de învățare autodirijată la elevii claselor I-IV

INTRODUCERE Tema din prezenta lucrare de diplomă este Formarea/dezvoltarea competenţei de învaţare autodirijată la elevii claselor I-IV, este o...

Organizarea managerială - studiu de caz pe școala generală cu clasele I-VIII, Șerbăuți, Suceava

ORGANIZAREA MANAGERIALĂ la nivelul unitatilor de invatamant Organizarea manageriala vizeaza saltul de la structurile ierarhice liniare...

Noțiunile de Geometrie Predate la Clasele I-II

INTRODUCERE Lucrarea de fata se intituleaza “Notiunile de geometrie predate la clasele I-II², si da o scurta introducere la câteva din notiunile...

Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Motivaţia alegerii temei “Planul de dezvoltare instituţională in cadrul Şcolii Generale cu Clasele I VIII Păuşeşti” este...

Ai nevoie de altceva?