Informatică - cursuri pentru Fox Pro

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 215 în total
Cuvinte : 53325
Mărime: 517.26KB (arhivat)
Publicat de: Pompilia Nedelcu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Panait Razvan
laboratoarele de informatica pentru semestrul al doilea, an I - Facultatea de Management - USAMV

Extras din curs

I. Noţiuni, concepte şi metode utilizate în organizarea datelor

Datele constituie materializarea, reprezentarea simbolică a informaţiilor (prin semne, litere, cifre) într-o formă convenţională (scrisă, vorbită, luminoasă, semne grafice, desene) convenabilă unei comunicări. Datele reprezintă „materia primă“ din care, după o serie de operaţiuni efectuate de către oameni sau echipamente specifice, se obţin informaţii.

Informaţia reprezintă „semnificaţia ce poate fi desprinsă dintr-un ansamblu de date, pe baza asociaţiilor dintre acestea“, este deci partea utilizabilă dintr-un ansamblu de date. Informaţiile furnizează răspunsuri la întrebări de genul „cine“, „unde“, „când“

Pentru obţinerea informaţiilor se desfãşoară mai multe activităţi, grupate sub numele de proces informaţional, dintre care amintim:

- identificarea, culegerea sau înregistrarea datelor;

- pregătirea datelor – cuprinde ansamblul activităţilor de filtrare, codificare, clasificare, conversie, selectare;

- prelucrarea datelor;

- memorarea datelor pe diverse medii în vederea refolosirii lor;

- comunicarea sau raportarea informaţiilor către utilizatorii lor.

Sistemul informatic este definit ca ansamblul mijloacelor (tehnice, umane, financiare) şi al metodelor specifice prin care se asigură desfăşurarea procesului informaţional, având ca obiectiv obţinerea informaţiilor necesare conducerii unei activităţi.

Colecţia de date reprezintă un ansamblu de date care se referã la acelaşi fenomen, obiect sau situaţie. Între componentele unei colecţii de date, ca şi între colecţii, pot fi identificate sau, eventual, pot fi introduse relaţii care să determine pe mulţimea respectivă o anumită structură, adică un anumit mod de ordonare care să faciliteze prelucrarea. Relaţiile pot fi unidirecţionale sau bidirecţionale. O relaţie unidirecţională poate determina obţinerea unei valori sau a mai multora din componenta legată plecând numai de la o componentă (părinte); o relaţie bidirecţionalã determină obţinerea aceloraşi date sau valori plecând de la ambele colecţii.

O colecţie de date pe care s-au definit anumite relaţii şi căreia îi este specific un anumit mecanism de selecţie şi identificare a componentelor constituie o structură de date. Mecanismul de selecţie a unei structuri de date este implementat de obicei în programele de prelucrare a datelor respective, la nivelul sistemului de operare, al sistemului de gestiune sau al programelor aplicative.

Operaţii generale asupra unei structuri de date:

- creare (memorarea pe suport a datelor);

- consultare (acces la elementele structurii pentru prelucrarea valorilor);

- actualizare (inserare, ştergere sau corecţie a valorilor);

- copiere (duplicarea structurii pe un alt suport, în general);

- ventilare (desfacerea structurii în două sau mai multe structuri);

- fuzionare (combinarea a două sau mai multe structuri);

- sortarea (aranjarea elementelor structurii dupã anumite criterii).

Componentele unei structuri de date pot să fie de acelaşi tip (structura este omogenă) sau de tipuri diferite (structură neomogenă).

Operaţiile (operatorii) aplicate asupra unei structuri de date pot să-i afecteze valorile şi/sau structura. Dacă o structură de date îşi modifică structura, este numită dinamică. Spre deosebire de acestea, structurile statice au acelaşi număr de componente şi în aceeaşi ordine pe tot parcursul existenţei lor.

Definirea structurilor de date necesare într-o aplicaţie este o activitate complexă, care condiţionează în mare măsură necesarul de memorie, precum şi viteza de prelucrare şi uneori chiar efortul de proiectare şi implementare. Pentru realizarea ei trebuie să se ţină seama de o serie de factori, dintre care:

- volumul datelor;

- operaţiile de prelucrare şi frecvenţa lor (în special operaţiile de actualizare);

- indicele de activitate pe operaţii – se defineşte ca raport între numărul de componente ale structurii utilizate într-o operaţie şi numărul de componente explorate pentru aceasta. El determină timpul de acces. Dacă indicele este mare (peste 0,8), atunci accesul poate fi secvenţial. Valorile mici ale indicelui implică un acces direct.

- durata de viaţă a structurii;

- utilizarea raţională a spaţiului de memorie (comprimare, blocare, segmentare, combinarea diferitelor forme de reprezentare);

- complexitatea programării;

- asigurarea integrităţii datelor (alegerea structurii care permite protecţia împotriva distrugerilor accidentale şi posibilitatea refacerii datelor).

Evoluţia structurilor de date

Organizarea datelor a parcurs mai multe etape pornind de la fişiere, apoi sisteme de fişiere, până la baze de date.

Etapa I - Fişiere pe aplicaţii

- primele forme de organizare a datelor au fost fişierele secvenţiale pe bandă magnetică.

- odată cu folosirea suportului adresabil – discul magnetic – au apărut fişierele cu acces direct (indexate, selective).

- gestiunea fişierelor era asigurată printr-un sistem specilizat numit SGF (sistemul de gestiune a fişierelor) existent în orice sistem de operare, care folosea limbaje clasice precum Cobol sau Fortran.

- programele utilizatorilor conţineau în mod explicit referiri la suportul, forma de organizare şi modul de acces al fişierului de lucru (datele aveau sens şi puteau fi accesate numai din aplicaţiile-program). Era un mare dezavantaj, pentru că orice modificare a structurii şi organizării datelor pe suportul fizic conduce la modificarea tuturor aplicaţiilor care le folosesc.

- fiecare aplicaţie informatică dintr-o instituţie era proiectată într-o manieră individualistă şi viza automatizarea unei anumite activităţi. În vederea creşterii vitezei de răspuns, aplicaţia îşi aducea în fişierele proprii toate datele de care avea nevoie, ignorând faptul că, poate, aceleaşi date erau culese, selectate şi prelucrate şi de alte aplicaţii. De aici, a apărut fenomenul de redundanţă a datelor şi efectele sale nedorite: creşterea nejustificată a costurilor de întreţinere a fişierelor de date şi, mai ales, pericolul inconsistenţei datelor (datorită omiterii actualizării datelor în toate locurile unde acestea apăreau).

Etapa II - Sisteme de fişiere

- s-a adoptat gestiunea comună a fişierelor de către toate aplicaţiile informatice care aveau legături funcţionale bine stabilite între ele.

- apare structurarea datelor în fişiere integrate sau sisteme de fişiere, însă acest pas nu a rezolvat problema independenţei programelor de aplicaţii de modul de organizare a datelor.

- soluţia acestei probleme fost detaşarea din programul de aplicaţii a descrierii fişierelor şi a legăturilor dintre ele. Astfel au apãrut primele baze de date.

Preview document

Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 1
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 2
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 3
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 4
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 5
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 6
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 7
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 8
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 9
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 10
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 11
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 12
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 13
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 14
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 15
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 16
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 17
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 18
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 19
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 20
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 21
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 22
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 23
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 24
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 25
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 26
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 27
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 28
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 29
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 30
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 31
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 32
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 33
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 34
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 35
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 36
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 37
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 38
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 39
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 40
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 41
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 42
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 43
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 44
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 45
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 46
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 47
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 48
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 49
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 50
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 51
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 52
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 53
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 54
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 55
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 56
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 57
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 58
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 59
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 60
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 61
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 62
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 63
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 64
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 65
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 66
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 67
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 68
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 69
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 70
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 71
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 72
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 73
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 74
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 75
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 76
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 77
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 78
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 79
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 80
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 81
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 82
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 83
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 84
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 85
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 86
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 87
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 88
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 89
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 90
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 91
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 92
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 93
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 94
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 95
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 96
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 97
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 98
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 99
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 100
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 101
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 102
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 103
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 104
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 105
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 106
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 107
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 108
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 109
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 110
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 111
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 112
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 113
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 114
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 115
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 116
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 117
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 118
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 119
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 120
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 121
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 122
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 123
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 124
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 125
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 126
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 127
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 128
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 129
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 130
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 131
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 132
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 133
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 134
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 135
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 136
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 137
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 138
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 139
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 140
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 141
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 142
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 143
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 144
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 145
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 146
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 147
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 148
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 149
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 150
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 151
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 152
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 153
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 154
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 155
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 156
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 157
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 158
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 159
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 160
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 161
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 162
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 163
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 164
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 165
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 166
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 167
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 168
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 169
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 170
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 171
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 172
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 173
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 174
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 175
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 176
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 177
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 178
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 179
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 180
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 181
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 182
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 183
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 184
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 185
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 186
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 187
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 188
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 189
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 190
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 191
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 192
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 193
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 194
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 195
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 196
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 197
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 198
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 199
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 200
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 201
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 202
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 203
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 204
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 205
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 206
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 207
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 208
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 209
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 210
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 211
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 212
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 213
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 214
Informatică - cursuri pentru Fox Pro - Pagina 215

Conținut arhivă zip

 • Informatica - Cursuri pentru Fox Pro
  • curs 1.doc
  • curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 4.doc
  • curs 5.doc
  • curs 6.doc
  • curs 7.doc
  • curs 8.doc
  • LIMBAJUL F.doc

Alții au mai descărcat și

Firewall

Firewall-uri de filtrare a pachetelor (Packet Filtering Firewalls) Firewall-urile de tip filtru de pachete sunt firewall-uri care pentru fiecare...

Conceptele Fundamentale ale Limbajelor de Programare

INTRODUCERE Obiectul disciplinei: limbajele de programare Obiective: · Studiul conceptelor fundamentale care stau la baza proiectării...

Programare paralelă în sisteme distrbuite

Retelele de interconectare sunt de 2 tipuri: a)retele statice la care conexiunile intre noduri sunt fixe si punct la punct-transferul informatiei...

Introducere în PHP

Introducere in php Un fisier php poate contine text, etichete html si scripturi. Scripturile in fisierele php sunt executate de server. What is...

Proiectarea Sistemelor Informatice de Gestiune

Introducere În acest curs se vor preda unele probleme legate de managementul proiectelor informatice, despre modul de alegere a variantei de...

Webdesign

I. Consideraţii generale privind Internet şi World Wide Web La ora actuală în lume există milioane de calculatoare, care sunt folosite în cele mai...

Programarea orientată spre obiecte - limbajul Java

1. INTRODUCERE IN PROGRAMAREA ORIENTATA SPRE OBIECTE OBIECTE D. Un obiect este un un mod simplificat de a identifica într-un program un lucru, o...

Proiectarea interfețelor grafice - Java

Java este un mediu de programare ce oferă utilizatorului cadrul necesar şi uneltele necesare pentru dezvoltarea aplicaţiilor Java. Java este o...

Te-ar putea interesa și

Plan de Afaceri - Microinformatica

DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII 1. Numele firmei: SC MICRO INFORMATICA SRL 2. Codul unic de înregistrare: 15689287 3. Forma juridică de...

Economie comercială

1.Capitolul I: Prezentarea societatii 1.1. Scurt istoric Firma a luat fiinta în 1993 sub numele de SC NACU SRL. Pâna în septembrie 1995 nu a...

Ai nevoie de altceva?