Managenmentul și Proiectarea Sistemelor Informatice

Curs
8.5/10 (8 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 13 fișiere: ppt
Pagini : 100 în total
Mărime: 393.91KB (arhivat)
Publicat de: Florina Z.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. dr.Constantin Avornicului

Cuprins

 1. Capitolul 1 Notiuni de baza ale sistemelor
 2. 1.1. Sistem, sistem informational si abordarea sistemica
 3. 1.2. Sistemul informational: concept si structura
 4. 1.3. Sisteme informationale economice, date si informatii
 5. 1.4. Fluxul informational
 6. 1.5. Circuitul informational
 7. 1.6. Functiile sistemului informational
 8. 1.7. Perfectionarea sistemelor informationale
 9. 1.8. Sistemul informatic
 10. 1.9. Evolutia metodelor de abordarea sistemelor information
 11. 1.10. Managementul proiectelor informatice
 12. 1.11. Principiile proiectarii sistemelor informatice
 13. Capitolul 2. Necesitati
 14. 2.1. Gasirea unui proiect
 15. 2.2. Ierarhizarea proiectelor
 16. 2.3. Alegerea proiectelor
 17. 2.4. Organizarea si planificarea sistemelor
 18. 2.5. Initierea proiectelor
 19. 2.6. Planificarea proiectelor
 20. 2.7. Analiza de fezabilitate
 21. 2.8. Moduri de reprezentare a planurilor si progamelor
 22. 2.9. Cuplare
 23. 2.10. Încapsularea
 24. 2.11. Tipuri abstracte de date
 25. 2.12. Ascunderea informatiilor
 26. 2.1.3. Obiecte
 27. 2.14. Mostenirea, poliformismul si legarea dinamica 2.15. Unitatea si cuplarea obectelor
 28. Capitolul 3. Analiza sistemelor
 29. 3.1.Scopul si fazele de realizare a analizei
 30. 3.2. Modelarea logica si diagramele fluxurilor de date (DFD)
 31. 3.3. Diferente de modelare logica între cele doua modele
 32. 3.4. Feluri ale DFD
 33. 3.5. Analiza orientata obiect
 34. 3.6. Faza de organizare si conducere a analizei sistemului existent
 35. 3.7. Faza realizarii analizei sistemului existent
 36. 3.8. Finalizarea analizei sistemului existent
 37. Capitolul 4. Proiectare si specificatii
 38. 4.1. Etapele de baza ale proiectarii si structurarea sistemelor informatice
 39. 4.2. Modele de proiectare a sistemelor
 40. 4.4. Modul de alegere al variantei optime
 41. 4.3. Raportul dintre cerintele sistemului si alegerea variantei optime de proiectare
 42. 4.5. Planul de baza al proiectului
 43. 4.6. Stabilirea obiectivelor sistemului informatic.
 44. 4.7. Importanta modelarii datelor
 45. 4.8. Proiectarea situatiilor de iesire ale sistemului informatic
 46. 4.9. Proiectarea bazei informationale
 47. 4.10. Formalizarea atributelor
 48. 4.11. Proiectarea structurala si functionala a noului sistem informatic
 49. 4.12. Modelarea conceptuala a datelor cu produsele CASE
 50. 4.13. Alegerea solutiei optime de gestiune a datelor si a calculatorului
 51. 4.14. Etapele de realizare a bazelor de date
 52. 4.15 Proiectarea orientata pe obiect
 53. 4.16. Tehinci formale pentru proiectarea obiectuala
 54. 4.17. Tehnici de proiectare în timp real
 55. 4.18. Verificarea în timpl fazei de proiectare
 56. 4.19. Documentul de specificatie
 57. 4.20. Comparatia tehnicilor de specificatii
 58. 4.21. Testari în timpul fazei de specificatie
 59. 4.22. Înstrumente CASE pentru faza de specificatii
 60. 4.23. Metrici pentru faza de specificatie
 61. 4.24. Prototipizarea rapida o tehnica a specificatiilor
 62. 4.25. Alte utilzari ale realizarii de prototi rapid
 63. 4.26. Implicatiile manageriale ale modelului de prototip rapid
 64. Capitolul 5. Elemente ale modelarii orientate obiect
 65. 5.1. Premisele orietarii obiectuale
 66. 5.2. Modelul orientat obiect
 67. 5.3. Modelarea USE-CASE
 68. 5.4. Modelarea clasei
 69. 5.5. Metodologia OMT (Object Modeling Tehnique)
 70. Capitolul 6. Limbajul unificat de modelare orientat obiect UML (Unified Modelling Language)
 71. 6.1. Aparitia si evolutia limbajului
 72. 6.2. Concepte de baza
 73. 6.3. Modalitati de reprezentare
 74. 6.4. Arhitectura sistemelor informatice
 75. Capitolul 7. Implementarea, exploatarea si întretinerea sistemelor
 76. 7.1. Implementarea sistemelor
 77. 7.2. Documentatia sistemelor
 78. 7.3. Întretinerea si exploatarea sistemelor
 79. 7.4. Refolosirea modulelor
 80. 7.5. Selectia CASE de tesare a modulelor
 81. 7.6. Tehnica cutia neagra de testare a modulelor
 82. 7.7. Parcurgerea codurilor si inspectiile
 83. 7.8. Comparatia tehnicilor de testare a modulelor
 84. 7.9. Camera goala
 85. 7.10. Probleme potentiale în cazul testarii obiectuale
 86. Capitolul 8. Eficienta sistemelor informatice
 87. 8.1. Teorii, concepte si metode existente
 88. 8.2. Componente ale efectelor economice
 89. 8.3. Indicatorii tehnico-economici
 90. 8.4. Întrebari recapitulative ale capitolului

Extras din curs

1.1.Sisteme, sistemul informational si abordarea sistemica

V.M. Gluseav spune ca, expresia neuniformitatii distributiei substantei si energiei în timp si spatiu, se stie ca substanta reprezinta masa sau volumul, energia reprezinta forta sau câmpul ce intervine în desfasurarea fenomenelor. Deci, informatia este modul în care sunt ele distribuite în timp si spatiu.

1.1.1.Teoria sistemelor

Ludowig Van Bertalanffy, este considerat parintele teoriei sistemelor, el defineste sistemul ca un ansamblu de elemente aflate în interactiune.

În acceptiunea teoriei matematice a sistemelor, informatia ce considerata expresie a ordinei si organizarii, ce este specifica fiecarui subsistem în parte.

Putem demonstra ca formula informatiei este identica cu formula entropiei descoperita de L. Baltzmann, adica cu: H =-S pklog2pk (N >1), unde pk este probabilitatea de realizare a unui eveniment k din sistem sau subsistem.

O. Onicescu în 1979 arata ca gradul de organizare a unui sistem poate fi masurat cu ajutorul energiei informationale, astfel: E = Spj2(A) , unde pj este probabilitatea de aparitie a evenimentului A.

Informatia, copie a revolutiei stiintifice si tehnice contemporane, se poate considera ca o notiune foarte veche, întelegerea acesteia depinde de semnificatia ce i se poate atribui: ca suport al cunostintelor umane, ca biti si alte unitati de masura specifice informaticii.

Teoria sistemelor arata ca sistemele au urmatoarele principii: coordonabilitate, incompatibilitate, optimalitate si incertitudine.

Coordonabilitatea ne arata ca reglarea centralizata a unui sistem complex, daca ea este posibila, nu este avantajoasa, datorita proceselor ce trebuie sa fie reglate, a contradictiilor si a neliniaritatii lor.

Incompatibilitatea, arata caci cu cât complexitatea sistemului este mai mare, cu atât scade posibilitatea de a-l descrie în mod riguros.

Optimalitatea, arata ca daca un subsistem al uni sistem complex nu este optimal în relatiile sale cu celelalte subsisteme, atunci nici sistemul complex nu mai este optimal.

Incertitudinea ne releva ca într-un sistem complex, starea unui subsistem si interactiunea sa cu celelalte subsisteme poate fi simultan determinata numai pâna la un anumit grad de acuratete.

1.1.2. Feluri de sisteme

Teoria sistemelor recunoaste ca dupa multimea elementelor si relatiile cu mediul, dupa factorul timp, dupa coeficientul de complexitate si dupa natura relatiilor dintre marimile de intrare si cele de iesire, sistemele pot sa fie: finite sau infinite, închise sau deschise, statice sau dinamice, simple sau complexe, determinate sau probabilistice, liniare sau neliniare, etc., aceasta clasificare a fost facuta de Grunberg în 1977.

Fiecare sistem poate fi un subsistem si fiecare subsistem poate face parte din mai multe sisteme, devine necesara o abordare mult mai larga, deci una interdisciplinara.

1.1.3. Abordarea cibernetica a sistemelor

Aprecierea sistemelor cibernetice este în directia înlaturarii factorilor perturbatori ce actioneaza asupra sistemelor.

Autoreglarea, consta în existenta unei bucle de reactie, deci un mecanism de reglare în circuit închis sau feed-back.

Deci, orice sistem are o intrare x, o iesire y, comparata cu o functie obiectiv z. Diferenta Dy, feed-back-ul, dintre functia obiectiv z si iesirea propriu-zisa y actioneaza ca element reglator asupra intrarii x, deci noua intrare devine x + Dy.

1.1.4. Principiul de integrare

Pe lânga organizare, sistemele tind si spre o integrare din ce în ce mai complexa.

Orice sistem este un subsistem al unui sistem mai mare, astfel: S1 < S2 < & < Sn.

Fiecare sistem (S1, & Sn) de la un anumit nivel de organizare, este format dintr-o reuniune de subsiteme de ordin inferior, astfel: È Si = S1 È S2 & È Sn.

Integrarea este necesara, deoarece unele subsistemele nu pot fi concepute în afara sistemului.

1.1.5. Feluri de integrari

Integrarea genetica, care se bazeaza pe capacitatea sistemului, pe lânga ce de organizare, sa aiba si pe cea de autogenerare.

Integrarea prin constrângere, poate fi întâlnita la toate nivelurile de organizare a materiei, inclusiv la cele economice.

Integrarea prin dependenta, se refera la elementele unui sistem care continua sa ramâna în cadrul lui, pentru ca depind, într-un fel sau altul de alte elemente.

Integrarea la alegerea, consta în posibilitatea elementelor de a alege sistemul caruia sa-i apartina.

Integrarea la întâmplare, se refera la posibilitatea elementelor de a face parte dintr-un sistem sau altul, pe baza unei întâmplari.

1.1.6. Reglarea prin integrare

Procesul de reglare presupune din partea sistemului o anumita organizare si oferirea codului propriu desfasurarii lui, lucru ce înseamna existenta substantei, energiei si informatiei. Elementele sistemului pot fi organizate în serie, paralel sau în circuit închis.

Organizarea în serie, daca un element B al sistemului, ce urmeaza elementului A, poate fi influentat de acesta, atunci elementul B poate fi reglat de elementul A.

Organizarea paralela, ofera posibilitatea ca elementul A sa poata înlocui sau compensa o eventuala defectiune a elementului B.

Organizarea în circuit, consta în facilitatea ca un element B, care a fost influentat de un element A, sa influenteze la rândul lui elementul A, deci îl poate corecta.

Reglarea presupune cuplarea a cel putin doua elemente, din care unul, asupra caruia se exercita cele mai multe perturbatii, poate fi elementul reglat, iar celalalt reglator. Cele mai noi mijloace de reglare sunt: cuplarea si înlantuirea elementelor, retelele, circuitele, redundanta, substituirea, compensarea, dependenta si constrângerea.

Conținut arhivă zip

 • PSICurs1.ppt
 • PSICurs2.ppt
 • PSICursul 10.ppt
 • PSICursul 11.ppt
 • PSICursul 3.ppt
 • PSICursul 4.ppt
 • PSICursul 5.ppt
 • PSICursul 6.ppt
 • PSICursul 7.ppt
 • PSICursul 7a.ppt
 • PSICursul 8.ppt
 • PSICursul 8a.ppt
 • PSICursul 9.ppt

Alții au mai descărcat și

Sisteme informatice și sisteme informaționale

1. Sistemul informatic versus sistemul informational de conducere Un sistem informational este un ansamblu de oameni, echipamente, software,...

Sistem informatic de gestiune a aprovizionărilor cu materiale

1. INTRODUCERE: Societatea zilelor noastre se bucura de un timp al informatizari, informatizare ce in unele cazuri este chiar indispensabila....

Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date

Introducere MOTO: Programatorul este un creator de universuri pentru care este în întregime responsabil. (Joseph Weizenbaum) Odatǎ cu apariţia...

Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE În noua economie, producătorii de soluţii IT sunt confruntaţi cu o nouă cerinţă care îi obligă să schimbe total modul de construcţie a...

Folosirea MySQL și PHP în Gestionarea unei Baze de Date pe Web

Introducere Conţinutul lucrării este dat de construcţia de legături dintre World Wide Web şi baze de date, dintre tehnologia veche şi cea nouă,...

Analiza multidimensională a datelor

I.Descrierea datelor Analiza datelor are ca obiectiv principal extragerea informatiei relevante , semnificative care este continuta in informatia...

Site Web Dinamic-Educational Sportiv

INTRODUCERE Utilizarea unui serviciu de un tip oarecare in Internet implica prezenta a doi parteneri hardware (calculatoare ) care comunica: •...

Rețele de Calculatoare

Lucrarea Modele si solutii pentru administrarea reteleor de calculatoare contine o prezentare succinta a protocolului de administrare SNMP...

Ai nevoie de altceva?