Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 12783
Mărime: 856.57KB (arhivat)
Publicat de: Sergiu Marginean
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf univer. Ștefan Marin
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Calculatoare Informatică şi Microelectronică. Catedra Informatica Aplicată

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I
 3. 1 Baze de date și sisteme de gestiune a bazelor de date SGBD 3
 4. 1.1 Rolul bazei de date în pagina web 3
 5. 1.1.1 Arhitectura bazei de date 4
 6. 1.2 Sisteme de gestiune a bazelor de date SGBD 5
 7. 1.2.1 Arhitectura și rolul unui SGBD 5
 8. 1.2.2 Obiectivele principale al unui SGBD 5
 9. 1.2.3 Funcțiile principale al unui SGBD 7
 10. 1.2.3.1 Descrierea si structurarea datelor în SQL. 7
 11. 1.2.3.2 Interogarea bazei de date 7
 12. 1.2.3.3 Conversia 8
 13. 1.2.3.4 Controlul integritații datelor 8
 14. 1.2.3.5 Gestiunea tranzacțiilor 9
 15. 1.2.3.6 Securitatea datelor în baza de date 9
 16. 1.2.3.7 Eficacitatea accesului la date 9
 17. 1.2.3.8 Partajarea datelor si controlul lor 10
 18. 1.2.3.9 Coerența datelor în baza personală de date 10
 19. 1.2.3.10 Redundanța controlată a bazei de date 10
 20. 1.2.3.11 Securitatea datelor în baza de date a paginii web 10
 21. 1.3 Principalele clase de utilizatori în baza de date existenta 11
 22. 1.4 Tipologia bazei de date 12
 23. 1.4.1 Rolul și importanța bazei de date operaționale 12
 24. 1.4.2 Rolul bazei de date multidimensional 12
 25. Capitolul II
 26. 2 Prezentarea limabjului SQL 14
 27. 2.1 Caracteristici generale ale limbajului SQL 14
 28. 2.2 Limbajul de definire a datelor: SQL-LDD 15
 29. 2.2.1 Gestiunea schemei bazei de date 15
 30. 2.2.1.1 Crearea tabelelor 15
 31. 2.2.1.2 Modificarea structurii unui table din baza de date SQL 16
 32. 2.2.1.3 Ștergerea unui table din baza de date SQL 16
 33. 2.2.1.4 Ștergerea bazei de date SQL 16
 34. 2.3 Gestiunea indecșilor 17
 35. 2.4 Limbajul de manipulare a bazei de date SQL-LMD 17
 36. 2.4.1 Construirea blocului de cerere 17
 37. 2.5 Instructiuni pentru actualizarea bazei de date 18
 38. 2.6 Gestiunea view-urilor 18
 39. Capitolul III
 40. 3 Analiza și rolul Internetu-lui, Intranet-ului și Extranet-ului 21
 41. 3.1 Evoluți și rolul internetului 21
 42. 3.1.1 Trecerea internet-ului la Intranet 22
 43. 3.1.2 Anazlica și rolul Extranet-ului 23
 44. 3.2 Elemente specific bazei de date on-line 24
 45. 3.3 Rolul și importanța rețelei Web 25
 46. 3.4 Caracterizarea adresei URL 25
 47. Capitolul IV
 48. 4 Obiectivele noului sistem 27
 49. 4.1 Lansarea paginii web pe serverul extern WebHost 28
 50. 4.2 Promovarea paginii personale printr-un motor de căutare 28
 51. 4.3 Actualizarea paginii personale 29
 52. Capitolul V
 53. 5 Proiectarea web site-ului în PHP 29
 54. 5.1 Structura și realizarea paginii web 29
 55. 5.2 Structura bazei de date MySql 29
 56. 5.3 Aplicațiile software folosite în dezvoltarea site-ului si rularea site-ului 32
 57. 5.4 Funcții utilizate în aplicație 28
 58. Concluzia 34
 59. Bibliografia 35
 60. Anexa 1 Block-scheme.Grafuri.Desene 36
 61. Anexa 2 Programul (listingul complet) 45
 62. Anexa 3 Exemple cu rezultate 59

Extras din proiect

Introducere

MOTO: Programatorul este un creator de universuri pentru care este în întregime responsabil. (Joseph Weizenbaum)

Odatǎ cu apariţia şi dezvoltarea Internetului au început sǎ creascǎ şi nevoile noastre de comunicare.Reţeaua Internet nu a cunoscut o mare rǎspândire decât dupǎ 1995 odatǎ cu apariţia protocolului HTTP – HyperText Transmission Protocol şi a limbajului HTML – HyperText Markup Language. Creşterea cât mai mare a informaţiilor şi a datelor ce se doresc a fi transmise a dus, inevitabil, la implicarea sistemelor de gestiune a bazelor de date în dezvoltarea site-urilor şi aplicaţiilor online. În dezvoltarea site-urilor cu conţinut dinamic a fost nevoie de dezvoltarea de noi limbaje, cum ar fi limbajul PHP din domeniul Open Source şi limbajul ASP de la Microsoft. Aceste noi tehnologii permit scrierea de programe care ruleazǎ în contextul serverului Web şi faciliteazǎ acestuia extragerea datelor din baza de date şi transmiterea acestor date cǎtre clienţi sub formǎ de pagini HTML. În acelaşi timp limbajul HTML a fost îmbunǎtǎţit prin introducerea stilurilor (CSS şi CSS2), introducerea limbajului Java Script, care ruleazǎ în cadrul browserului Web şi un nou limbaj a fost creat (XML). În acest context lucrarea de faţǎ îşi propune sǎ prezinte aceste tehnologii şi modul prin care acestea interacţioneazǎ, în cadrul unei aplicaţii web complexe şi „customizabile”.

Capitolul I

1 Baze de date și sisteme de gestiune a bazelor de date

1.1 Rolul bazei de date în pagina web

Baza de date este un ansamblu structurat de date concrete, fără redondanţă inutilă, astfel încât acestea pot fi prelucrate eficient de mai mulţi utilizatori într-un mod concurent. O bază de date conţine toate informaţiile necesare despre obiectele ce intervin într-o mulţime de aplicaţii, relaţiile logice între aceste informaţii şi tehnicile de prelucrare corespunzătoare. În bazele de date are loc o integrare a datelor, în sensul că mai multe fişiere sunt privite în ansamblu, eliminându-se pe cât posibil informaţiile redondante. De asemenea, se permite accesul simultan la aceleaşi date, situat în acelaşi loc sau distribuite spaţial, a mai multor persoane de pregătiri diferite, fiecare cu stilul personal de lucru.Proprietăţile principale ale unei baze de date:

uşurinţa implementării la nivel fizic;

uşurinţa interogării şi timpul de răspuns;

integritatea datelor şi modul de detectare şi corectare a erorilor.

O bază de date este o colecţie de date corelate Cele trei elemente esenţiale ale unei baze de date sunt:

tabelele;

coloanele;

liniile (rândurile).

Tabelele, numite şi entităţi, reprezintă elementele de bază ale informaţiilor care trebuiesc urmărite.Coloanele, numite şi câmpuri, reprezintă atributele unui tabel. Liniile (rândurile), numite şi înregistrări, reprezintă datele propriu-zise. În timp ce câmpurile descriu ce tip de date sunt stocate, în liniile tabelei sunt stocate datele. Caracteristica principală a aplicaţiilor de baze de date constă în faptul că accentul este pus pe operaţiile de memorare şi regăsire efectuate asupra unor volume mari de date, şi mai puţin asupra operaţiilor de prelucrare a acestora. Principala operaţie care apare în orice aplicaţie de baze de date este aceea de regăsire a datelor, în scopul obţinerii de informaţii din baza de date. Alături de operaţiile de regăsire apar, mai mult sau mai puţin frecvent, operaţii de memorare pentru introducerea de noi date în baza de date, operţii de ştergere pentru datele devenite inutile, operţii de actualizare a unor date existente deja în baza de date. Organizarea datelor în baza de date constitue o formă de centralizare a acestora. Aceasta implică existenţa unui administator al bazei de date (ABD-Data Base Administrator) (vezi Figura 15) care este o persoană sau un grup de persone ce răspund de ansmblul activităţiilor (analiză, proiecte, implementare, exploatare, întreţinere) legate de baza de date. Atribuţiile unui administator pot fi grupate în 4 mari categorii:

atribuţii de proiectare;

atribuţii administrative;

atribuţii operative;

atribuţii de coordonare.

Preview document

Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 1
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 2
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 3
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 4
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 5
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 6
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 7
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 8
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 9
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 10
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 11
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 12
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 13
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 14
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 15
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 16
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 17
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 18
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 19
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 20
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 21
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 22
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 23
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 24
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 25
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 26
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 27
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 28
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 29
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 30
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 31
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 32
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 33
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 34
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 35
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 36
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 37
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 38
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 39
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 40
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 41
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 42
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 43
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 44
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 45
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 46
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 47
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 48
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 49
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 50
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 51
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 52
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 53
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 54
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 55
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 56
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 57
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 58
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 59
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 60
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 61
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 62
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 63
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 64
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Generarea Automata a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Continut Informativ din Baze de Date
  • Cuprins.docx
  • Lucrare_An_M.S.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect baze de date - Microsoft Access - evidența salariaților unei firme

Am ales ca tema pt acest proiect “Evidenta Salariatilor Unei Firme “. Pt aceasta am creat 4 tabele dupa cum urmeaza : 1. Salariati : IDSalariat,...

Proiectarea și Crearea unui Web Server

INTRODUCERE În prezent produsele soft se implementează foarte rapid, din cauza dezvoltării enorme a tehnologiilor informaţionale, acumulării...

Realizarea unui Site Web Folosind Limbajul HTML

Motivaţia alegerii temei Experienţa didactică arată că elevii sunt mai puţin atraşi de probleme, abandonează repede când întâmpină greutăţi şi au...

Sistem informatic de gestiune a aprovizionărilor cu materiale

1. INTRODUCERE: Societatea zilelor noastre se bucura de un timp al informatizari, informatizare ce in unele cazuri este chiar indispensabila....

Prezentarea de Albume Fotografice pe Web Folosind Generarea Automată a Paginilor Web cu Ajutorul Programului Access

Argument Paginile continând albume foto reprezintă astăzi o mare atracţie pentru utilizatorii internetului. Subiectele imaginilor sunt variate de...

Casa de schimb valutar - Raiffeisen Roman - Access

1. INTRODUCERE. 1.1 Scurta descriere a institutiei sau ariei vizate. Scurt istoric Prezenta Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) în România...

Proiect informatică pentru afaceri

Introducere Scoala Generela Particula cu clasele I-VIII „Otilia Cazimir” din judetul Vrancea reprezinta o unitate de invatamant de prestigiu pe...

Baze de Date în Access

1.ANALIZA STRUCTURALA 1.1 Identificarea entitatilor S-au creat trei entitati : - Clienti - Comenzi - Produse Entitatea CLIENTI contine : -...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea Sistemului de Metadate Statistice Destinate Asigurării Funcționalității Depozitului de Date al Biroului Național de Statistică

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile zilei de astăzi datele şi previziunile statistice au o mare importanţă în cadrul economiei...

Teză de licență - formarea unui portal informativ

Introducere Actualitatea temei: Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip...

Publicitatea Online - Moduri de Promovare a WebSite-urilor

CAPITOLUL I. Politica Promotionala si Rolul pe care il joaca in activitatea IMM-urilor (Firmelor) – Aspecte Teoretice 1.1. Rolul Promovarii in...

Aplicație web pentru cumpărarea și rezervarea de bilete online-bilete de cinema

INTRODUCERE După cum se poate vedea şi în titlul lucrării eu am ales să realizez o aplicaţie web pentru rezervarea şi cumpărarea de bilete de...

Promovarea și Comercializarea Produselor IT cu Ajutorul Tehnologiei ASP

E-BUSINESS (COMERŢ ELECTRONIC) Odată cu trecerea timpului limitele internetului devin tot mai îndepărtate, acesta fiind foarte practic şi folosit...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Perfecționarea managementului relațiilor cu clienții folosind sisteme de servicii electronice

1. DATE GENERALE 1.1.Obiectivele studiului de oportunitate S.C DESIGN S.R.L doreste perfectionarea managementului relatiilor cu clientii...

Noile Tehnologii Multimedia

CAP. I Ce este multimedia- Sisteme multimedia. Aplicaţii. Protocoale I.1 Abordarea conceptului de multimedia În ultimii patruzeci de ani,...

Ai nevoie de altceva?