Noile Tehnologii Multimedia

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 30488
Mărime: 2.00MB (arhivat)
Publicat de: Alberta Georgescu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: G. Ionescu
Facultatea de Automatizari, Iasi.

Cuprins

 1. CAP. I Ce este multimedia- Sisteme multimedia. Aplicaţii. Protocoale 3
 2. I.1 Abordarea conceptului de multimedia 3
 3. I.1.1. Istoria conceptului de multimedia 4
 4. I.1.2. Câteva definiţii utile şi în acelaşi timp importante în definirea conceptului de multimedia. 5
 5. I.2 Domenii de aplicabilitate 8
 6. I.2.1 Aplicaţii multimedia în procesul educaţional 9
 7. I.2.2 Aplicaţii multimedia de prezentare şi reclamă 12
 8. I.2.3 Sisteme informatice geografice 13
 9. (GIS – Geographical Information System) 13
 10. I.3 Sisteme multimedia 15
 11. I.3.1 Definirea unui sistem multimedia 15
 12. I.3.2 Cerinţe minime pentru un sistem multimedia 18
 13. I.3.3 Tehnologii şi echipamente utilizate de sistemele multimedia 20
 14. I.3.3.1 Tehnologii şi echipamente de achiziţie 20
 15. I.3.3.2 Echipamente şi suporţi tehnici pentru stocarea elemetelor de multimedia 25
 16. I.3.3.3 Echipamente pentru afişaj 28
 17. I.4 Tehnologii de comunicaţii şi aplicaţiile multimedia 29
 18. I.5 Protocolae multimedia de transport in timp real: RTP. Aplicaţii 34
 19. CAP. II Impactul tehnologiilor multimedia asupra spaţiului World Wide Web 40
 20. II.1 De la multimedia la hipermedia 40
 21. II.1.1 Hipermedia pe Web 41
 22. II.1.2 Standarde pentru prezentarea de conţinut multimedia pe Web 43
 23. II.2 Limbaje specializate ale multimediei 44
 24. II.2.1 Hipertext şi hipermedia 45
 25. II.2.2 Limbaje markup: HTML şi evoluţia către XHTML 52
 26. II.3 SMIL – limbaj de prezentări multimedia sincronizate pe Web 56
 27. II.3.1 Structura unui document SMIL 60
 28. II.3.2 Corpul unui document SMIL 60
 29. II.3.3 Modalitaţi de includere a obiectelor multimedia 63
 30. II.3.4 Asocierea de animaţii elementelor SMIL 65
 31. Cap. III. Baze de date multimedia 67
 32. 3.1 Ce este o bază de date multimedia 71
 33. 3.2 Tehnologia SGBD şi multimedia 73
 34. 3.3 Beneficii ale sistemelor multimedia din tehnologia sistemelor de gestiune a bazelor de date 75
 35. 3.4 Dezvoltarea unui SGBD relaţional multimedia 77
 36. 3.5 Arhitectura unui SGBD 79
 37. 3.6 Baze de date orientate obiect cu aplicaţii multimedia 80
 38. CAP.IV. Procesarea inteligentă şi automată a informaţiilor cu ajutorul tehnocolor multimedia 86
 39. 4.1 Roboţii web şi aplicabilitatea lor 86
 40. 4.1.1 Utilizări 86
 41. 4.1.2 Exemple practice de utilizare a roboţilor Web 88
 42. 4.2 Sistemele expert şi tehnologiile media 90
 43. 4.2.1 Intelimedia 91
 44. 4.2.2 Avantajele integrării sistemelor expert cu tehnologiile multimedia 92
 45. 4.2.3 Domenii aplicative 93
 46. 4.3. Studiu de caz – agent inteligent cu facilitaţi multimedia 94
 47. CAP V. Prezentarea aplicaţiei 99
 48. CONCLUZII 110
 49. Bibliografie 114

Extras din proiect

CAP. I Ce este multimedia- Sisteme multimedia. Aplicaţii. Protocoale

I.1 Abordarea conceptului de multimedia

În ultimii patruzeci de ani, calculatoarele au evoluat de la simple dispozitive de adunat, la maşini capabile să reflecte abilităţi mentale şi senzorilale. Proiectanţii de sisteme de calcul au dezvoltat, pentru a ne informa sau distra, interfeţe interactive ce utilizează o gamă largă de medii ce includ sunet şi senzitiv, precum şi imagini vazute de om sau „percepute” de maşină. Se poate spune că maşinile de calcul au facut un salt calitativ major transformându-se din simple unelte de calcul, în prelungiri şi reflexii directe ale simţurilor şi gândirii umane cu consecinţe greu previzibile. La ora aceasta, se pot citi şi interpreta semnale preluate direct din sistemul nervos şi se pot transmite „ordine” provenite din maşina organelor motorii umane precum şi senzaţii. Există deja o „realitate virtuală” cu un impact deosebit asupra psihicului.

Apărute în anii '80, calculatoarele personale (Personal Computers, PC) au cunoscut o dezvoltare deosebită atât în ceea ce priveşte partea hardware cât şi în programe (software). De la început s-a constatat că prezentarea grafică a rezultatelor programelor prezintă avantaje: înţelegere rapidă, formă atractivă de prezentare, personalizarea interfeţei. Aceasta a condus la creşterea eforturilor pentru realizarea şi dezvoltarea adaptoarelor grafice şi a dispozitivelor periferice grafice.

Din punct de vedere tradiţional, PC-urile erau folosite pentru gestionarea textelor şi cifrelor. Odată cu dezvoltarea erei informaţionale, sunt capabile să combine sunete, secvenţe video, imagini grafice, animaţie provenite de pe CD-ROM, magnetoscop, cameră video, DVD, microfon etc. Astăzi, PC-urile sunt dotate cu plăci sonore şi cititoare CD-ROM/DVD pentru difuzarea sunetelor, muzicii, imaginilor, exploatării marilor baze de date (enciclopedii, bănci de date incluzând fotografii pentru CAD, secvenţe audio şi video pentru publicistică sau reclamă).

Dezvoltarea multimediei a fost determinată şi în acelaşi timp determină apariţia unei game foarte largi de tehnologii şi periferice specifice. Din această pespectivă, multimedia devine din ce în ce mai mult un serviciu pentru un public avid de a descoperi cât mai multă informaţie, de diferite tipuri, prin intermediul televizorului sau monitorului, a sintetizatorului muzical şi în final, prin televiziune interactivă, devenind ceea ce obişnuiam să denumim prin home computers.

I.1.1. Istoria conceptului de multimedia

Din punct de vedere istoric, ziarele pot fi considerate primele medii de comunicare în masă din perioada modernă care au folosit (şi folosesc) atribute multimedia: text, desene, imagini.

În 1895, Gugliemo Marconi a realizat prima transmisie radio la Pontecchio, Italia. Câţiva ani mai târziu (în 1901), el recepţionează primele unde radio transmise peste Oceanul Atlantic. Inventat iniţial pentru telegraf, radioul a devenit în scurt timp un mijloc major pentru transmisii audio. Televiziunea a fost noul mijloc de comunicare în masă introdus în secolul XX. Aceasta include componenta video (imaginea), revoluţionând universul comunicărilor în masă. A introdus mediul video ca element de baza în comunicarea informaţiei: imagini statice, imagini dinamice, animaţie, clipuri video, film. De asemenea include sunet şi text ca medii complementare. Viteza cu care se desfăşoară evenimentele în acest domeniu ne sugerează ca posibil pas următor "realitatea virtuală", subiect atins cu câtva timp în urma doar de câteva lucrări science-fiction mai curajoase. Aceasta ar presupune combinarea tuturor mediilor de prezentare în aşa fel încât sa dea utilizatorului iluzia de realitate: imagine tridimensionala (poate chiar holograme) şi sunet stereo-spaţial, toate reacţionând şi interacţionând în timp real cu utilizatorul.

Preview document

Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 1
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 2
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 3
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 4
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 5
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 6
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 7
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 8
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 9
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 10
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 11
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 12
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 13
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 14
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 15
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 16
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 17
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 18
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 19
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 20
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 21
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 22
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 23
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 24
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 25
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 26
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 27
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 28
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 29
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 30
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 31
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 32
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 33
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 34
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 35
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 36
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 37
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 38
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 39
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 40
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 41
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 42
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 43
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 44
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 45
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 46
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 47
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 48
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 49
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 50
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 51
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 52
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 53
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 54
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 55
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 56
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 57
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 58
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 59
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 60
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 61
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 62
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 63
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 64
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 65
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 66
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 67
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 68
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 69
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 70
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 71
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 72
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 73
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 74
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 75
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 76
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 77
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 78
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 79
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 80
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 81
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 82
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 83
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 84
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 85
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 86
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 87
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 88
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 89
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 90
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 91
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 92
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 93
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 94
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 95
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 96
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 97
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 98
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 99
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 100
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 101
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 102
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 103
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 104
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 105
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 106
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 107
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 108
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 109
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 110
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 111
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 112
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 113
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 114
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 115
Noile Tehnologii Multimedia - Pagina 116

Conținut arhivă zip

 • Noile Tehnologii Multimedia.doc

Alții au mai descărcat și

Unități Mobile de Memorare

Argument Atenţia persoanelor contemporane este tot mai des atrasă de ceea ce numim tehnologie de ultimă oră. Memoria flash este o tehnologie...

Tehnologii Multimedia Utilizate în Predarea Diciplinelor Tehnice

1. Introducere Utilizarea tehnologiilor moderne (ICT) reprezintă cea mai complexă formă de integrare a educaţiei informale în educaţia formală....

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Autentificarea prin semnătură digitală

Introducere O semnatura digitala reprezinta o informatie care il identifica pe expeditorul unui document. Semnatura digitala este creata prin...

Placa de Bază

Caracteristici generale ale placii de baza Placa de baza este un dizpozitiv ‘de baza’ un ‘pamânt’ pe care ‘se planteaza’ celelalte componente ....

Arhitectura calculatoarelor

ARHITECTURA CALCULATOARELOR 2003/2004 CURSUL 1 CAPITOLUL 1: Stocarea datelor 1.1 Stocarea bitilor Calculatoarele utilizate în prezent...

Sistem de Prognosticare a Unei Avarii

Acest sistem calculeaza gradul de avariere a unei cladiri în cazul unui cutremur, precum si posibila necesitate a reconstructiei cladirii (partiala...

Arhitectura calculatorului

Arhitectura Calculatorului = Arhitectura Setului de Instructiuni + Organizarea Calculatorului/Masinii Arhitectura Setului de Instructiuni – ASI-...

Te-ar putea interesa și

Managementul Relațiilor Publice la Firma Conted

I. INTRODUCERE În întreprinderile industriale şi comerciale, în doar câţiva ani, comunicarea a devenit, dacă nu o prioritate, cel puţin o...

Criza presei scrise - studiu de caz

I Instituția de presă scrisă În acest capitol voi realiza o incursiune în sistemul presei scrise, încercând să identific mecanismele de...

Atestat Fibre Optice

Argument In fiecare zi, in fiecare moment, fiintele comunica intre ele, adica fac schimb de informatii. Comunicarea, informarea si mijloacele de...

Politică promoționala la SC Piritex SA

CAP I PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI PIRITEX S A 1 1 PREZENTAREA FIRMEI SCURT ISTORIC Firma PIRITEX s-a infiintat in anul 1994, statutul...

Politica promoțională a SC Piritex SA

INTRODUCERE Lucrarea Politica Promotionala la SC PIRITEX SA incearca sa ilustreze modalitatea de comunicare adoptata de aceasta firma atat cu...

Sistemul de Învățământ din Germania

Sistemul de învăţământ al Republicii Federale Germania are două trăsături care îl disting faţa de sistemele de învăţământ ale cele mai multe state...

Comunicarea

In fiecare zi, in fiecare moment, fiintele comunica intre ele, adica fac schimb de informatii. Pentru aceasta, oamenii folosesc diferite mijloace,...

Suporturi informaționale moderne

1. Introducere In conditiile in care societatea umana a devenit din ce in ce mai dependenta de informatii, de prelucrarea si transmiterea lor, a...

Ai nevoie de altceva?