Oracle

Curs
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 37007
Mărime: 5.04MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Date, informaţii, cunoştinţe

Auzim adesea vorbindu-se despre “Era informaţiilor” sau “societate informaţională” sau “tehnologia informaţiei” însă de multe ori cuvântul "informaţie" este folosit fără a înţelege clar sensul acestui cuvânt, diferenţa dintre date, informaţii, cunoştinţe.

În general, conţinutul gândirii umane operează cu următoarele concepte:

1. Date – constau în material brut, fapte, simboluri, numere, cuvinte, poze fără un înţeles de sine stătător, neintegrate într-un context, fără relaţii cu alte date sau obiecte. Ele se pot obţine în urma unor experimente, sondaje etc.

2. Informaţii – prin prelucrarea datelor şi găsirea relaţiilor dintre acestea se obţin informaţii care au un înţeles şi sunt integrate într-un context. Datele organizate şi prezentate într-un mod sistematic pentru a sublinia sensul acestor date devin informaţii. Pe scurt informaţiile sunt date prelucrate. Informaţiile se prezintă sub formă de rapoarte, statistici, diagrame etc.

3. Cunoştinţele sunt colecţii de date, informaţii, adevăruri şi principii învăţate, acumulate de-a lungul timpului. Informaţiile despre un subiect reţinute şi înţelese şi care pot fi folosite în luarea de decizii, formează judecăţi şi opinii devin cunoştinţe. Cu alte cuvinte, cunoştinţele apar în momentul utilizării informaţiei .

2. Colectarea şi analizarea datelor. Modelul conceptual

Primul pas în realizarea unei aplicaţii de baze de date este analiza datelor şi realizarea unei scheme conceptuale (model conceptual) al acestor date.

În această etapă sunt analizate natura şi modul de utilizare a datelor. Sunt identificate datele care vor trebui memorate şi procesate, se împart aceste date în grupuri logice şi se identifică relaţiile care există între aceste grupuri.

Analiza datelor este un proces uneori dificil, care necesită mult timp, însă este o etapă absolut obligatorie. Fără o analiză atentă a datelor şi a modului de utilizare a acestora, vom realiza o bază de date care putem constata în final că nu întruneşte cerinţele beneficiarului. Costurile modificării acestei baze de date este mult mai mare decât costurile pe care le-ar fi implicat etapa de analiză şi realizare a modelului conceptual. Modificarea modelului conceptual este mult mai uşoară decât modificarea unor tabele deja existente, care eventual conţin şi o mulţime de date. Ideea de bază a analizei datelor şi construirii modelului conceptual este "să măsori de două ori şi să tai o singură dată".

Informaţiile necesare realizării modelului conceptual se obţin folosind metode convenţionale precum intervievarea oamenilor din cadrul organizaţiei şi studierea documentelor folosite.

Odată obţinute aceste informaţii ele trebuiesc reprezentate într-o formă convenţională care să poată fi uşor înţeleasă de toată lumea. O astfel de reprezentare este diagrama entităţi-relaţii, numită şi harta relaţiilor, sau ERD-ul (Entity Relationship Diagram). Aceste scheme sunt un instrument util care uşurează comunicarea dintre specialiştii care proiectează bazele de date şi programatori pe de o parte şi beneficiari, pe de altă parte. Aceştia din urmă pot înţelege cu uşurinţă o astfel de schemă, chiar dacă nu sunt cunoscători în domeniul IT.

În concluzie putem sublinia câteva caracteristici ale ERD-urilor:

- sunt un instrument de proiectare

- sunt o reprezentare grafică a unui sistem de date

- oferă un model conceptual de înalt nivel al bazelor de date

- sprijină înţelegerea de către utilizatori a datelor şi a relaţiilor dintre acestea

- sunt independente de implementare.

În cele ce urmează vom prezenta principalele elemente care intră în componenţa unui ERD precum şi convenţiile de reprezentare a acestora.

3. Entităţi. Instanţe. Atribute. Identificator unic.

O entitate este un lucru, obiect, persoană sau eveniment care are semnificaţie pentru afacerea modelată, despre care trebuie să colectăm şi să memorăm date. O entitate poate fi un lucru real, tangibil precum o clădire, o persoană, poate fi o activitate precum o programare sau o operaţie, sau poate fi o noţiune abstractă.

O entitate este reprezentată în ERD printr-un dreptunghi cu colţurile rotunjite. Numele entităţii este întotdeauna un substantiv la singular şi se scrie în partea de sus a dreptunghiului cu majuscule, ca în figura I.1.1.

O entitate este de fapt o clasă de obiecte şi pentru orice entitate există mai multe instanţe ale sale. O instanţă a unei entităţi este un obiect, persoană, eveniment, particular din clasa de obiecte care formează entitatea. De exemplu, elevul X din clasa a IX-a A de la Liceul de Informatică din localitatea Y este o instanţă a entităţii ELEV.

După cum se vede pentru a preciza o instanţă a unei entităţi, trebuie să specificăm unele caracteristici ale acestui obiect, să-l descriem (precizăm de exemplu numele, clasa, şcoala etc). Aşadar, după ce am identificat entităţile trebuie să descriem aceste entităţi în termeni reali, adică să le stabilim atributele. Un atribut este orice detaliu care serveşte la identificarea, clasificarea, cuantificarea, sau exprimarea stării unei instanţe a unei entităţi. Atributele sunt informaţii specifice ce trebuie cunoscute şi memorate.

De exemplu atributele entităţii ELEV sunt nume, prenume, adresa, număr de telefon, adresa de email, data naşterii etc.

În cadrul unui ERD, atributele se vor scrie imediat sub numele entităţii, cu litere mici. Un atribut este un substantiv la singular (vezi figura I.1.2).

Un atribut poate fi obligatoriu sau opţional. Dacă un atribut este obligatoriu, pentru fiecare instanţă a entităţii respective trebuie să avem o valoare pentru acel atribut, de exemplu este obligatoriu să cunoaştem numele elevilor. Pentru un atribut opţional putem avea instanţe pentru care nu cunoaştem valoarea atributului respectiv. De exemplu atributul email al entităţii ELEV este opţional, un elev putând să nu aibă adresă de email. Un atribut obligatoriu este precedat în ERD de un asterisc *, iar un atribut opţional va fi precedat de un cerculeţ o.

Atributele care definesc în mod unic instanţele unei entităţi se numesc identificator unic (UID). UID-ul unei entităţi poate fi compus dintr-un singur atribut, de exemplu codul numeric personal poate fi un identificator unic pentru entitatea ELEV. În alte situaţii, identificatorul unic este compus dintr-o combinaţie de două sau mai multe atribute. De exemplu combinaţia dintre titlu, numele autorului şi data apariţiei poate forma unicul identificator al entităţii CARTE. Oare combinaţia titlu şi nume autor nu era suficientă? Răspunsul este NU, deoarece pot exista de exemplu mai multe volume scrise de Mihai Eminescu având toate titlul Poezii, dar apărute la date diferite.

Atributele care fac parte din identificatorul unic al unei entităţi vor fi precedate de semnul diez # (figura I.1.2 şi I.1.3). Atributele din UID sunt întotdeauna obligatorii, însă semnul # este suficient, nu mai trebuie pus şi un semn asterisc în faţa acestor atribute.

Valorile unor atribute se pot modifica foarte des, ca de exemplu atributul vârstă. Spunem în acest caz că avem de a face cu un atribut volatil. Dacă valoarea unui atribut însă se modifică foarte rar sau deloc (de exemplu data naşterii) acesta este un atribut non-volatil. Evident este de preferat să folosim atribute non-volatile atunci când acest lucru este posibil.

Preview document

Oracle - Pagina 1
Oracle - Pagina 2
Oracle - Pagina 3
Oracle - Pagina 4
Oracle - Pagina 5
Oracle - Pagina 6
Oracle - Pagina 7
Oracle - Pagina 8
Oracle - Pagina 9
Oracle - Pagina 10
Oracle - Pagina 11
Oracle - Pagina 12
Oracle - Pagina 13
Oracle - Pagina 14
Oracle - Pagina 15
Oracle - Pagina 16
Oracle - Pagina 17
Oracle - Pagina 18
Oracle - Pagina 19
Oracle - Pagina 20
Oracle - Pagina 21
Oracle - Pagina 22
Oracle - Pagina 23
Oracle - Pagina 24
Oracle - Pagina 25
Oracle - Pagina 26
Oracle - Pagina 27
Oracle - Pagina 28
Oracle - Pagina 29
Oracle - Pagina 30
Oracle - Pagina 31
Oracle - Pagina 32
Oracle - Pagina 33
Oracle - Pagina 34
Oracle - Pagina 35
Oracle - Pagina 36
Oracle - Pagina 37
Oracle - Pagina 38
Oracle - Pagina 39
Oracle - Pagina 40
Oracle - Pagina 41
Oracle - Pagina 42
Oracle - Pagina 43
Oracle - Pagina 44
Oracle - Pagina 45
Oracle - Pagina 46
Oracle - Pagina 47
Oracle - Pagina 48
Oracle - Pagina 49
Oracle - Pagina 50
Oracle - Pagina 51
Oracle - Pagina 52
Oracle - Pagina 53
Oracle - Pagina 54
Oracle - Pagina 55
Oracle - Pagina 56
Oracle - Pagina 57
Oracle - Pagina 58
Oracle - Pagina 59
Oracle - Pagina 60
Oracle - Pagina 61
Oracle - Pagina 62
Oracle - Pagina 63
Oracle - Pagina 64
Oracle - Pagina 65
Oracle - Pagina 66
Oracle - Pagina 67
Oracle - Pagina 68
Oracle - Pagina 69
Oracle - Pagina 70
Oracle - Pagina 71
Oracle - Pagina 72
Oracle - Pagina 73
Oracle - Pagina 74
Oracle - Pagina 75
Oracle - Pagina 76
Oracle - Pagina 77
Oracle - Pagina 78
Oracle - Pagina 79
Oracle - Pagina 80
Oracle - Pagina 81
Oracle - Pagina 82
Oracle - Pagina 83
Oracle - Pagina 84
Oracle - Pagina 85
Oracle - Pagina 86
Oracle - Pagina 87
Oracle - Pagina 88
Oracle - Pagina 89
Oracle - Pagina 90
Oracle - Pagina 91
Oracle - Pagina 92
Oracle - Pagina 93
Oracle - Pagina 94
Oracle - Pagina 95
Oracle - Pagina 96
Oracle - Pagina 97
Oracle - Pagina 98
Oracle - Pagina 99
Oracle - Pagina 100
Oracle - Pagina 101
Oracle - Pagina 102
Oracle - Pagina 103
Oracle - Pagina 104
Oracle - Pagina 105
Oracle - Pagina 106
Oracle - Pagina 107
Oracle - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Oracle .doc

Alții au mai descărcat și

Steganografie criptografică pentru fișiere mp3

1. STEGANOGRAFIA 1.1 INTRODUCERE Steganografia este arta ascunderii de informatie secreta în informatie obisnuita non-secreta. Un atacator se...

Oracle PL-SQL

Introducere în PL/SQL – Procedural Language extension to SQL 1. Caracteristici generale: -Construcţiile PL/SQL conţin structuri de control...

Curs Excel pentru începători

1.1 Scopul cursului Cursul se adreseaza angajatilor care au un nivel elementar de cunostinte Excel, pentru a ajunge la nivelul mediu pentru ca mai...

Programare în Limbaj de Asamblare

Bitii din registrul Flag sunt indicatori de stare care se pozitioneaza functie de rezultatul ultimei operatii aritmetice sau logice si se testeaza...

Curs HTML

Curs – Programare WEB Curs – 1 Elemente de baza Pentru inceput sa descoperim originea abrevierii HTML - Hypertext Markup Language . Acest limbaj...

Meniuri în Java

Metode add (MenuItem) Adds the specified item to this menu. add(String) Adds an item with with the specified label to this menu....

Serializarea Obiectelor în Java

Clasa ObjectInputStream Constructor public ObjectInputStream( java.io.InputStream in ) throws java.io.IOException,...

Șiruri de caractere în C și C++

Functii de intrare / iesire relative la siruri de caractere. Pentru a citi un sir de caractere de la intrarea standard se foloseste functia gets()...

Te-ar putea interesa și

Extragerea Adreselor URL din Pagini Web cu Ajutorul Expresiilor Regulate în SGBD-ORACLE

INTRODUCERE Oracle este cel mai răspîndit Sistem de Gestiune a Bazelor de Date Relaţionale (Relaţional Database Management System - RDBMS) din...

Prezentare Oracle

Corporaţia Oracle Corporaţia ORACLE (Nasdaq ORCL), având o cifră de afaceri de 9,3 miliarde dolari şi peste 85000 de angajaţi la nivel mondial,...

Structuri de Date în Oracle

STRUCTURI DE DATE IN ORACLE8 Cap. 1 Structuri de date relationale, notiuni introductive Principiile modelului relational au fost pentru prima...

Securitate bazelor de date - Oracle

1. Prezentarea sistemului In cadrul unei organizatii, bazele de date reprezinta una din componentele cele mai importante a oricarui sistem...

SGBD-ul și Bazele de Date ORACLE

Cap1. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE - SGBD 1.1. Conceptul de SGBD. Pentru a înţelege noţiunea de SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de...

Oracle and PHP

Introduction to PHP PHP has one of those recursive names, PHP Hypertext Preprocessor. It was originally designed around web programming, but has...

Oracle - data modeling - final term exam

Acestea sunt toate intrebarile posibile care pot aparea in Data modeling - Final term exam. Raspunsurile corecte sunt marcate cu (*). Apasati...

Răspunsuri Oracle mid exam

1. Which SQL function can be used to remove heading or trailing characters (or both) from a character string? Mark for Review (1) Points LPAD...

Ai nevoie de altceva?