Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 170 în total
Cuvinte : 74858
Mărime: 6.52MB (arhivat)
Publicat de: Teohari Niculescu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Tehnologia este un proces cu caracter social-istoric şi, ca atare, nu poate fi abordată separat de întreaga realitate socială, de cultură şi de filosofie. Sub acest aspect, se poate afirma că omul a devenit uman din momentul în care a început să muncească, să gândească şi să creeze tehnologie, construind, treptat, între societate şi natură, un mediu tehnologic tot mai dens, cu impact profund asupra dezvoltării.

1.1 Conceptele de tehnologie şi tehnologii informaţionale

Noţiunea de tehnologie s-a conturat în amplul proces al devenirii omenirii, fiecare epocă a evoluţiei societăţii fiind marcată şi de progresul înregistrat pe plan tehnologic, în varii domenii de activitate umană.

Literatura de specialitate a încercat să surprindă, în mod cât mai sintetic, semnificaţiile conceptului de tehnologie, aceasta fiind definită, la un moment dat, ca “abilitatea, sub formă de structură fizică sau cunoaştere, încorporată într-un artefact (software, hardware, metodologie), care facilitează îndeplinirea unui obiectiv” . Într-o altă formulare, el rezidă în “cunoştinţele, uneltele şi tehnicile accesibile unei organizaţii pentru a transforma inputuri în outputuri; un proces de transformare care se poate referi la ceva foarte abstract, cum ar fi o formulă, o reţetă sau o metodă, sau la ceva concret, cum ar fi maşini şi echipamente” .

Într-un perimetru mai cuprinzător, conceptul de tehnologie desemnează “ansamblul sistematizat de cunoştinţe despre activităţile umane care fac uz de rezultate ale cercetării ştiinţifice, experimentări, calcule şi proiecte, precum şi de unelte, maşini şi aparate; restrâns, ansamblul procedeelor (metode, reţete, reguli) şi mijloacelor materiale (unelte, maşini, aparate) utilizate în vederea desfăşurări unei activităţi” .

Totodată, privită ca domeniu de activitate şi în contextul revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, tehnologia este şi "o ştiinţă a realizării, în mod cât mai eficient, de funcţiuni necesare societăţii şi omului, dar şi o practică, o inginerie a acestor funcţiuni" .

În acelaşi timp, prezintă interes şi caracterul filosofic al conceptului de tehnologie, care apare cu atât mai relevant, cu cât tehnologia se adânceşte în sfera informaţională. Noile obiecte informaţionale, inteligenţa artificială şi roboţii inteligenţi, microelectronica, ingineria genetică, obligă la a reflecta dacă specia umană nu va fi înlocuită de o alta ce nu mai are timpul să aştepte evoluţia biologică a omului, cu alta rezultată din activitatea sa tehnologică (conştientă).

Istoria existenţei omului evidenţiază faptul că acesta a trecut de la o gândire influenţată de mecanică şi mecanisme, la o gândire fizico-informaţională, în pas cu ştiinţa şi tehnologia epocii moderne, schimbare ce constituie una dintre mutaţiile cele mai importante. Studiile existente şi observaţiile rezultate din experienţa acumulată de omenire arată, de asemenea, că "civilizaţia, în sensul avuţiei şi al bunurilor transmisibile, este bazată pe o evoluţie spectaculoasă a cunoaşterii. Ea cuprinde ştiinţa, tehnologia în primul rând, şi apoi toate activităţile şi produsele care ies de sub incidenţa valorilor locale, fiind susceptibile de o rapidă transmisie şi generalizare" . Explozia cunoaşterii umane, cu o propagare rapidă a rezultatelor ei, ce caracterizează începutul secolului XXI, are loc sub semnul unei civilizaţii unice, care pe baza progresului tehnologic ar putea face ca unul şi acelaşi produs să fie creat după aceleaşi reţete. "Cunoaştere şi know-how, produsele cu caracter universal ale ştiinţei şi tehnologiei, care circulă şi se aplică pe toată suprafaţa planetei sunt marii autori ai globalizării, iată încă un argument ce pledează pentru recunoaşterea mecanismelor şi funcţiunilor proprii ale civilizaţiei şi a principalelor sale componente, ştiinţa şi tehnologia" .

Pe de altă parte, revoluţia contemporană înseamnă nu numai o integrare de noi tehnologii, ci şi o integrare de diferite tipuri de informaţie. În acest cadru, relaţia om-calculator constituie un fenomen nou la nivelul problemelor globale ale contemporaneităţii. Această relaţie marchează pregnant tehnologia informaţiei, ce stă la baza unei noi tehnologii intelectuale, în care cunoaşterea teoretică şi tehnicile sale specifice, precum analiza sistemică, programarea liniară, teoria probabilităţilor etc., devin decisive în procesul cunoaşterii teoretice şi al realizării inovaţiei ştiinţifice şi tehnice. Tehnologia capătă un pronunţat caracter informaţional, puterea informaţiei devenind, pentru deţinătorul ei, un mijlocul de control al mediului înconjurător şi un suport indispensabil vieţii şi activităţilor umane.

Pe acest fundal, omenirea pătrunde într-o civilizaţie a cunoaşterii, a acumulării şi a comunicării informaţiei ce devine mai importantă decât resursele tradiţionale (materiale şi energetice), semnificând o nouă revoluţie denumită „revoluţia informatică”. Efectele utile produse de revoluţia informatică s-au amplificat prin combinarea cu tehnicile noi ale comunicării la distanţă şi crearea teleinformaticii, care a suprimat practic distanţele şi a făcut ca graniţele, nu numai cele geografice ale ţărilor, ci şi cele specifice domeniilor de cunoaştere şi implicit ale competenţelor să fie irelevante , favorizând interconectarea şi creşterea eficienţei acţiunilor întreprinse de om".

Într-o accepţiune largă, noţiunea de tehnologie include o mare varietate de tipuri de tehnologii. Între acestea un loc din ce în ce mai important revine celei de tip informaţional, folosită pentru a realiza procese de transmitere-receptare, prelucrare, stocare etc. a informaţiei, în general.

Tehnologia informaţională cuprinde şi diverse alte mijloace, tehnici şi procedee tradiţionale sau moderne, de receptare, prelucrare, transmitere a informaţiilor, inclusiv modalităţi de organizare, executare şi supraveghere a unor procese sau activităţi şi de comunicare în interiorul unui sistem sau cu mediul exterior.

În literatura de specialitate se dau diverse accepţiuni noţiunii de tehnologie informaţională sau noua tehnologie informaţională cunoscută şi ca tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor. Astfel, James O'Brien înţelege prin tehnologie informaţională sistemele informaţionale bazate pe calculatoare; Laudon&Laudon consideră calculatoarele şi echipamentele periferice baza sistemelor informaţionale moderne, iar Van Cuilenburg

Preview document

Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 1
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 2
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 3
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 4
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 5
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 6
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 7
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 8
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 9
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 10
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 11
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 12
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 13
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 14
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 15
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 16
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 17
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 18
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 19
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 20
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 21
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 22
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 23
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 24
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 25
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 26
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 27
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 28
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 29
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 30
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 31
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 32
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 33
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 34
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 35
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 36
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 37
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 38
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 39
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 40
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 41
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 42
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 43
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 44
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 45
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 46
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 47
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 48
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 49
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 50
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 51
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 52
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 53
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 54
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 55
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 56
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 57
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 58
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 59
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 60
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 61
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 62
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 63
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 64
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 65
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 66
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 67
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 68
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 69
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 70
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 71
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 72
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 73
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 74
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 75
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 76
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 77
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 78
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 79
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 80
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 81
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 82
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 83
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 84
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 85
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 86
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 87
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 88
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 89
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 90
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 91
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 92
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 93
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 94
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 95
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 96
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 97
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 98
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 99
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 100
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 101
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 102
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 103
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 104
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 105
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 106
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 107
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 108
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 109
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 110
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 111
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 112
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 113
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 114
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 115
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 116
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 117
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 118
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 119
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 120
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 121
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 122
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 123
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 124
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 125
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 126
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 127
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 128
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 129
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 130
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 131
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 132
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 133
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 134
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 135
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 136
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 137
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 138
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 139
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 140
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 141
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 142
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 143
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 144
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 145
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 146
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 147
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 148
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 149
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 150
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 151
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 152
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 153
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 154
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 155
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 156
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 157
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 158
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 159
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 160
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 161
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 162
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 163
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 164
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 165
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 166
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 167
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 168
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 169
Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică - Pagina 170

Conținut arhivă zip

 • Tehnologii Informationale pentru Administratie Publica
  • Capitolul 1_Concepte de baza.doc
  • Capitolul 2_SEC.doc
  • Capitolul 3_SO.doc
  • Capitolul 4_Retele de calculatoare.doc
  • Capitolul 5_Word.doc
  • Capitolul 6 _Excel.doc
  • Capitolul 7_PPT.doc
  • Capitolul 8_TIAP.doc

Alții au mai descărcat și

Îndrumar de Lucrări Practice pentru Proiectare Asistată de Calculator

Îndrumar de lucrãri practice pentru Proiectare asistatã de calculator L1. Notiuni fundamentale asupra sistemului de operare WINDOWS 95. 1....

Utilizarea Calculatoarelor

MODULUL 1 1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 1.1 HARDWARE, SOFTWARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (TI) “Modul cum culegi, administrezi...

Stocurile

CAPITOLUL 1 ROLUL ŞI IMPORTANŢA STOCURILOR Problematica stocurilor a apărut pe fondul unor intense frământări de creare şi dezvoltare a marii...

Limbaje de Programare

1.1. Introducere în bazele de date Sistemele de baze de date pot fi considerate ca cea mai importantă realizare în domeniul ingineriei...

Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să acopere, nevoile programatorului de aplicaţie inginerească care, spre deosebire de informaticianul de...

Microsoft Office Access Teorie

Scopul lucrari: Studierea procesorului Microsoft Office Access. Prezentarea generala Power Point. PARTEA TEORETICA Lansarea sistemului Access....

Bazele utilizării calculatoarelor

Un computer (calculator sau sistem de calcul) poate fi definit ca un echipament electronic de prelucrare automată a datelor, pe bază de program....

Te-ar putea interesa și

Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public

INTRODUCERE Perfecţionarea sistemului de management la nivelul instituţiei publice din România în vederea alinierii la standardele europene...

Progrese și dificultăți în implementarea e-guvernării în România

Capitolul I Conceptul de e-Guvernare şi implicaţii în reforma administraţiei publice în România I. 1. e-Guvernarea: între modă şi necesitate...

Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești

I.Aspecte introductive Administraţia publică se află în serviciul cetăţeanului, astfel aceasta urmăreşte satisfacerea intereselor generale ale...

Aspecte Privind Informatizarea Administrației Publice

1. Administraţia publică Activitatea executivă constă în organizarea executării şi executarea în concret a legii şi a actelor normative. Aceasta...

Procesul de informatizare a organizațiilor de servicii publice - efecte și rezultate

CAP.I Scurt istoric:Instituţia Prefectului in Judetul Bacau In Romania,functia de prefect a fost instituita prin Legea pentru consiliile judetene...

Administrația Publică

Introducere Azi nu am putea concepe viaţa fără existenţa calculatoarelor ele contribuind în mod substanţial la desfăşurarea activităţiilor din...

Studiu privind eficientizarea unei instituții publice din Onești

1. Organizarea şi funcţionalitatea unei instituţii publice. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare a...

Sisteme informaționale pentru administrația publică

Cap. I. Sistemul informaţional – abordări conceptuale I.1 Noţiunea de sistem Societatea, civilizaţia umană, nu poate exista fără informaţie şi...

Ai nevoie de altceva?