Cursuri Chimie-Fizica

Curs
9.4/10 (5 voturi)
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 25850
Mărime: 1.71MB (arhivat)
Publicat de: Aurel Ardeleanu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Al. Camenita
Sunt cursurile de la chimie fizica 1 de la UPG Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimie an II, sem I.

Extras din curs

1.Introducere.Scopul chimiei fizice

Deşi natura problemelor cu care se ocupa chimia fizica este bine definita, totuşi nu este simplu să se dea o definiţie precisă şi completă a acestei discipline.

Chimia- stiinţa care se ocupă cu transformarea naturii substanţei

Fizica- stiinţa care se ocupă cu transformarea naturii energiei.(Este criticabilă împartirea netă a fenomenelor în chimice şi fizice).

Chimia- fizica - studiază interacţiunea între materie şi energie

- utilizează legile fundamentale ale chimiei şi fizicii şi elaborează noi legi cu care stabileşte:

1. Dacă o transformare este posibilă sau nu.

2. Dacă transformarea este posibilă stabileşte şi starea limită o acestei transformari – starea de echilibru chimic

3. Condiţiile în care starea de echilibru este stabilă

4. Viteza cu care se ajunge la starea de echilibru, şi parametrii care influientează aceasta viteză.

5. Natura schimbului de energie şi mărimea energiei care însoteste transformarea

6. Determinarea drumului urmat de sistem şi mecanismul transformării

7. Cunoaşterea structurii fazelor

8. Cunoaşterea structurii moleculelor, atomilor.

Chimia-fizica se ocupă de:

- Aspectul macroscopic (fenomene la nivel obişnuit):

- proprietaţile sistemului se pot măsura cu metode obişnuite

- Termodinamica

- Electromagnetism

- Aspectul microscopic(fenomene la scară moleculară):

- cercetare cu metode speciale

- Mecanica cuantică

- Mecanica statistică

Cele patru metode sunt diferite ca procedeu şi mod de abordare.

Aplicaţiile chimiei fizice:

- descoperirea de noi substanţe, procedee, forme de energie

Capitolele chimiei- fizice:

I. Structura moleculară

Legile clasice ale chimiei

II. Stări de agregare (starea gazoasă, lichidă şi solidă)

III. Termodinamica chimică

- principiul I, II, III

- termochimia, echilibrul chimic

- termodinamica soluţiilor de neelectroliţi

Termodinamica radiaţiilor

IV. Cinetica chimiei

- condiţiile de reacţie chimică

- calcularea timpului necesar unei transformari

- conditiile de lucru pentru a realiza o anumită transformare

V. Electrochimia

- soluţiile apoase de electroliţi

VI. Teoria fenomenelor superficiale

- adsorbţie şi coloizi

VII. Fotochimie

Analiza dimensională

Chimia- fizică este o ştiinţă experimentală (sub aspect fundamental).Progresul este dat de compararea rezultatelor obţinute din experienţă cu cele calculate pe cale teoretică.

Ştiinţele experimentale se ocupă cu:

- strângera de informaţii prin observare

- clasificarea informaţiilor şi observarea regularităţilor

- explicarea regularităţilor

Pentru a putea fi comparate cantitativ, feneomenelor li se atasează mărimi susceptibile de a fi măsurate.

În chimia fizică întâlnim mărimi fizice şi fizico- chimice, care reprezintă concepte ataşate diferitelor proprietăţi care sunt legate între ele prin relaţii matematice denumite legi.

Ecuaţiile care reprezintă legile fizicii sunt de forma:

f(x,y, ) = 0

unde: x.y- reprezintă variabilele mărimilor care întervin în aceste legi

În unele cazuri se pot prezenta şi ca inegalităţi

f(x,y, ) > 0

f(x,y, ) < 0 (Termodinamica)

F = m - a (Legea lui Newton: căderea corpurilor)

[1N]= [1kg] - [1m/s2 ] - formula dimensionala F = m - l - t -2

Formula dimensională reprezintă o ecuaţie covenţională care arată că unităţile de măsură asociate diferitelor proprietăţi sunt legate între ele

O ecuatie matematică :

- exprimă o lege fizică

- exprimă dimensiunile fiecarui termen

Mărimile care exprimă legile fizicii şi chimiei sunt:

- mărimi fundamentale- introduce un conţinut fizic nou şi sunt introduse numai prin experienţa

- mărimi derivate - sunt introduse cu ajutorul a două sau a mai multor mărimi fundamentale

Exemple:

- în cinematică – mărimi fundamenatle: lungimea(l), timpul(t)

- unităţi fundamentale: metrul secunda

- în dinamică - mărimi fundamentale: l, t, masa

- unităţi fundamentale: m,s,kg

- în caldură - mărimi fundamentale: l, t, masa, temperatura

- unităţi fundamentale: m,s,kg , K

- în electricitate - mărimi fundamentale: l, t, masa, intensitatea curentului electric

- unităţi fundamentale: m,s,kg, A

În legile fizicii şi chimiei intervin şi constante:

1. Constante definite:

- 1mol- Numărul de particule de substanţă cu o anumită formulă chimică egal cu numărul atomilor aflat în 12g de nuclid de 126C.

- Unitatea unitară de masa atomică – Cantitatea de substanţă egală cu cea aflată în a 12-a parte a atomului de nuclid 126C.

- 1atm = 1,01325 - 105N/m2

- Temperatura termodinamică -273,16 (Temperatura de topire a apei pure:0,01°C+273,15- TTriplu al apei)

2. Constante fundamentale:

- Viteza luminii în vid: c = 3•105 cm/s

- Numarul lui Avogadro: NA= 6,023•1023 molecule/mol

- Numarul lui Farraday : F = 96500 C/echivalent gram(val)

3.Constante derivate:

- Sarcina electronului: e = = - 1,6 - 10-19 C

- Constanta gazelor: R = = 8,3147/(mol - K)

2.1Teorema Π

Este legea de bază a analizei dimensionale:

Dacă se consideră:

1. f (v1, v2, , vn) = 0 o ecuaţie scrisă pe baza variabilelor şi constantelor dimensionale v1, v2, , vn (care sunt produse dimensionale ale celor „m” mărimi fundamentale alese), teorema Π arată că relaţia (1) se poate scrie sub forma:

2. F(Π 1, Π 2, , Π n –m) = 0 în care Π 1, Π 2, , Π n –m sunt produse adimensionale independente care se pot forma din mărimile v1, v2, , vn

Se observă imediat că o ecuaţie conţine un singur produs adimensional:

F(Π) = 0 sau Π = constant

Pentru n-m ≥ 2 F(Π 1, Π 2, ,) = 0 sau Π 1 = φ(Π 2, Π 3, ,) şi astfel determinarea experimentală a relaţiei dintre cele „n” mărimi dimensionale se reduce la determinarea legăturilor între cele „n-m” produse adimensionale

Aplicarea teoremei Π necesită astfel cunoaşterea ecuaţiilor adimensionale ale fiecărei mărimi care intră în caracterizarea fenomenului.

Se poate verifica dacă o lege este formulată exact sau nu.

Teorema omogenităţii ecuaţiilor

Într-o ecuaţie termenii care se adună au aceleaşi dimensiunii, membrul I are aceeaşi dimensiune cu membrul II

Mărimi – dimensionale = au dimensiune

- adimensionale: Exemplu Π = 3,14

Toate funcţiile transcedente nu au dimensiuni nici ele nici argumentul lor.

Exemplu: 1. sin x ; 2. ex ; lg p/1= atm/atm ; k = k0 e

Cursul nr.2

1. Stările de agregare ale substanţelor

Se poate spune că toate regiunile naturii sunt constituite din câmpuri şi substanţe, care corespund fie unor elemente, fie unor combinaţii şi amestecurilor lor, ceea ce explică diversitatea atât de mare a naturii, substanţa fiind o denumire de abstractizare a naturii materiale.

Aceste regiuni din mediul înconjurător (sau chier corpul omenesc), supuse unor observaţii, impun o caracterizare generală corespunzătoare proprietăţilor ca vizibil, invizibil, culoare, aspect geometric, senzaţie la pipăit, la miros, etc.

Preview document

Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 1
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 2
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 3
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 4
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 5
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 6
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 7
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 8
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 9
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 10
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 11
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 12
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 13
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 14
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 15
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 16
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 17
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 18
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 19
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 20
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 21
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 22
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 23
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 24
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 25
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 26
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 27
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 28
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 29
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 30
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 31
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 32
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 33
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 34
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 35
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 36
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 37
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 38
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 39
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 40
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 41
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 42
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 43
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 44
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 45
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 46
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 47
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 48
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 49
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 50
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 51
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 52
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 53
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 54
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 55
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 56
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 57
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 58
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 59
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 60
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 61
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 62
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 63
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 64
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 65
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 66
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 67
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 68
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 69
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 70
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 71
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 72
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 73
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 74
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 75
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 76
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 77
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 78
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 79
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 80
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 81
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 82
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 83
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 84
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 85
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 86
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 87
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 88
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 89
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 90
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 91
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 92
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 93
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 94
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 95
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 96
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 97
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 98
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 99
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 100
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 101
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 102
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 103
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 104
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 105
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 106
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 107
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 108
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 109
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 110
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 111
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 112
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 113
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 114
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 115
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 116
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 117
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 118
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 119
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 120
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 121
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 122
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 123
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 124
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 125
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 126
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 127
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 128
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 129
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 130
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 131
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 132
Cursuri Chimie-Fizica - Pagina 133

Conținut arhivă zip

 • Cursuri Chimie-Fizica
  • Curs 1-4.doc
  • Curs 17+18.doc
  • Curs 19.doc
  • Curs 5.doc
  • Curs 6.doc
  • Curs 7.doc
  • Curs 8-10.doc
  • Curs16.doc
  • CURSul 11.DOC
  • CURSUL NR 14.doc
  • Cursul nr 15.doc
  • Cursul nr.12.doc
  • Cursul nr.13.doc

Alții au mai descărcat și

Agenții poluanți ai aerului

ARGUMENT Este o problemă importantă poluarea atmosferică indiferent de scopuri şi mijloace.Mai trist e faptul că nimeni nu ia măsuri mai mari...

Poluanți ai apelor de suprafață și de adâncime, monitorizarea lor

CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APA 1.1. Importanta apei în natura Apa este un factor indispensabil existentei si continuitatii...

Modele Atomice

Meditaţiile folosofice atomiste datează încă de pe vremea vechilor gânditori greci şi indieni ai decolelor al VI- lea şi al V- lea î. Hr. Prima...

Chimia atmosferei

1. Istoricul formării atmosferei terestre Atmosfera terestră este învelişul gazos ce înconjoară Pământul şi care este menţinut într-o stare de...

Substanțe radioactive

Aceste substante se acumuleaza in corpul organismelor si circula apoi de-a lungul intregului lant trofic, contaminand si alte organisme, motiv...

Gravimetria

Introducere Gravimetria (gravis = greu, metron = măsură) sau metoda ponderală constă, deci, în transformarea constituentului analizat într-un...

Modele Atomice

Fiind cunoscut faptul ca in atom sunt sarcini electrice s-a incercat formularea unui model de atom avand in vedere faptul ca atomul trebuie sa fie...

Obținerea Materialelor Nanostructurate zero-dimensionale

Introducere În nanotehnologie, o particulă este definită ca un obiect de mici dimensiuni care se comport ca unitate de ansamblu în ceea ce...

Te-ar putea interesa și

Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de realizare a unui studiu referitor la situaţia învăţământului public din Moldova, în perioada...

Presiuni Exercitate de Tehnologii Asupra Formării Luptătorilor

Introducere Am conceput această lucrare de licenţă ca un studiu al utilizării tehnologiilor şi a presiunilor exercitate de tehnologii în formarea...

Studiu comparativ al sistemelor de învățământ secundar din Europa

Ţara Structura Curriculum Evaluare Examene Randamente - Austria - Există două tipuri paralele de școală pentru elevii ce au vârsta cuprinsă între...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 1.1 Scurt istoric Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este cea mai...

Spiritismul

Introducere Spiritismul este cea mai veche, mai răspândită şi mai primejdioasă dintre doctrinele şi practicile ocultiste. De fapt, toate religiile...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Universitatea Alexandru Ioan Cuza

1. Organizare si functionalitate la Universitatea “Al. I. Cuza” 1.1 Scurt istoric Odata cu Unirea Ţării Româneşti şi a Moldovei într-un singur...

Proteina verde fluorescentă

In anul 2008, Premiul Nobel in Chimie a fost decernat cercetatorilor Osamu Shimomura, Martin Chalfie si Roger Y. Tsien pentru descoperirea si...

Caiet de practică - Primăria Comunei Recea, Județul Argeș

Capitolul 1. Prezentarea institutiei publice 1.1.Denumirea institutiei, date generale,descrierea comuneii, profil, obiect de activitate Persoana...

Ai nevoie de altceva?