Întreținerea predictivă

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2956
Mărime: 8.17MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Mentenanţa se defineşte ca ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice, care sunt asociate şi efectuate utilajelor, echipamentelor, în scopul îndeplinirii de către acestea a funcţiilor specifice. Conform STAS 8174/2-77mentenanţa este predictivă şi corectivă.

Cea preventivă este efectuată la intervale de timp prestabilite, sau corespunzător unor criterii predeterminate în scopul reducerii probabilităţii de defectare sau degradare a performanţelor unui dispozitiv.

Cea de tip corectiv are ca scop restabilirea dispozitivului şi aducerea lui în stare de a-şi îndeplini funcţia specifică. Atât un tip , cât şi celălalt sunt efectuate pe baza mentenanţei predictive prin care, pe baza aptitudinii de mentenabilitate, se stabilesc criterii şi metode practice de realzare. Se mai foloseşte noţiunea de servire tehnică, prin care se înţelege totalitatea măsurilor organizatorice şi tehnice necesare pentru păstrarea fiabilităţii şi asigurarea disponibilităţii dispozitivelor aflate în exploatare sau păstrare (control preventiv, reparaţii curente, controlul fucţionării şi al defectabilităţii, prevenirea şi înlăturarea defectelor).

Potrivit accepţinii japoneze, întreţinerea poate fi grupată (vezi fig.1) în:

- întreţinerea datorată apariţiei unor defecţiuni;

- întreţinerea preventivă;

- întreţinerea predictivă;

- întreţinerea productivă;

- întreţinerea total productivă.

Întreţinerea preventivă, potrivit concepţiei americane este constituită din activităţi efectuate asupra utilajelor înainte de producerea unor defecţiuni, acestea fiind:

- Selectarea şi instalarea utilajelor în locurilor de exploatare în aşa fel încât să se asigure funcţionarea acceptabilă a acestora;

- Inspectarea periodică şi monitorizarea funcţionării utilajelor pentru a fi posibilă evaluarea starii tehnice a a cestora şi luarea, pe baza aceasta, a unor deciyii pentru evitarea apariţiei defecţiunilor;

- Lubrifierea, vopsirea şi curaţarea utilajelor conform prescripţiilor producătoruli;

- Reglarea şi efectuarea unor mici remedieri apărute întâmplâtor;

- Efectuarea de lucrări periodice de revizii şi reparaţii generale, chiar dacă nu s-au produs defecţiuni.

O latură a întreţinerii preventive este întreţinerea predictivă care se bazează pe controlarea activă sau la intervale de timp date a unor moduri de manifestare a funcţionării utilajelor în procesul de exploatare sau a unor parametri de lucru.

Posibilitatea introducerii întreţinerii predictive.

Aplicarea unor metode moderne de întreţinere şi reparare a utilajelor a devenit o necesitate obiectivă, în condiţiile unor schimbări mojore petrecute în ultimii ani pe plan mondial şi naţional. Eliminarea treptată a resticţiilor vamale face ca pe piaţă să pătrundă din ce în ce mai multe produse din import. Fabricate cu tehnologii moderne, acestea devin din ce în ce mai competitive faţă de produsele autohtone. Construirea unor linii de fabricaţie rămâne doar un deziderat, presupunând resurse financiare greu accesibile.

Întreţinerea predictivă se bazează pe controlarea activă sau la intervale de timp date a unor moduri de manifestare a funcţionării utilajelor în procesul de exploatare sau a unor parametri de lucru.

Aceasta include:

- Măsurarea vibraţiilor;

- Măsurarea temperaturii;

- Controlul presiunilor şi sarcinilor de lucru;

- Măsurarea uzării şi dereglării subansamblelor componente;

- Gradul de corodare şi erodare;

- Analize chimice (ulei);

- Ultrasunete.

Mentenanţa predictivă, cu semnificaţia mentenanţei realizate prin intermediul urmăririi parametrilor de uzură ai elementelor sau subansamblurilor – cheie ale mijloacelor fixe, folosind instrumente specifice (analizatoare de uzură, de vibraţii, de ulei) urmărind ca intervenţiile de mentenanţă să fie realizate înainte de apariţia defectului.

Toate măsurile se efectuează cu scopul de a determina momentul optim de declanşare a activităţilor de întreţinere şi evitarea căderilor accidentale care implică lucrări neplanificate.

În acest mod se asigură creşterea duratei de viaţă a utilajelor, reducerea costurilor de întreţinere şi realizarea producţiei în condiţiile de calitate prestabilite.

Cel mai industrial echipament nu cade dintr-o dată şi gata se opreşte munca. Adevărul este că echipamentul se defectează treptat, după o perioadă de săptămâni sau luni. Mai mult, ne dau numeroase avertizări sau semnale pe parcurs. Aceste semnale, spre exemplu, mici schimbări ale temperaturii, vibraţiile sau sunetele pot fi detectate cu ajutorul întreţinerii predictive.

Ca rezultat, întreţinerea predictivă ne dă timp să planificăm, să programăm şi să facem reparaţii înainte ca echipamentul / utilajul să cedeze.(vezi fig. 2)

Preview document

Întreținerea predictivă - Pagina 1
Întreținerea predictivă - Pagina 2
Întreținerea predictivă - Pagina 3
Întreținerea predictivă - Pagina 4
Întreținerea predictivă - Pagina 5
Întreținerea predictivă - Pagina 6
Întreținerea predictivă - Pagina 7
Întreținerea predictivă - Pagina 8
Întreținerea predictivă - Pagina 9
Întreținerea predictivă - Pagina 10
Întreținerea predictivă - Pagina 11
Întreținerea predictivă - Pagina 12
Întreținerea predictivă - Pagina 13
Întreținerea predictivă - Pagina 14
Întreținerea predictivă - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Intretinerea predictiva.doc

Alții au mai descărcat și

Profilul Antreprenorului de Succes

Intre iunie 2005 si ianuarie 2006 in 13 state membre UE si in cele doua tari candidate – Romania si Bulgaria – s-a desfasurat o ancheta (Factorii...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Bazele comerțului

Obiective Disciplina “Bazele Comertului” abordeazã fenomenele si procesele economice sub aspectul esentei si formelor de manifestare,...

Comerț Electronic

Introducere Comerţul a reprezentat, încă de la începuturile societăţii umane, o activitate importantă pentru supravieţuirea şi dezvoltarea...

Te-ar putea interesa și

Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România

1. INTRODUCERE Necesitatea de a realiza activităţi de mentenanţă porneşte de la faptul că există procese de uzură. Uzura este un proces tehnic,...

Sisteme integrate de management - securitatea sistemelor informaționale

CAPITOLUL 1 1.1 INTRODUCERE După jumătate de secol de progrese tehnologice si de informatizare, societatea omeneasca isi pune, in mod logic,...

Evaluarea Riscului Instalațiilor Tehnologice ale Rafinăriei Petrobrazi

Rezumat In această lucrare am prezentat principalele instalații tehnologice ale rafinăriei Petrobrazi analizând riscurile specifice de incendiu....

Studiu privind implementarea managementului mentenanței în activitatea de exploatare forestieră

INTRODUCERE În evoluţia produsă pe parcursul acestui secol în gândirea şi practica managerială, a devenit tot mai evident faptul că, în condiţiile...

Mentenanța intreruptorulul cu SF6. Tehnici moderne

CAPITOLUL I Memoriul justificativ Întrerupatoarele de înalta tensiune sunt aparate electrice automate destinate comutatiei circuitelor de înalta...

Analiza Corelației dintre Productivitatea Muncii și Salariul Mediu

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND CORELAŢIA DINTRE PRODUCTIVITATEA MUNCII ŞI SALARIUL MEDIU 1.1 Conţinutul şi importanţa...

Management prin Kaizen

Strategia îmbunătăţirii continue cunoscută sub denumirea japoneză “KAIZEN”** reprezintă o strategie integratoare, transfuncţională prin care se...

Metoda Just in Time

,,Calitatea este gratuită, noncalitatea costă!” CAPITOLUL 1 EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII PRIN STRATEGIA ÎMBUNĂTĂŢIRII CONTINUE(KAIZEN) 1.1....

Ai nevoie de altceva?