Metoda Just in Time

Proiect
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 19454
Mărime: 114.22KB (arhivat)
Publicat de: Jean Duță
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Naftanaila

Cuprins

 1. Cap.1. EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII PRIN STRATEGIA ÎMBUNĂTĂŢIRII CONTINUE(KAIZEN) 2
 2. 1.1. Îmbunătătirea continuă a practicilor de lucru,a eficienţei personale,ca o filosofie în afaceri 2
 3. 1.2. Abordarea actuală în managementul modern-exact la timp-pentru eliminarea pierderilor 6
 4. 1.3. Avantajele metodei JUST IN TIME 7
 5. 1.4. Trăsăturile sistemului de fabricaţie care permit aplicarea eficientă a metodei JIT 8
 6. 1.5. Aplicarea noilor tendinţe în cadrul întreprinderilor 10
 7. Cap 2. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI S.C. STABILUS S.A 12
 8. 2.1.Scurt istoric 12
 9. 2.2.Analiza mediului intern(macromediul firmei) 13
 10. 2.2.1. Provocare japoneză 13
 11. 2.2.2.Politica firmei în domeniul calităţii 14
 12. 2.2.3.Analiza economico-financiara a firmei 14
 13. 2.3.Analiza mediului extern(micromediul firmei) 16
 14. 2.4.Caracteristicile de baza ale firmei si analiza SWOT 18
 15. 2.5.Costurile referitoare la calitate 19
 16. Cap.3. ANALIZA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN CADRUL FIRMEI STABILUS S.A 21
 17. 3.1.Nivelurile de planificare a producţiei 21
 18. 3.2.Controlul stocurilor şi a producţiei 23
 19. 3.2.1.Principiul Pull Sistem şi principiul Takt Time 23
 20. 3.2.2.Caracteristicile procesului de producţie conform JIT (Just in Time). 24
 21. 3.3. Desfăşurarea procesului de producţie la Stabilus S.A 27
 22. 3.4.Controlul calităţii 29
 23. 3.5.Metode şi tehnici moderne de management 32
 24. Cap.4.CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 34
 25. BIBLIOGRAFIE 41

Extras din proiect

,,Calitatea este gratuită, noncalitatea costă!”

CAPITOLUL 1

EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII PRIN STRATEGIA ÎMBUNĂTĂŢIRII CONTINUE(KAIZEN)

1.1. Îmbunătăţire continuă a practicilor de lucru,a eficienţei personale,ca o filosofie de afaceri

Managementul calităţii reprezintă ansamblul activităţilor funcţiei generale de management, care determină politica în domeniul calităţii, obiectivele, responsabilităţile şi le implementează în sistemul calităţii prin planificare, ţinere sub control, asigurarea şi îmbunătăţirea

calităţii.

Funcţiile managementului calităţii:

a) Planificarea calităţii - procesele care definesc principalele obiective din domeniul calităţii, resursele şi mijloacele necesare pentru realizarea acestora.

b) Organizarea activităţilor ce asigură calitatea - determinarea structurilor administrative, alocarea resurselor şi aplicarea sistemelor şi metodelor care vor permite realizarea calităţii produse.

c) Coordonarea activităţilor prin care se asigură calitatea - determinată de procesele prin care se armonizează decizile şi acţiunile managementului şi a subsistemelor referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor prin sistemul calităţii.

d) Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii - reprezintă mobilizarea întregului personal pentru realizarea obiectivelor prin tehnicile de motivare pozitivă a salariaţilor.

e) Ţinerea sub control a calităţii - reprezintă activităţiile de supraveghere a desfăşurării proceselor şi de evaluare a rezultatelor în domeniul calităţii, în fiecare fază a procesului de execuţie, în scopul eliminării eventualelor deficienţe şi prevenirii apariţiei acestora în următoarele faze ale procesului de fabricaţie.

f) Asigurarea calităţii - reprezintă ansamblul activităţilor preventive, prin care se urmăreşte să se asigure în mod sistematic, corectitudinea şi eficienţa activităţilor de planificare, coordonare şi ţinere sub control în scopul garantării obţinerii nivelului de calitate dorit.

g) Îmbunătăţirea calităţii - activităţile desfaşurate în fiecare fază a proceselor de fabricaţie, în vederea îmbunătăţirii performanţelor tuturor proceselor şi rezultatelor acestor procese, pentru a asigura o satisfacere mai bună a nevoilor clienţilor, în condiţii de eficienţă.

Orientări actuale în definirea calităţii:

- orientarea spre produs - reprezintă caracteristicile de calitate a produsului, exprimate prin indicatorii tehnico-funcţionali ai produsului.

- orientarea spre procesele de producţie - calitatea fiind privită aici din perspectiva producătorului ce consideră că produsul care îndeplineşte caracteristicile stabilite prin proiect este considerat un produs de calitate.

- orientarea spre costuri - calitatea produselor este definită prin intermediul costurilor şi a preţurilor de vânzare.

- orientarea spre utilizator - potrivit acestei orientări calitatea produsului reprezintă aptitudinea de a răspunde tuturor cerinţelor utilizatorului, acesta fiind în măsură să aprecieze calitatea produsului. Astfel, cerinţele consumatorului se referă la funcţionalitate, preţ, termen de livrare, siguranţă, fiabilitate, mentenabilitate ,etc.

Alte orientări la fel de importante în viziunea unor specialişti sunt:

- orientarea tehno – managerială. Potrivit acestei orientări, în managementul calităţii trebuie să se pună accentual pe îmbunătăţirea proceselor din întreprindere, de care depinde în mod horărâtor realizarea unor produse corespunzătoare cerinţelor clienţilor. Responsabilitatea pentru non – calitate nu este atribuită, în principal, lucrătorilor, ci managerilor. Ea pune accentul pe implementarea tehnicilor de analiză a proceselor, instrumentele statistice fiind considerate un element fundamental al managementului calităţii, în cazul producţiei în serie mare. Pe de altă parte, adepţii acestei orientări consideră că managerului îi revine un rol hotărâtor în desfăşurarea corespunzatoare a tutturor proceselor din întreprindere. Orientarea tehno – managerială a căpătat o largă extindere, dar se manifestă tendinţa delimitării în cadrul ei a două orientări:orientarea sistematică care pune accentual pe dezvoltarea instrumentelor, care să permită analiza metodică a caracteristicilor de calitate a produselor, a variabilelor producţiei ce influenţează calitatea şi a problemelor non – calităţii, şi orientarea sistemistă care pune accentual pe necesitatea schimbării modalităţii de abordare a problematicii calităţii la nivelul conducerii întreprinderii, ca şi a tuturor lucrătorilor. Orientarea sistemistă nu diferă în mod esenţial de cea sistematică, ambele recunoscând rolul managerului şi importanţa utilizării tehnicilor de analiză a proceselor.

- orientarea raţionalist – responsabilizantă Potrivit acestei orientări, în managementul calităţii trebuie să se pună aceentul pe responsabilitatea individuală a lucrătorilor. Ideea de bază a acestei orientări este aceea că non – calitatea se poate atribui, în principal, neglijenţei în muncă a lucrătorilor. Se pune accent deosebit pe conştientizarea lucrătorilor privind rolul pe care îl au în realizarea calităţii, în asigurarea competitivităţii întreprinderii.

Îmbunătăţirea continuă(KAIZEN).

Kaizen în managementul japonez are semnificaţia de „îmbunătăţire continuă a practicilor de lucru, a eficienţei personale, ca o filosofie de afaceri.” În limba japoneză acesta înseamnă îmbunătăţire continuă, dar potrivit filosofiei Kaizen acesta este un mod de viaţă atât la serviciu, cât şi în familie şi presupune concentrarea pe eforturi constante de îmbunătăţire. Spre deosebire de îmbunătăţirile din Vest, care se bazează pe schimbări majore, rezultate în urma unor procese inovaţionale, atât în domeniul tehnologic, cât şi în cel al managementului, Kaizen presupune îmbunătăţiri mici, continue, crescânde, dar care în timp devin spectaculoase.Dacă în primul caz inovaţia este spectaculoasă, dar de scurtă durată şi cu rezultate problematice, în cel de-al doilea realizările la timp sunt practice, au costuri reduse, asigură un progres continuu şi astfel devin spectaculoase. Acest concept se găseşte mai în toate practicile cu specific japonez, cum sunt : controlul calităţii totale, zero defecte, just-in-time, el reprezentând un 2„concept umbrelă” pentru toate aceste practici cu multe efecte favorabile asupra eficienţei şi eficacităţii managementului organizaţiei. În cadrul acestui proces este necesar ca gândirea să se orienteze către proces, către eforturile oamenilor şi nu în primul rând către rezultate, rezultatele scontate reprezentând o reuşită, sau dimpotrivă o nereuşită a proceselor desfăşurate”.

Preview document

Metoda Just in Time - Pagina 1
Metoda Just in Time - Pagina 2
Metoda Just in Time - Pagina 3
Metoda Just in Time - Pagina 4
Metoda Just in Time - Pagina 5
Metoda Just in Time - Pagina 6
Metoda Just in Time - Pagina 7
Metoda Just in Time - Pagina 8
Metoda Just in Time - Pagina 9
Metoda Just in Time - Pagina 10
Metoda Just in Time - Pagina 11
Metoda Just in Time - Pagina 12
Metoda Just in Time - Pagina 13
Metoda Just in Time - Pagina 14
Metoda Just in Time - Pagina 15
Metoda Just in Time - Pagina 16
Metoda Just in Time - Pagina 17
Metoda Just in Time - Pagina 18
Metoda Just in Time - Pagina 19
Metoda Just in Time - Pagina 20
Metoda Just in Time - Pagina 21
Metoda Just in Time - Pagina 22
Metoda Just in Time - Pagina 23
Metoda Just in Time - Pagina 24
Metoda Just in Time - Pagina 25
Metoda Just in Time - Pagina 26
Metoda Just in Time - Pagina 27
Metoda Just in Time - Pagina 28
Metoda Just in Time - Pagina 29
Metoda Just in Time - Pagina 30
Metoda Just in Time - Pagina 31
Metoda Just in Time - Pagina 32
Metoda Just in Time - Pagina 33
Metoda Just in Time - Pagina 34
Metoda Just in Time - Pagina 35
Metoda Just in Time - Pagina 36
Metoda Just in Time - Pagina 37
Metoda Just in Time - Pagina 38
Metoda Just in Time - Pagina 39
Metoda Just in Time - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Metoda Just in Time.doc

Alții au mai descărcat și

Programarea producției la SC Forestland SRL

INTRODUCERE Întreprinderea este, prin definiţie, o asociere a mai multor factori: umani, economici, ştiinţifici şi de altă natură. Toţi aceşti...

Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A.

Constituirea economiei de piata este un proces nou, de complexitate deosebita, ce necesita multiple mutatii economice, sociale si politice. In...

Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești

INTRODUCERE Bazele teoretice ale managementului calităţii au fost puse începând cu anii '50 pe baza lucrărilor şi cercetărilor elaborate de...

Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional

Introducere Mediul economic din țara noastră, ca de altfel din întreaga lume, este în prezent foarte agresiv sub aspectul concurenței și total...

Transformarea Lean în Cadrul Raiffeisen Bank

I. Scurt istoric. Metodologia Lean a fost dezvoltată de-a lungul a mai multor generații și aplicată în multe domenii de activitate. Lean...

Modernizarea gestionării stocurilor - SC Sbains SRL

Introducere Provocarile impuse de globalizare, de o piata tot mai dinamica, de o cerere tot mai calificata, mai pretentioasa, de o oferta...

Soluții de aplicare a stategiei JIT în activitatea dedistributie a SC Spains SRL

1. Introducere Managementul, nefiind o colectie de retete, de sabloane obligatoriu de aplicat, presupune capacitate de discernamânt, pricepere si...

Gândirea Lean în producție sau servicii

INTRODUCERE Orice organizatie din lumea economica contemporana doreste sa afle cum se pot realiza produse sau servicii care sa adauge valoare noua...

Te-ar putea interesa și

Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A.

Constituirea economiei de piata este un proces nou, de complexitate deosebita, ce necesita multiple mutatii economice, sociale si politice. In...

Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional

Introducere Mediul economic din țara noastră, ca de altfel din întreaga lume, este în prezent foarte agresiv sub aspectul concurenței și total...

Corelația cost-rentabilitate la SC Confort SA

CAPITOLUL 1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE COSTURILOR Problematica costurilor apare - dată cu introducerea contabilităţii în partidă dublă,...

Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii

Introducere În activitatea curentă a agenţilor economici apar probleme operative de producţie, de planificare sau proiectare, care se cer...

Fundamentarea strategiei de dezvoltare a producției la firma SC Zamar SA

INTRODUCERE Managementul procesarii si conservarii productiei agricole s-a dezvoltat ca disciplina stiintifica relativ recenta, avand in vedere ca...

Metoda Just în Time

Pentru a rămâne competitivă pe piaţa liberă, întreprinderea industrială trebuie să realizeze beneficii din activităţile dezvoltate recurgând fie la...

Fundamentarea strategiei de dezvoltare a producției din cadrul firmei SC Kosarom SA Pașcani

CAP. I - Concepte de baza ale managementului producției agroalimentare 1.1 Locul si rolul industriei alimentare in economia României Industria...

Procesul de producție

1. Definirea conceptului de proces de productie 1.1. Conceptul de producție Întrprinderile productive îsi realizeaza functiunea de productie prin...

Ai nevoie de altceva?