Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 18762
Mărime: 165.71KB (arhivat)
Publicat de: Pompiliu Iordan
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Constantin D.
Facultatea de Management
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere. 2
 2. CAPITOLUL 1.
 3. MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL – Conceptul, rolul, importanța, noțiuni generale, componente
 4. 1.1. Conceptul de management operațional. 3
 5. 1.2. Rolul managementului operațional. 3
 6. 1.3. Importanța managementului operațional. 4
 7. 1.4. Componentele managementului. 6
 8. CAPITOLUL 2.
 9. MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL AL PRODUCȚIEI – Trăsături, principii, funcții și obiective
 10. 2.1. Managementul operațional al producției – componentă a managmentului întreprinderi. 9
 11. 2.2. Trăsăturile, problemele și principiile managementului operațional al producției.10
 12. 2.3. Funcțiile și obiectivele managementului operațional.12
 13. 2.4. Instituționalizarea managementului operațional al producției.12
 14. CAPITOLUL 3.
 15. METODE ACTUALE DE MANAGEMENT OPERAȚIONAL – Metoda Just in Time
 16. 3.1. Metoda Just in Time – o nouă abordare a producției.15
 17. 3.2. Elementele sistemului operațional Just in Time.16
 18. 3.3. Măsuri necesare și reguli de respectat in mediul operațional Just in Time.17
 19. 3.4. Baza producției Just in Time – Metoda KANBAN.21
 20. CAPITOLUL 4.
 21. ORGANIZAREA PRODUCȚIEI - Utilizând metoda Just in time
 22. 4.1. Procesele de organizare.24
 23. 4.2. Implementare a metodei Just in Time.25
 24. 4.3. Asigurarea calității.29
 25. 4.4. Analiza firmei Tabilus S.A. și caracteristicile procesului de producție conform Just in Time.33
 26. 4.4.1. Politica firmei în domeniul calității.33
 27. 4.4.2. Analiza mediului extern.34
 28. 4.4.3. Caracteristicile de bază și analiza SWOT.35
 29. 4.4.4. Nivelurile de planificare și caracteristicile procesului de producție conform Just in Time.36
 30. 4.4.5. Desfășurarea procesului de producție la Tabilus S.A. .43
 31. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI. .47
 32. BIBLIOGRAFIA.50

Extras din licență

Introducere

Mediul economic din țara noastră, ca de altfel din întreaga lume, este în prezent foarte agresiv sub aspectul concurenței și total imprevizibil. De aceea managerii nu au condițiile necesare pentru implementarea unor strategii de succes sau pentru adoptarea unor metode și tehnici prin care să-și sporeasca eficacitatea. Cu toate acestea, există preocupari pentru elaborarea unor strategii viabile care să poată asigura, chiar într-un mediu atăt de tulburent cum este cel din economia românească, supraviețuirea organizațiilor. De altfel, într-un mediu economico-financiar tulburent, cu evoluții inprevizibile, există nu doar riscuri mari, ci și oportunități de dezvoltare greu de imaginat într-o economie stabilă. În acest context se poate afirma că momentul actual este optim pentru inițierea de către menegerii organizațiilor românești a unor acțiuni energice pentru implementarea unor metode și tehnici de management, a căror aplicare poate asigura organizațiilor un spor considerabil de eficiență economică, indiferent de existența unor factori perturbatori veniți din afara acestora.

Există un set de metode care aplicate ar face posibile, chiar și în contextual crizei actuale, nu doar evitarea falimentului, dar și obținerea unui profit prin sporire competitivității și eficienței financiare.

Perioada actuală de criză este privită de unii specialiști ca o fază de regresie economică (declin) din cadrul ciclului economic, deci o fază normală într-o economie de piaţă. Ca urmare, este normal ca toţi indicatorii de performanţă să înregistreze pierderi. Acest lucru ne recomandă conducerii firmelor să acorde o mai mare atenţie administrării eficiente a resurselor, folosind în acest scop planificarea si bugetele.

Întocmite la nivelul fiecărei structuri organizatorice, fie ea loc generator de costuri, atelier, secţie sau chiar întreprindere, bugetele servesc la a dimensiona volumul de activitate, în vederea stabilirii cuantumului și condiţiilor de alocare și utilizare eficientă a resurselor, precum și a împărţirii responsabilităţilor celor implicaţi cu privire la gospodărirea mijloacelor alocate și la realizarea obiectivelor.

În prezent, mediul economic necesită numeroase schimbări în modul de gestionare și structurare a activităţii întreprinderilor. Acest lucru se datorează faptului că organizaţiile acţionează într-un mediu instabil, caracterizat prin evoluţii în timp si spaţiu rapide, numeroase, dispersate, imprevizibile, care fac ca informaţia să fie incertă. Pentru manageri este o adevărată provocare să identifice din avalanșa de indicatori, ce astăzi pot fi folosiţi, pe cei mai importanţi pentru a rămâne pe linia de plutire. În aceste condiţii, managerul trebuie să intervină pentru a permite desfășurarea activităţii și luarea deciziilor astfel încât întreprinderile să-și atingă obiectivele.

Căile de acţiune care, prin aplicare, pot contribui la creşterea eficienţei şi eficacităţii procesului de asigurare cu resurse materiale a unităţilor economice sunt multiple; între acestea, am considerat, ca fiind mai recomandate, următoarele:

„A conduce bine o firmă înseamnă a fi stăpân pe viitorul ei, iar a

fi stăpân pe viitor înseamnă a ști să lucrezi cu informaţia”.

M. Jr. Harper

Bibliografie

1. Bărbulescu, C., Managementul producţiei industriale, ASE Bucureşti, 1994.

2. Miu, A., Studiul de piaţă, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.

3. Moldoveanu, G., Conducerea operativă a producţiei, ASE Bucureşti, 1993.

4. Constantinescu, D., Moldoveanu, G. Conducerea operativă a producţiei, Ed. Ecmondo, Craiova, 1994.

5. Roxana Ștefanescu, Managementul producţiei, vol I, II, Bucureşti, Editura Tribuna Economică, 2005

6. Alan Muhleman, John Oakland, Keith Lokyer, Production and operations management, Sixth Edition, Pitman Publishing, London, 1998.

7. Alexandru V. Rădulescu, Managementul Producției, Editura Printech, 2004.

8. D. Fundătură, M. Pricop, G. Bășanu, D. Popescu, Dicționar de management, aprovizionare, depozitare, desfacere, Editura Diacon Coresi, București, 1998.

9. Pântea. I.P. – Managementul contabilității romănești, Editura Intelcredo, Deva, 1999

10. Bărbulescu, C., Bâgu, C., - Managementul Producției, vol.I,II, București, Editura Tribuna Economică, 2002.

11. Ilie, Ghe., Ștefănescu, R., - Caracteristici ale Managementului operațional al producției, Editura AISTEDA, 2003.

12. Moldoveanu, G., - Managementul operațional al producției, București, Editura Economică, 1999.

13. *** Revista economică Market Watch,ediţia decembrie 2007,”Cât de performant poate fi managementul producţiei?”

14. *** http://www.ectap.ro/articol/ Bazele programării procesuale

15. *** http://store.ectap.ro/articole/108.pdf/ model de proiectare și reproiectare a proceselor pentru implementarea sistemului de management al calității în întreprinderile mici și mijlocii.

16. *** http://www.management.ase.ro/reveconomia/2004-2/9.pdf/ Managementul total al calității: îmbunătățire continuă – Lect. Univ.dr. Cosmin DOBRIN

Preview document

Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 1
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 2
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 3
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 4
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 5
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 6
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 7
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 8
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 9
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 10
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 11
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 12
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 13
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 14
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 15
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 16
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 17
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 18
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 19
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 20
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 21
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 22
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 23
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 24
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 25
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 26
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 27
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 28
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 29
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 30
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 31
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 32
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 33
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 34
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 35
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 36
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 37
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 38
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 39
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 40
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 41
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 42
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 43
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 44
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 45
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 46
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 47
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 48
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 49
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 50
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 51
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 52
Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Folosirea metodei Just in Time in managementul operational.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Resurselor Umane la SC Honeywell Life Safety România SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI HONEYWELL Inc. 1.1. Scurt istoric al corporaţiei Honeywell Inc. Istoria Honeywell a început în anul...

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Managementul operațional al producției

Cap. I Managementul operational al productiei – notiuni generale, componente 1.1 Managementul operational al productiei – componenta a...

Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management

CAPITOLUL I EVOLUŢIE ÎN ABORDAREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT 1.1 Istoricul conceptului de management Teoriile contemporane ale managementului...

Managementului riscului

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și...

Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A.

Constituirea economiei de piata este un proces nou, de complexitate deosebita, ce necesita multiple mutatii economice, sociale si politice. In...

Managementul proceselor și performanțele organizației

INTRODUCERE Integrarea României în structurile Uniunii Europene este strâns legată de creşterea competitivităţii organizaţiilor şi de alinierea...

Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Stresul face parte din viața noastră de zi cu zi. Înainte ca să învățăm să-l recunoaștem și să evităm urmările lui, deseori se...

Ai nevoie de altceva?