Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A.

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 19327
Mărime: 153.45KB (arhivat)
Publicat de: Mirela M.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. 1.1. IMPORTANTA ORGANIZARII PRODUCTIEI IN CADRUL UNEI INTREPRINDERI INDUSTRIALE INTR-O ECONOMIE CONCURENTIALA 4
 2. 1.2. CONCEPTUL DE ORGANIZARE A PRODUCTIEI 9
 3. ELEMENT MAJOR in MANAGEMENTULUI INTREPRINDERII 9
 4. 1.2.1. CONCEPTUL DE ORGANIZARE 9
 5. 1.2.2. MANAGEMENTUL ORGANIZARII INTREPRINDERII TIPUL DE PRODUCTIE; DEFINIREA NOTIUNII; CLASIFICARE; IMPORTANTA 11
 6. 1.3. PRINCIPIILE ORGANIZARII PROCESULUI DE PRODUCTIE 13
 7. 1.3.1. PREZENTAREA METODEI DE ORGANIZARE A PRODUCTIEI
 8. FOLOSITA DE S.C. SICOMED S.A TIP DE PRODUCTIE / CLASIFICARE /IMPORTANTA 14
 9. 1.4 SCURTA INTRODUCEDRE A METODEI ,,JUST in TIME" 17
 10. 1.4.1 METODA "JUST in TIME" (JIT) 19
 11. 1.4.2 APLICAREA METODEI JUST in TIME (JIT) 21
 12. CAPITOLUL II
 13. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE "SICOMED" S.A.
 14. 2.1 SCURT ISTORIC 23
 15. 2.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE 26
 16. 2.3 ASIGURAREA CU PRINCIPALELE MATERII PRIME si MATERIALE 28
 17. 2.4 COMERCIALIZAREAPRODUSELOR 29
 18. 2.5 CONCURENTA 31
 19. 2.6 ASIGURAREA CALITATII 34
 20. 2.7 ORGANIZAREA FIRMEI 37
 21. 2.8 DOTAREA TEHINCA ACTUALA 40
 22. CAPITOLUL III
 23. ANALIZA DIANOSTIC A S.C. ,,SICOMED" S.A
 24. 3.1 ORGANIZAREA GENERALA A PRODUCTIEI 44
 25. 3.2 PROCESUL TEHNOLOGIC 46
 26. 3.3 INDICATORI DE STUDIU SI ANALIZA AI STRUCTURII DE PRODUCTIE si CONCEPTIE 50
 27. 3.4. ANALIZA GRAFICULUI DE PRODUCTIE LA S.C. SICOMED S.A.
 28. BUCURESTI 54
 29. 3.5 ANALIZA RATIONALITATII FLUXURILOR DE MATERII PRIME si A CELOR DE OAMENI 60 3.6 FUNDAMENTAREA PRODUCTIEI 62
 30. 3.7 CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI CE CARACTERIZEAZA
 31. NIVELUL DE ORGANIZARE A PRODUCTIEI LA S.C. SICOMED S.A.
 32. BUCURESTI in ANUL 2003 67
 33. 3.8 EVIDENTIEREA CAUZELOR PRINCIPALELOR DISFUNCTIONALITATI 70
 34. CAPITOLUL IV
 35. 4.1 APLICAREA METODEI ,,JUST in TIME" in CADRUL FIRMEI SICOMED S.A 71
 36. 4.2 ELEMENTELE METODEI "JUST in TIME" UTILIZATE DE CATRE
 37. SICOMED S.A 73
 38. 4.3 EFECTELE IMPLEMENTARII "JUST in TIME" 79
 39. CAPITOLUL V
 40. INFLUENTELE APLICARII METODEI ,,JUST IN TIME" IN CADRUL S.C. SICOMED S.A.
 41. ANEXE
 42. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

Constituirea economiei de piata este un proces nou, de complexitate deosebita, ce necesita multiple mutatii economice, sociale si politice.

In conditiile unei economii de piata, intreprinderea reprezinta un agent economic care ocupa un loc preponderent in crearea de bunuri si executarea de lucrari si servicii, fiind, in acelasi timp utilizatoare de resurse, sursa de bogatii si detinatoare de puteri. in acest context al economiei de piata, intreprinderea trebuie studiata sub multiplele sale aspecte pentru a se valorifica la maximum potentialul ei productiv si a se asigura dezvoltarea ei viitoare in conditiile unei puternice concurente.

In aceste conditii ale economiei de piata si cu atat mat mult in cele viitoare, cand intreprinderile, oamenii si lumea se schimba foarte repede, reactivitatea intreprinderii depinde in mare masura de cunoasterea profunda a componentelor activitatatilor intreprinderii abordate atat sub raport static, cat si dinamic, de modul eficace de folosire a acestora, asigurand pe aceasta baza, atat o imbunatatire continua a activitatii cat si viteza necesara realizarii acesteia.

0 importanta deosebita o constituie perfectionarea activitatilor principale care fac obiectul functiunii de productie:

- programarea, lansarea si urmarirea productiei;

- fabricatia;

- controlul tehnic de calitate;

- intretinerea si repararea utilajelor;

- productia auxiliara de energie.

In afara acestora, in cadrul unei organizari eficiente, trebuie sa se tina seama de principalele atributii cu caracter general, intre acestea, mentionam organizarea utilizarii intr-o masura cat mai mare a capacitatii de productie, reducerea consumurilor specifice, aplicarea unor norme eficiente de protectie a muncii.

Principala perfectionare necesara in conditiile unei economii concurentiale este cresterea flexibilitatii programarii, lansarii si urmaririi productiei, astfel incat sa se raspunda prompt la schimbarile intervenite in volumul, structura si esalonarea cererii pentru produsele si serviciile firmei.

In conditiile privatizarii si restructurarii economiei, ale realizarii reformelor economice ce vizeaza amplificarea concurentei, directiile prioritare de actiune in domeniul fabricatiei sunt:

- acordarea unei atentii primordiale fabricarii unor produse de calitate ridicata pentru a raspunde cerintelor clientilor si pentru a face fata concurentei produselor importate;

- concentrarea asupra cresterii productivitatii muncii, fundamentul economic al asigurarii unor servicii si produse competitive pe piata interna si externa;

- diminuarea costurilor pe produs, in special a celor materiale, prin reducerea rebuturilor, eliminarea furturilor, perfectionarea tehnologiilor;

- modemizarea ambalarii produselor, element cu pondere majora mai ales in cadrul societatilor ce fabrica produse destinate populatiei pentru a se face fata concurentei interne, dar mai ales celei internationale.

In ceea ce priveste controlul tehnic de calitate, de remarcat ca in perioada actuala in societatile comerciale creste ponderea si rolul controlului tehnic de calitate.

Principalele actiuni urmarite in conditiile unei economii concurentiale in acest domeniu:

- sporirea gradului de complexitate si de precizie;

- trecerea de la conceptui de control al calitatii la conceptia de management al calitatii;

- certificarea calitatii conform standardelor internationale (I.S.O.);

- folosirea pe o scara tot mai larga a metodelor, tehnicilor si formelor modeme de promovare a calitatii produselor;

- cresterea nivelului de dotare cu aparate de masura si control pentru activitatea de C.T.C.;

- imbunatatirea integrarii si dimensionarii corespunzatoare a personalului angajat in C.T.C.

O importanta ridicata o constituie si organizarea activitatii de imbunatatire si reparare a utilajelor si a celorlalte mijloace fixe de care dipune intrepinderea.

Principalele actiuni ce trebuie urmarite pentru realizarea unei organizari eficiente a acestui compartiment:

- organizarea unui compartiment specializat in intretinerea si repararea utilajelor;

- realizarea unei planificari eficiente a sistemului de reparatii prevenite;

- efectuarea reparatiilor curente in timpul stabilit;

- efectuarea periodica a unor reparatii capitale.

Aceste activitati trebuie sa asigure mentinerea eficientei echipamentelor de productie si a celorlalte dotari, eliminand pe cat posibil efectele uzurii fizice si preintampinand eventualele defectiuni ce ar afecta considerabil procesul de productie.

Importanta unei perfectionari a activitatii de intretinere si reparatii, decurge din valoarea crescanda a pierderilor ocazionate de intreruperi in functionarea utilajelor, ca urmare a sporirii costurilor si a scaderii randamentelor utilajelor. 0 problema majora in conditiile actuale este asigurarea efectuarii operatiilor de intretinere si reparatii la calitatea si termenele optime.

0 alta problema importanta o constituie perfectionarea organizarii productiei auxiliare a intreprinderii. Principala problema care se ridica in conceperea si desfasurarea activitatii de productie auxiliara, este diminuarea la maximum posibil a consumului de energie, cu atat mat mult cu cat in Romania, de regula, pentru obtinerea unei unitati de venit, se consuma o cantitate dubla de unitati de combustibil conventional comparativ cu statele avansate economic.

Bibliografie

1. ADAM E., EBERT R. - ,,MANAGEMENTUL PRODUCTIEI si AL OPERATIUNILOR", EDITURA TEORA, BUCURESTI, 2001

2.BADEA F., DOBRIN C. - ,,GESTIUNEA BUGETARA A SISTEMELOR DE PRODUCTIE", EDITURA ECONOMICA, BUCURESTI, 2003

3.BADEA F. - ,,MANAGEMENTUL PRODUCTIEI INDUSTRIALE", VOL 1 si 2, EDITURA ALL, BUCURESTI, 1998

4. BADEA F., BAGU C., DEAC V.- ,,MANAGEMENTUL PRODUCTIEI INDUSTRIALE- STUDII DE CAZ", EDITURA ALL, BUCURESTI, 1998

5. BARBULESCU C- ,,MANAGEMENTUL PRODUCTIEI INDUSTRIALE", VOL. 1,2 si 3, EDITURA SYLVI, BUCURESTI, 1997.

6. BARBULESCU C. - ,,DIAGNOSTICAREA NTREPRINDERILOR IN DIFICULTATE ECONOMICA. STRATEGII si POLITICI DE REDRESARE si DINAMIZARE ACTIVITATII ECONOMICE", ED. ECONOMICA, BUCURESTI, 2002

7. BARBULESCU C., BAGU C.- ,,MANAGEMENTUL PRODUCTIEI" VOL I, EDITURA TRIBUNA ECONOMICA, BUCURESTI, 2001

8. BARBULESCU C., GAVRILA T., BADE F.-,, ECONOMIA SI GESTIUNEA INTREPRINDERII", EDITURA ECONOMICA, BUCURESTI, 1995.

9. BURDUS E. - MANAGEMENT COMPARART INTERNATIONAL,, EDITURA ECONOMICA, BUCURESTI, 2001

10. DEACONU A. - ,,MANAGEMENTUL PRODUCTIEI" EDITURA ASE, BUCURESTI, 1998

11. DIMA I.C., NEDECU M.V. - JMANAGEMENTUL PRODUCTEI INDUSTRIALE", EDITURA DIDACTICA si PEDAGOGICA, BUCURESTI, 1999

12. DOBRIN C., MOLDOVEANU G. - ,,METODE ACTUALE DE MANAGEMENT OPERATIONAL", EDITURA MATRIXROM, BUCURESTI, 1999

13.MOLDOVEANU- SCHOLZ M. - "MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE", EDITURA ECONOMICA, BUCURESTI, 2002

14. RADU I., URSACESCU M., IONITA F. - ,,INFORMATICA PENTRU MANAGEMENTUL FIRMEI", EDITURA TRIBUNA ECONOMICA, BUCURESTI, 2001

Preview document

Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 1
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 2
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 3
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 4
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 5
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 6
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 7
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 8
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 9
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 10
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 11
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 12
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 13
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 14
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 15
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 16
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 17
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 18
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 19
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 20
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 21
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 22
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 23
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 24
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 25
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 26
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 27
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 28
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 29
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 30
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 31
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 32
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 33
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 34
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 35
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 36
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 37
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 38
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 39
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 40
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 41
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 42
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 43
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 44
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 45
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 46
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 47
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 48
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 49
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 50
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 51
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 52
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 53
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 54
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 55
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 56
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 57
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 58
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 59
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 60
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 61
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 62
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 63
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 64
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 65
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 66
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 67
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 68
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 69
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 70
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 71
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 72
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 73
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 74
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 75
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 76
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 77
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 78
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 79
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 80
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 81
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 82
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 83
Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A. - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Implementarea sistemului Just in Time in cadrul S.C. Sicomed S.A..doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Resurselor Umane la SC Honeywell Life Safety România SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI HONEYWELL Inc. 1.1. Scurt istoric al corporaţiei Honeywell Inc. Istoria Honeywell a început în anul...

Particularități ale managementului resurselor umane în IMM

Convergenţa forţelor economice, demografice şi sociale nu face altceva decât să intensifice presiunile în vederea obţinerii unui număr cât mai mare...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 27 țări. Aderarea se face...

Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional

Introducere Mediul economic din țara noastră, ca de altfel din întreaga lume, este în prezent foarte agresiv sub aspectul concurenței și total...

Management prin Kaizen

Strategia îmbunătăţirii continue cunoscută sub denumirea japoneză “KAIZEN”** reprezintă o strategie integratoare, transfuncţională prin care se...

Soluții de aplicare a stategiei JIT în activitatea dedistributie a SC Spains SRL

1. Introducere Managementul, nefiind o colectie de retete, de sabloane obligatoriu de aplicat, presupune capacitate de discernamânt, pricepere si...

SC Semanatoarea SA

Introducere În contextul actualei economii de piaţă, firmele sunt nevoite să facă faţă unei explozii informaţionale, să se adapteze din mers...

Benchmarking-ul unui Sistem Calitate

INTRODUCERE Dumnezeu a creat lumea în şase zile şi după fiecare zi a zis „a fost bine făcut”. Astfel, fără urmă de îndoială, aceasta a fost prima...

Ai nevoie de altceva?