SC Semanatoarea SA

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 31621
Mărime: 356.15KB (arhivat)
Publicat de: Costin S.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Basanu Gheorghe, Pricop Mihai

Extras din proiect

Introducere

În contextul actualei economii de piaţă, firmele sunt nevoite să facă faţă unei explozii informaţionale, să se adapteze din mers noilor cerinţe şi exigenţe obiective.

Aproape fiecare progres semnificativ este rezultatul unei curajoase renunţări la modul tradiţional de a gândi.

Trăim într-o epocă în care ştiinţa se impune tot mai mult ca o forţă majoră a lumii şi asistăm la trecerea unei economii de piaţă care se conturează ca singură şi necondiţionată soluţie de redresare, dinamizare şi modernizare a economiei româneşti.

Practica şi experienţa mondială au demonstrat că iniţiativa, creativitatea, ingeniozitatea, spiritul continuu întreprinzător nu pot fii stimulate şi valorificate decât acolo unde viaţa este lăsată liberă sau mai exact sunt cunoscute respectate şi luate în considerare cerinţele legilor economice şi sociale.

O organizaţie poate dispărea foarte uşor dacă echipa de conducere îşi alege anumite scopuri şi începe să le urmărească imediat, înainte de a-şi defini misiunea şi de a-şi limpezi valorile.

O schimbare radicală ar duce la dezechilibre, pe când schimbările din mers, progresive, bazate pe optimizare sunt mai eficiente deoarece se produc cu costuri reduse şi într-un timp util.

Managerul compartimentului Stocuri ar trebui să aibă o viziune funcţionalist - structuralistă asupra fenomenelor care se manifestă în cadrul firmei, adică fiecare componentă a sistemului îndeplineşte o anumită funcţie având un rol bine definit în ansamblul sistemului.

Lucrarea de faţă îşi propune studierea posibilităţilor de optimizare a stocurilor de resurse materiale în strănsă legatură cu activitatea de aprovizionare la S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A. BUCUREŞTI.

Lucrarea abordează o analiză asupra stocurilor şi a proceselor de aprovizionare la S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A. BUCUREŞTI îmbinând elemente din teoria sistemului cu practica managementului firmei, concentrându-se pe latura aplicativă a subsistemului de aprovizionare, fiind structurată pe patru capitole ordonate pe logica temei.

În cadrul acestei lucrări se va face referire la întreg lanţul de aprovizionare cu precizarea că se va cerceta sistemele de stocuri şi posibilităţile de optimizare a acestora la S.C. SEMĂNĂTOARAE S.A.

Primul capitol cuprinde o prezentare succintă a S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A. BUCUREŞTI pornind de la istoricul întreprinderii, prezentarea domeniului şi obiectului de activitate, organizarea firmei precum şi o caracterizare a mediului economico - financiar în care evoluează.

În capitolul al doilea “Analiza sistemului arovizionării cu resurse materiale la S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A. BUCUREŞTI ” sunt abordate gradual probleme privind aprovizionarea cu materii prime şi materiale dorindu-se în acest sens ca prin cele analizate şi exprimate în acest capitol, să se aducă în prim-plan conştientizarea rolului de mare importanţăal aprovizionării în asigurarea condiţiilor materiale impuse de cerinţele economiei funcţionale de piaţă.

În capitolul al treilea “Gestiunea şi analiza economică a stocurilor de resurse materiale la S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A. BUCUREŞTI”, am identificat unele din punctele forte, punctele slabe, ocaziile favorabile şi ameninţări ale întreprinderii din punct de vedere al stocurilor în încercarea de a scoate în evidenţă importanţa acestora în activitatea viitoare a întreprinderii.

În capitolul patru “Analiza optimizării procesului de stocare a resurselor materiale la S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A. BUCUREŞTI” se analizează situaţia existentă şi se propune o serie de soluţii în vederea optimizării procesului de stocare printre care cele mai importante presupun prezentarea unui model optim de achiziţie cu ajutorul informaticii (JUST IN TIME). În cadrul acestui capitol am propus măsuri pentru eliminarea punctelor slabe şi am estimat efectele economice ce apar după aplicarea soluţiilor propuse.

În capitolul cinci „Concluzii” s-au evidenţiat principalele puncte slabe ale S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A. BUCUREŞTI şi am propus soluţii de îmbunătăţire privind sistemul de gestiune a stocurilor.

CAPITOLUL I

S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A.- BUCUREŞTI – PREZENTARE GENERALĂ

- Descrierea întreprinderii. Scurt istoric.

- Obiectul de activitate al S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A.

- Sistemul organizatoric – funcţional

- Evoluţia economico – financiară în perioada 2005 – 2006

1.1. Descrierea întreprinderii. Scurt istoric.

Singura întreprindere constructoare de combine autopropulsate de recoltat cereale din România şi cea mai importantă din sud-estul Europei este S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A. BUCUREŞTI, specialist consacrat în domeniul execuţiei de maşini şi echipamente pentru recoltarea culturilor de cereale păioase, floarea- soarelui, soia, semincere, orez şi porumb. Diversitatea de maşini şi utilaje agricole: combine autopropulsate, batoze, semănători, culegătoare de porumb, culegătoare de floarea-soarelui, maşini pentru recoltat furaje, instalaţii mobile pentru irigat ş.a., reflectă sfera largă pe care specialiştii din întreprindere o abordează pentru satisfacerea cerinţelor şi menţinerea încrederii beneficiarilor cei mai severi.

Prestigiul incontestabil de care se bucură, se bazează pe tradiţia şi experienţa de-a lungul anilor, dar şi pe efortul susţinut al specialiştilor pentru aplicarea celor mai noi soluţii în domeniu, în vederea realizării unor maşini de un nivel calitativ aliniat la normele internaţionale.

Combinele autopropulsate produse de S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A. au depăşit de mult graniţele ţării:

- EUROPA: Cehia şi Slovacia, Ucraina, Albania, Germania, Spania;

- ASIA: Turcia, China, Iran, Irak, India, Pakistan, Liban;

- AFRICA: Egipt, Maroc, Sudan;

- AMERICA DE SUD: Columbia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay;

- AMERICA DE NORD: Canada;

- AUSTRALIA;

- Organizarea juridică a societăţii. Forma juridică. Capitalul social.

S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A. este persoană juridică română care se organizează şi funcţionează în conformitate cu legile române în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în H.G. 1224/1990. S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A., cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.319, sect.6, este înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.J40/1054/1991, cod fiscal R 432084J .

În structura de organizare actuală sunt cuprinse toate activităţile necesare obiectului principal, în condiţiile de continuitate, calitate şi siguranţă.

- Capitalul social al societăţii este în valoare de 280.727.000 lei. Societatea este împărţită pe acţiuni, numărul total al acţiunilor fiind de 526.012 acţiuni, iar valoarea nominală a fiecărei acţiuni este de 25 lei.

Preview document

SC Semanatoarea SA - Pagina 1
SC Semanatoarea SA - Pagina 2
SC Semanatoarea SA - Pagina 3
SC Semanatoarea SA - Pagina 4
SC Semanatoarea SA - Pagina 5
SC Semanatoarea SA - Pagina 6
SC Semanatoarea SA - Pagina 7
SC Semanatoarea SA - Pagina 8
SC Semanatoarea SA - Pagina 9
SC Semanatoarea SA - Pagina 10
SC Semanatoarea SA - Pagina 11
SC Semanatoarea SA - Pagina 12
SC Semanatoarea SA - Pagina 13
SC Semanatoarea SA - Pagina 14
SC Semanatoarea SA - Pagina 15
SC Semanatoarea SA - Pagina 16
SC Semanatoarea SA - Pagina 17
SC Semanatoarea SA - Pagina 18
SC Semanatoarea SA - Pagina 19
SC Semanatoarea SA - Pagina 20
SC Semanatoarea SA - Pagina 21
SC Semanatoarea SA - Pagina 22
SC Semanatoarea SA - Pagina 23
SC Semanatoarea SA - Pagina 24
SC Semanatoarea SA - Pagina 25
SC Semanatoarea SA - Pagina 26
SC Semanatoarea SA - Pagina 27
SC Semanatoarea SA - Pagina 28
SC Semanatoarea SA - Pagina 29
SC Semanatoarea SA - Pagina 30
SC Semanatoarea SA - Pagina 31
SC Semanatoarea SA - Pagina 32
SC Semanatoarea SA - Pagina 33
SC Semanatoarea SA - Pagina 34
SC Semanatoarea SA - Pagina 35
SC Semanatoarea SA - Pagina 36
SC Semanatoarea SA - Pagina 37
SC Semanatoarea SA - Pagina 38
SC Semanatoarea SA - Pagina 39
SC Semanatoarea SA - Pagina 40
SC Semanatoarea SA - Pagina 41
SC Semanatoarea SA - Pagina 42
SC Semanatoarea SA - Pagina 43
SC Semanatoarea SA - Pagina 44
SC Semanatoarea SA - Pagina 45
SC Semanatoarea SA - Pagina 46
SC Semanatoarea SA - Pagina 47
SC Semanatoarea SA - Pagina 48
SC Semanatoarea SA - Pagina 49
SC Semanatoarea SA - Pagina 50
SC Semanatoarea SA - Pagina 51
SC Semanatoarea SA - Pagina 52
SC Semanatoarea SA - Pagina 53
SC Semanatoarea SA - Pagina 54
SC Semanatoarea SA - Pagina 55
SC Semanatoarea SA - Pagina 56
SC Semanatoarea SA - Pagina 57
SC Semanatoarea SA - Pagina 58
SC Semanatoarea SA - Pagina 59
SC Semanatoarea SA - Pagina 60
SC Semanatoarea SA - Pagina 61
SC Semanatoarea SA - Pagina 62
SC Semanatoarea SA - Pagina 63
SC Semanatoarea SA - Pagina 64
SC Semanatoarea SA - Pagina 65
SC Semanatoarea SA - Pagina 66
SC Semanatoarea SA - Pagina 67
SC Semanatoarea SA - Pagina 68
SC Semanatoarea SA - Pagina 69
SC Semanatoarea SA - Pagina 70
SC Semanatoarea SA - Pagina 71
SC Semanatoarea SA - Pagina 72
SC Semanatoarea SA - Pagina 73
SC Semanatoarea SA - Pagina 74
SC Semanatoarea SA - Pagina 75
SC Semanatoarea SA - Pagina 76
SC Semanatoarea SA - Pagina 77
SC Semanatoarea SA - Pagina 78
SC Semanatoarea SA - Pagina 79
SC Semanatoarea SA - Pagina 80
SC Semanatoarea SA - Pagina 81
SC Semanatoarea SA - Pagina 82
SC Semanatoarea SA - Pagina 83
SC Semanatoarea SA - Pagina 84
SC Semanatoarea SA - Pagina 85
SC Semanatoarea SA - Pagina 86
SC Semanatoarea SA - Pagina 87
SC Semanatoarea SA - Pagina 88
SC Semanatoarea SA - Pagina 89
SC Semanatoarea SA - Pagina 90
SC Semanatoarea SA - Pagina 91
SC Semanatoarea SA - Pagina 92
SC Semanatoarea SA - Pagina 93
SC Semanatoarea SA - Pagina 94
SC Semanatoarea SA - Pagina 95
SC Semanatoarea SA - Pagina 96
SC Semanatoarea SA - Pagina 97
SC Semanatoarea SA - Pagina 98
SC Semanatoarea SA - Pagina 99
SC Semanatoarea SA - Pagina 100
SC Semanatoarea SA - Pagina 101
SC Semanatoarea SA - Pagina 102
SC Semanatoarea SA - Pagina 103
SC Semanatoarea SA - Pagina 104
SC Semanatoarea SA - Pagina 105
SC Semanatoarea SA - Pagina 106
SC Semanatoarea SA - Pagina 107
SC Semanatoarea SA - Pagina 108
SC Semanatoarea SA - Pagina 109
SC Semanatoarea SA - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • SC Semanatoarea SA.DOC

Alții au mai descărcat și

Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A.

Constituirea economiei de piata este un proces nou, de complexitate deosebita, ce necesita multiple mutatii economice, sociale si politice. In...

Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional

Introducere Mediul economic din țara noastră, ca de altfel din întreaga lume, este în prezent foarte agresiv sub aspectul concurenței și total...

Conceptul JIT și activitatea de inventariere în firmele românești

1. INTRODUCERE "Overproduction is the central evil that leads to waste in other areas of the production process." (MASAAKI IMAI). În traducere,...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Procesul de Relații cu Publicul din Cadrul Companiilor de Telefonie Fixă din România

Scurta prezentare a contextului Piaţa telecomunicaţiilor în general şi a serviciilor oferite prin intermediul telefoniei fixe este într-o...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul producției

Capitolul 1 INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL AL PRODUCŢIEI 1.1. Sistemul managementului operaţional al producţiei O direcţie importantă...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare

CAPITOLUL I TEHNOLOGII MODERNE DE MECANIZARE A LUCRĂRII DE SEMĂNAT 1.1. Consideratii generale Problema tehnologilor noi, de înființat culturi...

Semănatul

ABSTRACT Agricultura este la ora actuală o problemă majoră în economia ţărilor Uniunii Europene. Productivitatea mare obţinută printr-o mecanizare...

Studierea Epocilor de Semănat a Orzului de Toamnă după Mazăre la Boabe

Introducere Orzul este una din cele mai însemnate culturi furajere cu un potential înalt de productivitate. De aceea în condițiile Republicii...

Mașini de semănat universale

Maşini de semănat universal Introducere Se apreciază că semănatul este prima verigă din lanţul tehnologic, cu pondere însemnată în nivelul...

Influența epocilor de semănat asupra productivității orzului de toamnă

RECOMANDĂRI Bibliografie: Introducere Orzul este una din cele mai însemnate culturi furajere cu un potenţial productiv înalt. Deaceea în...

Semănatul și sămânța la grâu

Samanta si semanatul la grau Graul este principala cereala pentru boabe, cultivata in tara noastra si de pe glob. Este cultura cu un potential...

Aparat de semănat de precizie

1. Studiul solutiilor similare: Semanatoare universala pentru plante paioase cu monodisc si fertilizare Sunt utilaje uşor reglabile, puternice şi...

Mazărea, semința și semănatul, lucrările de îngrijire și recoltarea

MAZAREA, SEMINTA SI SEMANATUL , LUCRARILE DE ÎNGRIJIRE SI RECOLTAREA. Mazarea face parte din grupa leguminoase pentru boabe ,cuprinzand plante ce...

Ai nevoie de altceva?