Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 25798
Mărime: 815.43KB (arhivat)
Publicat de: Alex C.
Puncte necesare: 11
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL STRESULUI PROFESIONAL 7
 3. 1.1 Caracteristici conceptuale și tipologii privind managementul stresului profesional 7
 4. 1.2 Definirea cauzelor și factorilor stesului profesional și consecințele acestora asupra întreprinderii 16
 5. 1.3 Fazele stresului și importanța acestora privind sănătatea angajatului 24
 6. II. ANALIZA COMPARATIVĂ A STRESULUI PROFESIONAL 31
 7. 2.1 Managementul stesului profesional la nivel național și internațional 31
 8. 2.2 Cercetarea relației dintre stres și performanță 39
 9. 2.3 Metode și instrumente de control al stresului în Republica Moldova 45
 10. III. MANAGEMENTUL STRESULUI PROFESIONAL ÎN CADRUL B.C “MOLDOVA AGROINDBANK” S.A 50
 11. 3.1 Analiza B.C“Moldova Agroindbank” S.A și a politicilor de personal din domeniul resurselor umane 50
 12. 3.2 Studiu asupra managementului stresului profesional din cadru B.C“Moldova Agroindbank” S.A 61
 13. 3.3 Modalități și tehnici de combatere a stresului profesional pentru angajații B.C“Moldova Agroindbank” S.A 68
 14. Concluzii 74
 15. Bibliografie 76
 16. Anexe 78

Extras din licență

Introducere

Stresul face parte din viața noastră de zi cu zi. Înainte ca să învățăm să-l recunoaștem și să evităm urmările lui, deseori se răsfrânge asupra stării noastre sufletești, dar mai ales, asupra sănătății și implicit asupra duratei noastre de viață. Îl simțim de cele mai multe ori pe propria noastră piele, dându-i diferite nume: enervare, nerăbdare, plictiseală, oboseală, furie, dezgust, rușine, teamă, panică, mânie, groază, frustrare etc., toate aceste stări - predominant afective - constituie, de fapt, măștile stresului. Astfel de fiecare data trebuie să găsim echilibru și să ne adaptăm la mediul în care trăim, la piedicile, frustrările, conflictele cu care ne confruntăm zilnic.

În elaborarea tezei de licentă am pornit de la premisa problematicii stesului în rândul angajaților, în ciuda faptului că acestă problemă a fost studiată amănunțit de cercetători din diverse domenii, pot menționa că mereu există necesitatea unei investigări analitice pentru a obținerea unui management mai eficient al stresului.

Pentru a gestiona situațiile de stres, managementul stresului profesional devine calea cea mai bună la îmbunătățirea locului de muncă deoarece datorită unui model special și confidențial de a trata stresul și a îmbunătăți abilitățile angajaților de a face fața situațiilor dificile apărute, contribuie la creșterea eficienței și eficacității angajaților dar și organizației, astfel se reduce numărul de accidente la locul de muncă, scade numărul reclamațiilor din partea clienților nesatisfăcuți din cauza comportamentului neadecvat al angajaților.

Actualitatea temei reiese din faptul că stresul profesional este o problemă globală cu care se ciocnește aproape toți angajații din lume, iar efectele sale negative și consecințele suportate prezintă o stare de alarmă pentru managerii de resurse umane, fiindcă este o problemă tot mai des întîlnită în rândul angajaților, aceasta a devenit o mare cauză de îngrijorare pentru companii, deoarece angajații stresați aduc tot mai multe pierderi și genereză costuri uriașe.

Stresul la locul de muncă a devenit o cauză majoră deoarece la moment se înregistrează de peste un sfert din totalul concediilor medicale a căror durată reprezintă cel puțin două săptămâni de absențe de la locul de muncă. Această problemă are un impact negativ asupra bunăstării oamenilor ca urmare scad veniturile acestora, iar ei devin tot mai îngrijorați.

Una dintre cele mai mari consecințe ale nivelului ridicat de stres produce așa numitul sindrom “burnout”, care provoacă o reducere drastică a eficienței angajatului, uneori fiind echivalentă cu pierderea acestuia.

Scopul tezei de licență este cercetarea și expunerea unor aspecte imporante despre stresul profesional, pentru o bună întelegere vor fi prezentați factorii care au o influență considerabilă asupra performanțelor angajaților, dar și a consecințelor acestuia. Vom încerca să aducem o percepției mai bună și mai eficientă, efectelor negative dar și celor pozitive ale stresului pentru aplicarea celor mai reușite tehnici de prevenire și intervenție asupra lui.

Obiectivele cercetării sunt următoarele:

- Analiza impactului psihologic al stresului profesional;

- Cercetarea relației existente dintre stres și performanță;

- Analiza comportamentului uman în toate fazele de stres;

- Idetificarea metodelor și instrumentelor pentru combarea stresului;

- Recomandarea unor modalități, tehnici și practici pentru prevenirea și reducerea stresului profesional al angajaților din cadrul BC “Moldova Agroindbank” SA.

Baza metodologică a cercetării științifice constituie din analiza tuturor teoriilor care există în literatura de specialitate a savanților de peste hotare cât și a celor autohtoni din domeniul cercetat.

Metodele științifice de cercetare aplicate:

- Metoda cercetării descriptive permite studierea apariției fenomenului de stres, precum și definirea, clasificările acestuia;

- Metoda efectuării chestionarului în cadrul întreprinderilor oferă posibilitatea de a determina nivelul de stres și care sunt cauzele acestuia;

- Analiza arhivelor acestă metodă presupune evaluarea tuturor datelor despre structura organizatorică a întreprinderii, precum și analiza fiecărui profil al angajaților;

- Metoda Case Study este o metodă utilizată în analiza influenței agenților stresori asupra angajaților.

Scopul lucrării și sarcinile formulate au determinat structura lucrării care conține:

- Cuprins;

- Introducere;

- Conținutul lucrării - divizat în capitole și paragrafe;

- Concluzii;

- Bibliografie;

- Anexe;

Conținutul lucrării constituie 3 capitole. În capitolul 1 ,,ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL STRESULUI PROFESIONAL” sunt prezentate caracteristicile conceptulale și tipologiile stresului profesional, cauzele și factorii precum și consecințele acestora asupra întreprinderilor, după care se va prezenta fazele stresului și importanța acestora privind sănătatea angajatului.

Capitolul 2 „ANALIZA COMPARATIVĂ A STRESULUI PROFESIONAL ” cuprinde analiza comparativă a stresului la nivel național și internațional, se va cerceta relația existentă dintre stres și performanță înregistrată la locul de muncă a unui angajat, precum și o serie de metode, instrumente și strategii cu ajutorul cărora se depășește stresul profesional.

Capitolul 3 ,, MANAGEMENTUL STRESULUI PROFESIONAL ÎN CADRUL B.C “MOLDOVA AGROINDBANK” S.A cuprinde problema managementului stresului profesional din cadrul BC” Moldova Agroindbank” SA. Se va analiza performanțele obținute de către bancă, rolul și locul acesteia în sistemul bancar, precum și politicile de personal existente. Asupra managemetului stresului profesional din cadrul BC “Moldova Agroindbank” SA se va realiza sondaje sociologice, iar după colectarea datelor se va analiza situația existentă la moment în interiorul băncii. Pentru înregistrarea unor performanțe deosebite ale angajaților, se vor prezenta diverse recomandări, modalități și tehnici pentru combaterea stresului.

Bibliografie

1. BÎRCĂ, ALIC. Managementul resurselor umane. Chișinău: Editura ASEM, 2005. ISBN 9975-75-295-0.

2. BARDUȘ, EUGEN., CĂPRĂRESCU, GHEORGHIȚĂ. Fundamentele Managementului Organizației. București: Editura Economică, 1999. ISBN 973-590-209-5.

3. TURC, DARIUS. Managementul stresului profesional. Editura Ministerului Internelor și Reformei Administrative

4. FLORU, R. Stresul psihic. București: Editura enciclopedică română, 1974

5. ALBU, CRISTINA., ANDROSIAC, EUGEN., BAZAI, VIOLETA., GRIGOROIU, MARIAN., MIHALCEA, ANDREEA., MILCU, MARIUS., MUREȘAN, GENOVEVA., LIȚĂ, ȘTEFAN., TURC, DARIUS., TURC, MIRELA., RUSLAN, ADRIAN. Managementul stresului profesional. București: Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2006. ISBN (10) 973-745-012-4.

6. ARMSTRONG, MICHAEL. Managementul resurselor umane. București: Editura Codecs, 2009. ISBN 978-973-1920-17-7.

7. BRICEAG, SILVIA. Stresul ocupațional: perspective teoretico-praxiologice. Bălți: Tipografia Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți, 2009. ISBN 978-9975-931-48-9.

8. DR. JULLIAN, MELGOSA. Fără stres. București: Editura Viață și sănătate, 2000. ISBN 973-8494-31-X.

9. IVANCEVICH, JOHN M. Stress and work a managerial perspective. USA: Printed in the United States of America, 1980. ISBN 0-673-15381-9.

10. ȘCHIOPU, URSULA. Dicționar de psihologie. București: Editura Babel, 1997. ISBN 973-48-1027-8.

11. SERDUNI, SERGIU. Management (note de curs). Chișinău: Editura ASEM, 2010. ISBN 978-9975-75-527-6.

12. BOGDANA BURSUC Stil sănătos de viață profesională al angajaților, femei și bărbați Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2006.

13. VASILE, MATEI. Stresul - un studiu istoric și de perspectivă. Studia universitatis. 2011, Nr.6, p.19-25. ISNN 1814-3237.

14. CHANDOLA, TARANI. Stress at work. London: Editura Repropoint, 2010. ISBN 978-0-86572-589-0.

15. MAIER, ROXANA. Stres, stres, stres. Arad: Editura Gutenberg Univers, 2011. ISBN 978-606-8204-37-6.

16. Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase. Luxemburg. 2013. ISBN 978-92-9240-416-1.

17. http://www.cultura.mai.gov.ro/biblioteca%20virtuala/editura%20mai/managementul%20stresului%20profesional/stres3.pdf

18. https://www.slideshare.net/soad_girl/combaterea-stresului-la-locul-de-munca

19. Human Factors Module Stres. Edition 1.0. HUM.ET1.ST13.2000-REP-01. 1996

20. HASSARD, JULIET., TEOH, KEVIN., COX, TOM., DEWE, PHILIP. Calculating the cost of work-related stress and psychological risks. Luxemburg: Publication office of the European Union. ISBN 978-92-9240-420

Preview document

Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 1
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 2
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 3
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 4
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 5
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 6
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 7
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 8
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 9
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 10
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 11
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 12
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 13
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 14
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 15
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 16
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 17
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 18
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 19
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 20
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 21
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 22
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 23
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 24
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 25
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 26
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 27
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 28
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 29
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 30
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 31
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 32
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 33
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 34
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 35
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 36
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 37
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 38
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 39
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 40
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 41
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 42
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 43
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 44
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 45
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 46
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 47
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 48
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 49
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 50
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 51
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 52
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 53
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 54
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 55
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 56
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 57
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 58
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 59
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 60
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 61
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 62
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 63
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 64
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 65
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 66
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 67
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 68
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 69
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 70
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 71
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 72
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 73
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 74
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 75
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 76
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 77
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 78
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 79
Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Managementul stresului profesional in cadrul organizatiilor - BC Moldova Agroindbank SA.docx

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor

INTRODUCERE „Managementul resurselor umane reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului,...

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management

CAPITOLUL I EVOLUŢIE ÎN ABORDAREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT 1.1 Istoricul conceptului de management Teoriile contemporane ale managementului...

Managementului riscului

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și...

Managementul Resurselor Umane și Evaluarea Performanțelor Profesionale

INTRODUCERE Într-o perioadă economică dificilă, în care firmele apelează tot mai mult la programe de restructurare în scopul de a-şi economisi...

Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional

Introducere Mediul economic din țara noastră, ca de altfel din întreaga lume, este în prezent foarte agresiv sub aspectul concurenței și total...

Managementul calității

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII 1.1. Sistemul de management al calităţii 1.1.1. Aspecte generale Noţiunea de...

Ai nevoie de altceva?