Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești

Licență
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 29715
Mărime: 138.84KB (arhivat)
Publicat de: Amalia Cazacu
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I
 3. CONSIDERAŢII TEORETICE ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII
 4. 1.1 Conceptul de calitate şi evoluţia acestuia 6
 5. 1.2 Definirea conceptului de calitate 7
 6. 1.3 Definirea conceptului de management al calităţii 7
 7. 1.4 Definirea conceptului de calitate totală 8
 8. 1.4.1 Principiile Calităţii Totale 10
 9. 1.4.2 Sistemul Calităţii totale 11
 10. 1.5 Definirea conceptului de management al calităţii totale 12
 11. 1.6 Asigurarea calităţii potrivit standardelor internaţionale ISO 9000 15
 12. CAPITOLUL II
 13. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI
 14. 2.1 Prezentarea generală a S.C. HERMAN S.A. Ploieşti 19
 15. 2.2 Structura organizatorică a S.C. HERMAN S.A. Ploieşti 21
 16. 2.3 Politica S.C. HERMAN S.A. Ploieşti în domeniul calităţii 29
 17. 2.4 Descrierea procesului tehnologic 31
 18. 2.5 Strategia dezvoltării 32
 19. CAPITOLUL III
 20. ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA S.C. HERMAN S.A. PLOIEŞTI. STUDIU DE CAZ
 21. 3.1 Structura organizatorică a Compartimentului Calitate 34
 22. 3.2. Prezentarea Sistemului Calităţii 38
 23. 3.3. Documentele Sistemului Calităţii 39
 24. 3.4. Prezentarea generală a Manualului Calităţii 41
 25. 3.5. Proceduri Operaţionale 42
 26. 3.5.1. Proceduri Administrative 42
 27. 3.5.2. Proceduri de Fabricaţie 44
 28. 3.5.3. Proceduri de Control 46
 29. 3.5.4 Proceduri de labaorator 49
 30. 3.6. Proceduri de Asigurare a Calităţii 49
 31. 3.7 Propuneri pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii la S.C. HERMAN S.A. Ploieşti
 32. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 66
 33. BIBLIOGRAFIE 68
 34. ANEXE 70
 35. ANEXA 1 – Organigrama S.C. Herman S.A. Ploieşti 71
 36. ANEXA 2 – Diagrama de relaţii a S.C. Herman S.A. Ploieşti 72
 37. ANEXA 3 - Declaraţia conducerii privind politica în domeniul calităţii 73

Extras din licență

INTRODUCERE

Bazele teoretice ale managementului calităţii au fost puse începând cu anii '50 pe baza lucrărilor şi cercetărilor elaborate de pionierii mişcării pentru calitate.

Analizând evoluţia principalilor factori ai competitivităţii, rezultă că, în prima jumătate a secolului nostru, departajarea pe piaţă a întreprinderilor se realiză prin preţuri mai scăzute, obţinute pe seama utilizării unei forte de muncă mai ieftine.

Începând cu anii '50, un alt factor de competitivitate devine determinant, şi anume automatizarea producţiei, dar şi capacitatea de adaptare a întreprinderii la cerinţele pieţei şi calitatea produselor/serviciilor oferite.

Rolul automatizării, ca factor de competitivitate a scăzut substanţial, după anii '80, în prezent, calitatea reprezentând principalul criteriu de departajare a întreprinderilor pe piaţă.

Pe baza unei analize la nivel economic mondial la nivelul anilor '90 se evidenţiează unele trăsături definitorii ca: diversitatea şi înnoirea rapidă a ofertei de mărfuri, sub impactul dezvoltării rapide a ştiinţei şi tehnicii, mondializarea pieţelor, facilitată de progresele înregistrate în domeniul telecomunicaţiilor, creşterea exigenţelor clienţilor şi ale societăţilor. În aceste condiţii, calitatea produselor şi serviciilor s-a impus ca factor determinant al competitivităţii întreprinderilor.

Elaborarea de standarde europene ISO 9000, a determinat o şi mai mare preocupare în ce priveşte calitatea, astfel calitatea şi-a îmbogăţit semnificaţia şi a căpătat un sens foarte larg, primind o definiţie conform unui standard internaţional.

Multe întreprinderi manifestă un interes deosebit pentru modelele de asigurare a calităţii propuse de standardele internaţionale din familia ISO 9000, aflându-se în diferite faze de implementare a unui asemenea model. Circa 200 de organizaţii au un sistem al calităţii certificat pe baza acestor standarde. Ele consideră că certificarea sistemului calităţii are un impact favorabil asupra performanţelor în afaceri, recunoscând, în acelaşi timp, importanţa îmbunătăţirii continue a acestui sistem şi implementarea principiilor managementului total al calităţii, pentru asigurarea succesului în competiţie.

Acest proces va fi facilitat de progresele înregistrate în definirea cadrului legal şi instituţional privind evaluarea conformităţii şi acreditarea

Organismelor de certificare şi de inspecţie, precum şi a laboratoarelor, în acord cu regulile acreditării europene şi internaţionale.

Importanţa managementului calităţii este dată şi de construirea în anul 1998 a Fundaţiei Europene pentru Managementul Calităţii (European Foundation for Quality Management - E.F.Q.M.), prin participarea a 14 mari întreprinderi industriale occidentale. Această fundaţie urmăreşte consolidarea poziţiei industriei europene pe piaţa mondială, pe seama îmbunătăţirii calităţii produselor, serviciilor şi proceselor, prin valorificarea modelului japonez de abordare a calităţii.

În proiectul de faţă am realizat analiza Sistemului de Management al Calităţii al societăţii HERMAN S.A. Ploieşti.

Societatea desfăşoară o activitate eficientă din punct de vedere economic şi complexă din punct de vedere structural.

Societatea produce cabluri (sufe) pentru diverse destinaţii şi sarcini într-un atelier amplasat pe Str. Găgeni din Ploieşti, atelier dotat corespunzător cu dispozitive speciale de detorsionare a cablurilor, stand de proba şi maşini - unelte. Activitatea se desfăşoară în trei hale principale, având o suprafaţa desfăşurată de 241 mp. În aceeaşi incintă îşi desfăşoară activitatea şi un atelier de prelucrări mecanice prin aşchiere dotat corespunzător cu maşini - unelte, completat cu un atelier de confecţii metalice.

Activităţii de producţie i se adaugă şi activtatea de producţie agricolă, care se referă la exploatarea a 400 ha de teren arabil. Din această suprafaţă 100 ha teren arabil constituie proprietatea firmei, iar 300 ha sunt exploatate în regim de arendă.

Activitatea de exploatare agricolă se desfăşoară având ca bază două ferme agricole situate la Bărcăneşti şi la Şirna (în cadrul fermei Şirna se desfăşoară şi activitatea zootehnică).

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII TEORETICE ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII

1.1 Conceptul de calitate şi evoluţia acestuia

Fără îndoială că strămoşii noştrii ştiau la fel de bine ca şi noi, cât de importantă este calitatea. Aspecte legate de metrologie, specificaţii de control îşi au originile cu multe secole înainte de Era Creştină, dovezile tehnicii antice uluind şi azi umanitatea.

Secolul XX a provocat schimbări extrem de rapide în producţia de bunuri şi servicii, lărgind aria de cuprindere a noţiunii de calitate. Astfel au apărut concepte cum ar fi: controlul calităţii, îmbunătăţirea continuă a calităţii, prevenirea defectelor, controlul statistic al proceselor, ingineria fiabilităţii, analiza costurilor calităţii, nivel zero de defecte, controlul calităţii totale, certificarea furnizorilor, cercurile calităţii, auditul calităţii, asigurarea calităţii, dezvoltarea funcţiilor calităţii, metodele Taguchi, benchmaring competitiv.

În perioada ce a urmat celei de-a doua conflagraţii mondiale au apărut două forţe importante care au avut un impact profund asupra calităţii:

- Revoluţia japoneză în materie de calitate;

- Conştientizarea, cu preponderenţă, a importanţei calităţii produselor în mintea clientului.

Împreună cu alte tendinţe dinamizante, cele două forţe majore amintite au condus, pentru multe companii, la schimbarea condiţiilor de dezvoltare a unei afaceri în simbioză cu parametrul numit calitate. Dintre cele mai importante astfel de condiţii se pot aminti:

a) Competiţia

În trecut, calitatea superioară înseamna, de obicei să plăteşti un preţ mai mare. Astăzi clientul poate să beneficieze de calitate şi de preţ scăzut în acelaşi timp. Astfel, nu este suficient să ai doar o bună imagine în legătură cu calitatea. Dacă costurile interne necesare pentru a realiza aceasta imagine (sortare, inspecţie, reprelucrare, rebuturi) sunt mari, firma va pierde din vânzări datorită costurilor ridicate necesare pentru a suplini calitatea slabă a produselor.

b) Schimbarea clientului

Unele firme intră pentru prima oară pe anumite pieţe care presupun exigenţe de nivel superior în domeniul calităţii. Dacă un mic producător local de echipamente doreşte să-şi extindă producţia la nivelul competiţiei pieţei internaţionale, în mod cert un simplu manual de calitate va fi insuficient, trebuind implementat un sistem de calitate în conformitate cu normativele în vigoare pe piaţa respectivă.

c) Schimbarea combinanţiei de caracteristici ale produsului

Un produs are un preţ, cât şi anumite caracteristici tehnico-funcţionale, de gabarit. Există o combinaţie optimă dintre acestea, astfel încât să se obţină o reducere a cheltuielilor interne cu o slabă calitate.

Preview document

Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 1
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 2
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 3
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 4
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 5
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 6
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 7
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 8
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 9
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 10
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 11
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 12
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 13
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 14
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 15
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 16
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 17
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 18
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 19
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 20
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 21
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 22
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 23
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 24
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 25
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 26
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 27
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 28
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 29
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 30
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 31
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 32
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 33
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 34
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 35
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 36
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 37
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 38
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 39
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 40
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 41
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 42
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 43
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 44
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 45
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 46
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 47
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 48
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 49
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 50
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 51
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 52
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 53
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 54
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 55
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 56
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 57
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 58
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 59
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 60
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 61
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 62
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 63
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 64
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 65
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 66
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 67
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 68
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 69
Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Analiza Sistemului de Management al Calitatii la SC Herman Ploiesti.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea sistemului de management al calității la firma SC Software Engineering & Communication SRL - documentele calității

1. INTRODUCERE 1.1. Prezentarea generala a firmei Sub patronaj austriac, SC. Software Engineering & Communication SRL este o firma fondata in...

Programarea producției la SC Forestland SRL

INTRODUCERE Întreprinderea este, prin definiţie, o asociere a mai multor factori: umani, economici, ştiinţifici şi de altă natură. Toţi aceşti...

Analiza sistemului de management al calității aplicat în SC Automobile Dacia SA

Capitolul 1 – Probleme de baza ale calitatii produselor 1.1 Calitatea - Notiune concreta, complexa, dinamica Pentru multă lume, şi mai ales...

Management prin Kaizen

Strategia îmbunătăţirii continue cunoscută sub denumirea japoneză “KAIZEN”** reprezintă o strategie integratoare, transfuncţională prin care se...

Transformarea Lean în Cadrul Raiffeisen Bank

I. Scurt istoric. Metodologia Lean a fost dezvoltată de-a lungul a mai multor generații și aplicată în multe domenii de activitate. Lean...

Implementarea Sistemelor de Management al Calității

INTRODUCERE Calitatea reprezintă ansamblul de proprietăți și caracteristici ale unui produs sau al unui serviciu care îi oferă acestuia nevoile și...

Rolul managerului în economia de piață

Argument Managementul modern implică un mare număr de abilităţi şi orientări, dintre care multe presupun abilităţi legate de statistică,...

Rolul managerului în eficientizarea activității firmei - SC Piatra Mare SA Brașov

INTRODUCERE PREZENTAREA CONTEXTULUI GENERAL AL MANAGEMENTULUI ROMÂNESC Procesul de tranziţie la economia de piaţă în ţara noastră implică...

Ai nevoie de altceva?