Comunicare Instituțională

Curs
7.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 29885
Mărime: 143.35KB (arhivat)
Publicat de: Teodor Stănescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Rus

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1: Comunicarea. Comunicarea instituţională
 2. 1.1. Comunicarea – abordări conceptuale
 3. 1.2. Elementele procesului de comunicare
 4. 1.3. Caracteristicile procesului de comunicare
 5. 1.4. Moduri de comunicare
 6. 1.5. Criterii şi forme de comunicare
 7. 1.6. Cerinţe ale comunicării. Ce vizează. Efecte
 8. 1.7. Bariere ale comunicării
 9. 1.8. Modele ale comunicării
 10. 1.9. Modelele Hunt-Grunig
 11. 1.10 Factori ai comunicării de succes. Cei „7C”
 12. 1.11. Comunicarea de masă (generalizată)
 13. 1.12. Comunicare interpersonală şi comunicare publică
 14. 1.13. Comunicare Instituţională
 15. 1.14. Scurt istoric al Relaţiilor publice
 16. CAPITOLUL 2: Comunicarea instituţională în administraţia publică
 17. 2.1. Comunicarea internă
 18. 2.1.1. Modalităţi şi canale de comunicare
 19. 2.1.2 Comunicarea interpersonală în administraţia publică. Bariere în comunicare
 20. 2.2. Comunicarea externă
 21. 2.3. Comunicarea publică
 22. 2.4. Comunicarea instituţiei publice cu cetăţeanul
 23. 2.5. Bariere comunicaţionale în comunicarea cu cetăţeanul
 24. 2.6. Rolul feed-back-ului în reglarea comunicării publice
 25. 2.7. Legislaţia privind liberul acces la informaţiile de interes public
 26. CAPITOLUL 3: Relaţii publice – abordări teoretice
 27. 3.1. Concepte. Definiţii
 28. 3.2. Elementele pe care se bazează relaţiile publice
 29. 3.3. Cuvinte cheie în relaţiile publice
 30. 3.4. Termeni de referinţă în definirea relaţiilor publice
 31. 3.5. Obiectivele relaţiilor publice
 32. 3.6. Principii fundamentale în relaţiile publice
 33. CAPITOLUL 4: Imaginea – abordări teoretice
 34. 4.1. Imaginea. Imaginea omului politic. Imaginea de marcă. Concepte
 35. 4.2. Gestionarea imaginii
 36. 4.3. Câmpuri de realizare a imaginii
 37. 4.4. Rolul instituţiilor media în realizarea imaginii
 38. 4.5. Tipuri de imagine
 39. 4.6. Efectul HALLO al imaginii
 40. 4.7. Cuantificarea imaginii
 41. CAPITOLUL 5: Domenii ale procesului de relaţii publice
 42. 5.1. Informarea internă
 43. 5.1.1. Obiective
 44. 5.1.2. Auditoriul sau obiectul informării interne
 45. 5.1.3. Mijloace pentru informare
 46. 5.2. Informarea externă. Relaţiile cu presa
 47. 5.2.1. Regulile generale de lucru cu presa
 48. 5.2.2 Metode pentru transmiterea informaţiilor de presă
 49. 5.2.2.1. Interviul pentru televiziune. Reguli generale
 50. 5.2.2.2. Interviul pentru presa scrisă
 51. 5.2.2.3. Conferinţa de presă
 52. 5.2.2.4. Comunicatul de presă
 53. 5.2.2.5. Dosarul de presă
 54. 5.2.2.6. Fişierele de presă
 55. 5.3. Relaţiile cu societatea
 56. 5.3.1. Generalităţi
 57. 5.3.2. Obiective
 58. 5.3.3. Programe
 59. 5.3.4. Metode utilizate
 60. 5.3.5. Fişierul de ansamblu al societăţii
 61. 5.4. Relaţii publice cu străinătatea
 62. CAPITOLUL 6: Structuri de relaţii publice
 63. 6.1. Departamente de relaţii publice
 64. 6.1.1. Schema de organizare
 65. 6.1.2. Schema cadru a unui departament de relaţii publice (pentru o organizaţie medie)
 66. 6.2. Centrul de presă
 67. 6.2.1. Atribuţiile Centrului de presă
 68. 6.3. Instituţia purtătorului de cuvânt
 69. 6.4. Firme de relaţii publice
 70. 6.5. Specialistul în relaţii publice
 71. CAPITOLUL 7: Campania de relaţii publice
 72. 7.1. Definiţie, conţinut, clasificare, obiective
 73. 7.2. Planul campaniei de relaţii publice
 74. 7.2.1. Definirea problemei
 75. 7.2.2. Analiza situaţiei
 76. 7.2.3. Stabilirea obiectivelor
 77. 7.2.4. Identificarea diferitelor categorii de public
 78. 7.2.5. Stabilirea strategiilor. Lista cu posibile strategii
 79. 7.2.6. Stabilirea tacticilor
 80. 7.2.7. Fixarea calendarului
 81. 7.2.8. Stabilirea bugetului
 82. 7.2.9. Proceduri de evaluare
 83. 7.2.9.1. Niveluri de evaluare
 84. 7.2.9.2 Metode de evaluare
 85. CAPITOLUL 8: Relaţiile publice în situaţii de criză
 86. 8.1. Criza. Definiţie. Tipologii
 87. 8.2. Etapele unei crize
 88. 8.3. Managementul crizelor
 89. 8.4. Comunicarea de criză
 90. 8.5. Evaluarea riscurilor de criză
 91. 8.6. Planul de comunicare de criză
 92. 8.7. Tehnici uzuale de comunicare pe timpul gestionării crizelor
 93. 8.8. Strategii de refacere a imaginii organizaţiei postcriză
 94. 8.9. Rolul specialistului în relaţii publice pe timpul situaţiilor de criză

Extras din curs

Capitolul I

COMUNICAREA. COMUNICAREA INSTITUŢIONALĂ

1.1 Comunicarea. Abordări conceptuale

Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea oricărei colectivităţi umane. Originea comunicării se află în necesitatea de a relaţiona oamenii, de a-i face să coopereze şi să-şi coordoneze acţiunile în vederea atingerii unor scopuri comune.

Comunicarea, în sensul cel mai larg al cuvântului, poate fi definită ca fiind procesul prin care se transmit informaţii, idei, opinii de la un individ la altul sau de la un grup la altul.

Comunicarea este definită de experţi (J.S.Van Cuilenburg, O Scholter, G.W.Noomen) ca fiind „un proces prin care un emiţător transmite informaţii receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte”.

O definiţie sintetică:

Comunicarea este transferul de semnificaţie (Don Fabun – expert american).

A comunica înseamnă a fi în relaţie, a spune, a explica, a convinge, a acţiona.

Comunicarea este cea mai importantă activitate în gestionarea imaginii (de organizaţie, persoană, produs etc).

1.2. Elementele procesului de comunicare

Procesul de comunicare are o structură specifică reprezentată de un anume tip de relaţie dezvoltată de trinomul emiţător – mesaj - receptor.

Cea mai simplă schemă a structurii procesului de comunicare a fost propusă încă din anul 1934 de Karl Buhler (în lucrarea „Die Sprachtheorie”).

Fig.1

Ulterior, Roman Jakobson, dezvoltă structura procesului de comunicare, adăugându-i încă trei componente: cod, canal, feed-back. Relaţia de comunicare se realizează astfel: emiţătorul transmite un mesaj într-un anumit cod (limbaj), pe un anumit canal, către receptor, care va iniţia o acţiune de decodare a mesajului ce i-a fost transmis. Mesajul este constituit într-un anume cod care trebuie să fie comun celor doi parteneri.

Între Emiţător şi Receptor are astfel loc un transfer care realizează elementul comun al informaţiei. Informaţia pleacă de la Emiţător şi devine informaţie pentru Receptor.

Din schemele arătate mai sus rezultă principalele elemente ale comunicării:

a. Sursa de emisie (expeditorul);

b. Receptorul (destinatarul);

c. Mesajul de transmis (conţinutul comunicării);

d. Codul;

e. Canalul şi mijlocul de transmisie (mediul comunicării) oral, scris, vizual

f. Filtrele (perturbaţiile);

g. Feed-back-ul.

1.3. Caracteristicile procesului de comunicare

Comunicarea prezintă următoarele caracteristici:

- caracter dinamic;

- caracter ireversibil;

- se desfăşoară în ritm rapid în situaţii de criză;

- semnificaţia dată mesajului poate fi definită identic sau diferit de cei doi parteneri implicaţi în comunicare

- actul de comunicare se realizează prin intermediul raţiunii având un conţinut informaţional care influenţează conduita umană producând efecte de accept sau de refuz, după cum este în concordanţă sau nu cu trăirile receptorilor;

1.4. Moduri de comunicare

- lingvistice;

- paralingvistice;

- extralingvistice;

- nonverbale;

- nonvocale.

1.5. Criterii şi forme de comunicare

a. După scopul urmărit:

- oficială (formală);

- neoficiale.

b. După frecvenţă:

- periodică (zilnic, săptămânal, lunar, etc);

- permanentă (cu colegii de serviciu, în familie etc.);

- aperiodică (ocazională).

c. după genul de activitate:

- educaţională;

- instructivă (cursuri de specializare);

- profesională (în procesul municii);

- mediată.

d. Din punct de vedere al relaţiilor:

- verbală sau orală;

- în scris;

- nonverbală.

1.6. Cerinţe ale comunicării. Ce vizează. Efecte

Abordarea acestor aspecte presupune a se avea în vedere:

a. Cui sau cu cine comunicăm- Are în vedere identitatea şi particularităţile celor cu care urmează a se comunica.

b. Ce comunicăm- Se referă la informaţia sau esenţa mesajului pe care îl vom transmite.

c. Cu ce scop comunicăm- Obiectivul final. Altfel spus: ce anume urmărim.

d. Când comunicăm- Adică alegerea momentului potrivit al comunicării.

e. Unde comunicăm- Alegerea locului potrivit al comunicării.

f. Cum comunicăm- Alegerea unei maniere potrivite de realizare a comunicării (scris, oral).

g. Captarea atenţiei şi bunăvoinţei celor cu care se comunică. Interesele şi preocupările celor cu care se comunică pentru integrarea lor în actul de comunicare reprezintă succesul comunicării.

h. Asigurarea confortului necesar pe timpul comunicării. Plăcerea celor cu care se comunică va contribui la reuşita comunicării.

i. Calitatea, conciziunea şi coerenţa mesajului. Înţelegerea persoanelor cu care se comunică sporeşte eficacitatea comunicării.

j. Modestia, politeţea şi curajul. Sentimentele persoanelor cu care se comunică şi respectul care se cuvine din partea acestora asigură, în bună măsură, succesul comunicării.

k. Implicarea persoanelor cu care se comunică. Participarea conştientă şi efectivă a persoanelor cu care comunicăm la actul comunicării asigură un dialog fructuos.

l. Simpatia în actul de comunicare. Rezonanţa afectivă a persoanelor cu care se comunică, mobilizându-le la acţiuni, constituie elementul care îi desăvârşeşte eficacitatea.

Preview document

Comunicare Instituțională - Pagina 1
Comunicare Instituțională - Pagina 2
Comunicare Instituțională - Pagina 3
Comunicare Instituțională - Pagina 4
Comunicare Instituțională - Pagina 5
Comunicare Instituțională - Pagina 6
Comunicare Instituțională - Pagina 7
Comunicare Instituțională - Pagina 8
Comunicare Instituțională - Pagina 9
Comunicare Instituțională - Pagina 10
Comunicare Instituțională - Pagina 11
Comunicare Instituțională - Pagina 12
Comunicare Instituțională - Pagina 13
Comunicare Instituțională - Pagina 14
Comunicare Instituțională - Pagina 15
Comunicare Instituțională - Pagina 16
Comunicare Instituțională - Pagina 17
Comunicare Instituțională - Pagina 18
Comunicare Instituțională - Pagina 19
Comunicare Instituțională - Pagina 20
Comunicare Instituțională - Pagina 21
Comunicare Instituțională - Pagina 22
Comunicare Instituțională - Pagina 23
Comunicare Instituțională - Pagina 24
Comunicare Instituțională - Pagina 25
Comunicare Instituțională - Pagina 26
Comunicare Instituțională - Pagina 27
Comunicare Instituțională - Pagina 28
Comunicare Instituțională - Pagina 29
Comunicare Instituțională - Pagina 30
Comunicare Instituțională - Pagina 31
Comunicare Instituțională - Pagina 32
Comunicare Instituțională - Pagina 33
Comunicare Instituțională - Pagina 34
Comunicare Instituțională - Pagina 35
Comunicare Instituțională - Pagina 36
Comunicare Instituțională - Pagina 37
Comunicare Instituțională - Pagina 38
Comunicare Instituțională - Pagina 39
Comunicare Instituțională - Pagina 40
Comunicare Instituțională - Pagina 41
Comunicare Instituțională - Pagina 42
Comunicare Instituțională - Pagina 43
Comunicare Instituțională - Pagina 44
Comunicare Instituțională - Pagina 45
Comunicare Instituțională - Pagina 46
Comunicare Instituțională - Pagina 47
Comunicare Instituțională - Pagina 48
Comunicare Instituțională - Pagina 49
Comunicare Instituțională - Pagina 50
Comunicare Instituțională - Pagina 51
Comunicare Instituțională - Pagina 52
Comunicare Instituțională - Pagina 53
Comunicare Instituțională - Pagina 54
Comunicare Instituțională - Pagina 55
Comunicare Instituțională - Pagina 56
Comunicare Instituțională - Pagina 57
Comunicare Instituțională - Pagina 58
Comunicare Instituțională - Pagina 59
Comunicare Instituțională - Pagina 60
Comunicare Instituțională - Pagina 61
Comunicare Instituțională - Pagina 62
Comunicare Instituțională - Pagina 63
Comunicare Instituțională - Pagina 64
Comunicare Instituțională - Pagina 65
Comunicare Instituțională - Pagina 66
Comunicare Instituțională - Pagina 67
Comunicare Instituțională - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Comunicare Institutionala.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea non-verbală

1. Comunicarea „În general, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată cand un sistem respectiv o sursă influenteaya un alt sistem, in speta un...

Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova

INTRODUCERE Prin intermediul comunicării, o comunitate se reprezintă și își afirmă identitatea (Wolton 2012). Aceasta este realitatea zilelor...

Strategii de Negociere pentru Soluționarea Conflictelor în Organizația Militară

Introducere Evoluţiile actuale ale organizării organizaţiilor în conexiune cu problematica funcţionalităţii lor au scos în evidenţă necesitatea...

Tehnici de comunicare cu presa - comunicatul de presă

Introducere Orice organizaţie, precum şi orice persoană publică trebuie să se confrunte, în fiecare zi, săptămână, lună sau an, cu noi provocări,...

Comunicarea internă - factor de succes într-o organizație

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza, realizarea unui studiu aspura comunicării...

Banca Transilvania

Introducere: Banca Transilvania – prezentare Banca a fost infiintata in urma cu 15 ani, in Cluj-Napoca, din initiativa unor oameni de afaceri din...

Minoritatea albaneză între conflict și integrare. Cazul Republicii Macedonia

INTRODUCERE Dacă Balcanii au fost consideraţi din secolul 19 “butoiul cu pulbere“ al Europei, liderii de opinie din epoca modernă au conchis că...

Relațiile publice și managementul crizei

I. Criza din perspectiva relaţiilor publice 1. Definirea crizei Societatea în care trăim ne oferă prin intermediul mass-media destul de multe...

Te-ar putea interesa și

Cercetări Privind Cresterea Calitătii Serviciilor prin Implementarea Codului Global de Etică pentru Turism în România

CAPITOLUL 1 TURISMUL – ABORDĂRI CONCEPTUALE 1.1. Conceptul de „turism” Deşi este considerat de cei mai mulţi dintre specialişti ca un fenomen...

Campanie de relații publice pentru organizația școlară - Liceul Teoretic Nichita Stănescu Ploiești

1.Prezentarea liceului “ La Noi Succesul este garantat!” Liceul Teoretic “Nichita Stănescu” Ploieşti MINISTERUL EDUCATIEI,CERCETARII ŞI...

Plan de Comunicare

1. INSTITUTIE 1.1 Obiective de comunicare - Cresterea gradului de notorietate a brandului ASSI - Crearea unei imagini puternice si pozitive a...

Sintaza cărții - Comunicare instituțională, de Constantin Marin

I. Date generale despre carte şi despre autor „Comunicarea instituţională” de Constantin Marin este un studiu adresat studenţilor Facultăţii de...

Comunicare și Negociere pe Exemplu Artima

INTRODUCERE Comunicarea a însoţit omul pe parcursul întregii sale existenţe şi evoluţii, în toate genurile de activităţi în care a fost implicat....

Comunicarea Instituțională

Motto: În era standardizãrii produselor, creşterii concurenţei, proliferãrii produselor asemãnãtoare, fiecare întreprindere trebuie sã se...

Comunicarea instituțională

In societatea contemporana in care mass-media sunt reinnoite, in care moda se schimba neincetat, in care oamenii sunt din ce in ce mai putin fideli...

Tehnici de Informare și Comunicare

Daniel Bougnoux, profesor de filozofie si de stiintele comunicarii la Universitatea Grenoble III – Stendhal, ofera in Introducere in stiintele...

Ai nevoie de altceva?