Comunicarea în administrația publică

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 163 în total
Cuvinte : 89359
Mărime: 267.72KB (arhivat)
Publicat de: Ghenadie Rădulescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iulian Nedelcu
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Extras din curs

CAPITOLUL I

NOȚIUNI INTRODUCTIVE GENERALE PRIVIND COMUNICARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

1.1. Definiții .

Definită în modul cel mai simplu, comunicarea constă într-un proces de transmitere a informaţiilor, ideilor, opiniilor de ia un individ la altul şi de la un grup social la altul. În general, relaţiile umane, şi nu numai acestea, reprezintă interacţiuni comunicaţionale. Chiar dacă nu acceptăm punctul de vedere al celor care spun că relaţiile şi interacţiunile dintre oameni sunt de natura comunicării, trebuie să recunoaştem că toate relaţiile interumane au o dimensiune simbolică: interacţiunile umane ar fi imposibile fără transmiterea şi receptarea unor mesaje însăşi existenţa, funcţionarea şi organizarea societăţii ar fi de neconceput în absenţa proceselor de comunicare. Existăm unii pentru alţii şi interacţionăm unii cu alţii, în măsura în care comunicăm între noi: trans`mitem şi primim semnale, codificam şi decodificăm mesaje. Mesajele modifică informaţia celui care le primeşte şi, eventual, comportamentul său. Reacţia comportamentală a receptorului poate influenţa emiţătorul într-un mod perceptibil sau imperceptibil.

Contemporaneitatea dovedeşte, mai mult decât evident, că toate activităţile organizate de oameni îşi au izvorul în comunicare. În toate mediile se conştientizează tot mai mult faptul că o societate, o instituţie sau o organizaţie se constituie şi se menţin datorită şi prin intermediul numeroaselor lor procese şi reţele de comuni care, care le dau coerenţă. Lucrurile stau la fel pentru toate relaţiile umane. Sesizăm faptul că acţiunea comunicaţională şi acţiunea organizaţională depind una de alta. Deci, comunicarea a devenit un concept universal, atotcuprinzător.

Termenul comunicare începe a fi utilizat din secolul al XIV-lea şi provine, la origine, din latinescul communiv, care înseamnă "a pune în comun", "a fi în relaţie", fiind mai apropiat, în vremea respectivă, de înţelesul "a împărtăşi", "a împărţi mai multora". Din secolul al XVI-lea, termenului i se asociază şi un înţeles nou: "a transmite", odată, cu dezvoltarea poştei, a căilor de comunicaţii. Din secolul al XIX-lea, sensul "a. transmite" trece pe primul, plan ca o consecinţă a dezvoltării unor tehnici modeme de comunicaţii - trenul, telegraful, auto-mobilul, telefonul. In contextul noilor mijloace de comunicare - radio, cinema, televiziune, presă. Termenul adecvat ar fi cel de "mass-media". Un termen combinat ar retine atât înţelesul originar, când se desemna comunicarea umană, naturală între doi sau mai mulţi indivizi, cât si activităţile mediate de tehnică. Apariţia comunicării tehnice, pe lângă cea naturală, implică, deci, o schimbare a sensului termenului: ideea de "împărţire", "împărtăşire" (a unor mesaje) va fi dublată de cea de "transmitere" (comunicare instrumentală),

Problemele terminologice se complică pe măsura trecerii de la tehnici de comunicare-transmitere în sensul material al termenului (tren, automobil, avion), - când termenul "transmitere" era adecvat la tehnicile propriu-zise ale comunicării audiovizuale (radio, cinema, televiziune), când are loc o suprapunere a celor două înţelesuri, Tehnicile audiovizuale realizează şi difuzează mesaje, dar asigură efectiv comunicarea între indivizi (îi pun în relaţie - este drept mediată - pe cei care emit şi pe cei care receptează). Dacă trenul doar poartă un obiect, transportând, să zicem, o scrisoare, radioul "comunică", în sensul, că îi pune pe indivizi în contact, pe cei aflaţi la originea (sursa) mesajului şi pe cei care îl primesc. Înţelesurile noţiunii de comunicare se diversifică şi se nuanţează odată cu multiplicarea activităţilor, formelor şi mijloacelor de comunicare, mai ales ca urmare a intervenţiei teii-nici lor modeme în comunicarea umană naturală, ca mediatori şi transmiţători ai mesajelor. Dacă telefonul rămâne apropiat de comunicarea umană imediat directă, permiţând o comunicare personală, în sensul înţelegerii reciproce şi al ajustării locuitorilor într-un proces cu sens dublu şi simultan (asigurând cel puţin parţial"comunicarea-împărtăşire"),mijloacele audiovizuale propriu-zise (radio şi tv.) vor introduce noi forme de comunicare, radical diferite de comunicarea interpersonală.

Este necesar a distinge, de la început, între comunicarea directă, interpersonală, care presupune contacte personale între fiinţele umane, şi comunicarea indirectă, bazată pe utilizarea unor dispozitive tehnice pentru transmiterea informaţiilor. Dacă prima se bazează pe tehnici "primare" (cuvânt, gest, mimică), a doua recurge la tehnici "secundare" (scriere, tipăritura, toate sistemele grafice, semnale transmise prin unde hertziene, cabluri etc).

Comunicarea indirectă cuprinde următoarele categorii:

- comunicarea imprimată (presa, revista, cartea, afişul etc); comunicarea înregistrată (film, disc, bandă magnetică, CD-ROM, e-book etc.);

- comunicare prin intermediul mijloacelor tradiţionale (hârtie, bandă magnetică);

- comunicarea prin fir (telefon, telegraf, comunicarea prin cablu, fibre optice, INTERNET, fax etc);

- comunicarea radiofonică (radio, tv., având ca suport undele hertziene).

a) Comunicarea intrapersonală, în cursul căreia fiecare îşi vorbeşte lui însuşi; este comunicarea desfăşurată în "forul" interior al fiecărui individ;

b) Comunicarea interpersonală, cum este dialogul dintre două sau câteva persoane aflate "faţă în faţă"'. Este o comunicare directă şi personalizată. In acest caz, pe lângă voce au un. rol important elemente care ţin de mimică, de gestica personală. Dacă surâdem când ne adresăm unui interlocutor, exprimăm şi transmitem o intenţie de amabilitate şi vom trezi reacţii corespunzătoare. Tonul, vocii este foarte semnificativ: un ton amabil transmite un alt mesaj decât un ton aspru şi determină un anumit comportament din partea interlocutorului. In comunicarea interpersonală, feed-back-ul funcţionează imediat, direct si continuu.

c) Comunicarea de grup sau comunicarea în organizaţii presupune reunirea oamenilor pentru a dezbate şi a hotărî într-o anumită problemă, pentru o activitate în comun (o clasă de elevi, un seminar, reuniunea comitetului director al unei organizaţii etc). Este, de asemenea, cazul circulaţiei informaţiilor de la o treaptă la alta în ierarhia organizaţiilor (comunicarea organizaţională).

d) Comunicarea de masă, care înseamnă producerea şi difuzarea mesajelor de către un sistem mediatic instituţionalizat către un. public variat şi numeros. In acest caz, realizarea efectivă a comunicării este mai dificilă, implicând mai multe elemente şi un proces complex de elaborare şi difuzare a mesajelor, o artă şi o ştiinţă a comunicării - comunicatorii devin persoane specializate, care trebuie să ştie ce şi cum să transmită etc.

Revenind la termenul generic de comunicare, trebuie precizat că orice act sau mai bine spus orice proces de comunicare presupune o serie de elemente structurale: o relaţie între cel puţin doi parteneri; capacitatea de a emite semnale; capacitatea de a recepta semnale (mesaje); folosirea unor semnale, semne şi simboluri pentru a putea comunica un anumit "înţeles" (un mesaj); un canal (mijloc, suport) al comunicării - de la vocea umană la undele bertziene, folosite în radio şi teledifuziune; - existenţa unui izomorfism al semnificaţiilor pentru receptarea corectă a mesajului.

Comunicarea rezultă din interacţiunea, acestor elemente, ceea. ce înseamnă că există comunicare. Când un sistem, o sursă influenţează stările sau acţiunile altui sistem, ţinta şi receptorul se aleg, dintre semnalele ce le exclud pe acelea care, transmise prin canal, leagă sursa cu receptorul.

Definiţiile comunicării au fost şi sunt numeroase, depinzând de specificul diferitelor discipline ştiinţifice, de modelele teoretice adoptate, de abordări metodologice etc.

"Faptul de a da, a transmite sau a schimba semne". (Oxford English Dicţionar)?);

• "Transferul de gânduri şi de mesaje, prin opoziţie cu transportul sau transferul de bunuri şi de persoane. Cele două forme fundamentale de comunicare sunt comunicarea prin semne (vederea) şi comunicarea prin sunete (auzul)". .(Columbia. Enciclopedid),

• "În sensul cel mai general, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată când un sistem, respectiv o sursă influenţează un alt sistem, în speţă un destinatar, prin mijlocirea unor semnale alternative care pot fi transmise prin canalul care le leagă". (Charles E. Osgood, A Vocabulaiy for Talking about Communication).

Preview document

Comunicarea în administrația publică - Pagina 1
Comunicarea în administrația publică - Pagina 2
Comunicarea în administrația publică - Pagina 3
Comunicarea în administrația publică - Pagina 4
Comunicarea în administrația publică - Pagina 5
Comunicarea în administrația publică - Pagina 6
Comunicarea în administrația publică - Pagina 7
Comunicarea în administrația publică - Pagina 8
Comunicarea în administrația publică - Pagina 9
Comunicarea în administrația publică - Pagina 10
Comunicarea în administrația publică - Pagina 11
Comunicarea în administrația publică - Pagina 12
Comunicarea în administrația publică - Pagina 13
Comunicarea în administrația publică - Pagina 14
Comunicarea în administrația publică - Pagina 15
Comunicarea în administrația publică - Pagina 16
Comunicarea în administrația publică - Pagina 17
Comunicarea în administrația publică - Pagina 18
Comunicarea în administrația publică - Pagina 19
Comunicarea în administrația publică - Pagina 20
Comunicarea în administrația publică - Pagina 21
Comunicarea în administrația publică - Pagina 22
Comunicarea în administrația publică - Pagina 23
Comunicarea în administrația publică - Pagina 24
Comunicarea în administrația publică - Pagina 25
Comunicarea în administrația publică - Pagina 26
Comunicarea în administrația publică - Pagina 27
Comunicarea în administrația publică - Pagina 28
Comunicarea în administrația publică - Pagina 29
Comunicarea în administrația publică - Pagina 30
Comunicarea în administrația publică - Pagina 31
Comunicarea în administrația publică - Pagina 32
Comunicarea în administrația publică - Pagina 33
Comunicarea în administrația publică - Pagina 34
Comunicarea în administrația publică - Pagina 35
Comunicarea în administrația publică - Pagina 36
Comunicarea în administrația publică - Pagina 37
Comunicarea în administrația publică - Pagina 38
Comunicarea în administrația publică - Pagina 39
Comunicarea în administrația publică - Pagina 40
Comunicarea în administrația publică - Pagina 41
Comunicarea în administrația publică - Pagina 42
Comunicarea în administrația publică - Pagina 43
Comunicarea în administrația publică - Pagina 44
Comunicarea în administrația publică - Pagina 45
Comunicarea în administrația publică - Pagina 46
Comunicarea în administrația publică - Pagina 47
Comunicarea în administrația publică - Pagina 48
Comunicarea în administrația publică - Pagina 49
Comunicarea în administrația publică - Pagina 50
Comunicarea în administrația publică - Pagina 51
Comunicarea în administrația publică - Pagina 52
Comunicarea în administrația publică - Pagina 53
Comunicarea în administrația publică - Pagina 54
Comunicarea în administrația publică - Pagina 55
Comunicarea în administrația publică - Pagina 56
Comunicarea în administrația publică - Pagina 57
Comunicarea în administrația publică - Pagina 58
Comunicarea în administrația publică - Pagina 59
Comunicarea în administrația publică - Pagina 60
Comunicarea în administrația publică - Pagina 61
Comunicarea în administrația publică - Pagina 62
Comunicarea în administrația publică - Pagina 63
Comunicarea în administrația publică - Pagina 64
Comunicarea în administrația publică - Pagina 65
Comunicarea în administrația publică - Pagina 66
Comunicarea în administrația publică - Pagina 67
Comunicarea în administrația publică - Pagina 68
Comunicarea în administrația publică - Pagina 69
Comunicarea în administrația publică - Pagina 70
Comunicarea în administrația publică - Pagina 71
Comunicarea în administrația publică - Pagina 72
Comunicarea în administrația publică - Pagina 73
Comunicarea în administrația publică - Pagina 74
Comunicarea în administrația publică - Pagina 75
Comunicarea în administrația publică - Pagina 76
Comunicarea în administrația publică - Pagina 77
Comunicarea în administrația publică - Pagina 78
Comunicarea în administrația publică - Pagina 79
Comunicarea în administrația publică - Pagina 80
Comunicarea în administrația publică - Pagina 81
Comunicarea în administrația publică - Pagina 82
Comunicarea în administrația publică - Pagina 83
Comunicarea în administrația publică - Pagina 84
Comunicarea în administrația publică - Pagina 85
Comunicarea în administrația publică - Pagina 86
Comunicarea în administrația publică - Pagina 87
Comunicarea în administrația publică - Pagina 88
Comunicarea în administrația publică - Pagina 89
Comunicarea în administrația publică - Pagina 90
Comunicarea în administrația publică - Pagina 91
Comunicarea în administrația publică - Pagina 92
Comunicarea în administrația publică - Pagina 93
Comunicarea în administrația publică - Pagina 94
Comunicarea în administrația publică - Pagina 95
Comunicarea în administrația publică - Pagina 96
Comunicarea în administrația publică - Pagina 97
Comunicarea în administrația publică - Pagina 98
Comunicarea în administrația publică - Pagina 99
Comunicarea în administrația publică - Pagina 100
Comunicarea în administrația publică - Pagina 101
Comunicarea în administrația publică - Pagina 102
Comunicarea în administrația publică - Pagina 103
Comunicarea în administrația publică - Pagina 104
Comunicarea în administrația publică - Pagina 105
Comunicarea în administrația publică - Pagina 106
Comunicarea în administrația publică - Pagina 107
Comunicarea în administrația publică - Pagina 108
Comunicarea în administrația publică - Pagina 109
Comunicarea în administrația publică - Pagina 110
Comunicarea în administrația publică - Pagina 111
Comunicarea în administrația publică - Pagina 112
Comunicarea în administrația publică - Pagina 113
Comunicarea în administrația publică - Pagina 114
Comunicarea în administrația publică - Pagina 115
Comunicarea în administrația publică - Pagina 116
Comunicarea în administrația publică - Pagina 117
Comunicarea în administrația publică - Pagina 118
Comunicarea în administrația publică - Pagina 119
Comunicarea în administrația publică - Pagina 120
Comunicarea în administrația publică - Pagina 121
Comunicarea în administrația publică - Pagina 122
Comunicarea în administrația publică - Pagina 123
Comunicarea în administrația publică - Pagina 124
Comunicarea în administrația publică - Pagina 125
Comunicarea în administrația publică - Pagina 126
Comunicarea în administrația publică - Pagina 127
Comunicarea în administrația publică - Pagina 128
Comunicarea în administrația publică - Pagina 129
Comunicarea în administrația publică - Pagina 130
Comunicarea în administrația publică - Pagina 131
Comunicarea în administrația publică - Pagina 132
Comunicarea în administrația publică - Pagina 133
Comunicarea în administrația publică - Pagina 134
Comunicarea în administrația publică - Pagina 135
Comunicarea în administrația publică - Pagina 136
Comunicarea în administrația publică - Pagina 137
Comunicarea în administrația publică - Pagina 138
Comunicarea în administrația publică - Pagina 139
Comunicarea în administrația publică - Pagina 140
Comunicarea în administrația publică - Pagina 141
Comunicarea în administrația publică - Pagina 142
Comunicarea în administrația publică - Pagina 143
Comunicarea în administrația publică - Pagina 144
Comunicarea în administrația publică - Pagina 145
Comunicarea în administrația publică - Pagina 146
Comunicarea în administrația publică - Pagina 147
Comunicarea în administrația publică - Pagina 148
Comunicarea în administrația publică - Pagina 149
Comunicarea în administrația publică - Pagina 150
Comunicarea în administrația publică - Pagina 151
Comunicarea în administrația publică - Pagina 152
Comunicarea în administrația publică - Pagina 153
Comunicarea în administrația publică - Pagina 154
Comunicarea în administrația publică - Pagina 155
Comunicarea în administrația publică - Pagina 156
Comunicarea în administrația publică - Pagina 157
Comunicarea în administrația publică - Pagina 158
Comunicarea în administrația publică - Pagina 159
Comunicarea în administrația publică - Pagina 160
Comunicarea în administrația publică - Pagina 161
Comunicarea în administrația publică - Pagina 162
Comunicarea în administrația publică - Pagina 163

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea in Administratia Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea la nivelul aparatului central

INTRODUCERE Comunicarea este un proces foarte important în toate domeniile vieții sociale, mai ales în domeniul relației dintre cetățean și...

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Analiza Site Muzeu

I. REZUMAT: Proiectul realizat de echipa noastră a avut în vedere întocmirea unui raport de evaluare al site-ului www.mnar.arts.ro , site aferent...

Comunicarea - Instrument Fundamental în Organizarea Administrației Publice Locale

Introducere Activitatea cu o deosebită importanta în cadrul organizaţiilor o reprezintă comunicarea.Comunicarea este fundamentală pentru...

Știi să citești filosofie

Naratorul- X Profesorul de filosofie-Y Elevul 1- Z Elevul 2-W Elevul 3-K Elevul 4-Q Elevul 5-H [Toti stau intr-un cerc, fiecare cu uniforma...

Diferențe Culturale

Diferenţe culturale; analiza comparativă a comportamentelor Tipuri de contexte comunicaţionale: 1. Din perspectiva limbajului, contextul...

Managementul Comunicării de Criză

Introducere W. Timothy Coombs – unul dintre cei mai reputaţi teoreticieni din domeniul comunicării de criză – defineşte criza ca fiind „percepţia...

Comunicare în administrația publică

INTRODUCERE In ultimele doua decenii activitatile de comunicare publica au crescut considerabil - brosuri, site-uri Internet, comunicare cu presa,...

Te-ar putea interesa și

E-comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri...

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE O problemă importantă cu care se confruntă societatea modernă, ce afectează direct şi imediat, dar şi indirect, pe termen nederminat,...

Comunicarea în administrația publică

Tema 1 Capitolul I. Stabilirea temei de cercetare I.1Tema cercetării de față o reprezintă comunicarea în administrația publică. Comunicarea este...

Strategia de comunicare în administrația publică - Vaslui

Capitolul 1. Organizarea si functionarea Consiliului Judetean Vaslui 1.1.Organigrama Consiliului Judetean Vaslui 1.2. Scurt istoric, locul...

Comunicarea în administrația publică

I. INTRODUCERE Activitatea cu o deosebită importanță în cadrul organizațiilor o reprezintă comunicarea. Comunicarea este fundamentală pentru...

Comunicare interpersonală în administrația publică

INTRODUCERE Managamentul public reprezinta ansamblul proceselor si relatiilor de management,bine determinate,existente intre componente ale...

Comunicare în Administrația Publică

1. Prezentarea organizatiei. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumit in continuare S.S.P.R.,...

Ai nevoie de altceva?