Psihologia Comunicării

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 21342
Mărime: 379.56KB (arhivat)
Publicat de: Selina Petrea
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA „DANUBIUS“ DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ SI FRECVENTA REDUSA FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Extras din curs

1. Comportament-psihism - comunicare

Comunicarea-o perspectivă fundamental umană;

Comunicarea şi sistemul psihic uman

Obiectivele specifice unităţii de învăţare

Rezumat

Teste de autoevaluare

Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare

Bibliografie minimală

2. Factori generali ai comunicării

Factorii umani ai comunicării (variabile generale de personalitate, variabile cognitive, variabile sociale) 6

Factorii de cod şi de canal 8

Factorii de context şi de mediu

Obiectivele specifice unităţii de învăţare

Rezumat 10

Teste de autoevaluare 10

Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare 11

Bibliografie minimală 11

Lucrare de verificare

3. Tipuri de comunicare

Comunicare verbală-nonvebală-paraverbală

Comunicare intrapersonală-impersonală-de grup-publică de masă

Comunicarea implicită

Comunicarea paradoxală. Comunicarea de sugestie

Comunicarea defensivă. Comunicaea proiectivă

Obiectivele specifice unităţii de învăţare

Rezumat

Teste de autoevaluare

Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare

Bibliografie minimală

3.Tipuri de comunicare

4. Comunicarea interindividuală

Atitudini şi comunicare interindividuală (atitudinea de interpretare, atitudinea de evaluare, atitudinea de ajutor sau consiliere, atitudinea de anchetă, atitudinea de comprehensiune, situaţiaoptimă de comunicare) 6

Orientarea nondirectivă 8

Psihologia şi comunicarea de grup

Obiectivele specifice unităţii de învăţare

Rezumat 10

Teste de autoevaluare 10

Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare 11

Bibliografie minimală 11

Lucrare de verificare

Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare

Bibliografie de elaborare a cursului

INTRODUCERE

Modulul intitulat Psihologia comunicării se studiază în anul III şi vizează dobândirea de competenţe în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice.

Competenţele pe care le vei dobândi sunt următoarele:

• definirea principalelor concept specifice disciplinei, utilizarea lorşi a terminologiei de specialitate în psihologia comunicării;

• utilizarea corectă a principalelor metode, tehnici, tactici şi strategii de comunicare în funcţie de dimensiunile psihologice ale persoanelor angajate în actul comunicării;

• utilizarea instrumentarului argumentativ şi semiotic pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor psihice în comunicare;

• utilizarea strategiilor practice-acţionale necesar realizării effective a unui process de comunicare individuală asertivă şi empatică;

• evaluare critică a formelor şi a teoriilor psihologiei comunicării în diversitatea/complemetaritatea sa;

• elaborarea unui plan de comunicare eficientă;

• elaborarea unei strategii de comunicare.

Conţinutul este structurat în următoarele unităţi de învăţare:

- Comprtament-psihism-comunicare;

- Factorii generali ai comunicării;

- Tipuri e comunicare;

- Comunicarea interindividuală.

În prima unitate de învăţare intitulată Comportament-psihism-comunicare vei regăsi operaţionalizarea unor obiective specifice, astfel încât vei avea capacitatea:

- să explici corect noile concepte;

- să caracterizezi relaţiile dintre comportament, psihism şi comunicare ca modalităţi de adaptare, dar şi de disimulare;

- să descrii cinci comportamente posibile ale indivizilor în procesul comunicării, aplicându-le în contexte diferite;

- să analizezi distinct comunicare şi comportament;

- să identifici, prin exemplificări, caracteristicile definitorii ale psihismului uman;

- să compari, prin enunţarea a cel puţin a unei asemănări şi a unei deosebiri, diferitele comportamente verbale, nonverbale, reliefând elementele psihice pe care le conţin;

- să realizezi conexiuni pertinente între comunicarea verbală, cea nonverbală şi psihic, prin cel puţin trei argumente;

- să elaborezi un eseu pe o temă dată.

Toate acestea vor deveni achiziţii după ce vei studia conţinutul cursului şi vei parcurge bibliografia recomandată. Pentru aprofundare şi autoevaluare îţi propun exerciţii şi teste adecvate.

Odată parcursă informaţia esenţială din a doua unitate de învăţare, intitulată Factorii generali ai comunicării, vei achiziţiona, odată cu cunoştinţele oferite noi competenţe. La sfârşit vei avea capacitatea:

- să operezi corect cu noile concepte;

- să descrii structura şi natura psihologică a comunicării;

- să identifici, prin exemplificări, minim patru tipuri de factori;

- să comentezi cel puţin patru tipuri de facori ai comunicării;

- să enunţi cel puţin trei criterii de clasificare afactorilor, precum şi tipurile de factoridin categoriile respective;

- să argumentezi cu privire la influenţa factorilor în performarea comunicării;

- să explici orice factor ca dimensiune a comunicării, prin cel puţin trei argumente;

- să realizezi un eseu de 500 de cuvinte privind natura psihicului şi formele sale, corelându-l cu manifestările comunicării.

Ca sa îţi evaluez gradul de însuşire a cunoştinţelor, vei rezolva o lucrare de verificare pe care, după corectare, o vei primi cu observaţiile adecvate şi cu strategia corectă de învăţare pentru modulele următoare.

În a treia unitate de învăţare intitulată Tipuri de comunicare vei regăsi operaţionalizarea următoarelor competenţe specifice:

- să operezi corect cu noile concepte;

- să identifici specificul fiecărui tip de comunicare;

- să formulezi cel puţin trei argumente în favoarea oricărui tip de comunicare;

- să formulezi minim trei caracteristici ale fiecărui tip de comunicare;

- să identifici minim trei comportamente psihologice ale fiecărui tip de comunicare;

- să realizezi un eseu de minim 400 de cuvinte pe tema interrelaţionării diferitelor tipuri de comunicare;

- să identifici şi să demontezi stereotipurile şi alte clişee care pot determina apariţia disfuncţiilor în comunicare,

acestea după ce vei studia conţinutul cursului şi vei parcurge bibliografia recomandată. Pentru aprofundare şi autoevaluare îţi propun exerciţii şi teste adecvate.

După ce ai parcurs informaţia esenţială, în a patra unitate de învăţare intitulată Comunicarea interindividuală, vei achiziţiona, odată cu cunoştinţele oferite, noi competenţe, care iți vor conferi capacitatea:

- să operezi corect cu noile concepte;

- să aplici pertinent informaţia dobândită;

- să aplici tehnicile de comunicare eficientă;

- să realizezi diferenţa dintre diferitele tipuri de comunicare interindividuală;

- să menajezi stima de sine a celuilalt pentru a preveni sau pentru a rezolva peturbările ce pot apărea în comunicare;

- să aplici cel puţin trei strategii de comunicare eficientă în grup;

- să comentezi cel puţin cinci factori cu impact pozitiv implicaţi în comunicarea de grup;

Ca sa îţi evaluez gradul de însuşire a cunoştinţelor, vei rezolva o lucrare de verificare pe care, după corectare, o vei primi cu observaţiile adecvate şi cu strategia corectă de învăţare pentru modulele următoare.

Preview document

Psihologia Comunicării - Pagina 1
Psihologia Comunicării - Pagina 2
Psihologia Comunicării - Pagina 3
Psihologia Comunicării - Pagina 4
Psihologia Comunicării - Pagina 5
Psihologia Comunicării - Pagina 6
Psihologia Comunicării - Pagina 7
Psihologia Comunicării - Pagina 8
Psihologia Comunicării - Pagina 9
Psihologia Comunicării - Pagina 10
Psihologia Comunicării - Pagina 11
Psihologia Comunicării - Pagina 12
Psihologia Comunicării - Pagina 13
Psihologia Comunicării - Pagina 14
Psihologia Comunicării - Pagina 15
Psihologia Comunicării - Pagina 16
Psihologia Comunicării - Pagina 17
Psihologia Comunicării - Pagina 18
Psihologia Comunicării - Pagina 19
Psihologia Comunicării - Pagina 20
Psihologia Comunicării - Pagina 21
Psihologia Comunicării - Pagina 22
Psihologia Comunicării - Pagina 23
Psihologia Comunicării - Pagina 24
Psihologia Comunicării - Pagina 25
Psihologia Comunicării - Pagina 26
Psihologia Comunicării - Pagina 27
Psihologia Comunicării - Pagina 28
Psihologia Comunicării - Pagina 29
Psihologia Comunicării - Pagina 30
Psihologia Comunicării - Pagina 31
Psihologia Comunicării - Pagina 32
Psihologia Comunicării - Pagina 33
Psihologia Comunicării - Pagina 34
Psihologia Comunicării - Pagina 35
Psihologia Comunicării - Pagina 36
Psihologia Comunicării - Pagina 37
Psihologia Comunicării - Pagina 38
Psihologia Comunicării - Pagina 39
Psihologia Comunicării - Pagina 40
Psihologia Comunicării - Pagina 41
Psihologia Comunicării - Pagina 42
Psihologia Comunicării - Pagina 43
Psihologia Comunicării - Pagina 44
Psihologia Comunicării - Pagina 45
Psihologia Comunicării - Pagina 46
Psihologia Comunicării - Pagina 47
Psihologia Comunicării - Pagina 48
Psihologia Comunicării - Pagina 49
Psihologia Comunicării - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Psihologia Comunicarii.doc
  • Psihologia comunicarii Unitatea II final.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicare și Negociere în Afaceri

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane -Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă...

Istoria Comunicării

Conceptul de comunicare . COMUNICAREA  Schimbul de informatie între doua sau mai multe persoane. . SITUATIA DE COMUNICARE  Orice împrejurare în...

Curs de psihologia comunicării

Nevoi ale societăţii contemporane - cooperare ( pentru a realiza proiecte în echipă) - climat benefic, propice desfăşurării activităţii -...

Sisteme de comunicație Alcatel 1000 S12

1.Introducere Sistema de comunicatie Alcatel 1000 S12 Alcatel 1000 System 12 reprezinta o centrala telefonica total digitala si dirijarea...

Psihosociologia comunicării

1.1. Comunicare: concept, modele, necesitate, funcţii Obiective: După parcurgerea acestei unităţi de învăţare vom fi capabili: 1. Să analizăm...

Comunicare și Comportament

Preliminarii In societatea contemporană, puţine domenii de studiu sunt atât de stimulatoare şi promiţătoare ca domeniul comunicării. Cele mai...

Managementul Comunicării de Criză

Introducere W. Timothy Coombs – unul dintre cei mai reputaţi teoreticieni din domeniul comunicării de criză – defineşte criza ca fiind „percepţia...

Tehnici de Comunicare

Definirea termenilor Fiecărei forme de organizare şi mişcare a materiei îi corespunde un anumit gen de comunicare cu ambianţa. Comunicarea verbală...

Te-ar putea interesa și

Cercetarea empirică a comunicării umane utilizând drept instrument psihologic analiza tranzacțională

1. Noţiuni tradiţionale privind comunicarea umană 1.1 Concepte şi axiome ale comunicării umane Ce este comunicarea? Sfîntul Augustin...

Comunicarea în Mediul Militar

La început a fost Cuvântul şi toate prin cuvânt s-au făcut. INTRODUCERE La începutul fiecărei acţiuni stă de fapt cuvântul. Exprimat sau nu,...

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

PRELIMINARII “Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi...

Recenzie de carte - psihologia comunicării - teorii și metode de Jean-Claude Abric

Jean-Claude Abric , profesor de psihologie sociala la Universite de Provence , Aix-en-Provence, si director al Laboratorului de psihologie sociala...

Familia - baza și fundamentul perpetuării sociale

Tema : Familia – baza/fubdamentul perpetuarii sociale CAPITOLUL I 1.1. Delimitări conceptuale: cuplu, căsătorie, familie A. Definirea...

Comunicarea Nonverbală în Politică

CAPITOLUL I ROLUL COMUNICĂRII NONVERBALE ÎN FORMAREA IMAGINII POLITICE Acest capitol, chintesenţa căruia o găsim în titlu va prezenta o bază...

Comunicarea Societală

Orice societate încearcă să lupte împotriva răului social care o loveşte adică insecuritate, accidente, boli, degradarea spaţiului înconjurător şi...

Psihologia Comunicării

1.1. Problematica psihologiei sociale. 1.2. Noţiuni generale despre comunicare. Comunicarea ca fenomen social – psihologic. 1.3. Conţinutul şi...

Ai nevoie de altceva?