Tehnici de Comunicare

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 17926
Mărime: 78.60KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Definirea termenilor

Fiecărei forme de organizare şi mişcare a materiei îi corespunde un anumit gen de comunicare cu ambianţa. Comunicarea verbală în forma ei orală şi scrisă – se instituie istoriceşte într-un factor şi un mecanism esenţial al vieţii sociale. Comunicarea este supusă unor reguli sociale. Nu se poate comunica tot şi orice. De altfel procesul comunicării solicită o transformare a ceea ce este dat printr-o situaţie şi coordonatele ei în mod concomitent într-o succesiune temporală care-şi permite înţelegerea. Prin medierea vieţii sociale s-au desprins şi alte tipuri de instrumente de comunicare: limbajul imagistic al artelor plastice, limbajul figurat-simbolic al muzicii, limbajul simbolic abstract al matematicii şi logicii, limbajele ştiinţei şi limbajele de programare. Fiinţa umană este fundamental comunicantă astfel încât o abordare globală a comportamentului comunicaţional se impune ştiinţelor umaniste.

Din punct de vedere cronologic comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale.

Cuvântul „comunicare” provine din limba latină şi înseamnă „a face comun”. „ A comunica” = a face cunoscut; a da de ştire; a informa; a înfiinţa; a spune. (Dicţionarul explicativ al limbii române).

„A spune” este un proces întru-un singur sens‚ ”a comunica” presupune transfer de informaţie.

Comunicarea interpersonală se referă la comunicarea faţă în faţă,este importantă pentru a te înţelege pe tine şi pentru a construi relaţii cu ceilalţi.

Comunicarea desemnează ansamblul proceselor prin care se efectuează schimburi de informaţii şi de semnificaţii între persoane aflate într-o situaţie socială dată. Comunicarea este interacţiune, ea se prezintă ca un fenomen dinamic care implică o transformare.

Comunicarea este un proces sensibil, prin care un emiţător doreşte să-şi facă acceptat mesajul de către un receptor. Receptorul mesajului trebuie să-i recunoască emiţătorului competenţa în domeniul vizat şi să-i acorde destulă încredere pentru a-i asculta şi accepta mesajul; în caz contrar, ca urmare a fenomenului de expunere selectivă, mesajul va fi evitat, ignorat. Unii vor recepta informaţia, dar nu-i vor da atenţie: acesta este mecanismul de percepţie selectivă.

Comunicarea reprezintă ansamblul proceselor fizice şi psihice prin care se efectuează operaţia de punere în relaţie cu una sau mai multe persoane în vederea atingerii unor anumite obiective.

G.A.Milleer spunea că: ”comunicarea reprezintă o secvenţă de evenimente (simboluri) care se împletesc la un moment dat conform unui patern.”

„Comunicarea umană reprezintă modul fundamental de interacţiune psihosocială a persoanelor realizată prin intermediul simbolurilor şi al semnificaţilor social-generalizate ale realităţii, în vederea obţinerii stabilităţii ori a unor modificări de comportament individual sau de grup.” (J.C.Abric)

Comunicarea poate să capete accentele unor definiţii lingvistice, psihologice,filozofice, matematice, pedagogice, psihosociale, asrfel :

„ Comunicarea este un proces în care oamenii îşi împărtăşesc informaţii, idei şi sentimente.” (Hybels,Weaver)

„ Comunicarea se referă la acţiunea, cu una sau mai multe persoane de trimitere şi receptare a unor mesaje care pot fi deformate de zgomote, are loc într-un context, presupune anumite efecte şi furnizează oportunităţi de feedback.” (DeVito)

„ Comunicarea reprezintă interacţiunea socială prin sistemul de simboluri şi mesaje.” (George Gerbner)

„ Comunicarea îşi focalizează interesul central pe acele situaţii comportamentale în care o sursă transmite un mesaj unui receptor cu intenţia manifestă de a-i influenţa comportamentele ulterioare.” (Gerald R.Miler)

„ Comunicarea este realizarea socială în comportamentul simbolic.” (A.Craig Baird şi Franklin H.Knower)

„ Comunicarea este procesul transmiterii structurii dintre componentele unui sistem care poate fi identificat în timp şi spaţiu.” (Klaus Krippendorf )

„ Comunicarea este o funcţie socială…, o distribuţie a elementelor comportamentului sau un mod de viaţă alături de existenţa unui set de reguli…Comunicarea nu este răspunsul însuşi, dar este … un set de relaţionări bazate pe transmiterea unor stimuli şi evocarea răspunsurilor.” (Colin Cherry)

„ Comunicarea reprezintă un proces de viaţă esenţial prin care animalele şi oamenii generează sisteme, obţin, transformă şi folosesc informaţia pentru a-şi duce la bun sfârşit activităţile sau viaţa.” (D. Ruben)

„ Comunicarea se petrece în clipa în care persoanele atribuie semnificaţie mesajelor referitoare la comportament.” (C. David Mortensen)

„Comunicare … constă … în atribuirea unui sens semnelor …, perceperea înţelesului.” (Gary Cronkhite)

Actul de comunicare este un proces mutual, fiecare parte o influenţează pe cealaltă în fiecare clipă.

„A comunica” , „comunicare” înseamnă punerea în relaţie a spiritelor umane, a creierelor umane. Se înţelege prin comunicare – transmiterea unei „imagini” , transmitere care se realizează mai ales prin mijloace media.

„A comunica” este echivalent cu a transmite informaţii referitoare la ceea ce avem în minte ; corespunde totalităţii fenomenelor psihologice, puţin cunoscute şi incorect clasificate asupra cărora emiţătorul, informează pe ceilalţi, cunoştinţe, amintiri, imagini, păreri, dorinţe, sentimente.

Denis Mc Quail (1999), ţinând cont de numărul mare de definiţii ale comunicării apărute, a prezentat sumar 15 categorii:

1. Simboluri, vorbire, limbaj

2. Înţelegerea – receptarea, nu transmiterea mesajelor

3. Interacţiune, relaţie – schimbul activ şi coorientarea

4. Reducerea incertitudinii – ipotetica dorinţă fundamentală, care duce la căutarea de informaţie în scopul adaptării.

5. Procesul – întreaga secvenţă a transmiterii

6. Transfer, transmitere – mişcare conotativã în spaţiu sau timp

7. Legătură, unire – comunicarea în ipostaza de conector, de articulator.

8. Trăsături comune – amplificarea a ceea ce este împărtăşit sau acceptat de ambele părţi.

9. Canal, purtător, rută – o extensie a ,,transferului” având ca referinţă principală calea sau ,,vehiculul” (sistem de semne sau tehnologie)

10. Memorie, stocare – comunicarea duce la acumularea de informaţie şi putem comunica cu astfel de depozite informative.

11. Răspuns discriminatoriu – accentuarea acordării selective de atenţie şi a interpretării.

12. Stimuli – accentuarea caracterului mesajului de cauză a răspunsului sau reacţiei.

13. Intenţie – accentuează faptul că actele comunicative au un scop.

14. Momentul şi situaţia – acordarea de atenţie contextului actului comunicativ.

15. Putere – comunicarea văzută ca mijloc de influenţă.

Preview document

Tehnici de Comunicare - Pagina 1
Tehnici de Comunicare - Pagina 2
Tehnici de Comunicare - Pagina 3
Tehnici de Comunicare - Pagina 4
Tehnici de Comunicare - Pagina 5
Tehnici de Comunicare - Pagina 6
Tehnici de Comunicare - Pagina 7
Tehnici de Comunicare - Pagina 8
Tehnici de Comunicare - Pagina 9
Tehnici de Comunicare - Pagina 10
Tehnici de Comunicare - Pagina 11
Tehnici de Comunicare - Pagina 12
Tehnici de Comunicare - Pagina 13
Tehnici de Comunicare - Pagina 14
Tehnici de Comunicare - Pagina 15
Tehnici de Comunicare - Pagina 16
Tehnici de Comunicare - Pagina 17
Tehnici de Comunicare - Pagina 18
Tehnici de Comunicare - Pagina 19
Tehnici de Comunicare - Pagina 20
Tehnici de Comunicare - Pagina 21
Tehnici de Comunicare - Pagina 22
Tehnici de Comunicare - Pagina 23
Tehnici de Comunicare - Pagina 24
Tehnici de Comunicare - Pagina 25
Tehnici de Comunicare - Pagina 26
Tehnici de Comunicare - Pagina 27
Tehnici de Comunicare - Pagina 28
Tehnici de Comunicare - Pagina 29
Tehnici de Comunicare - Pagina 30
Tehnici de Comunicare - Pagina 31
Tehnici de Comunicare - Pagina 32
Tehnici de Comunicare - Pagina 33
Tehnici de Comunicare - Pagina 34
Tehnici de Comunicare - Pagina 35
Tehnici de Comunicare - Pagina 36
Tehnici de Comunicare - Pagina 37
Tehnici de Comunicare - Pagina 38
Tehnici de Comunicare - Pagina 39
Tehnici de Comunicare - Pagina 40
Tehnici de Comunicare - Pagina 41
Tehnici de Comunicare - Pagina 42
Tehnici de Comunicare - Pagina 43
Tehnici de Comunicare - Pagina 44
Tehnici de Comunicare - Pagina 45
Tehnici de Comunicare - Pagina 46
Tehnici de Comunicare - Pagina 47
Tehnici de Comunicare - Pagina 48
Tehnici de Comunicare - Pagina 49
Tehnici de Comunicare - Pagina 50
Tehnici de Comunicare - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de Comunicare.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea între colegi, studenți-profesori, studenți-administrație

CAP. I . COMUNICAREA ETIMOLOGIA, ISTORIA SI DEFINITII 1.1 Etimologie si istorie Verbul, din latina, „comunico-are" provine din adjectivul...

Comunicarea Umană

INTRODUCERE Comunicarea a fost, şi continuă să fie în societatea contemporană o temă centrală de dezbatere, acesta fiind unul din motivele care...

Tehnici de Comunicare

Conceptul de comunicare Comunicarea reprezintă un proces de interacţiune între persoane, grupuri, ca relaţie mijlocită prin cuvânt, imagine, gest,...

Comunicare comercială - tehnici de comunicare

Comunicarea Privit din punct de vedere stiintific, actul de comunicare este procesul de transmitere a informatiilor si sentimentelor (idei,...

Tehnici de Comunicare

1. Ce este comunicarea? (Definitia functionala. Notiunea de comunicare) Etimologia cuvântului: originea acestui cuvânt se gaseste în verbul latin...

Comunicare

CAPITOLUL 1 Conceptul de comunicare. Şcoala de la Palo Alto: Axiomele comunicării Probleme de definire a conceptului Comunicarea este o...

Tehnici de comunicare în asistență socială

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA COMUNICĂRII 1.1. Limbajul Problematica limbajului este mult prea complexă pentru a putea fi tratată fie şi...

Gestionarea Crizelor de Imagine

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii, conceptele de identitate şi imagine se bucură de o atenţie privilegiată atât din partea cercurilor...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL

CAP. 1 : COMUNICAREA ÎN MARKETING – MIJLOC DE REALIZARE A OBIECTIVELOR POLITICII GLOBALE A ORGANIZATIEI ECONOMICE 1.1. Rolul comunicării în...

Tehnici și Strategii de Comunicare

INTRODUCERE Particularitatile comunicarii în afaceri sunt generate de scopul, obiectivele si rolurile acestei comunicari, de cadrul si structura...

Tehnici de comunicare cu presa - comunicatul de presă

Introducere Orice organizaţie, precum şi orice persoană publică trebuie să se confrunte, în fiecare zi, săptămână, lună sau an, cu noi provocări,...

Tehnici de Comunicare Audivizuala - Marketing Audioviziual

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Tehnici promoționale utilizate în procesul comunicării de compania Avon Cosmetics România

Lucrarea de faţă ce are ca temă principală “Analiza mixului de marketing în cadrul companiei AVON Cosmetics România” abordează o temă extrem de...

Tehnici de Comunicare și Negociere Utilizate în Cadrul Companiei TinaR

Capitolul I NEGOCIEREA – FORMĂ PRINCIPALĂ DE COMUNICARE 1.1. Consideraţii generale privind negocierea Negocierea trebuie privită drept cel mai...

Tehnici de Comunicare Specifice în Turism

ARGUMENT Relatiile publice si structurile prin care ele se caracterizeaza rerezina o modalitate privilegiata a comunicarii dintre organizatie si...

Comunicarea orală - tehnică de comunicare atractivă

Comunicarea e asemenea unui “nor gros” pe care vînturile îl tot “împing si îl destrama si care pluteste peste aproape toate stiintele.”...

Ai nevoie de altceva?