Bazele Proceselor de Sudare

Curs
9.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 12329
Mărime: 57.47KB (arhivat)
Publicat de: Laurian Mitroi
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. SUDAREA CA PROCES TOPOCHIMIC

Structura metalelor aflate în stare solidă este formată dintr-o reţea de ioni pozitivi şi un gaz electronic ce se poate deplasa cu anumite restricţii în interiorul corpului. Între ioni se exercită forţe de interacţiune de natură gravitaţională, magnetică sau electrică ce pot fi de atragere sau respingere.

Ca efect al acestei interacţiuni energetice este distribuţia spaţială ordonată a ionilor ce formează reţeaua cristalină a metalelor.

Gazul electronic interacţionează cu ionii reţelei printre care se deplasează, fără a avea însă posibilitatea părăsirii corpului. Existenţa ordinii de dispunere riguroase a ionilor precum şi interacţiunea ionilor cu gazul electronic determină proprietăţile fizice şi mecanice ale corpurilor metalice.

Sudarea metalelor este un procedeu de asamblare nedemontabilă realizând îmbinări prin stabilirea unei legături între reţelele cristaline ale elementelor ce formează structura sudată.

Stabilirea unei astfel de legături prin simpla suprapunere în condiţii normale de presiune şi temperatură a două suprafeţe aparţinând unor corpuri metalice identice din punct de vedere al compoziţiei chimice este imposibil de realizat, cauzele fiind următoarele:

1. imposibilitatea realizării contactului între toate punctele ce aparţin celor două suprafeţe;

2. existenţa pe suprafaţa metalelor a unui strat nemetalic format din oxid, particule de praf ionizate, molecule de apă, etc;

3. existenţa barierelor de potenţial pe suprafeţele corpurilor, bariere care împiedică formarea legăturilor între reţelele cristaline.

În concluzie se poate spune că pentru a se putea obţine o îmbinare între cele două corpuri este necesară îndeplinirea succesivă a următoarelor două condiţii:

a) apropierea suprafeţelor de îmbinat la o distanţă comparabilă cu parametrul reţelei cristaline, distanţă la care devine posibilă stabilirea interacţiunii energetice;

b) stabilirea interacţiunii energetice între ionii reţelelor cristaline aparţinând suprafeţelor de îmbinat;

Aceste 2 etape sunt specifice reacţiilor topochimice şi pentru a le parcurge este necesară o activare energetică care poate fi sub formă de activare termică sau activare mecanică. Corelaţia între parametrii tehnologici temperatură şi presiune este o caracteristică pentru fiecare tip de material. Îmbinarea sudată se poate obţine atât prin acţiune separată cât şi simultană a celor două forme de activare (termică şi mecanică).

Curba C separă câmpul parametrilor tehnologici în două domenii dintre care domeniul superior corespunde valorilor necesare realizării sudurii. Acest domeniu este împărţit în 3 zone care sunt determinate de formele de activare ce intervin pentru obţinerea structurilor sudate.

1. Zona activării mecanice este cuprinsă între ordonata graficului şi verticala corespunzătoare temperaturii de recristalizare. În această zonă are loc sudarea exclusiv sub acţiunea presiunii. Deoarece întregul proces se desfăşoară fără o activare termică însemnată (temperatura este mai mică decât temperatura de recristalizare) procesul de sudare este denumit sudare prin presiune la rece;

2. Zona activării simultane (mecanică + termică). În domeniul de temperatură Tr şi Tt îmbinarea corpurilor aflate în stare solidă se face la valori ale presiunii care scad pe măsura creşterii temperaturii. Procesul de sudare corespunzător acestei zone este denumit sudare prin presiune. Se menţionează faptul că sudarea prin presiune la rece reprezintă o formă particulară a sudării prin presiune.

3. Zona activării termice. În cazul în care activarea termică determină creşterea temperaturii la valori ce depăşesc temperatura de topire, îmbinarea sudată se obţine fără deformare plastică. Acest proces se numeşte sudare prin topire.

2. MODELUL FIZIC AL SUDĂRII ÎN STARE LICHIDĂ

Sudarea în stare lichidă este rezultatul unei activări termice importante, activare ce determină încălzirea corpurilor la temperaturi superioare temperaturii de topire.

În fig. 1.2. sunt prezentate etapele de formare a îmbinării sudate prin topire

a) etapa de topire a marginilor materialului de bază şi a materialelor de adaos;

b) cristalizarea băii metalice şi formarea cusăturii

Studiul modelului fizic al sudării în stare lichidă este determinat de o particularitate deosebită a acestui proces şi anume aceea că localizarea băii de metal topit determină în zona învecinată un ciclu termic ale cărui caracteristici variază în limite largi.

Analiza macro şi micro-structurală a îmbinării relevă existenţa a trei zone şi anume:

- cusătura sudată;

- zona de trecere;

- zona influenţată termomecanic.

Fiecare zonă are caracteristici distincte. Un caz deosebit al sudării este cel al unor piese din metale diferite. Obţinerea unei îmbinări sudate cu caracteristici mecanice corespunzătoare este determinată de solubilitatea reciprocă a metalelor în stare lichidă. Din acest punct de vedere, în mod practic, se întâlnesc trei situaţii:

1. solubilitate totală în stare lichidă şi solidă – este cazul sudării elementelor din acelaşi metal sau a cuplurilor de tip Fe-Ni, Au-Ag, Ni-Mn. În acest caz legătura se realizează încă din faza lichidă iar la solidificare se formează cristale constituite din atomii ambelor metale iar îmbinarea va avea caracteristici mecanice foarte bune;

2. solubilitate limitată în stare lichidă – caracteristic cuplurilor Fe-Cu, Cu-Zn. Şi în acest caz după solidificarea băii de metal lichid are loc o cristalizare separată a celor două metale, îmbinarea prezentând caracteristici mecanice scăzute;

3. insolubilitate totală în stare lichidă şi solidă – este cazul cuplurilor Fe-Pb, Fe-Ag, şi în această situaţie la răcire se constată existenţa a două părţi separate fără nici o legătură reciprocă. Caracteristicile mecanice obţinute pe o astfel de îmbinare sunt necorespunzătoare.

Preview document

Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 1
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 2
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 3
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 4
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 5
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 6
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 7
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 8
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 9
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 10
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 11
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 12
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 13
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 14
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 15
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 16
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 17
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 18
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 19
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 20
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 21
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 22
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 23
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 24
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 25
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 26
Bazele Proceselor de Sudare - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Bazele Proceselor de Sudare.doc

Alții au mai descărcat și

Fluxul de Prelucrare 2D - 3D a Datelor Seismice

Cuvânt înainte Lucrarea de fata se vrea a fi un ghid de informare pentru absolventii din domeniul geostiintelor, nou angajati în activitatea de...

Calculul Planșeului de Beton Armat

In cadrul proiectului, planseul s-a considerat din beton armat monolit de clasã Bc 15, respectiv de marcã B200, cu o grosime adoptata de 10 cm....

Industriale

C-TII PT. HALE IND. PE STALPI CU CONSOLE TIP PERON – au avantajul unei bune iluminari directe si posibilitatea de ventilare corespunzatoare. Struct...

Drumuri

Introducere. Activitatea de transport Viaţa oamenilor nu mai poate fi concepută decât dinamic în spaţiu şi timp, necesitatea mişcării pentru...

Probleme speciale de geotehnică și fundații

PAMÂNTURI CU UMFLATURI SI CONTRACTII MARI (P.U.C.M.) 1)Definirea P.U.C.M : Pamânturile cu umflaturi si contractii mari, denumite si pamânturi...

Construcții civile cu structură metalică

1. DESCRIEREA STRUCTURII ANALIZATE S-a analizat o structura (fig. 1) cu regim de inaltime P + 9E care are destinatia de magazin universal, cu...

Procedeul de Deformare Incrementală a Tablelor Metalice

Procedeul de deformare incrementala a tablelor metalice 1. Definirea procedeului de deformare incrementala. 1.1. Definire La procesul de...

Îndrumător proiect Fundații

Digul de pământ se foloseşte pentru protejarea unui anumit amplasament împotriva inundaţiilor şi se adoptă în cazurile în care în vecinătate se...

Te-ar putea interesa și

Analiza unor echipamente cu înaltă frecvență utilizate la sudarea cu arc electric

I. GENERALITĂŢI 1.1. INTRODUCERE Progresul rapid al tehnicii, este condiţionat de dezvoltarea şi aplicarea unor procedee tehnologice moderne...

Procese Mecanice și Metalurgice la Sudarea FSW a Aliajelor de Aluminiu

INTRODUCERE Procedeu de sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW) a fost inventat de Wayne Thomas la TWI în Anglia (1991) [1] , şi...

Procesul Tehnologic de Sudare a unei Roți Dințate de Dimensiuni Medii

Introducere Tehnologia sudării este o ramură deosebit de importantă în industria Construcțiilor de Mașini, estimându–se că în proporție de 40% din...

Proiectare cărucior

1. Introducere Laboratoarele, atelierele şi halele în care se derulează procese de sudare sunt dotate cu echipamente pentru sudare şi echipamente...

Tehnologii de sudare prin topire

ANALIZA CONSTRUCTIV - FUNCȚIONALĂ A CONSTRUCȚIEI SUDATE 1.1. Condiţii de exploatare a construcţiei sudate Construcţia metalică CORP STOPA este...

Tehnici de Sudură

CAPITOLUL I PROCESE ŞI PROCEDEE DE SUDARE 1.1 Definitii si terminologie Sudarea este un procedeu de imbinare nedemontabila a doua materiale,...

Sudarea Maselor Plastice

Capitolul I. 1.Tehnologii de îmbinare nedemontabilă a componentelor. 1.1. Aspecte generale 1.1.1. Definirea proceselor şi procedeelor de...

Aspecte de nursing în recuperarea pacienților cu hernii de disc operate

I. INTRODUCERE Multiplele aspecte clinice ale herniei de disc, determinate de terenul pacientului și stadiul de evoluție a bolii, angajează în...

Ai nevoie de altceva?