Îndrumător proiect Fundații

Curs
8.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 15054
Mărime: 632.11KB (arhivat)
Publicat de: Smaranda Vasile
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Digul de pământ se foloseşte pentru protejarea unui anumit amplasament împotriva inundaţiilor şi se adoptă în cazurile în care în vecinătate se găseşte un pământ coeziv cu permeabilitate suficient de redusă pentru a nu mai fi necesare alte elemente de etanşare (nucleu, mască). Ţinând seama şi de condiţiile de punere în operă, pământurile indicate fac parte din categoria argilelor nisipoase sau prăfoase, prafurilor argiloase, etc.

Înălţimea digului, lăţimea coronamentului (crestei) şi a banchetelor (pasajelor intermediare orizontale) sunt indicate prin temă. Zidul se realizează din două straturi de pământ cu caracteristici geotehnice diferite. Pe coronament se consideră aplicată o sarcină uniform distribuită notată cu q (fig. 1).

Figura I.1. Dig de pământ

În anexa A1 este prezentat un exemplu de calcul pentru proiectarea unui dig de pământ.

Etapele realizării proiectului

Proiectarea digului de pământ cuprinde următoarele etape:

- predimensionarea pantelor digului;

- verificarea stabilităţii digului în ipoteza suprafeţelor de alunecare circular cilindrice, utilizând metoda fâşiilor, pentru două cazuri de solicitare: digul în uscat şi digul cu apă la cota de inundaţii.

I.1. PREDIMENSIONAREA PANTELOR DIGULUI DE PĂMÂNT

Stabilitatea unui dig de pământ este controlată de pantele acestuia. Înclinări prea abrupte periclitează stabilitatea şi, dimpotrivă, pante prea line conduc la o soluţie neeconomică.

O modalitate de predimensionare a pantelor o reprezintă metoda Maslov. Pentru aceasta este necesară cunoaşterea valorilor de calcul ale parametrilor rezistenţei la forfecare  şi c corespunzători pământului din corpul digului. Dacă se dispune de un set de rezultate ale unor încercări de laborator sau pe teren, valorile de calcul sunt determinate din valorile normate prin prelucrare statistică (a se vedea capitolul III.1 al prezentului îndrumător).

Digul de pământ din cadrul proiectului fiind realizat din două straturi de pământ cu caracteristici diferite, determinarea pantelor se va efectua pentru fiecare strat în parte, în mod similar.

Calculul pantei de taluz stabil cu metoda Maslov

Se porneşte de la ecuaţia dreptei intrinseci:

(I.1)

în care se împart ambii termeni cu - :

(I.2)

unde:

- f - efortul tangenţial de forfecare, kN/m2;

- efortul normal, kN/m2;

- unghiul de frecare interioară, o;

c - coeziunea, kN/m2.

Unghiul  corespunzător unei anumite valori a efortului normal - se numeşte “unghi de tăiere”, (fig. I.2).

Figura I.2

Expresia este analogă expresiei , cu deosebirea că unghiul de tăiere  depinde atât de  cât şi de c.

Unghiul  al taluzului stabil se determină în funcţie de un coeficient de siguranţă, Fs, astfel încât:

(I.3)

unde:

Fs = 1,1 … 1,3

Metoda Maslov consideră că în condiţiile echilibrului limită efortul - din expresia (I.2) depinde de greutatea coloanei de pământ, la baza fiecărui strat şi de suprasarcina exterioară.

Astfel eforturile normale - 1 şi - 2 la baza stratului 1, respectiv, 2, sunt:

(I.4)

unde:

q - suprasarcina pe coronament, kN/m2;

H1, H2 - înălţimea stratului 1, respectiv 2;

1, 2 - greutatea volumică în stare naturală a stratului 1, respectiv 2.

Preview document

Îndrumător proiect Fundații - Pagina 1
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 2
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 3
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 4
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 5
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 6
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 7
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 8
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 9
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 10
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 11
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 12
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 13
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 14
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 15
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 16
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 17
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 18
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 19
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 20
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 21
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 22
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 23
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 24
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 25
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 26
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 27
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 28
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 29
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 30
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 31
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 32
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 33
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 34
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 35
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 36
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 37
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 38
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 39
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 40
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 41
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 42
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 43
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 44
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 45
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 46
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 47
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 48
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 49
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 50
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 51
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 52
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 53
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 54
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 55
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 56
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 57
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 58
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 59
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 60
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 61
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 62
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 63
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 64
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 65
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 66
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 67
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 68
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 69
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 70
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 71
Îndrumător proiect Fundații - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Indrumator Proiect Fundatii
  • A1.doc
  • A2.doc
  • B1.doc
  • B2.doc
  • C1.doc

Alții au mai descărcat și

Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire

Capitolul 1 Memoriu Tehnic Justificativ Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M Amplasamentul:Municipiul Suceava Amplasamentul...

Calculul structurii de rezistență a unei clădiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Modernizare

MEMORIU TEHNICO - JUSTIFICATIV Amplasamentul România, judeţul Suceava, comuna Volovăţ, drumul judeţean DJ 209K, km 2+600 – km 5+773,55...

Proiectarea unei case

CONTRACT : 341/2002 DENUMIRE PROIECT : CLADIRE DE LOCUIT P+1 BENEFICIAR : FAZA : AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - IANUARIE 2003 - I . PIESE SCRISE...

Fundații

TEMA PROIECT Pentru amenajarea unei dane comerciale este necesara proiectarea urmatoarelor lucrari: 1. verificarea stabilitatii taluzului...

Fundații speciale

Coloanele din material granular intr-un teren de fundare slab sunt o alternative viabila atunci cand o solutie de fundare directa nu indeplineste...

Lucrări de apărare și consolidare la drumuri

1. Consideratii generate In timpul exploatarii terasamentele drumurilor sunt supuse actiunii distructive a unor factori naturali ca: ploile,...

Proiect Pământuri pentru Terasamente Rutiere

Prin terasamente rutiere se inţeleg lucrarile de construcţii constând din săpături şi umpluturi de pământ/agregate naturale prin care se modifica...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Seismică a Clădirilor

Codul de proiectare seismica a cladirilor P100-1: 2006 este armonizat, conceptual, din punctul de vedere al structurarii problematicii si a...

Realizarea unui bloc de locuințe

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Proiect zidării

Calculul coeficientului global de izolare termică. 1. Stabilirea planurilor si secţiunilor verticale caracteristice ale clădirii cu precizarea...

Realizarea unui cămin studențesc

1.MEMORIU TEHNIC Prezenta documentaţie constituie proiectul de diploma al studentului CONDRAT MARIAN şi se întocmeste pe baza temei de proiectare...

Bloc de Locuințe Unifamiliale

Cap.I. Memoriu tehnic justificativ Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un bloc de locuinţe unifamiliale...

Alături de Familiile Monoparentale

Introducere Prin cercetarea de față ne-am propus să analizăm anumite aspecte ale proiectului ”Servicii de consiliere psiho-vocațională pentru...

Drept internațional public - terorismul

1.1. Terorismul - fenomen sau manifestare izolata. Terorismul nu produce numai şi numai teroare. Mai mult, teroarea nu reprezintă întotdeauna...

Studiul privind opimizarea suspensiei autovehiculelor

MEMORIU JUSTICATIV În acestă eră a vitezei, a tehnologiei, a cercetărilor, a experimentelor omul și-a extins limitele până la extreme, iar de aici...

Ai nevoie de altceva?