Beton

Curs
8.9/10 (9 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 37856
Mărime: 17.55MB (arhivat)
Publicat de: Malvina Trifan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prada Marcela, Gombos Daniel
Cursurile la "Beton si constructii din beton", pentru anul II, din cadrul Facultatii de Arhitectura si constructii , Oradea

Extras din curs

1. INTRODUCERE

1.1. BETONUL SIMPLU, BETONUL ARMAT ŞI BETONUL PRECOMPRIMAT

Betonul - un material de construcţie artificial, obţinut din ciment, apă, agregate şi uneori adaosuri, amestecate în anumite proporţii; după hidratare şi hidroliză cimentul se întăreşte, înglobând agregatele.

- un material energointensiv,

- este eterogen şi anizotrop, cu deformaţii de natură elastică, vâscoasă

şi plastică; proprietăţile de deformare ale betonului se modifică în timp, pe măsura întăririi pietrei de ciment.

Rc / Rt = 10…20

Capacitatea de deformare a betonului este limitată, betonul fiind un material casant; deformaţiile specifice la care se produce ruperea (deformaţiile ultime) au valori mici: la compresiune 0/00 (mm/m), iar la întindere 0/00 (mm/m).

Betonul simplu - elementele de construcţii supuse la compresiune

Betonul armat - rezultă din dispunerea unor bare din otel, denumite armături, în

zonele întinse ale elementelor de rezistenţă.

- este un material de construcţie neomogen, obţinut prin

asocierea şi conlucrarea a două materiale cu proprietăţi fizico - mecanice diferite cu o comportare unitară, satisfăcătoare în timp.

- elementele de beton armat pot prelua orice tip de solicitare:

încovoiere, întindere sau compresiune, torsiune etc.

Conlucrarea celor două mat. cu propr. de rezistenţă şi de deformare diferite este posibilă datorită următoarelor aspecte:

- aderenţa, care ia naştere între beton şi armătură în timpul întăririi betonului, se menţine în mod curent până la ruperea elementului, asigurând caracterul monolit al elementelor din beton armat;

- coeficienţii de dilatare termică (oţel şi beton) au val. aprox. egale,

- nu există reacţii chimice între beton şi armătură;

- în armătură şi în fibrele alăturate de beton - până la fisurarea betonului :

- la fisurare betonului întins:

Pentru ca oţelul să fie folosit eficient, eforturile unitare de întindere produse de încărcările de exploatare trebuie să fie suficient de mari, aproximativ Evident, valoarea corespunzătoare a deformaţiei specifice a betonului depăşeşte

Betonul armat eficient lucrează cu zona întinsă fisurată sub efectul încărcărilor de exploatare (limitarea deschiderii fisurilor). Secţiunea activă: betonul comprimat şi armătura de rezistenţă întinsă (fig.1.1b), betonul întins dintre fisuri fiind neglijat în mod curent.

Caracterul ruperii elementelor din beton armat este influenţat de coeficientul de armare şi de modul de solicitare. În general, dacă armătura întinsă ajunge la curgere, ruperea se produce lent, cu deformaţii semnificative, fiind o rupere ductilă.

Fig. 1.1 Comportarea elementelor încovoiate din beton simplu,

beton armat şi beton precomprimat

Tabelul 1.1

Proprietăţile betonului, ale oţelului şi ale betonului armat

Proprietate Material

Beton Oţel Beton armat

Rezistenţa la:

- compresiune • bună • bună; instabilitatea elementelor zvelte • bună

- întindere • slabă • foarte bună • bună

- tăiere • satisfăcătoare • bună • bună

- foc • bună • slabă – scădere rapidă a rezistenţei • bună

Durabilitatea bună pericol de oxidare bună

Raportul dintre densitate şi rezistenţa la compresiune

[kg/m3:daN/cm2] 2400/25010

greutate proprie mare, secţiune transversală mare, deschideri foarte mici 7850/30002,6

greutate proprie redusă, secţiune transversală mică, deschideri mari 10 – greutate proprie mare, secţiune relativ mare, deschideri mici şi mijlocii

Betonul precomprimat - o variantă superioară a betonului armat. (secţiunea activă / secţiunea totală - mare, zona întinsă nefisurată).

Acest lucru este posibil prin introducerea unei stări de tensiune în beton, înainte de aplicarea sarcinilor exterioare, de sens contrar cu starea de tensiune provocată de acestea, de obicei cu ajutorul unor armături pretensionate de mare rezistenţă; aceste armături transmit eforturile iniţiale la beton prin intermediul aderenţei sau prin ancoraje speciale.

Alegerea traseului şi a poziţiei în secţiune a armăturii pretensionate se face în funcţie de starea de eforturi dată de încărcări, astfel încât prin suprapunerea celor două efecte, secţiunea de beton să fie comprimată în întregime (elemente din beton cu precomprimare totală, fig.1.1c). Deoarece rigiditatea elementului creşte, deschiderea poate fi mult mărită.

Ruperea elementelor din beton precomprimat se produce casant, cu deformaţii mici, în principal din cauza armăturilor pretensionate, solicitate puternic şi realizate din oţel dur, fără palier de curgere.

Elemente mixte :

- elemente din beton armat cu armătură rigidă, cu profile metalice înglobate (fig.1.2); (stabilitate mare la degradare ciclică, cutremure succesive + clădiri multietajate)

- elemente compuse oţel-beton sau beton precomprimat-beton armat, la care legăt. este asigurată de conectori (fig.1.3a,b), (suprastructuria podurilor)

Preview document

Beton - Pagina 1
Beton - Pagina 2
Beton - Pagina 3
Beton - Pagina 4
Beton - Pagina 5
Beton - Pagina 6
Beton - Pagina 7
Beton - Pagina 8
Beton - Pagina 9
Beton - Pagina 10
Beton - Pagina 11
Beton - Pagina 12
Beton - Pagina 13
Beton - Pagina 14
Beton - Pagina 15
Beton - Pagina 16
Beton - Pagina 17
Beton - Pagina 18
Beton - Pagina 19
Beton - Pagina 20
Beton - Pagina 21
Beton - Pagina 22
Beton - Pagina 23
Beton - Pagina 24
Beton - Pagina 25
Beton - Pagina 26
Beton - Pagina 27
Beton - Pagina 28
Beton - Pagina 29
Beton - Pagina 30
Beton - Pagina 31
Beton - Pagina 32
Beton - Pagina 33
Beton - Pagina 34
Beton - Pagina 35
Beton - Pagina 36
Beton - Pagina 37
Beton - Pagina 38
Beton - Pagina 39
Beton - Pagina 40
Beton - Pagina 41
Beton - Pagina 42
Beton - Pagina 43
Beton - Pagina 44
Beton - Pagina 45
Beton - Pagina 46
Beton - Pagina 47
Beton - Pagina 48
Beton - Pagina 49
Beton - Pagina 50
Beton - Pagina 51
Beton - Pagina 52
Beton - Pagina 53
Beton - Pagina 54
Beton - Pagina 55
Beton - Pagina 56
Beton - Pagina 57
Beton - Pagina 58
Beton - Pagina 59
Beton - Pagina 60
Beton - Pagina 61
Beton - Pagina 62
Beton - Pagina 63
Beton - Pagina 64
Beton - Pagina 65
Beton - Pagina 66
Beton - Pagina 67
Beton - Pagina 68
Beton - Pagina 69
Beton - Pagina 70
Beton - Pagina 71
Beton - Pagina 72
Beton - Pagina 73
Beton - Pagina 74
Beton - Pagina 75
Beton - Pagina 76
Beton - Pagina 77
Beton - Pagina 78
Beton - Pagina 79
Beton - Pagina 80
Beton - Pagina 81
Beton - Pagina 82
Beton - Pagina 83
Beton - Pagina 84
Beton - Pagina 85
Beton - Pagina 86
Beton - Pagina 87
Beton - Pagina 88
Beton - Pagina 89
Beton - Pagina 90
Beton - Pagina 91
Beton - Pagina 92
Beton - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • CURS 1 B.DOC
  • CURS 2 B.DOC
  • CURS 3 B.DOC
  • CURS 4 B.DOC
  • CURS 5 B.DOC
  • CURS 6 B.DOC
  • CURS 7 B.DOC
  • CURS 8 B.DOC

Alții au mai descărcat și

Punct control trecere frontieră P+1E

Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un sediu de vamǎ, având regimul de înălţime P+1E. Amplasamentul...

Clădire de birouri P+1E

Capitolul I MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. Amplasament - caracteristici geofizice Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de...

Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze sistemul de alimentare cu apă şi canalizare publică pentru localitatea XYZ. Se cunosc: - planul de...

Poduri din Beton

Tema proiectului Se cere sa se calculeze suprastructura dalata a unui pod de sosea cunoscand urmatorii parametric: 1. Podul va asigura circulatia...

Diafragme construcții civile

I. FUNDAŢIE ZID EXTERIOR • Evaluare încărcări : 1. Încărcări din acoperiş : * învelitoare din ţiglă de beton profilate Alpina 850 daN/m / cos...

Alimentare cu apă a localității Borșa

1. TEMA PROIECTULUI 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI Se va elabora proiectul pentru extinderea de alimentare cu apă a localtaţii Borşa, judeţul...

Proiect de rezistență pentru o construcție cu destinația vilă

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie cu destinaţia vilã pentru una sau douã familii, având regim de...

Fundații

Fundatiile sunt elemente de constructie care se afla in contact direct cu terenul bun de fundare si transmit acestuia toate incarcarile ce...

Te-ar putea interesa și

Influența Concentrației de Aditiv Plastifiant și Fluidifiant asupra Proprietăților în Stare Proaspătă și Întărită ale unor Rețete de Beton de Clasa

Tema proiectului de diploma CAP.1. Influenta concentratiei de aditiv plastifiant si fluidifiant asupra proprietatilor în stare proaspata si...

Obținerea Betonului

TEMA LUCRĂRII CALCULUL TEHNOLOGIC AL UNEI STAŢII DE BETOANE „TSEKOURAS” CARE SĂ PRODUCĂ 5800 T/ZI BETON PROASPĂT TIP C12/15. MEMORIU TEHNIC...

Poduri din Beton Armat

ALCATUIREA SI CALCULUL GRINZILOR PRINCIPALE Grinzile precomprimate cu armaturi postintinse la care cablurile sunt dispuse dupa trasare curbilinii,...

Îmbrăcăminte rutieră din beton de ciment

G E N E R A L I T A T I ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se refera la conditiile tehnice generale care trebuiesc...

Post de transformare în anvelopă de beton

1. ARGUMENT Posturile de transformare prefabricate in anvelopa de beton din gama ROBUST 630-I sunt posture de distributie publice sau industriale...

Achiziții publice - stâlpi din beton fluorescenți

Cap.1 Motivaţia alegerii produsului Sistemul de electricitate al unei ţări a evoluţ până la stadiul în care reprezintă un aspect vital atât pentru...

Coroziunea Betonului Armat

1.Introducere: Betonul este un material compozit obținut prin întărirea unui amestec omogen din liant, agregat și apă. Partea activă este liantul...

Coroziunea betonului armat

1.Introducere 1.Introducere 1.Introducere 1.Introducere Betonul este un material compozit obținut prin întâlnirea unui amestec omogen din liant,...

Ai nevoie de altceva?