Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 49 fișiere: doc, xls, mcd, dwg, bak, log
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 7132
Mărime: 1.31MB (arhivat)
Publicat de: Cosmin Prodan
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ladislau Karda
UNIVERSITATEA “ POLITEHNICA” TIMISOARA FACULTATEA DE CONSTRUCTII

Cuprins

 1. I. PIESE SCRISE
 2. 1) FOAIE DE CAPAT
 3. 2) TEMA PROIECTULUI
 4. 3) MEMORIU JUSTIFICATIV
 5. 4) BREVIAR DE CALCUL
 6. 5) LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI
 7. 6) CAIET DE SARCINI
 8. 7) PROGRAM DE CONTROL AL CALIATILOR LUCRARILOR
 9. II. PIESE DESENATE
 10. 1) GRAFICUL PENTRU DETERMINAREA DEBITULUI UNUI PUT FORAT
 11. 2) FRONTUL DE CAPTARE
 12. 3) PLAN DE SITUATIE CU CURBE DE NIVEL
 13. 4) PLAN RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA
 14. 5) PLAN RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE
 15. 6) PROFIL LONGITUDINAL COLECTOR PRINCIPAL RETEA CANALIZARE

Extras din proiect

TEMA DE PROIECTARE

Să se proiecteze sistemul de alimentare cu apă şi canalizare publică

pentru localitatea XYZ.

Se cunosc:

- planul de situaţie al localităţii cu curbele de nivel

- populaţia actuală n = 7800 + 100*n ; n – numărul de ordine din grupă

- sporul natural de populaţie p = 0,003

- localitatea are construcţii P, P + 1, P + 2 cu două zone de densitate şi

respectiv de dotări tehnico-sanitare

- sursa de apă subterană prin foraje cu nivel liber care să satisfacă cerinţa de apă;grosimea stratului de apă (15 + 0,1 n) m şi se află la cota (30 + 0,1 n) m faţă de nivelul terenului; coeficientul de infiltraţie este k = 0,00025 m/s

- gradul de dotare al clădirilor cu instalaţii de alimentare cu apă rece şi apă

caldă este:

zona centrală gradul IV 40% - actual şi perspectivă

zona periferică gradul III 60% - actual şi perspectivă

- atât la existent cât şi la perspectivă se vor considera 2 agenţi economici cu suprafaţa < 150 ha a căror cerinţă de apă este (12 + 0,1 n) l/s

- reţeaua de alimentare cu apă va fi reţea de joasă presiune

- reţeaua de canalizare se realizează în sistem unitar

- adâncimea maximă a racordurilor de canalizare e în zona centrală de 2,5 m de la nivelul terenului

- coeficientul mediu de scurgere pentru apele meteorice este Ø = 0,32

Se cere:

-plan de situatie la scara 1:5000

- necesarul şi cerinţa de apă pentru centrul populat

- debite de calcul

- dimensionarea frontului de captare şi a conductei de aducţiune

- stabilirea schemei tehnologice a staţiei de tratare şi dimensionarea hidraulică a rezervorului de înmagazinare

- dimensionarea hidraulică a reţelei de distribuţie inelară şi verificarea la incendii

- alcătuirea reţelei de canalizare

- dimensionarea din punct de vedere hidraulic şi constructiv a colectorului principal

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

ALIMENTARI CU APA

Inainte de a incepe executia, se vor comfrunta planurile de instalatii cu apa cu planurile celorlalte tipuri de instalatii in vederea desemnarii tarseelor conume si rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor. De asemenea se va face si consultarea tehnica si daca este cazul se vor preciza si dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor.

Se vor utiliza numai materiale care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele.

Traseele si dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor prescrise din piesele desenate.Fixarea si montarea conductelor se va face ingropat in pat de nisip cu acoperire de pamant.Distantele punctelor se vor determina in functie de materialul conductei, diametru si modul de protejare (izolate,neizolate).

Conductele din otel zincate se vor imbina prin fitinguri zincate. Imbinarea prin filet poate sa fie fixa ( mufa sau alte fitinguri) sau demontabila ( cu olandez sau mufa stanga dreapta), Nu se admit imbinari prin sudura. Imbinarea armaturilor prevazute in documentatie la conductele din metal se va face prin intermediul flanselor

Executaea instalatiilor in conducte din P.V.C. se va face in conformitate cu prescriptiile si tehnologiile indicate in normativ.

Conductele montate in apa sau in medii agresive se vor izola contra coroziunii cu 3 straturi de bitum si doua randuri de hartire tip sulfat (conducte zincate) si citomare in interior si izolatie inatrita cu protectie exterioara din banda de P.V.C.( conducte nezincate).

Probele la care vor fii supuse instalatiile vor fii :

- proba de etanseitate la presiune

- proba de functionare

La conductele functionand sub presiune , verificarea se face hidraulic pe portiuni minime de 100m la care vor fii montate toate armaturile. Umplerea tronsoanelor de proba cu apa se va face astfel incat sa se asigure umplerea completa, respectiv evacuarea aerului din conducta.Presiunea de incercare va fii 2*P regim: pentru tronsoanele in care presiunea de regim este mai mare de 5 kgf/cm .

Incercarea se va considera reusita dupa trecerea intervalului de o ora de la realizarea presiunii de incercare aratata mai sus, scaderea de presiune nu poate sa fie mai mare de 10% din presiunea de incercare si sa nu apara scurgeri vizibile de apa.

Dupa terminarea completa a retelei si a aductiunii inainte de dezinfectarea acesteia se efectueaza o incercare hidraulica generala pe intreaga lungime a acesteia, in conditiile de functionare la parametrii proiectati. Dupa proba de presiune se va spala conducta cu apa a carei viteza de spalare va fi minim 1,5 m/s.Dezinfectarea se va face cu apa care va contine 20-25 mg CL activ.

Instalatiile se vor calati dupa cum urmeaza : la un metru liniar conductele, la bucata armaturile, izolatii si sprijiniri (metru patrat),terasamente, etc (metru cub).

In cadrul lucrarilor pregatitoare se intalnesc urmatoarele etape:

- intocmirea graficului de executie ; procurarea , depozitarea , pregatirea materialelor ; organizarea locului de munca ; pregatirea sculelor , utilajelor si formarea echipelor de lucru.

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

CANALIZARE

Se confrunta planul coordonatelor retelelor din documentatie cu situatia instalatiilor existente in zona lucrarilor de canalizare proiectate.Pentru executarea racordurilor si retelelor de canaliazare se vor utiliza in general in general materialele mentionate:

- tuburi de beton simplu (circulare cu mufa, ovoidale) sau tevi PVC pentru canalizari exterioare tip Hobas

- piesa pentru guri de scurgere, cot simplu cu diametru minimal de 200mm

- capace si rame de fonta pentru caminele de vizitare

- mortare pentru etansare tuburi

- nisip nespalat de rau pentru realizarea patului la la tuburi de beton

- carton bitumat numai in cazul retelelor de drena

Executarea sapaturilor se va face mecanizat, semimecanizat si manual.Umplerea santurilor se va face in straturi de 20 cm compactate cu maiul de mana.

Executare canalizarii va incepe neamparat din aval spre amonte de la punctul de descarcare, astfel incat sa se asigure scurgerea apelor din sapatura si darea in folosinta a portiuniilor executate.In cazul tuburilor cu mufa in dreptul punctelor de imbinare se va adanci sapatura realizandu-se o groapa.Tuburile vor fi asezate inj zonele de lucru, de-a lungul santului, astfel incat sa se rezeme pe generatoar, nu se admite rezemarea tuburilor pe mufa sau pe capatul drept.

Lansarea in trasee a tuburilor a tuburilor se va face cu cea mai mare atentie pentru a se evita orice ciocnire a acestora. Lansarea se va face manual sau mecanizat dupa executarea patului de nisip de 10 cm grosime pe care se vor aseza tuburile de beton.

Tuburile de beton cu mufa se vor imbina umed cu franghie gudronata pe 1/3 -1/2 din adancimea mufei, restul umplandu-se cu mortar de ciment. Inainte de executarea imbinarii se va curata capatul mufei si inerioarul tevii pentru eventuale impuritati.

Capatul tubului se va potrivii cu atentie in dreptul mufei dupa care se va impinge longitudinal tubul in cel anterior, cu ajutorul unei parghii sau manual. Îmbinarea tuburilor din beton simplu circulare se va face în sistem umed cu mortar de ciment şi cu guler de beton. Îmbinarea se va realiza prin aplicarea pe toată periferia capului tubului a unui strat de mortar de ciment cu nisip fin, după care se va monta al doilea tub, împingându-l puternic către tubul precedent, montat astfel ca mortarul să fie refulat lateral. Surplusul de mortar se va curăţa la interior, iar la exterior se va executa un guler de beton cu nisip grosier, pietriş mărunt.

Verificarea şi probarea se va face în două etape şi anume:

- verificarea pe parcurs, în timpul punerii în operă a materialelor pentru urmărirea şi controlul calităţii materialelor şi a lucrărilor ce rămân ascunse sau îngropate;

- verificarea finală pentru controlarea parametrilor de funcţionare a canalelor, în vederea punerii în funcţiune.

Lucrările de canalizare se vor plăti conform precizărilor şi anume:

- ml - conducte de canalizare

- mp - sprijinirile

- mc - săpături, umpluturi

- buc - cămine cu capace, guri de scurgere.

Preview document

Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 1
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 2
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 3
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 4
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 5
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 6
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 7
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 8
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 9
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 10
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 11
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 12
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 13
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 14
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 15
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 16
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 17
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 18
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 19
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 20
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 21
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 22
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 23
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 24
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 25
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 26
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 27
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 28
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 29
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 30
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 31
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 32
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 33
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 34
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 35
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 36
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 37
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 38
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 39
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 40
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 41
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 42
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 43
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 44
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 45
Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • aac 1
  • TAB 10. bun.xls
  • TAB 12 bun.xls
  • TAB 12.xls
  • TAB 13.xls
  • TAB 4.xls
  • TAB 5 Bun.xls
  • TAB 6 Bun.xls
  • TAB 7.Bun.xls
  • TAB 8 Bun.xls
  • TAB 9 bun.xls
  • TAB.11.xls
  • TAB1.xls
  • TAB2.xls
  • TAB3.xls
 • ALIMENTARI CU APA.doc
 • Canalizare.bak
 • Canalizare.dwg
 • Diadrama de foraj.dwg
 • foraje.dwg
 • Inel.1 Varianta II..bak
 • Inel.1 Varianta II._recover.bak
 • Inele de alimentare cu apa.bak
 • Inele de alimentare cu apa.dwg
 • Plot.bak
 • plot.log
 • Plot Alimentare.bak
 • Plot Alimentare.dwg
 • Plot Alimentare.2000.bak
 • Plot Alimentare.2000.dwg
 • Plot Canalizare.bak
 • Plot Canalizare.dwg
 • Plot Canalizare 2000.bak
 • Plot Canalizare 2000.dwg
 • proiect aac.doc
 • Proiect9.mcd
 • TAB 10. bun.xls
 • TAB 12.xls
 • TAB 12 bun.xls
 • TAB 13.xls
 • TAB 4.xls
 • TAB 5 Bun.xls
 • TAB 6 Bun.xls
 • TAB 7.Bun.xls
 • TAB 8 Bun.xls
 • TAB 9 bun.xls
 • TAB.11.xls
 • TAB1.xls
 • TAB3.xls
 • Tronsoane.dwg

Alții au mai descărcat și

Poduri din Beton

Tema proiectului Se cere sa se calculeze suprastructura dalata a unui pod de sosea cunoscand urmatorii parametric: 1. Podul va asigura circulatia...

Proiect de rezistență pentru o construcție cu destinația vilă

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie cu destinaţia vilã pentru una sau douã familii, având regim de...

Proiect Hidroedilitare

Tema Proiect Pentru alimentarea cu apa a unei localitati se cunosc: populația actuală: U_0=2000+100∙m (U_0=2000+100∙96=11600) gradul de dotare...

Instalație Frigorifică cu Compresie de Vapori

1. Tipul instalaţiei: instalaţie frigorifică cu compresie de vapori. 2. Agent frigorific: a) amoniac; b) R22; c) R134a. 3. Putere frigorifică...

Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare

1. Consideraţii generale. Instalaţiile de alimentare cu apă rece şi caldă pentru consum menajer (băut, gătit, spălat etc. ) au rolul de a asigura...

Proiectarea Instalațiilor de Ventilare într-o Clădire Administrativă

I. Introducere Condiţiile actuale de viaţă ale omului presupun mijloace eficiente artificiale pentru ameliorarea mediului aerian. În acest scop...

Proiect termotehnică ingineria mediului - casă pasivă

1. Introducere Cel mai inalt nivel la care se ridica problema de izolare termica si reducerea energiei a unei cladiri unifamiliale este casa...

Proiectarea unei fundații pe piloți

1. SCOP Scopul lucrarii este acela de a proiecta fundatia de adancime pe piloti care transmite terenului de fundare urmatoarele incarcari de...

Te-ar putea interesa și

Managementul Strategic în Organizațiile Publice

Introducere M-am oprit asupra acestei teme întrucât consider strategia ca fiind factor cheie al dezvoltarii unei organizaţii, fie ea publică sau...

Poziția județului Ialomița în cadrul regiunii Sud-Muntenia

Pozitia judetului Ialomita in cadrul Regiunii Sud-Muntenia Judetul Ialomita este situat in SE Campiei Romane, in functie de structura...

Dezvoltare Urbană Durabilă

Introducere Teritoriul, din puct de vedere urbanistic, reprezintă spaţiul geografic referitor la zone urbanizate, agricole sau naturale, asupra...

Dezvoltarea strategică a Comunei Sânandrei

DEZVOLTAREA STATEGICĂ A COMUNEI SÂNANDREI INTRODUCERE Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Sânandrei îşi propune să valorifice...

Maramureș

Introducere Daca cineva intreaba de ce turism rural in Romania, raspunsul poate veni foarte rapid si foarte usor. Doua sunt elementele esentiale...

Turismul în Județul Maramureș

CAP.1 Turismul-fenomen economic si social 1.1 Notiuni introductive Turismul, ca fenomen economic si social, a cunoscut dezvoltari spectaculoase,...

Evaluarea unei întreprinderi - SC Indomus SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A UNITĂŢII PATRIMONIALE 1.1 Denumirea şi sediul unităţii patrimoniale Denumirea societăţii este S.C. INDOMUS...

Contabilitatea Cheltuielilor și a Veniturilor

1. DEFINIREA, SI CARACTERIZAREA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR 1.1 DEFINIREA, SI CARACTERIZAREA CHELTUIELILOR Cheltuielile semnifică o „sărăcie”...

Ai nevoie de altceva?