Curs Drumuri

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3546
Mărime: 524.02KB (arhivat)
Publicat de: Radu Vasilescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dicu Mihai

Extras din curs

Consultanţa pentru supravegherea lucrărilor- instrument de urmărire a tehnicităţii execuţiei în vederea asigurării calităţii lucrărilor de drumuri

1.1 Condiţii contractuale internaţionale (FIDIC)

Investigarea stării tehnice a drumurilor reprezintă o preocupare permanentă a specialiştilor din domeniu, conştientă de importanţa asigurării unei fluenţe optime a traficului.

Ca o concluzie a cercetărilor în acest sens, este stabilită deja nevoia de structuri rutiere funcţionale şi suficient de bune încât să necesite costuri cât mai mici de întreţinere. Pentru aceasta însă, ele trebuie să fie în primul rând executate la un nivel corespunzător, iar un înstrument cheie pentru realizarea acestui scop îl reprezintă activitatea de consultanţă pentru supravegherea lucrărilor.

Urmărirea stării tehnice a unei structuri nu se face exclusiv în baza testelor de laborator, a proiectelor propriu-zise sau a studiilor şi concluziilor calculelor şi nu este importantă numai o materializare a ei în timp, - ea trebuie să înceapă încă de la execuţie. Acest lucru necesită eforturi deosebite din punct de vedere organizatoric si decizional, fiind de evidenţiat importanţa pe care o are în prezent activitatea de urmărire a execuţiei lucrărilor de construcţii şi a respectării şi realizării unei calităţi standard a lor, cu acordarea de îndrumări prompte şi calificate în vederea obţinerii produsului final, aspect care din vremuri îndepărtate a evoluat, purtând în prezent o denumire de rezonanţă, aceea de consulting, sau, mai românesc, consultanţă.

În cadrul Condiţiilor Contractuale Internaţionale (CCI) referitoare la redactarea şi interpretarea actelor specifice, licitare şi preluarea de lucrări există o serie de reglementări, cum ar fi documentaţia FIDIC sau documentele Băncii Mondiale, pe care activitatea de consultanţă, implicit firma care desfăşoară o astfel de activitate trebuie să le aibă în vedere detaliat, ele se referă la:

-acordarea de asistenţă clienţilor care doresc să utilizeze aceste reglementări;

-consultanţa în etapa de execuţie (interpretarea documentaţiei, riscul reclamaţiilor în caz de accidente în teren, informare asupra perspectivelor strategice pentru ducerea contractului la bun sfârşit);

-evaluarea reclamaţiilor pentru nerespectarea CCI şi măsuri.

Este de precizat că, există şi firme orientate exclusiv spre consultanţă, în sensul că ele acordă sfaturile necesare nu pentru realizarea lucrării, ci pentru desfăşurarea activităţii propriu-zise de acordare a consultanţei, scopul principal fiind evaluarea posibilelor dificultăţi încă din stadii incipiente pentru evitarea sau diminuarea posibilităţii apariţiei lor mai târziu.

FIDIC este prescurtarea din limba franceză pentru Federaţia Internaţională a Inginerilor de Consultanţă). FIDIC a fost fondat în anul 1913 de către trei asociaţii naţionale de consultanta inginerească din Europa. Obiectivele formării acestei federaţii au fost de a promova în comun interesele profesionale ale asociaţiilor membre şi de a răspândi informaţii de interes membrilor asociaţiilor naţionale componente. Astăzi FIDIC numără peste 60 de ţări membre din toate părţile globului, iar federaţia reprezintă cea mai mare parte a practicii private de consultanţă inginerească din lume. FIDIC organizează seminarii. conferinţe şi alte evenimente în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite: menţinerea unor standarde etice şi profesionale la nivel înalt, schimburi de informaţii şi puncte de vedere; discutarea problemelor de interes comun între asociaţiile membre şi reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale; şi promovarea industriei de consultanţă inginerească în ţările în curs de dezvoltare. Publicaţiile FIDlC-uIui includ rapoarte ale diferitelor conferinţe şi seminarii, informaţii pentru inginerii de consultanţă proprietarii de proiecte şi agenţii internaţionale de dezvoltare, structuri la standard de precalificare, documente contractuale şi acorduri client/consultant.

Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (Federaţia Internatională a Inginerilor Consultanţi - FIDIC) a publicat in 1999, primele ediţii din cele patru noi forme standard de contract.

Condiţiile de Contract pentru lucrări de Construcţie se recomandă pentru lucrări civile sau inginereşti proiectate de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia, Inginerul. Pe baza aranjamentelor obişnuite pentru acest tip de contract, Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de Beneficiar. Totuşi, lucrările pot include unele elemente din proiectele Antreprenorului elaborate pentru lucrări civile, mecanice, electrice si/sau de construcţie.

Preview document

Curs Drumuri - Pagina 1
Curs Drumuri - Pagina 2
Curs Drumuri - Pagina 3
Curs Drumuri - Pagina 4
Curs Drumuri - Pagina 5
Curs Drumuri - Pagina 6
Curs Drumuri - Pagina 7
Curs Drumuri - Pagina 8
Curs Drumuri - Pagina 9
Curs Drumuri - Pagina 10
Curs Drumuri - Pagina 11
Curs Drumuri - Pagina 12
Curs Drumuri - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Curs Drumuri.doc

Alții au mai descărcat și

Poduri din Beton Armat

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze un pod de şosea pe un drum ce trece peste o autostradă. Infrastructura podului este alcătuită din 2 culei...

Suprastructura drumului

INTRODUCERE Transportul rutier este cel mai important mod de transport de suprafaţă în Europa şi este esenţial pentru dezvoltarea socială şi...

Proiect Pământuri pentru Terasamente Rutiere

Prin terasamente rutiere se inţeleg lucrarile de construcţii constând din săpături şi umpluturi de pământ/agregate naturale prin care se modifica...

Beton armat pod cale ferată

Sa se proiecteze un pod de cale ferata pentu o linie industriala, privata, in apropierea municipiului Iasi, pe DN28. Podul va trebui sa asigure un...

Lucrări de terasament

Metodologia aplicata lucrarilor de terasamente pentru constructia si reabilitarea autostrazii includ conditiile tehnice ce vor fi indeplinite in...

Fluxul de Prelucrare 2D - 3D a Datelor Seismice

Cuvânt înainte Lucrarea de fata se vrea a fi un ghid de informare pentru absolventii din domeniul geostiintelor, nou angajati în activitatea de...

Calculul Planșeului de Beton Armat

In cadrul proiectului, planseul s-a considerat din beton armat monolit de clasã Bc 15, respectiv de marcã B200, cu o grosime adoptata de 10 cm....

Industriale

C-TII PT. HALE IND. PE STALPI CU CONSOLE TIP PERON – au avantajul unei bune iluminari directe si posibilitatea de ventilare corespunzatoare. Struct...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Transporturilor în România

Introducere In cadrul dezvoltarii relatiilor economice internationale, a largirii si dezvoltarii schimburilor comerciale din state, un rol de...

Beneficiile Economice și Sociale ale Transportului Rutier

CAP. 1. TRANSPORTURILE RUTIERE 1.1. Evoluţia transporturilor rutiere Transportul reprezinta un domeniu al activitatii social-economice prin care...

Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României

Introducere În lucrarea de faţă am încercat să prezint anumite particularităţi ale transportului internaţional, particularităţi care prevăd...

Management în Transport

Capitolul 1 Transporturile si dezvoltarea economica 1.1 Obiectul si importanta activitatii de transport Functionarea normala a vastului si...

Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA

Introducere Transportul rutier, sector strategic de interes naţional, asigurǎ desfǎşurarea fluentǎ şi în condiţii de siguranţǎ a transporturilor...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA

INTRODUCERE Această lucrare, „ Imobilizările necorporale la SC D.P.C. S.A ” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele româneşti...

Infrastructura transporturilor

ARGUMENT Utilizarea automobilelor la întreaga lor capacitate si cu siguranta maxima în exploatare necesita masuri tehnico-organizatorice adecvate,...

Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Lisa

INTRODUCERE Procesul de Dezvoltare Regională În contextul aderării României la UE în anul 2007, politica naţională de dezvoltare a României se va...

Ai nevoie de altceva?