Dezvoltare regională curs 4

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 47 în total
Mărime: 32.93KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Această axă prioritară are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. -Pentru a contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată a ţării şi pentru a evita creşterea disparităţilor interne, investiţiile vor fi concentrate în acele oraşe care acţionează ca poli regionali şi/ sau locali de creştere şi iradiază dezvoltare în zonele adiacente, acordând prioritate polilor de creştere localizaţi în regiunile şi judeţele cu un nivel de dezvoltare mai scăzut în termeni de PIB şi şomaj.

Concentrarea populaţiei, a activităţilor economice şi culturale în oraşe şi rolul acestora ca noduri de transport justifică concentrarea investiţiilor în regenerarea fizică, îmbunătăţirea mediului antreprenorial, a calităţii mediului şi a serviciilor sociale în zonele urbane. -De aceea, este esenţială sprijinirea oraşelor – poli de creştere / de dezvoltare urbană pentru ca acestea să-şi îndeplinească funcţiile urbane, mai ales în cazul acelor oraşe polarizatoare, care au legături intense cu arealele înconjurătoare, a căror dezvoltare este dependentă de aceste oraşe. În acelaşi timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este direct influenţat de nivelul de dezvoltare al oraşelor mari, prin multitudinea de funcţii de grad superior pe care acestea le îndeplinesc, acestea acţionând ca poli regionali de creştere.

-Prin Programul Operaţional Regional s-a prevăzut că, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi finanţate planuri integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, având ca scop regenerarea arealelor urbane (”zone de acţiune urbană”), clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor. Implementarea acestor planuri integrate va avea impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare. -

Aceste planuri integrate vor fi implementate prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane degradate, de dezvoltare a activităţilor antreprenoriale pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi acţiuni de reabilitare a infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale. În acest context, planurile integrate de dezvoltare şi regenerare urbană vor contribui la atingerea obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor

Astfel, în cadrul acestei Axe prioritare se vor finanţa, pe baza unor planuri integrate de dezvoltare, proiecte promovate de poli de creştere - alcătuiţi dintr-un mare centru urban şi zona sa de influenţă (areal de antrenare), pe de o parte, şi poli de dezvoltare urbană - constituiţi din oraşe cu peste 10.000 locuitori. -În cazul polilor de creştere, planul integrat de dezvoltare este un document de planificare comprehensivă a dezvoltării întregului areal al polului de creştere, în care se corelează politicile sectoriale - economice, sociale, de mediu, transport - cu politicile teritoriale şi se implementează prin proiecte individuale, în scopul realizării unei dezvoltări durabile.

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltare Regionala Curs 4.ppt

Alții au mai descărcat și

Lucrări de apărare și consolidare la drumuri

1. Consideratii generate In timpul exploatarii terasamentele drumurilor sunt supuse actiunii distructive a unor factori naturali ca: ploile,...

Caiet de sarcini arhitectură

Indicatiile din acest "Caiet de sarcini" stabilesc conditiile tehnice ce trebuiesc luate in considerare la executia principalelor lucrari de...

Autorizația de construire

Autorizatia de construire se elibereaza pentru acele categorii de lucrari stabilite prin art.3 legea nr.50/2004, care sint precizate de...

Fișă monument Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Arad

FISA de evidenta a monumentelor istorice 1. IDENTIFICARE 1.1.Este/nu este inregistrat ca monument de patrimoniu: Este inregistrat ca monument de...

Izolații

Romania dispune de o impresionanta substanta istorica , care documenteaza cronologic schimbarile tarii si impreuna cu acestea, istoria diferitelor...

Drumuri

Introducere. Activitatea de transport Viaţa oamenilor nu mai poate fi concepută decât dinamic în spaţiu şi timp, necesitatea mişcării pentru...

Axele în arhitectură

I.1. AXELE IN ARHITECTURA I.1.1. Valoarea estetica si plastica a axelor : În geometrie, axa este o linie care împarte un element sau un ansamblu...

Lumină și culoare în arhitectură

CAPITOLUL II : LUMINA SI CULOAREA ÎN ARHITECTURA Motto : „Arhitectura este jocul savant, corect şi magnific al volumelor reunite sub lumină ;...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ între economia României și Italiei

Introducere Economia este știința socială ce studiază producția și desfacerea, comerțul și consumul de bunuri și servicii. Economia este știința...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Cooperarea Economică Internațională

INTRODUCERE Am ales această temă pentru a putea înţelege mai bine procesul de cooperare şi elementele implicate în acest proces., pornind de la...

Globalizarea

INTRODUCERE Economia contemporană parcurge, la acest sfârşit de mileniu, un proces evolutiv de transformări structurale, calitative şi cantitative...

Fondurile Europene

1. Prezentare generală Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data largirii acesteia cu inca noi 10 membri,...

Dezvoltarea regională

Dezvoltarea regionala este un concept ce urmareste impulsionarea si diversificarea activitatilor economice, stimularea investitiilor in sectorul...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Irlanda

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Prezentați succint conceptul cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform...

Forme ale Fraudei Fiscale și Premise ale Producerii Acesteia

1. Introducere Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se confruntă...

Ai nevoie de altceva?