Gestiunea și exploatarea instalațiilor

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 21 în total
Mărime: 1.28MB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Pop
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Astăzi o clădire modernă este dotată cu infrastructură electronică care îi permite să se adapteze si să răspundă în mod permanent la schimbarea condiţiilor, având ca rezultat utilizarea eficientă a resurselor energetice, îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi creşterea gradului de securitate a celor ce o ocupă.

Infrastructura electronică (creierul) clădirii care conduce şi monitorizează funcţionarea echipamentelor şi instalaţiilor aferente este cunoscută în literatura de specialitate cu numele de Sistem de Management al Clădirii (SMC) sau Building Management System (BMS). Conceptul de BMS aferent unei clădirii cuprinde totalitatea aparatelor, echipamentelor, sistemelor locale de automatizare a instalaţiilor ( hidraulice, încălzire, ventilare-climatizare, iluminat, ascensoare, prevenirea si stingerea incendiilor, control acces, supraveghere, antiefracţie etc.) şi reţelelor de comunicaţie care asigură supravegherea şi controlul funcţionarii instalaţiilor din clădire.

BMS implementează programe de utilizare eficientă a energiei, în condiţii de siguranţă la incendiu, securitate, mediu si reduce cheltuielile de mentenanţă.

Clădirea bazată pe tehnologie şi a cărei funcţionare este asigurată de un sistem automatizat integrat ce asigură managementul fluxurilor informaţionale şi energetice dintr-o clădire (BMS) este cunoscută în literatură cu numele de clădire inteligentă (Smart Building , Intelligent Building). Datorită limitărilor din punct de vedere hardware şi software ale instalaţiilor din clădirile vechi, realizarea unei astfel de infrastructuri este dificilă.

Arhitectura sistemului BMS rezultă implicit din rolul lui funcţional. Se compune din echipamente care trebuie să execute următoarele funcţii:

Achiziţia de date de la sistemele controlate şi monitorizate.

Generarea comenzilor necesare pentru efectuarea reglajelor, pe baza strategiei de control.

Efectuarea comenzilor necesare pentru efectuarea reglajelor.

Verificarea executării comenzilor .

Semnalarea continuă a defecţiunilor şi funcţionărilor anormale sesizate în sistem şi comunicarea către operatorul uman.

Disponibilitatea de a permite operatorului uman lecturarea valorilor in timp real ale parametrilor de funcţionare ai sistemului.

Arhivarea valorilor parametrilor şi a alarmelor generate de sistem, în scopul efectuării unor analize ulterioare.

BMS este un sistem de automatizare modern cu o arhitectură ierarhizată şi distribuită pe două sau trei niveluri. Elementele principale sunt:

Computerul central (Server – post central de comandă) şi controlerele necesare automatizării diverselor tipuri de echipamente si instalaţii. Transmiterea informaţiilor între acestea şi server şi invers se face în timp real prin intermediul unei reţele de comunicaţii.

Controlerele sunt dispozitive electronice , dotate cu microprocesor, şi care au implementaţi algoritmi moderni de funcţionare

Reţeaua de comunicaţii asigură fluxul de informaţii şi între controlere, astfel încât în timpul defecţiunii temporare a computerului central , acestea conlucrează pentru funcţionarea clădirii.

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea si Exploatarea Instalatiilor.ppt

Alții au mai descărcat și

Sistem BMS pentru un Hotel

Sistemele BMS va ajuta sa transformati casa dumneavoastra intr-o casa inteligenta, in care toate functiile (electricitate, incalzire, securitate,...

Creșterea performanțelor energetice ale clădirilor și reducerea emisiilor de carbon prin implementare sistemelor de tip BMS

1. TITLUL COMPLET AL PROPUNERII DE PROIECT 1.1 Titlul complet al propunerii de proiect: Cresterea performantelor energetice si a confortului in...

Gestionarea deșeurilor din demolări

1. Introducere Deseurile municipale cuprind deseuri menajere si alte deseuri, care, prin natura sau compozitie, sunt similare cu deseurile...

Sisteme informatice de automatizare a clădirilor

Constructiile inteligente (CI) si sistemele de automatizare a clădirilor (AC), joacă un rol esenţial în cele mai sofisticate clădiri moderne....

Executarea Terasamentelor pentru Constructia Platformelor Drumurilor și Platformelor Tehnologice din Incinta Parcului Eolian

1. INTRODUCERE Prin managementul riscului se intelege totalitatea operatiunilor prin care se urmareste limitarea pierderilor care pot afecta o...

Actualitate și Perspectiva în Sistemele de Management ale Clădirilor

Ca urmare a actiunii de economisire a energie in cladiri, in prezenta lucrare se arata ca o contributie importanta in acest demers este constituita...

Concepte Moderne în Geotehnică

1. INTRODUCERE Transportul rutier este cel mai important mod de transport la suprafaţă în Europa şi este esenţial pentru dezvoltarea sociala şi...

Comportarea clădirilor la acțiunea unor mișcări seismice puternice

Principalele materiale folosite în construcţii Betonul Metalele Lemnul CUTREMURUL Seisme – generalităţi Perceperea cutremurelor Omul percepe...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea amortizării imobilizărilor corporale

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A CASEI DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI S. A. 1. 1. Scurt istoric a C. E. C. S. A. Casa de Depuneri şi...

Politică în domeniul energiei

PARTEA 1 1. NECESITATEA POLITICII ENERGETICE. CONSIDERATII GENERALE Energia reprezinta un factor essential in asigurarea competitivitatii...

Electrofiltre

1. INTRODUCERE 1.1. MEMORIU JUSTIFICATIV Majoritatea termocentralelor mari din tara noastra dateaza din perioada în care, dispersia gazelor de...

Întreprinderea în mediul competitiv - studiu de caz realizat la Egea Prod SRL

CAPITOLUL I-Prezentarea generala a intreprinderii 1.Scurt istoric Societatea comerciala “EGEA PROD” Ploiesti a luat fiinta in anul 1991 prin...

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

INTRODUCERE Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită...

Leasingul - Formă Modernă de Finanțare a Capitalului Imobilizat

CAPITOLUL 1 FINANŢAREA INVESTIŢIILOR PRIN LEASING. EVOLUŢIE ŞI PERSPECTIVE 1.1. Istoria economică a leasingului în lume Cum a devenit...

Studiu de Fezabilitate la CN Transelectrica SA

1. Prezentare generală a agentului economic 1.1.Denumirea firmei: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" S.A....

Energia geotermală

In sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformari majore determinate de necesitatea cresterii sigurantei in...

Ai nevoie de altceva?