Mașini de construcții

Curs
8.8/10 (7 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 9255
Mărime: 47.01KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.Obiectul de construcţie:

1.1 Noţiuni introductive:

Obiectul construc. reprez. orice construcţie distincta delimitata spaţial si caracterizata printr-o destinaţie funcţionala bine determinata. Conform normativelor in vigoare, obiectele de construcţii se clasifica d.p.d.v al destinaţiei funcţionale in mai multe grupe:C-ţii civile, industriale, agrozootehnice, drumuri, poduri, etc. Realizarea unui obiect de construcţie cuprinde mai multe categorii de lucrări: lucrări de C-ţii propriu-zise, lucrările de instalaţii interioare, electrice, sanitare, etc. Activitatea de realizare a obiectului de construcţie si de montare a instalaţiilor tehnologice poarta denumirea de producţie de construcţii montaj.

Aceasta activ. se desfăşoară in principal in cadrul şantierelor de C-ţii cuprinzând de asemenea si producţia secundara industriala si semifabricate precum si exploatarea si întreţinerea utilajelor si echipamentelor necesare.

Lucrările necesare realizării unui obiectiv de construcţie sunt alcătuite din procese tehnologice care pot fi simple sau compuse, care se pot desfăşura concomitent sau intr-o succesiune bine determinata. Procesul tehnologic reprezintă activitatea de transformare a obiectului muncii (material) sub acţiunea directa a forţei de munca (proces tehnologic manual) sau sub acţiunea indirecta cu ajutorul unor mijloace mecanizate (proces tehnic mecanizat).

Operaţia tehnologica reprezintă o parte a procesului tehnologic care se realizează intr-un interval de timp de către un executant la un anumit loc de munca prevăzut cu mijloace de munca specifice.

Soluţia tehnologica de execuţie si mijl. de munca adoptate in cadrul unui proces tehnic definesc noţiunea de procedeu tehnologic de execuţie a procesului respectiv.

Fiecare element de construcţie poate fi realizat printr-un număr mare de procedee tehnologice (tehnologii de execuţie), fiecare dintre ele intr-un caz dat asigurând o anumita eficienta tehnico-economica.

Alegerea unei tehnologii de execuţie din mulţimea tehnologiilor competitive implica un aspect de decizie, elaborându-se in acest sens tehnici ştiinţifice de opţiune numite optimizări.

Producţia de construcţii-montaj prezintă o serie de caracteristici specifice:

a) In cadrul lucrărilor de C-ţii montaj produsul de construcţie este fix, iar materialele, forţele de munca si mijloacele de munca sunt mobile deplasându-se de la un obiect de C-ţie la altul. Apare astfel necesitatea unor cheltuieli suplimentare de organizare pentru fiecare obiect de construcţie precum si utilizarea unor mijloace care sa prezinte o deplasare relativ uşoara de la un obiect la altul.

b) Desfasurarea principalelor procese tehnologice are loc d regula in aer liber, sub influenta agenţilor atmosferici. Acest lucru impune luarea unor masuri de protecţie care sa creeze un micro-climat favorabil desfăşurării normale a proceselor tehnologice precum si o planificare si organizare judicioasa a acestora.

c) Lucrările de construcţii montaj reprezintă un caracter de unicat rezultat din particularităţile amplasamentului individual pentru fiecare obiect de construcţie. Acesta generează cheltuieli specifice diferite de la un obiect la altul.

d) Lucrările se desfăşoară pe obiecte de construcţii ce prezintă o mare diversitate d.p.d.v al concepţiei si al caracteristicilor tehnice. Aceasta diversitate poate crea dificultăţi in privinţa asimilării procedeelor tehnologice, in realizarea pregătirii personalului de specialitate precum si in aprovizionarea cu materiale necesare.

e) Durata de realizare a obiectului de construcţie este mare fiind consecinţa volumului de munca, al numărului de operaţii ce trebuie executate intr-o succesiune tehnologica dar si din cauza întreruperilor si aşteptărilor impuse de anumite procese tehnologice.

1.2. Fazele de execuţie ale unui obiect de construcţie:

Faza este un interval de timp in care se executa unul sau mai multe subansamble ale construcţiei având caracteristici asemănătoare d.p.d.v al manipulării si transportului materialelor.

In procesul de execuţie un obiect de construcţie trece printr-o succesiune de faze:

1) Faza de execuţie infrastructură- caracterizata prin:

- Volume mari de lucrări(săpături,betoane,armaturi,etc.) a căror realizare implica transportul si manipularea unor cantităţi mari de materiale, semifabricate si prefabricate.

- Procesele de lucru se desfăşoară in spatii deschise fiind posibila manevrarea utilajelor de transport combinat.

2) Faza de execuţie a structurii de rezistenta (la care se poate adăuga subansamblul elementelor de închidere,atunci când acestea sunt realizate din elemente prefabricate)

- Se caracterizează prin :

o Volum mare de lucrări care implica transportul si manipularea unor cantităţi mari de materiale

o Lucrările se executa deasupra cotei terenului fapt ce impune utilizarea mijloacelor pentru ridicat

o Procesele de lucru se desfăşoară in spatii deschise fiind posibila manevrarea utilajelor de transport combinat

3) Faza de lucrări interioare - se poate divide in doua sub faze:

a) Închideri, compartimentări si finisaje de ordinul 1- caracterizate prin:

- Volume medii de lucrări care implica transport si manipularea unor cantităţi medii de materiale

- Lucrările se executa in spatii închise ceea ce conduce la limitarea manevrelor, mijloacelor de transport loco-obiect.

b) Finisaje de ordinul II si III (zugrăveli, vopsitorii, pardoseli, etc.)- caracterizate prin:

- Volume medii si mari de lucrări care implica transportul si manipularea unor cantităţi mici de materiale

- Lucrările se executa in spatii închise, fapt ce nu permite utilizarea mijloacelor de transport combinat.

4) Faza de lucrări exterioare(faţade, izolarea acoperişurilor,etc.)- caracterizate prin:

- volume mici si medii de lucrări care implica transportul si manipularea unor cantităţi mici si medii de materiale.

- Procesele de lucru se desfăşoară in spatii deschise fiind posibila manevrarea oricărui tip de utilaj pentru transport loco-obiect.

In practica exista o suprapunere in timp la realizarea diferitelor faze de execuţie.

Curs 2:

2.Alegerea celor mai eficiente soluţii tehnologice:

2.1.Criterii de alegere a celor mai bune utilaje:

La alegerea celor mai eficiente soluţii de utilaje in cadrul proceselor tehnologice mecanizate intervin:

- criterii de natura tehnica

- criterii economice

Criterii de natura tehnica reprezintă o prima etapa de selectare a utilajelor necesare, in funcţie de caracteristicile tehnice constructive si de condiţiile de lucru locale la obiectul de construcţie. Criteriile economice constituie a doua etapa de selectare, in funcţie de costurile de producţie care intervin in urma exploatării utilajului.

A. Criterii de natura tehnica:

A.1. factori tehnici care influenţează alegerea mijloacelor de manipulare a materialelor

a) felul materialului si modul de ambalare (containerizare)

b)cantitatea de material ce trebuie manipulata intr-un schimb de lucru

c)greutatea/volumul materialelor, prefabricatelor sau a containerelor

d)caracteristica operaţiei:încărcare sau descărcare

e)asigurarea condiţiei de continuitate

f)caracteristica pachetului sau a containerului sub aspectul echipamentului de lucru si a dispozitivului de manipulare utilizat

g)specificul frontului de lucru unde se desfăşoară operaţia de încărcare/descărcare a materialului

A.2. factori tehnici care influenţează alegerea mijloacelor de transport a materialelor

A.2.1. factori tehnici generali

a)felul materialului si modul de ambalare

b)greutatea/volumul materialelor sau a containerelor

c)cantitatea de material prevăzuta a fi transportat intr-un schimb de lucru

d)păstrarea calităţii materialelor pe durata transportului

A.2.2. factori tehnici specifici transportului pe orizontala

a)distanta de transport

b)calitatea caii de circulaţie

c)posibilitatea de manevra la obiect

d)posibilitatea de acces sub aspectul gabaritului

A.2.3. factori tehnici specifici transportului pe verticala

a)înălţimea la care trebuie ridicat materialul

b)posibilitatea de instalare,manevra si deplasare a mijlocului de transport

c)forma construcţiei

d)faza construcţiei - accesibilitatea directa sau nu la locul de punere in opera

Preview document

Mașini de construcții - Pagina 1
Mașini de construcții - Pagina 2
Mașini de construcții - Pagina 3
Mașini de construcții - Pagina 4
Mașini de construcții - Pagina 5
Mașini de construcții - Pagina 6
Mașini de construcții - Pagina 7
Mașini de construcții - Pagina 8
Mașini de construcții - Pagina 9
Mașini de construcții - Pagina 10
Mașini de construcții - Pagina 11
Mașini de construcții - Pagina 12
Mașini de construcții - Pagina 13
Mașini de construcții - Pagina 14
Mașini de construcții - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Masini de Constructii.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu

1. Prezentarea obiectivului 1.1. Denumirea proiectului Construcţie varianta de ocolire a municipiului Reghin. Faza: Studiu de fezabilitate....

Caiet de sarcini - amenajare drum de acces la stația Neptun

1. SCOP Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia, verificarea si receptia lucrarii: Amenajare drum...

Tencuieli

TENCUIELI Mortarele pentru tencuială sunt mortare pe bază de argilă ,var ,ciment de marca M4T, M10T, M25T, M50T, M100T,şi ipsos.În raport cu...

Efectele materialelor uzuale utilizate în izolarea termică asupra mediului natural

In conditiile in care peste un sfert din energia produsa in Europa se concentreaza in utilizarea domestica , iar din aceasta in jur de 65% este...

Calculul piloților

n  7 Fundatii izolate pe piloti Stalpul are dimensiunile: bst  40cm hst  50cm Incarcarile la partea inferioara a stalpului: Pk  300kN...

Teme Tehnologie An IV

1. Date iniţiale 1. Clasa betonului: C20/16 2. Caracteristicile elementului: a) tipul elementului: placă b) dimensiunea minimă a elementului: b...

Teme dinamica construcțiilor

of Fig. 1, let us found the free vibrations response using the stiffness method. A. Initial Data a. Geometrical characteristics: b cm col 25 4...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de perfecționare a calculației costurilor pe exemplu

Societatea moderna, pe care o parcurgem în prezent, obliga permanent întreprinderile sa actioneze într-un mediu tot mai complex instabil si...

Tehnologia și Organizarea Fabricării Flexibil Automatizate a Pieselor de Tip Corp 8KE 007 127 al Pompei Ermetice

INTRODUCERE Procesului tehnologic de prelucrare mecanică în general, şi anume celui prin aşchiere le sunt caracteristice anumite aspecte. Dintre...

Probleme actuale privind construcția mașinilor reversibile

CAPITOLUL 1 1.1 INTRODUCERE Problema acoperirii sarcinilor maxime zilnice si anuale este una dintre cele mai importante pe care trebuie sa le...

Prelucrarea roților dințate cilindrice

GENERALITATI Danturarea unei roti dintate reprezinta un ansamblu de suparafete identice si echidistante compus din flancurile dintilor si zonele...

Modernizarea cu Ajutorul Dispozitivelor Speciale a Masinilor-Unelte

ARGUMENT Dispozitivul este un grup de organe, legate intre ele intr-un fel determinat, insa fara posibilitatea de a se misca unul fata de...

Proiectarea Atelierului de Reparație și Deservire Tehnică a Mașinilor de Construcție

1. NOŢIUNI GENERALE Dezvoltarea economiei naţionale a oricărei ţări e imposibilă fără perfecţionarea unei aşa ramuri cum e construcţia capitală,...

Materiale utilizate pentru construcția de mașini, utilaje și instalații în industria alimentară

Materiale utilizate pentru constructia de masini,utilaje si instalatii in industria alimentara 1.INTRODUCERE Pe Terra, omul initial a fost...

Sistemul Informațional la Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini Roman

CAP. 1. Date de identificare a organizatiei. Aspecte legale de constituire si functionare. 1.1 Date de identificare a organizatiei. Unitate...

Ai nevoie de altceva?