Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 30375
Mărime: 193.82KB (arhivat)
Publicat de: Maxim Munteanu
Puncte necesare: 13
UNIVERSITATEA TEHNICǍ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI FACULTATEA DE HIDROTEHNICǍ

Cuprins

 1. Cuprins
 2. 1. Prezentarea Obiectivului 4
 3. 1.1. Denumirea proiectului 4
 4. 1.2. Amplasament 4
 5. 1.3. Realizarea şi funcţionarea obiectivului 4
 6. 1.4. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 4
 7. 1.5. Descrierea proiectului 5
 8. 1.5.1. Traseul in plan 6
 9. 1.5.2. Descrierea traseului în profil longitudinal 8
 10. 1.5.3. Profilul transversal tip 8
 11. 1.5.4. Lucrări prevăzute pentru pregătirea patului drumului şi realizarea terasamentelor 9
 12. 1.5.5. Lucrări pentru realizarea sistemului rutier 10
 13. 1.5.6. Lucrări de colectare şi evacuare a apelor 10
 14. 1.5.7. Lucrări de poduri, pasaje, viaducte 12
 15. 1.5.8. Ziduri de sprijin 12
 16. 1.5.9. Parapeţi de protecţie 12
 17. 1.5.10. Protecţia taluzurilor înalţi 13
 18. 1.5.11. Amenajarea intersecţiilor cu drumurile naţionale, judeţene, locale şi de exploatare 13
 19. 1.5.12. Amenajarea zonelor de parcare 13
 20. 1.5.13. Amenajarea drumurilor de exploatare intersectate de varianta de ocolire 14
 21. 1.5.14. Măsuri speciale 14
 22. 1.5.15. Semnalizare orizontală şi verticală 14
 23. 2. Principalele procese tehnologice din cadrul obiectivului analizat 15
 24. 2.1. Procese tehnologice 15
 25. 2.2. Determinarea emisiilor produse în amplasament 19
 26. 3. Analiza calităţi factorilor de mediu pe traseul obiectivului analizat 21
 27. 3.1. Apa 21
 28. 3.1.1. Apele subterane 21
 29. 3.1.2. Apele de suprafaţă 21
 30. 3.1.3. Apa potabilă 22
 31. 3.1.4. Alimentarea cu apa a populaţiei şi epurarea apelor uzate 22
 32. 3.1.5. Apele uzate 22
 33. 3.2. Aerul 23
 34. 3.2.1. Condiţii de clima şi meteorologice din zona 24
 35. 3.2.2. Informaţii despre temperatura, precipitaţii, vânt dominant, radiaţie solară 24
 36. 3.2.3. Debite masice şi concentraţii de substanţe poluante în aer 25
 37. 3.2.4. Debite şi concentraţii masice de poluanţi estimate a fi evacuate în mediu comparativ cu standardele în vigoare 30
 38. 3.3. Solul 32
 39. 3.3.1. Principalele tipuri de sol din amplasamentul studiat 32
 40. 3.3.2. Caracteristicile tipurilor de sol. 32
 41. 3.3.3. Aspecte privind calitatea şi folosinţa solurilor din zona 33
 42. 3.4. Geologia subsolului 34
 43. 3.4.1. Geomorfologia 34
 44. 3.4.2. Condiţii geologice din amplasament 35
 45. 3.4.3. Seismicitatea 36
 46. 3.4.4. Potenţialul producerii alunecărilor. 36
 47. 3.4.5. Caracterizarea terenului de fundare 36
 48. 3.4.6. Caracteristici hidrogeologice 37
 49. 3.5. Biodiversitatea 37
 50. 3.5.1. Vegetaţia 37
 51. 3.5.2. Fauna 38
 52. 3.5.3. Habitatele naturale, rezervaţii naturale 38
 53. 3.6. Peisajul 41
 54. 3.7. Mediul social şi economic 42
 55. 3.7.1. Date demografice şi starea de sănătate a populaţiei 42
 56. 3.7.2 Planuri de dezvoltare a zonei 44
 57. 3.7.3 Zone şi obiective de interes naţional 44
 58. 4. Surse de poluare datorate construcţiei 46
 59. 4.1. Surse de poluare a apei şi emisii de poluanţi 46
 60. 4.2. Sursele de poluare a aerului şi emisii de poluanţi 47
 61. 4.2.1. Surse existente si posibile de poluare a aerului 45
 62. 4.2.2. Informaţii privind nivelul de poluare a aerului ambiental din zona amplasamentului obiectivului 50
 63. 4.3. Surse de poluare a solului şi subsolului 52
 64. 4.3.1 Surse de poluare a solului şi subsolului în perioada de construcţie 52
 65. 4.3.2. Surse de poluare existente pe traseul variantei ocolitoare 53
 66. 4.4. Sursele şi protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 53
 67. 4.4.1. Surse de zgomot şi vibraţii (inclusiv traficul de şantier) 53
 68. 4.4.2. Niveluri de zgomot şi vibraţii la limitele incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat 56
 69. 4.5. Surse de poluare a florei şi faunei. 57
 70. 4.6. Deşeuri 69
 71. 4.6.1. Deşeuri inerte şi nepericuloase 69
 72. 4.6.2. Deşeuri toxice şi periculoase 60
 73. 4.6.3. Modul de gospodărire a deşeurilor 60
 74. 5. Impactul produs de sursele de poluare asupra factorilor de mediu 65
 75. 5.1. Impactul produs asupra apelor în perioada de construcţie 67
 76. 5.2. Impactul produs asupra aerului. 68
 77. 5.3. Impactul produs asupra solului şi subsolului 71
 78. 5.4. Impactul produs asupra florei şi faunei. 73
 79. 5.5. Impactul produs asupra aşezărilor umane şi altor obiective 74
 80. 6. Măsuri de reducere a impactului negativ generat în perioada de construcţie 84
 81. 6.1. Măsuri de protecţie a apelor 85
 82. 6.2. Măsuri de protecţie a aerului 87
 83. 6.3. Măsuri de protecţie a solului şi subsolului 89
 84. 6.4. Măsuri sau echipamente de protecţie împotriva zgomotului 89
 85. 6.5. Măsuri de protecţie a florei şi faunei 90
 86. 6.6. Măsuri de protecţie a siturilor arheologice şi istorice 91
 87. 6.7. Măsuri de protecţie a factorului uman 91
 88. 6.6. Măsuri compensatorii în caz de strămutare a populaţiei 92

Extras din proiect

1. Prezentarea obiectivului

1.1. Denumirea proiectului

Construcţie varianta de ocolire a municipiului Reghin.

Faza: Studiu de fezabilitate.

1.2. Amplasamentul

Judeţul Mureş, Municipiul Reghin, între drumurile naţionale DN15, DN16, DN15A şi drumurile judeţene şi locale intersectate.

Oraşul Reghin se află amplasat la intersecţia a două axe de intensitate şi veche circulaţie, una pe valea Mureşului şi alta pe valea Gurghiului. Face parte din judeţul Mureş, fiind al doilea oraş ca mărime din judeţ după Târgu Mureş.

1.3. Realizarea şi funcţionarea obiectivului

Perioada de execuţie propusă pentru traseul variantei ocolitoare este de 1 an. Timpul şi programul de funcţionare al obiectivului proiectat nu este limitat.

1.4. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei

Municipiul Reghin se află la intersecţia a trei drumuri naţionale DN 15, DN 16, DN 15A şi este traversat de calea ferată 405 Târgu Mureş – Deda.

Drumul naţional 15 se desfăşoară în zona de luncă a râului Mureş, realizând legătura între oraşele Bacău – Piatra Neamţ – Topliţa – Reghin – Târgu Mureş, drumul naţional 16 între Cluj Napoca – Apahida – Reghin, iar drumul naţional 15A Bistriţa – Sărăţel – Reghin.

Din Reghin pornesc un număr mare de drumuri judeţene şi drumuri comunale modernizate/nemodernizate, care realizează legătura satelor şi comunelor din zonă cu municipiul.

În prezent traficul de tranzit se desfăşoară în apropierea zonei centrale a municipiului. Trebuie subliniat faptul că străzile oraşului sunt foarte înguste, cu pante longitudinale mari, intersecţii înguste, curbe cu raze mici etc. Aceşti factori conduc la condiţii de circulaţie foarte grele, degradarea şi uzura sistemului rutier de pe arterele existente datorită suprasolicitărilor din traficul greu şi intens, creşterea numărului de accidente, poluarea semnificativă a mediului pe toată suprafaţa zonei centrale a oraşului.

Creşterea traficului cât şi sporirea siguranţei în circulaţia rutieră impune eliminarea punctelor periculoase situate pe acest sector, prin realizarea unei variante de ocolire care va asigura legăturile între drumurile naţionale, judeţene şi locale şi va conduce la:

– sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei traficului;

– decongestionarea traficului din municipiu;

– realizarea unui confort pentru participanţii la trafic;

– mărirea siguranţei circulaţiei;

– reducerea numărului de accidente;

– îmbunătăţirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor şi a poluării sonore.

S-au prezentat patru variante de soluţii tehnico-economice, urmând ca soluţia cea mai convenabilă să fie promovată pentru a fi tratată în cadrul studiului de fezabilitate a proiectului tehnic şi apoi a detaliilor de execuţie.

1.5 Descrierea proiectului

În acest capitol sunt descrise sumar cele patru variante studiate:

a) VARIANTA I – Reghin SUD – VEST

Varianta de ocolire se desprinde din DN 15 ( traseul nou dintre Periş şi Petelea, care la ora actuală se află în execuţie ) din apropierea km: 97+000, spre stânga, traversează râul Mureş, ocoleşte localitatea Apalina la vest, intersectează DN 16 în apropierea km: 89+200, ocoleşte municipiul la nord-vest pe un sector de deal cu diferenţe mari de nivel, văi şi versanţi ce prezintă instabilitate, şi revine în DN 15 la km: 110+000.

Lungimea aproximativă a traseului: 14,00 km

b) VARIANTA I-A – Reghin VEST

Varianta de ocolire se desprinde din DN 15 în apropierea km: 103+400, spre stânga, traversează râul Mureş, canalul Morii, ocoleşte municipiul Reghin pe partea de vest,între Reghin şi Apalina, intersectează DN 16 în apropierea km: 87+500, ocoleşte municipiul la nord-vest şi revine în DN 15 la km: 110+000. Porţiunea de variantă dintre DN 16 şi revenirea în DN 15 este comună cu varianta I.

Lungime traseu: 12,00 km

c) VARIANTA II – Reghin – EST

Varianta de ocolire se desprinde din DN 15 în apropierea km: 103+400, spre stânga, traversează râul Mureş, canalul Morii, ocoleşte municipiul Reghin pe partea de vest,între Reghin şi Apalina , se intersectează cu DN 16 în apropierea km: 87+500; iar spre dreapta traversează calea ferată, ocoleşte zona industrială la limita municipiului, trece pe lângă unitatea militară, traversează râul Gurghiu şi râul Mureş, traversează calea ferată şi revine în DN 15 la km: 110+000. Porţiunea dintre DN 16 şi DN 15 km 103+400 este comună cu varianta I-A.

Lungime traseu: 10,50 km

d) VARIANTA II-A – Reghin – EST

Varianta de ocolire se suprapune peste traseul variantei II şi are în vedere ocolirea unităţii militare situate între municipiul Reghin şi comuna Solovăstru, în ideea în care trecerea între zona industrială şi unitatea militară nu este posibilă.

Lungime traseu: 14,00 km

1.5.1 Traseul in plan

Trebuie subliniată complexitatea şi dificultatea traseului sub aspectul configuraţiei geomorfologice şi a obstacolelor naturale precum şi a căilor de transport (rutiere şi feroviare) care caracterizează întreaga zonă pe care se propune realizarea variantei de ocolire a municipiului Reghin.

Traseul centurii de ocolire descrie un semicerc care porneşte din partea sud-vestică a municipiului şi se termină în extremitatea nord-estică la limita dintre localităţile Reghin şi Suseni.

Preview document

Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 1
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 2
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 3
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 4
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 5
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 6
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 7
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 8
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 9
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 10
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 11
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 12
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 13
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 14
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 15
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 16
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 17
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 18
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 19
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 20
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 21
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 22
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 23
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 24
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 25
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 26
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 27
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 28
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 29
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 30
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 31
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 32
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 33
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 34
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 35
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 36
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 37
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 38
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 39
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 40
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 41
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 42
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 43
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 44
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 45
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 46
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 47
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 48
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 49
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 50
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 51
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 52
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 53
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 54
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 55
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 56
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 57
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 58
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 59
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 60
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 61
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 62
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 63
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 64
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 65
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 66
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 67
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 68
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 69
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 70
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 71
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 72
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 73
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 74
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 75
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 76
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 77
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 78
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 79
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 80
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 81
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 82
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 83
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 84
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 85
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 86
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 87
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 88
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 89
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 90
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 91
Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrările de Construcție ale unei Autostrăzi asupra Factorilor de Mediu - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Gradului de Poluare Produs de Lucrarile de Constructie ale unei Autostrazi asupra Factorilor de Mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Poduri din Beton

Tema proiectului Se cere sa se calculeze suprastructura dalata a unui pod de sosea cunoscand urmatorii parametric: 1. Podul va asigura circulatia...

Fundații

Pe un amplasament corespunzator unui ansamblu industrial urmeaza sa se realizeze oserie de obiective cu scop de productie si locuinte .In vederea...

Caiet de sarcini - amenajare drum de acces la stația Neptun

1. SCOP Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia, verificarea si receptia lucrarii: Amenajare drum...

Izolații

Romania dispune de o impresionanta substanta istorica , care documenteaza cronologic schimbarile tarii si impreuna cu acestea, istoria diferitelor...

Caiet practică tencuieli, finisaje

Caiet de practică Executarea lucrărilor de tencuială , zugrăveală şi vopsitorii Tencuiala este stratul de finisaj aplicat pe suprafaţa brută a...

Calcul Cofraje

Număr de ordine: 37 1. Date iniţiale : - grosime placă : hpl= 16 cm - înălţime nivel : Hnivel = 2.80 m - dimensiuni în plan a plăcii : 3.95 x...

Mașini de construcții

1.Obiectul de construcţie: 1.1 Noţiuni introductive: Obiectul construc. reprez. orice construcţie distincta delimitata spaţial si caracterizata...

Construcții

1.3 Coordonarea modulară şi toleranţele Coordonarea dimensională în construcţii reprezintă metoda de stabilire a dimensiunilor şi poziţiilor...

Ai nevoie de altceva?