Politici de Mediu

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 5 fișiere: ppt
Pagini : 150 în total
Mărime: 2.80MB (arhivat)
Publicat de: Gicu Burcea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corina Lupu

Extras din curs

Politica comunitară cuprinde 3 strategii complementare pentru acest domeniu:

Eliminarea deşeurilor prin îmbunătăţirea proiectului produsului

Încurajarea reciclării şi reutilizării deşeurilor

Reducerea poluării datorate incinerării deşeurilor

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ŞI PLANUL NAŢIONAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR

ANGAJAMENTELE ASUMATE DE ROMÂNIA ÎN SECTORUL DEŞEURI

În negocierile de aderare la U.E, România a acceptat în totalitate acquis-ul comunitar privind gestionarea deşeurilor şi şi-a asumat implementarea acestuia până la data aderării, excepţie fiind Directivele pentru care a solicitat şi a obţinut perioade de tranziţie:

Directiva Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje amendată de Directiva Consiliului nr. 2004/12/CE

Directiva Consiliului nr. 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor

Directiva Consiliului nr. 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor

Directiva Consiliului nr. 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

Regulamentul nr. 259/93 privind importul, exportul şi tranzitul de deşeuri.

Organizarea activităţilor de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor municipale este una dintre obligaţiile administraţiilor publice locale.

Categoria deşeurilor municipale include:

deşeuri menajere generate în gospodăriile populaţiei;

deşeuri de tip menajer generate în unităţi economico-sociale;

deşeuri din comerţ;

deşeuri stradale;

deşeuri din parcuri şi grădini;

nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti;

deşeuri din construcţii şi demolări.

Conținut arhivă zip

 • Politici de Mediu
  • Politici de mediu - deseuri 06.04.2011.ppt
  • Politici de mediu 16.03.2011..ppt
  • Politici de mediu 23.03.2011..ppt
  • Politici de mediu 30.03.2011..ppt
  • Politici de mediu-protectia atmosferei schimbari climatice 30.03.2011..ppt

Alții au mai descărcat și

Gestionarea deșeurilor din demolări

1. Introducere Deseurile municipale cuprind deseuri menajere si alte deseuri, care, prin natura sau compozitie, sunt similare cu deseurile...

Autocad

Definiţii Reprezentări grafice (plane) ale unor elemente din lumea fizică, de regulă construite de om: cât mai exacte cât mai simple cât mai...

Materiale de construcții

CURS NR. 1 ALCATUIREA GENERALA A CONSTRUCTIILOR 1.Definitia constructiilor , particularităţi Constructiile sunt produse complexe imobile, care...

Rezistența Materialelor

Cap.1. Introducere în Rezistenţa Materialelor 1. Generalităţi Rezistenţa materialelor este disciplina inginerească ce studiază comportarea...

Managementul Apelor Uzate

Structura curs - Aspecte legislative – date statistice - Structuri retele de canalizare in zone urbane - Retele exterioare de canalizare de...

Construcții din beton armat 2

I. Arce din beton armat 1. Definiţie, Clasificare, Utilizare Definiţie: Arcele sunt elemente structurale plane cu axă curbă, încărcate în planul...

Instalații pentru construcții

Clasificarea instalatiilor pentru constructii Din punt de vedere functional Inst alat i i de inc alzi re Inst alat i i de vent i lare si c ondi...

Alcătuirea și proiectarea construcțiilor

Funcţionalitatea şi dimensiunile unei construcţii trebuie să aibă la bază cunoaşterea dimensiunilor şi proporţiile corpului omenesc , precum şi a...

Te-ar putea interesa și

Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România

INTRODUCERE Preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma (1970) a diminuării...

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Politica privind protecția mediului înconjurător

INTRODUCERE În ultimele decenii, multe probleme de mediu au crescut ca urmare a activităților umane și a gestionării neplanificate a resurselor...

Politica de mediu în România

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Implementarea sistemului de management de mediu - ArcellorMittal Hunedoara

Cap I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu (SMM) 1.1. Descrierea Organizației (profil de activitate,...

Ingineria și Managementul Mediului

CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 1.1.Descrierea organizatiei (profil de...

Politică de mediu în Uniunea Europeană

Introducere Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu...

Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului

Cap 1 MECANISME ŞI INSTRUMENTE PENTRU MANAGEMENTUL MEDIULUI NOŢIUNI INTRODUCTIVE Mediul este parte integrantă esenţială a oricărui proces de...

Ai nevoie de altceva?