Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice

Curs
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 143 în total
Cuvinte : 35100
Mărime: 1.12MB (arhivat)
Publicat de: Filomela Damian
Puncte necesare: 0
prelucrarea masuratorilor geodezice

Extras din curs

Manualul de faţă reprezintă o ediţie revăzută a celei din anul 2003, prin adaptare corespunzătoare la forma de învăţământ de lungă durată în specializarea Cadastru din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, precum şi în raport de experienţa obţinută de autor în cei peste cinci ani ca titular de disciplină. Lucrarea poate fi utilă şi altor studenţi care audiază prelegeri de Prelucrea măsurătorilor geodezice. În decursul timpului disciplina a mai avut şi alte denumiri, dintre care se detaşează Teoria erorilor şi metoda celor mai mici pătrate care are încă o răspândire remarcabilă. Trebuie însă subliniat că denumirea actuală nu a adus numai modificări de natură formală, ci şi de conţinut, prin preluarea din statistica matematică a unor noţiuni şi metode calcul. Acestea au determinat extinderea problematicii din domeniul prelucrării măsurătorilor geodezice, în special în ceea ce priveşte aprecierea calităţii măsurătorilor efectuate precum şi a rezultatelor finale obţinute din acestea. Volumul de pagini al manualului este în concordanţă cu numărul de ore prevăzute în planul de învăţământ (56 ore de curs şi 56 ore de lucrări) ceea ce a impus o anumită selecţie a problematicii abordate. Din acest motiv, în manual nu au fost cuprinse unele prelucrări speciale ale măsurătorilor geodezice, situaţii în care s-au făcut trimiteri la lucrări de specialitate mai extinse.

Din acelaşi motiv, la textul propriu – zis al manualului s-au adăugat un număr de Anexe în care sunt expuse, la un nivel accesibil studenţilor, noţiuni de Algebră sau Analiză matematică, folosite frecvent în manual. Chiar în interiorul manualului există pasaje, scrise cu litere mai mici, care au de asemenea scopul de a ajuta înţelegerea problematicii abordate, dar pot fi omise la o parcurgere mai rapidă a textului.

Cunoştinţele căpătate de către studenţi după audierea prelegerilor şi efectuarea lucrărilor practice, vor fi utile la înţelegerea conţinutului şi altor discipline din planul de învăţământ cum ar fi: Topografia, Topografia inginerească, Geodezia, Cadastrul ş.a.

Manualul cuprinde şi exemple numerice şi aplicaţii, în primul rând din categoria celor care intervin frevent în activitatea de cadastru, care au rolul de a completa şi clarifica cunoştinţele de natură teoretică.

Principii

Orice proces de măsurare este însoţit de erori, a căror surse pot fi sintetizate astfel:

- calităţile operatorului (pregătirea profesională, starea sa de moment etc.);

- performanţele şi starea de întreţinere ale aparaturii utilizate;

- mediul înconjurător (climă, vegetaţie, vizibilitate etc.).

Asupra fiecărei surse de erori se va reveni în cadrul manualului în mai multe rânduri.

Pentru micşorarea influenţelor dăunătoare ale erorilor de măsurare, în Geodezie în general, dar şi în oricare componentă a acesteia (Topografie, Cadastru, Fotogrammetrie ş.a.) se execută un număr mult mai mare de determinări decât cel strict necesar şi suficient, în funcţie de precizia solicitată / impusă pentru rezultatele finale (dată de instrucţiuni sau stabilită prin tema lucrării).

Un prim scop al prelucrărilor măsurătorilor geodezice constă în determinarea celor mai bune (sau a celor mai probabile) valori pentru fiecare dintre mărimile măsurate.

Un alt scop al prelucrărilor măsurătorilor geodezice constă în determinarea unor estimatori ai preciziei de măsurare, care partajează măsurătorile efectuate din punctul de vedere al exactităţii cu care acestea au fost executate. În această categorie de preocupări se poate include şi determinarea preciziei rezultatelor finale obţinute prin prelucrare.

Calculul preciziei este necesar în diferite etape ale prelucrării, dintre care cele mai semnificative sunt:

- prelucrări locale, când se are în vedere, separat, câte un set de măsurători dintr-o lucrare mai mare (de exemplu, determinarea preciziei de măsurare a direcţiilor sau unghiurilor efectuată într-o singură staţie dintr-o reţea geodezică de triangulaţie);

- prelucrări în reţea, când se determină estimatorii de precizie atât pentru mărimile măsurate (în ansamblul lor, dar şi pentru fiecare dintre acestea) cât şi pentru rezultatele finale ale lucrării (de exemplu, calculul preciziei coordonatelor punctelor în care s-au efectuat măsurătorile).

Preview document

Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 1
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 2
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 3
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 4
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 5
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 6
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 7
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 8
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 9
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 10
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 11
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 12
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 13
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 14
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 15
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 16
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 17
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 18
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 19
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 20
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 21
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 22
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 23
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 24
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 25
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 26
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 27
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 28
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 29
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 30
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 31
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 32
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 33
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 34
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 35
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 36
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 37
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 38
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 39
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 40
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 41
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 42
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 43
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 44
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 45
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 46
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 47
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 48
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 49
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 50
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 51
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 52
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 53
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 54
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 55
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 56
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 57
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 58
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 59
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 60
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 61
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 62
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 63
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 64
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 65
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 66
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 67
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 68
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 69
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 70
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 71
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 72
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 73
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 74
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 75
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 76
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 77
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 78
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 79
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 80
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 81
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 82
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 83
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 84
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 85
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 86
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 87
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 88
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 89
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 90
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 91
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 92
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 93
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 94
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 95
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 96
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 97
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 98
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 99
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 100
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 101
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 102
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 103
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 104
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 105
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 106
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 107
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 108
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 109
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 110
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 111
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 112
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 113
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 114
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 115
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 116
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 117
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 118
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 119
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 120
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 121
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 122
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 123
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 124
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 125
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 126
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 127
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 128
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 129
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 130
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 131
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 132
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 133
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 134
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 135
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 136
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 137
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 138
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 139
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 140
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 141
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 142
Prelucrarea Măsurătorilor Geodezice - Pagina 143

Conținut arhivă zip

 • Prelucrarea Masuratorilor Geodezice
  • Anexe.doc
  • Bibl.doc
  • cap1.doc
  • cap2.doc
  • cap3.doc
  • cap4.doc
  • cap5.doc
  • cap6.doc
  • Introducere.DOC

Alții au mai descărcat și

Practică topografică

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Gestionarea deșeurilor din demolări

1. Introducere Deseurile municipale cuprind deseuri menajere si alte deseuri, care, prin natura sau compozitie, sunt similare cu deseurile...

Lucrări de apărare și consolidare la drumuri

1. Consideratii generate In timpul exploatarii terasamentele drumurilor sunt supuse actiunii distructive a unor factori naturali ca: ploile,...

Documentatie topo-cadastrală privind Amplasamentul și Delimitarea Bunului Imobil

1. MEMORIU TEHNIC DOCUMENTATIE TOPO-CADASTRALA PRIVIND AMPLASAMENTUL SI DELIMITAREA BUNULUI IMOBIL Str. Avântului şi 9 Mai – mun. Alba Iulia...

Aplicații topografice și cadastru

De geodezie sau topografie terenuri este tehnica, profesie, şi ştiinţa de a stabili cu exactitate poziţia terestre sau tridimensionale de puncte şi...

Lucrări topografice la proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor industriale și civile

Cap.1 Lucrari topografice la proiectarea constructiilor industrial si civile. 1.1.1. Retele de sprijin topografice legate de proiectarea...

Instrumente Topografice

I. TEODOLITUL Este instrumentul care permite masurarea directiilor la doua sau mai multe puncte din teren, precum si înclinarea acestor directii....

Te-ar putea interesa și

Realizarea rețelei de sprijin GPS

INTRODUCERE Lucrările de măsurători terestre luând o mare amploare în țara noastră și având în viitor perspective de extindere, apare necesitatea...

Dezlipirea unui Imobil

1.1. Importanţa cadastrului „Pământul este sursa oricărei bogăţii materiale. De la el luăm tot ce folosim sau preţuim, fie că este vorba de...

Necesitatea utilizării topografiei în silvicultură

1. Introducere Conform etimologiei cuvantului (din limba greaca, topos = loc si graphien = a desena, a scrie), Topografia este una din stiintele...

Organizarea sistemului informațional al patrimoniului

Capitolul 1 Aspectul tehnic al cadastrului general 1.1.Operaţii principale în lucrările de cadastru general Pentru realizarea cadastrului...

Măsurători Electronice de Distanță

Memoriu tehnic justificativ Cap. 1. Calcule preliminare 1.1 Elemente generale În conformitate cu prevederile legale de introducere a cadastrului...

Automatizarea lucrărilor de elaborare a documentelor cadastrale în Primăria raionului Cantimir, Comunei Haragîș

Introducere Automatizarea complexa este calitatea principala acadastrului modern.Toate fazele tehnologice la efectuarea lucrarilor...

Studiu privind situația cadastrului hidroenergetic pe Râul Olt - Județul Vâlcea

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 Importanta alegerii temei Motivul pentru care am ales aceasta tema pentru proiect este acela ca Oltul se...

Sisteme de măsurare 3D

Grupul de ştiinţe, grupate sub denumirea generică de Măsurători Terestre, au ca obiect studiul formei şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său,...

Ai nevoie de altceva?