Programul operațional regional

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 68 în total
Mărime: 252.13KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. univ. ing. O. Luca

Extras din curs

Toate regiunile din România, inclusiv Bucureşti – Ilfov, au un Produs Intern Brut (PIB) mai mic de 75% din media comunitară. De aceea, ele sunt eligibile pentru finanţare din Fonduri Structurale în cadrul Obiectivului „Convergenţă”. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (fostul Minister al Integrării Europene) a fost desemnat Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (AM pentru ROP), având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestui program. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional s-a constituit în cadrul MDLPL.

Cele opt Agenţii de Dezvoltare Regională (ADR-uri) au fost stabilite în 1998 prin Legea nr. 151/1998, modificată prin Legea nr. 315/2004, ele fiind organisme executive ale Consiliului de Dezvoltare Regională, care grupează reprezentaţi ai autorităţilor judeţene şi locale. ADR-urile au fost desemnate organisme intermediare pentru implementarea POR.

Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele locale, cât şi din surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice şi private). POR implementează elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind, împreună cu celelalte Programe Operaţionale Sectoriale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, şi anume diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE.

Disparităţile teritoriale, în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială, sunt într-un proces de creştere la nivelul întregii ţări. Bucureşti – Ilfov este cea mai dezvoltată regiune a ţării şi prezintă semne de congestionare. În acelaşi timp, se observă o uşoară tendinţă de creştere care se concentrează în regiunile vestice (Nord-Vest, Centru şi Vest) şi mai puţin în regiunile estice (Nord-Est, Sud-Est, Sud şi Sud-Vest). De aceea, scopul POR este să sprijine, pe cât posibil, o creştere echilibrată a tuturor zonelor ţării, nu atât prin redistribuirea resurselor publice, cât mai ales prin asigurarea, ca toate zonele să aibă un nivel minim de infrastructură de afaceri, socială şi capital uman, care să permită creşterea economică.

Conținut arhivă zip

  • Programul Operational Regional.ppt

Alții au mai descărcat și

Geotehnică

Generalitati Granulozitatea, adica textura reprezinta repartitia procentuala, dupa marimea lor, a granulelor componente ale fazei solide ale...

Exemplu de calcul planșeu compozit lemn - beton

Se prezintă proiectarea unui planşeu intermediar al unei clădiri de locuit P+1E, cu dimensiunile în plan 9,05 x 9,05 metri şi înălţimea nivelului...

Lianți hidraulici rutieri

Stabilizarea solului cu lianți hidraulici rutieri este o metodă care a dovedit, în timp, eficiența executarii fundațiilor din materiale coezive și...

Arhitectura modernă și contemporană în orașele românești

Tarile romane, partea extracartpatica au fost pe parcursul intergului secol XVIII conduse de domni fanarioti, sistem inaugurat in 1716 si care a...

Mecanica rocilor

TEMA NR.1 Sa se verifice stabilitatea la alunecare a versantului stances din figura , avand 2 sisteme principale de fisurare cu inclinari de 20...

Memorium Explicativ TOLC

Domeniul de utilizare a fişei tehnologice. Fişa tehnolgică este elaborată la executarea scheletului monolit şi umpluturii din zidărie din blocuri...

CDL

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de izolații termice Dotarea cu echipament individual de protecție și de lucru Art. 1....

Te-ar putea interesa și

Mecanisme de implementare a programului operațional regional

Introducere Prin aceastã lucrare, am urmãrit sã analizez o problemã de mare actualitate si anume cea a instrumentelor de implementare a...

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

România Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea şi pentru afirmarea în Uniunea...

Finanțarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Europene de pre-aderare

INTRODUCERE Existenta unui mediu concurential normal si preluarea acquis-ului comunitar reprezinta fundamente ale consolidarii optiunii României...

Politici de dezvoltare regională în UE

POLITICI REGIONALE IN UNIUNEA EUROPEANA CAP.1 CONCEPTUL DE POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALA 1.1 Introducere Politica de dezvoltare regională...

Integrarea României în politica europeană de amenajare teritorială și de dezvoltare regională

I.CONSTRUCTIA POLITICILOR EUROPEI Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre şi numără aproape 500 de milioane de locuitori, începând...

POR axa 5 în regiunea centru

Introducere Prin această lucrare, am urmărit să analizez o problemă de actualitate in domeniul turismului romanesc şi anume cea a Programului...

Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Lisa

INTRODUCERE Procesul de Dezvoltare Regională În contextul aderării României la UE în anul 2007, politica naţională de dezvoltare a României se va...

Ai nevoie de altceva?