Ventilații

Curs
8.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 33 fișiere: doc
Pagini : 200 în total
Cuvinte : 65854
Mărime: 6.78MB (arhivat)
Publicat de: Leontin Savin
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Dr. Ing. Zgavarogea Mihai, Lector Drd. Zgavarogea Irina
Curs ventilatii facultatea de constructii si arhitectura timisoara

Cuprins

 1. 1. INTRODUCERE. 1
 2. 2. AERUL, AGENT DE LUCRU ÎN INSTALAŢIILE DE VENTILARE SI CLIMATIZARE. 5
 3. 3. ECHILIBRUL FIZIOLOGIC AL OMUL ÎN AMBIANŢE ARTIFICIALE. 18
 4. 4. PARAMETRII CLIMATICI DE CALCUL.
 5. 5. SARCINA TERMICĂ A ÎNCĂPERILOR VENTILATE SAU CLIMATIZATE.
 6. 6. BILANŢUL DE UMIDITATE.
 7. 7. BILANŢUL DE SUBSTANŢE NOCIVE (GAZE, VAPORI, PRAF) .
 8. 8. DEBITUL DE AER PENTRU VENTILARE ŞI CLIMATIZARE
 9. 9. TRATAREA COMPLEXĂ A AERULUI ÎN CENTRALA DE CLIMATIZARE

Extras din curs

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

1.1GENERALITĂŢI

Calitatea mediului în care oamenii îşi desfăşoară activitatea are o influenţă complexă asupra lor, atât sub aspect igienico-sanitar cât şi al productivităţii muncii.

Calitatea mediului ambiant se apreciază prin valoarea parametrilor confortului termic, prin compoziţia chimică si puritatea aerului, precum şi prin alţi factori ca nivelul de iluminare, nivelul de zgomot, gradul de ionizare a aerului, elemente de estetică etc.

În anotimpul rece instalaţiile de incălzire pot asigura în încăperi menţinerea temperaturii aerului la o anumită valoare. Puritatea aerului se obţine în aceste cazuri prin ventilare naturală (infiltraţii, deschiderea ferestrelor etc), care are un caracter intermitent, este limitată in timp şi ca eficienţă, fiind dependentă de acţiunea factorilor climatici exteriori. Tendinţa de creştere a temperaturii aerului interior vara poate fi combatută prin ventilare naturală fără a se garanta în orice condiţii, posibilitatea limitării acesteia la anumite valori.

Pentru multe categorii de incinte, în care se produc degajări importante de nocivităţi (încăperi de producţie, laboratoare, hale pentru creşterea industrializată a animalelor, săli cu aglomeraţie mare de oameni etc) calitatea mediului nu se mai poate asigura numai prin instalatia de incalzire. Pentru indepartarea mirosurilor si degajarilor nocive sau chiar toxice, apare necesitatea introducerii “controlate” a unui debit de aer. Natura şi cantitatea de degajări nocive, modul lor de propagare, sistemul constructiv al incintelor, valorile la care sunt prescrişi parametrii aerului interior pe considerente de confort sau tehnologice, limitele admisibile la care trebuie reduse concentraţiile diverselor substanţe nocive degajate, la care se adauga de multe ori cu o pondere importantă consideraţii economice, au condus la folosirea unei game foarte variate de instalaţii de ventilare si climatizare.

Pentru o incăpere industriala cu pereţi exteriori la care au loc numai degajări de caldură, este suficientă pentru indepărtarea acestora o ventilare naturală-organizată, adica să se practice la partea superioară orificii de evacuare, iar la partea inferioară orificii pentru pătrunderea aerului exterior. În cazul materiilor aglomerate datorită degajărilor mari de căldură şi umiditate, precum şi a valorilor la care trebuie menţinuţi parametrii de control, este necesară răcirea aerului introdus, pentru a i se mări capacitatea de preluare a căldurii, iar pentru a asigura preluarea surplusului de umiditate, este necesară şi uscarea lui. Aceasta constituie una din formele clasice sub care se întâlnesc instalaţiile de climatizare.

Unele procese tehnologice (industria textilă, optică, prelucrari de mare precizie, laboratoare metrologice etc) impun uneori cerinţe şi mai stricte în privinţa unuia sau mai multora dinte parametrii microclimatului interior, ceea ce influienţează nu numai complexitatea agregatului de climatizare, ci însuşi sistemul constructiv al incintei respective.

Preocuparea pentru asigurarea condiţiilor de microclimat corespunzătoare specificului muncii desfăşurate de oameni sau naturii procesului tehnologic, trebuie să reprezinte o cerinţa primordială în dezvoltarea tehnicii ventilării şi climatizarii pe plan mondial.

1.2 CLASIFICAREA INSTALAŢIILOR DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE

La orice sistem de ventilare este necesar să se introducă în încăperi aer (aer refulat, aer introdus), care să preia nocivităţile în exces (căldură, umiditate, gaze, vapori, praf) după care trebuie îndepărtat din încapere (aer viciat, aer evacuat).

Instalaţiile de ventilare pot fi diferenţiate după modul de vehiculare a aerului, după spaţiul supus ventilării, după gradul de complexitate a tratării aerului în funcţie de cerinţele tehnologice sau de confort ale încăperii respective, după diferenţa de presiune dintre interiorul şi exteriorul încăperii ventilate etc.

1.2.1 Clasificarea după modul de ventilare a aerului (fig.1.1)

Prin ventilare naturală se înţelege schimbul de aer realizat într-o încăpere sub acţiunea

combinată a doi factori naturali: vântul şi diferenţa de temperatură dintre exterior şi interior.

Când pătrunderea aerului exterior are loc prin neetanşeităţile şi rosturile elementelor de

construcţie (uşi, ferestre) ventilarea naturală se numeşte neorganizată. Dacă în încăpere sunt practicate deschideri speciale cu dimensiuni determinate, amplasate la anumite înălţimi şi care pot fi închise şi deschise după necesităţi, se realizează o ventilare naturală organizată.

Ventilarea mecanică poate fi simplă, adică să realizeze fie numai o introducere, fie o

evacuare de aer, cu funcţionare de multe ori intermitentă. În funcţie de condiţiile

Fig.1.1 Clasificarea după modul de vehiculare a aerului

ce trebuie create în interior pe lângă ventilator, în circuitul de introducere se mai adaugă un aparat cu ajutorul căruia se poate realiza un proces de încălzire, răcire,uscare sau de umidificare în funcţie de tendinţa dominantă de evoluţie a aerului în interior.

În general, prin vehicularea mecanică a unui debit de aer se urmăreşte limitarea creşterii

temperaturii aerului interior in perioada de vară şi menţinerea unei temperaturi aproximativ constante în perioada de iarna,ceea ce conduce la soluţia frecvent utilizată de intercalare în circuitul aerului introdus, pe lângă ventilator şi a unei baterii de încălzire, care este precedată întotdeauna de un filtru de praf.

Sunt şi cazuri de ventilare mecanică, la care în circuitul aerului se introduc alte aparate

cu ajutorul cărora se pot obţine unele procese simple, ca de exemplu răcirea, uscarea sau umidificarea aerului.

Climatizarea este din punctul de vedere al modului de clasificare tot o ventilare mecanică

însă se deosebeşte de aceasta prin faptul că asigura şi perioada de vară nu limitarea creşterii temperaturii aerului interior, ci o anumită valoare a acesteia şi reglează simultan cel puţin doi parametrii. Evident, alcătuirea instalaţiei este mai complexă, atât ca număr de elemente componente, cât şi din punctul de vedere al aparaturii de reglare şi automatizare.

După criteriile care stabilesc valoarea şi limitele de variaţie ale parametrilor aerului

interior, aceste instalaţii pot fi destinate confortului persoanelor sau unor scopuri tehnologice. Limitele de variaţie a diverşilor parametrii reglaţi (temperatură, umiditate relativă sau viteza de mişcare a aerului interior) sunt în unele situaţii mult mai stricte decât în cazul instalaţiilor necesare în scopuri de confort.

Ventilarea mixtă se poate realiza fie prin introducere mecanică şi evacuare naturală, fie

prin evacuare mecanică şi introducere (compensare) naturală a aerului. Fiind o combinaţie între ventilarea mecanică şi cea naturala ea a apărut ca o posibilitate de suplimentare a debitului de aer necesar pentru situaţia de vară, limitarea interioară a acestuia la cota parte asigurată de ventilarea mecanică şi atenuarea dependenţei schimbului de aer realizat de acţiunea factorilor naturali constituind o posibilitate de exploatare economică a acestor instalaţii.

Preview document

Ventilații - Pagina 1
Ventilații - Pagina 2
Ventilații - Pagina 3
Ventilații - Pagina 4
Ventilații - Pagina 5
Ventilații - Pagina 6
Ventilații - Pagina 7
Ventilații - Pagina 8
Ventilații - Pagina 9
Ventilații - Pagina 10
Ventilații - Pagina 11
Ventilații - Pagina 12
Ventilații - Pagina 13
Ventilații - Pagina 14
Ventilații - Pagina 15
Ventilații - Pagina 16
Ventilații - Pagina 17
Ventilații - Pagina 18
Ventilații - Pagina 19
Ventilații - Pagina 20
Ventilații - Pagina 21
Ventilații - Pagina 22
Ventilații - Pagina 23
Ventilații - Pagina 24
Ventilații - Pagina 25
Ventilații - Pagina 26
Ventilații - Pagina 27
Ventilații - Pagina 28
Ventilații - Pagina 29
Ventilații - Pagina 30
Ventilații - Pagina 31
Ventilații - Pagina 32
Ventilații - Pagina 33
Ventilații - Pagina 34
Ventilații - Pagina 35
Ventilații - Pagina 36
Ventilații - Pagina 37
Ventilații - Pagina 38
Ventilații - Pagina 39
Ventilații - Pagina 40
Ventilații - Pagina 41
Ventilații - Pagina 42
Ventilații - Pagina 43
Ventilații - Pagina 44
Ventilații - Pagina 45
Ventilații - Pagina 46
Ventilații - Pagina 47
Ventilații - Pagina 48
Ventilații - Pagina 49
Ventilații - Pagina 50
Ventilații - Pagina 51
Ventilații - Pagina 52
Ventilații - Pagina 53
Ventilații - Pagina 54
Ventilații - Pagina 55
Ventilații - Pagina 56
Ventilații - Pagina 57
Ventilații - Pagina 58
Ventilații - Pagina 59
Ventilații - Pagina 60
Ventilații - Pagina 61
Ventilații - Pagina 62
Ventilații - Pagina 63
Ventilații - Pagina 64
Ventilații - Pagina 65
Ventilații - Pagina 66
Ventilații - Pagina 67
Ventilații - Pagina 68
Ventilații - Pagina 69
Ventilații - Pagina 70
Ventilații - Pagina 71
Ventilații - Pagina 72
Ventilații - Pagina 73
Ventilații - Pagina 74
Ventilații - Pagina 75
Ventilații - Pagina 76
Ventilații - Pagina 77
Ventilații - Pagina 78
Ventilații - Pagina 79
Ventilații - Pagina 80
Ventilații - Pagina 81
Ventilații - Pagina 82
Ventilații - Pagina 83
Ventilații - Pagina 84
Ventilații - Pagina 85
Ventilații - Pagina 86
Ventilații - Pagina 87
Ventilații - Pagina 88
Ventilații - Pagina 89
Ventilații - Pagina 90
Ventilații - Pagina 91
Ventilații - Pagina 92
Ventilații - Pagina 93
Ventilații - Pagina 94
Ventilații - Pagina 95
Ventilații - Pagina 96
Ventilații - Pagina 97
Ventilații - Pagina 98
Ventilații - Pagina 99
Ventilații - Pagina 100
Ventilații - Pagina 101
Ventilații - Pagina 102
Ventilații - Pagina 103
Ventilații - Pagina 104
Ventilații - Pagina 105
Ventilații - Pagina 106
Ventilații - Pagina 107
Ventilații - Pagina 108
Ventilații - Pagina 109
Ventilații - Pagina 110
Ventilații - Pagina 111
Ventilații - Pagina 112
Ventilații - Pagina 113
Ventilații - Pagina 114
Ventilații - Pagina 115
Ventilații - Pagina 116
Ventilații - Pagina 117
Ventilații - Pagina 118
Ventilații - Pagina 119
Ventilații - Pagina 120
Ventilații - Pagina 121
Ventilații - Pagina 122
Ventilații - Pagina 123
Ventilații - Pagina 124
Ventilații - Pagina 125
Ventilații - Pagina 126
Ventilații - Pagina 127
Ventilații - Pagina 128
Ventilații - Pagina 129
Ventilații - Pagina 130
Ventilații - Pagina 131
Ventilații - Pagina 132
Ventilații - Pagina 133
Ventilații - Pagina 134
Ventilații - Pagina 135
Ventilații - Pagina 136
Ventilații - Pagina 137
Ventilații - Pagina 138
Ventilații - Pagina 139
Ventilații - Pagina 140
Ventilații - Pagina 141
Ventilații - Pagina 142
Ventilații - Pagina 143
Ventilații - Pagina 144
Ventilații - Pagina 145
Ventilații - Pagina 146
Ventilații - Pagina 147
Ventilații - Pagina 148
Ventilații - Pagina 149
Ventilații - Pagina 150
Ventilații - Pagina 151
Ventilații - Pagina 152
Ventilații - Pagina 153
Ventilații - Pagina 154
Ventilații - Pagina 155
Ventilații - Pagina 156
Ventilații - Pagina 157
Ventilații - Pagina 158
Ventilații - Pagina 159
Ventilații - Pagina 160
Ventilații - Pagina 161
Ventilații - Pagina 162
Ventilații - Pagina 163
Ventilații - Pagina 164
Ventilații - Pagina 165
Ventilații - Pagina 166
Ventilații - Pagina 167
Ventilații - Pagina 168
Ventilații - Pagina 169
Ventilații - Pagina 170
Ventilații - Pagina 171
Ventilații - Pagina 172
Ventilații - Pagina 173
Ventilații - Pagina 174
Ventilații - Pagina 175
Ventilații - Pagina 176
Ventilații - Pagina 177
Ventilații - Pagina 178
Ventilații - Pagina 179
Ventilații - Pagina 180
Ventilații - Pagina 181
Ventilații - Pagina 182
Ventilații - Pagina 183
Ventilații - Pagina 184
Ventilații - Pagina 185
Ventilații - Pagina 186
Ventilații - Pagina 187
Ventilații - Pagina 188
Ventilații - Pagina 189
Ventilații - Pagina 190
Ventilații - Pagina 191
Ventilații - Pagina 192
Ventilații - Pagina 193
Ventilații - Pagina 194
Ventilații - Pagina 195
Ventilații - Pagina 196
Ventilații - Pagina 197
Ventilații - Pagina 198
Ventilații - Pagina 199
Ventilații - Pagina 200
Ventilații - Pagina 201
Ventilații - Pagina 202
Ventilații - Pagina 203
Ventilații - Pagina 204
Ventilații - Pagina 205
Ventilații - Pagina 206
Ventilații - Pagina 207
Ventilații - Pagina 208
Ventilații - Pagina 209
Ventilații - Pagina 210
Ventilații - Pagina 211
Ventilații - Pagina 212
Ventilații - Pagina 213
Ventilații - Pagina 214
Ventilații - Pagina 215
Ventilații - Pagina 216
Ventilații - Pagina 217
Ventilații - Pagina 218
Ventilații - Pagina 219
Ventilații - Pagina 220
Ventilații - Pagina 221
Ventilații - Pagina 222
Ventilații - Pagina 223
Ventilații - Pagina 224
Ventilații - Pagina 225
Ventilații - Pagina 226
Ventilații - Pagina 227
Ventilații - Pagina 228
Ventilații - Pagina 229
Ventilații - Pagina 230
Ventilații - Pagina 231
Ventilații - Pagina 232
Ventilații - Pagina 233
Ventilații - Pagina 234
Ventilații - Pagina 235
Ventilații - Pagina 236
Ventilații - Pagina 237
Ventilații - Pagina 238
Ventilații - Pagina 239
Ventilații - Pagina 240
Ventilații - Pagina 241
Ventilații - Pagina 242
Ventilații - Pagina 243
Ventilații - Pagina 244
Ventilații - Pagina 245
Ventilații - Pagina 246
Ventilații - Pagina 247
Ventilații - Pagina 248
Ventilații - Pagina 249
Ventilații - Pagina 250
Ventilații - Pagina 251
Ventilații - Pagina 252
Ventilații - Pagina 253
Ventilații - Pagina 254
Ventilații - Pagina 255
Ventilații - Pagina 256
Ventilații - Pagina 257
Ventilații - Pagina 258
Ventilații - Pagina 259
Ventilații - Pagina 260
Ventilații - Pagina 261
Ventilații - Pagina 262
Ventilații - Pagina 263
Ventilații - Pagina 264
Ventilații - Pagina 265
Ventilații - Pagina 266
Ventilații - Pagina 267
Ventilații - Pagina 268
Ventilații - Pagina 269
Ventilații - Pagina 270
Ventilații - Pagina 271
Ventilații - Pagina 272
Ventilații - Pagina 273
Ventilații - Pagina 274
Ventilații - Pagina 275
Ventilații - Pagina 276
Ventilații - Pagina 277
Ventilații - Pagina 278
Ventilații - Pagina 279
Ventilații - Pagina 280
Ventilații - Pagina 281
Ventilații - Pagina 282
Ventilații - Pagina 283
Ventilații - Pagina 284
Ventilații - Pagina 285
Ventilații - Pagina 286
Ventilații - Pagina 287
Ventilații - Pagina 288
Ventilații - Pagina 289
Ventilații - Pagina 290
Ventilații - Pagina 291
Ventilații - Pagina 292
Ventilații - Pagina 293
Ventilații - Pagina 294
Ventilații - Pagina 295
Ventilații - Pagina 296
Ventilații - Pagina 297
Ventilații - Pagina 298
Ventilații - Pagina 299
Ventilații - Pagina 300
Ventilații - Pagina 301
Ventilații - Pagina 302
Ventilații - Pagina 303
Ventilații - Pagina 304
Ventilații - Pagina 305
Ventilații - Pagina 306
Ventilații - Pagina 307
Ventilații - Pagina 308
Ventilații - Pagina 309
Ventilații - Pagina 310
Ventilații - Pagina 311
Ventilații - Pagina 312
Ventilații - Pagina 313
Ventilații - Pagina 314
Ventilații - Pagina 315
Ventilații - Pagina 316
Ventilații - Pagina 317
Ventilații - Pagina 318
Ventilații - Pagina 319
Ventilații - Pagina 320
Ventilații - Pagina 321
Ventilații - Pagina 322
Ventilații - Pagina 323
Ventilații - Pagina 324
Ventilații - Pagina 325
Ventilații - Pagina 326
Ventilații - Pagina 327
Ventilații - Pagina 328
Ventilații - Pagina 329
Ventilații - Pagina 330
Ventilații - Pagina 331
Ventilații - Pagina 332
Ventilații - Pagina 333
Ventilații - Pagina 334
Ventilații - Pagina 335
Ventilații - Pagina 336
Ventilații - Pagina 337
Ventilații - Pagina 338
Ventilații - Pagina 339
Ventilații - Pagina 340
Ventilații - Pagina 341
Ventilații - Pagina 342
Ventilații - Pagina 343
Ventilații - Pagina 344
Ventilații - Pagina 345
Ventilații - Pagina 346
Ventilații - Pagina 347
Ventilații - Pagina 348
Ventilații - Pagina 349
Ventilații - Pagina 350
Ventilații - Pagina 351
Ventilații - Pagina 352
Ventilații - Pagina 353
Ventilații - Pagina 354
Ventilații - Pagina 355
Ventilații - Pagina 356
Ventilații - Pagina 357
Ventilații - Pagina 358
Ventilații - Pagina 359
Ventilații - Pagina 360
Ventilații - Pagina 361
Ventilații - Pagina 362
Ventilații - Pagina 363
Ventilații - Pagina 364
Ventilații - Pagina 365
Ventilații - Pagina 366
Ventilații - Pagina 367
Ventilații - Pagina 368
Ventilații - Pagina 369
Ventilații - Pagina 370
Ventilații - Pagina 371
Ventilații - Pagina 372
Ventilații - Pagina 373
Ventilații - Pagina 374
Ventilații - Pagina 375
Ventilații - Pagina 376
Ventilații - Pagina 377
Ventilații - Pagina 378
Ventilații - Pagina 379
Ventilații - Pagina 380
Ventilații - Pagina 381
Ventilații - Pagina 382
Ventilații - Pagina 383
Ventilații - Pagina 384
Ventilații - Pagina 385
Ventilații - Pagina 386
Ventilații - Pagina 387
Ventilații - Pagina 388
Ventilații - Pagina 389
Ventilații - Pagina 390
Ventilații - Pagina 391
Ventilații - Pagina 392
Ventilații - Pagina 393
Ventilații - Pagina 394
Ventilații - Pagina 395
Ventilații - Pagina 396
Ventilații - Pagina 397
Ventilații - Pagina 398
Ventilații - Pagina 399
Ventilații - Pagina 400
Ventilații - Pagina 401
Ventilații - Pagina 402
Ventilații - Pagina 403
Ventilații - Pagina 404
Ventilații - Pagina 405
Ventilații - Pagina 406
Ventilații - Pagina 407
Ventilații - Pagina 408
Ventilații - Pagina 409
Ventilații - Pagina 410
Ventilații - Pagina 411
Ventilații - Pagina 412
Ventilații - Pagina 413
Ventilații - Pagina 414
Ventilații - Pagina 415
Ventilații - Pagina 416
Ventilații - Pagina 417
Ventilații - Pagina 418
Ventilații - Pagina 419
Ventilații - Pagina 420
Ventilații - Pagina 421
Ventilații - Pagina 422
Ventilații - Pagina 423
Ventilații - Pagina 424
Ventilații - Pagina 425
Ventilații - Pagina 426
Ventilații - Pagina 427
Ventilații - Pagina 428
Ventilații - Pagina 429
Ventilații - Pagina 430
Ventilații - Pagina 431
Ventilații - Pagina 432
Ventilații - Pagina 433
Ventilații - Pagina 434
Ventilații - Pagina 435
Ventilații - Pagina 436
Ventilații - Pagina 437
Ventilații - Pagina 438
Ventilații - Pagina 439
Ventilații - Pagina 440
Ventilații - Pagina 441
Ventilații - Pagina 442
Ventilații - Pagina 443
Ventilații - Pagina 444
Ventilații - Pagina 445
Ventilații - Pagina 446
Ventilații - Pagina 447
Ventilații - Pagina 448
Ventilații - Pagina 449
Ventilații - Pagina 450
Ventilații - Pagina 451
Ventilații - Pagina 452
Ventilații - Pagina 453
Ventilații - Pagina 454
Ventilații - Pagina 455
Ventilații - Pagina 456
Ventilații - Pagina 457
Ventilații - Pagina 458
Ventilații - Pagina 459
Ventilații - Pagina 460
Ventilații - Pagina 461
Ventilații - Pagina 462
Ventilații - Pagina 463
Ventilații - Pagina 464
Ventilații - Pagina 465
Ventilații - Pagina 466
Ventilații - Pagina 467
Ventilații - Pagina 468
Ventilații - Pagina 469
Ventilații - Pagina 470
Ventilații - Pagina 471
Ventilații - Pagina 472
Ventilații - Pagina 473
Ventilații - Pagina 474
Ventilații - Pagina 475
Ventilații - Pagina 476
Ventilații - Pagina 477
Ventilații - Pagina 478
Ventilații - Pagina 479
Ventilații - Pagina 480
Ventilații - Pagina 481
Ventilații - Pagina 482
Ventilații - Pagina 483
Ventilații - Pagina 484
Ventilații - Pagina 485
Ventilații - Pagina 486
Ventilații - Pagina 487
Ventilații - Pagina 488
Ventilații - Pagina 489
Ventilații - Pagina 490
Ventilații - Pagina 491
Ventilații - Pagina 492
Ventilații - Pagina 493
Ventilații - Pagina 494
Ventilații - Pagina 495
Ventilații - Pagina 496
Ventilații - Pagina 497
Ventilații - Pagina 498
Ventilații - Pagina 499
Ventilații - Pagina 500
Ventilații - Pagina 501
Ventilații - Pagina 502
Ventilații - Pagina 503
Ventilații - Pagina 504
Ventilații - Pagina 505
Ventilații - Pagina 506
Ventilații - Pagina 507
Ventilații - Pagina 508
Ventilații - Pagina 509
Ventilații - Pagina 510
Ventilații - Pagina 511
Ventilații - Pagina 512
Ventilații - Pagina 513
Ventilații - Pagina 514
Ventilații - Pagina 515
Ventilații - Pagina 516
Ventilații - Pagina 517
Ventilații - Pagina 518
Ventilații - Pagina 519
Ventilații - Pagina 520
Ventilații - Pagina 521
Ventilații - Pagina 522
Ventilații - Pagina 523
Ventilații - Pagina 524
Ventilații - Pagina 525
Ventilații - Pagina 526
Ventilații - Pagina 527
Ventilații - Pagina 528
Ventilații - Pagina 529
Ventilații - Pagina 530
Ventilații - Pagina 531
Ventilații - Pagina 532
Ventilații - Pagina 533
Ventilații - Pagina 534
Ventilații - Pagina 535
Ventilații - Pagina 536
Ventilații - Pagina 537
Ventilații - Pagina 538
Ventilații - Pagina 539
Ventilații - Pagina 540
Ventilații - Pagina 541
Ventilații - Pagina 542
Ventilații - Pagina 543
Ventilații - Pagina 544
Ventilații - Pagina 545
Ventilații - Pagina 546
Ventilații - Pagina 547
Ventilații - Pagina 548
Ventilații - Pagina 549
Ventilații - Pagina 550
Ventilații - Pagina 551
Ventilații - Pagina 552
Ventilații - Pagina 553
Ventilații - Pagina 554
Ventilații - Pagina 555
Ventilații - Pagina 556
Ventilații - Pagina 557
Ventilații - Pagina 558
Ventilații - Pagina 559
Ventilații - Pagina 560
Ventilații - Pagina 561
Ventilații - Pagina 562
Ventilații - Pagina 563
Ventilații - Pagina 564
Ventilații - Pagina 565
Ventilații - Pagina 566
Ventilații - Pagina 567
Ventilații - Pagina 568
Ventilații - Pagina 569
Ventilații - Pagina 570
Ventilații - Pagina 571
Ventilații - Pagina 572
Ventilații - Pagina 573
Ventilații - Pagina 574
Ventilații - Pagina 575
Ventilații - Pagina 576
Ventilații - Pagina 577
Ventilații - Pagina 578
Ventilații - Pagina 579

Conținut arhivă zip

 • Anexe
  • Anexa 5.doc
  • Anexa2.doc
  • Anexa3.doc
  • Anexa4.doc
  • Anexa6.doc
  • ZGA0-3anexa1.doc
  • Zga12-14anexa1.doc
  • Zga15-16anexa1.doc
  • Zga4-7anexa1.doc
  • Zga8-11anexa1.doc
 • Bibliografie.doc
 • Capitolul 10-tot.doc
 • Capitolul 11-tot.doc
 • Capitolul 12.doc
 • Capitolul 12-tot.doc
 • Capitolul 1-2-tot.doc
 • Capitolul 13-tot.doc
 • Capitolul 14-tot.doc
 • Capitolul 15-tot.doc
 • Capitolul 16-tot.doc
 • Capitolul 17-tot.doc
 • Capitolul 3-tot.doc
 • Capitolul 4-tot.doc
 • Capitolul 5-8-tot.doc
 • Capitolul 9-tot.doc
 • COPERTA.DOC
 • COPERTA2.DOC
 • CUPRINS.DOC
 • NUMERE.DOC
 • NUMERE1.DOC
 • PREFATA.DOC
 • referat ZGAVA.doc
 • ZGAVA.DOC

Alții au mai descărcat și

Instalații de Încălzire

Tema Proiectului de Instalatii de Încalzire Partea I : Instalatii interioare Sa se rezolve la nivel de proiect de executie instalatia de...

Proiect CCIA - casă

TEMA DE PROIECTARE Tema proiectului la disciplina de constructii: Se va intocmi proiectul unei cladiri de locuit amplasata in orasul Drobeta...

Elaborarea unei construcții civile

1.1. Trasare topografica Trasare topografica: Ansamblu de metode topografice prin care se realizeaza transpunerea in teren a elementelor...

Proiect de rezistență pentru o construcție cu destinația vilă

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie cu destinaţia vilã pentru una sau douã familii, având regim de...

Green Roofs - acoperișuri verzi

Prin definitie, acoperisurile verzi sunt spatii verzi amenajate din structuri artificiale, dar mai complicate decat o simpla gradina plasata pe...

Proiect construcții civile

TEMA Să se realizeze proiectul unei clădiri P+1E cu destinatia “Clădire de locuit cu pod”, constructia fiind amplasată în Constanta. Structura va...

Instalații de ventilare și climatizare - clădire de birouri

Memoriu tehnic In prezentul proiect am conceput instalatia de ventilare si climatizare pentru o cladire de birouri cu regim de inaltime...

Proiect Atestat Tuneluri

I. Argument Tunelul este o constructie subterana,care realizeaza o excavatie prin care o cale de comunicatie strabate, dupa un traseu stabilit, un...

Te-ar putea interesa și

Tehnica Ventilației Industriale Utilizând Instalații de Reglare prin Frecvență a Vitezei Motorului Asincron

Capitolul I ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE MOTOARELOR ASINCRONE Pentru rezolvarea unui întreg şir de probleme legate de pornirea motoarelor, de...

Instalații de ventilare și climatizare

Piese scrise Capitolul 1. Amortizarea si defazarea oscilatiilor de temperatura Evaluarea cat mai exacta a amortizarii si defazarii oscilatiilor...

Instalații de ventilare

I.Introducere Condiţiile actuale de viaţă ale omului presupun mijloace eficiente artificiale pentru ameliorarea mediului aerian. În acest scop...

Instalații de Ventilare și Condiționare a Aerului Pentru Hoteluri și Restaurante

I. Introducere În orice încăpere, în care se desfășoară o activitate oarecare au loc degajări nocive (noxe), datorită fie a proceselor productive,...

Instalații de ventilare și climatizare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE DEFINITIE: Sistemele de climatizare sunt sisteme complexe,care regleaza atat temperatura, cat si umiditatea aerului din...

Resurse de excutie pentru echiparea instalaților de ventilare mecanică a aerului

Instalaţiile de ventilare şi climatizare au rolul de a menţine starea aerului din incăperi, respectiv temperatura, umiditatea, viteza şi puritatea,...

Instalații și echipamente pentru ventilare și climatizare în bucătării mari

INTRODUCERE Necesitatea ventilării şi climatizării bucătăriilor industriale. În bucătăriile industriale condiţiile de lucru sunt extrem de grele,...

Proiect instalații de ventilare și climatizare pentru o sală de gimnastică

Memoriu explicativ-justificativ In proiectul de fata s-a realizat dimensionarea unei instalatii de ventilare si climatizare pentru o sala de...

Ai nevoie de altceva?