Consolidarea Situațiilor Financiare

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 14557
Mărime: 110.27KB (arhivat)
Publicat de: Augustin Constantin
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gavril Chis

Cuprins

 1. Cap.I. Aspecte generale privind grupurile de societăţi 1
 2. 1.1. Definirea grupurilor de societăţi 1
 3. 1.2. Premisele apariţiei grupurilor de societăţi 2
 4. 1.3. Consideraţii juridice privind grupurile de societăţi 3
 5. Cap.II. Necesitatea consolidării situaţiilor financiare
 6. Perimetrul şi metodele de consolidare 5
 7. 2.1. Necesitatea şi obiectivul situaţiilor financiare consolidate 5
 8. 2.2. Perimetrul de consolidare 6
 9. 2.3. Procentajul de control şi alegerea metodei de consolidare 8
 10. 2.4. Retratări şi ajustări prealabile ale conturilor individuale în vederea
 11. consolidării
 12. 17
 13. Cap.III. Consolidarea propriu-zisă a situaţiilor financiare 27
 14. 3.1. Consolidarea situaţiilor financiare prin aplicarea metodei integrării globale 27
 15. 3.2. Consolidarea situaţiilor financiare prin integrare proporţională 44
 16. 3.3.
 17. Consolidarea situaţiilor prin metoda punerii în echivalenţă 48
 18. Cap.IV. Procedee de consolidare a situaţiilor
 19. Consolidarea structurilor complexe 51
 20. 4.1. Despre procentajul de interes 51
 21. 4.2. Procedee de consolidare a situaţiilor financiare 54
 22. 4.2.1. Consolidarea pe paliere 54
 23. 4.2.2. Consolidarea directă 55
 24. 4.3. Exemplificarea procedeelor de consolidare în cazul structurilor complexe 56
 25. BIBLIOGRAFIE 77

Extras din curs

Cap. I. Aspecte generale privind grupurile de

societăţi

Grupurile de societăţi se constituie prin reuniunea unor intreprinderi independente din punct de vedere juridic, „dar legate strâns între ele prin participaţii şi relaţii contractuale”.1)

1.1.Definirea grupurilor de societăţi

În literatura de specialitate se regăsesc mai multe definiţii ale grupului. Astfel în literatura contabilă franceză2) grupul este definit ca fiind „un ansamblu constituit din mai multe societăţi, având fiecare existenţă proprie, dar unite prin legături diverse, în virtutea cărora una dintre ele, numită societate-mamă exercită un control asupra ansamblului, constituind, în acelaşi timp, o unitate de decizie. Celelalte societăţi sunt dependente faţă de societatea-mamă”.

În înţelesul Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 27 „grupul este reprezentat de o societate-mamă împreună cu toate filialele ei”, iar în înţelesul Normelor contabile din România3) grupul este un „ansamblu de societăţi format din societatea care consolidează – persoană juridică română (consolidantă) – şi filialele acesteia – societăţi române şi străine”.

Societatea-mamă este deci o intreprindere cu personalitate juridică care are una sau mai multe filiale, fiecare cu propria lor personalitate juridică.

Filiala este intreprinderea controlată de o altă întreprindere (cunoscută ca societate-mamă).

Controlul semnifică autoritatea societăţii-mamă de a conduce politicile financiare şi operaţionale ale unei intreprinderi (filiale) pentru a obţine beneficii din activitatea ei sau, cu alte cuvinte, controlul este dat de puterea de a conduce politicile privind finanţarea şi exploatarea unei intreprinderi, astfel încât să obţină avantaje din activităţile sale.

Prin urmare, societatea-mamă poate avea propriile sale activităţi operaţionale - comerciale sau industriale – controlând şi coordonând în acelaşi timp societăţile din cadrul grupului.

În cazul în care societatea-mamă nu are activităţi operaţionale ci doar gestionează titlurile de participare pe care le deţine la societăţile din cadrul grupului, coordonează activitatea diverselor intreprinderi din grup şi asigură nevoile de finanţare de ansamblu, aceasta (societatea-mamă) este cunoscută sub numele de societate holding pur.

1.2. Premisele apariţiei grupurilor de societăţi

În opinia autorilor francezi Jacques Richard, Pascal Simons şi Jean-Michel Bailly exprimate în lucrarea „Comptabilité et analyse financiere des groupes” fenomenul care a condus la apariţia grupurilor de intreprinderi îl reprezintă politicile de concentrare a intreprinderilor. Aceste politici apar ca o consecinţă a tendinţei intreprinderilor de a domina piaţa şi de a depăşi, prin câmpul lor de acţiune, frontierele ţării lor de origine. În atare condiţii ele caută să devină cât mai puţin vulnerabile şi cât mai performante, recurgând la concentrări. „Concentrarea la nivelul unui grup este procesul de întărire a controlului, a informării, a puterii, precum şi de comasare a patrimoniului în mâinile câtorva persoane fizice şi/sau juridice, ceea ce va permite conducătorilor acestei entităţi să utilizeze enorme mijloace financiare şi de producţie pentru o politică coerentă şi mai puţin dependentă de circumstanţele legate de ţara de implantare, de climatul social etc.” 4)

În plan economic pot fi întâlnite următoarele forme de concentrare:

-concentrare orizontală; şi

-concentrare verticală.

Concentrarea orizontală presupune regruparea intreprinderilor care fabrică aceeaşi categorie de produse realizându-se o integrare a tuturor fazelor ciclului de producţie şi de distribuţie. În acest caz grupul îşi creează un bun control al pieţei şi posibilitatea de a impune preţurile.

4). Comptabilité et analyse financiere des groupes

Prin concentrare verticală se realizează o regrupare a intreprinderilor cliente unele faţă de altele, realizându-se integrarea unor activităţi diferite, complementare sau similare. În acest caz grupul va avea un control total al ciclului de producţie, de la materia primă la produsul finit, şi un control parţial al pieţei.

Concentrarea verticală este întâlnită sub două forme (tipuri):

-concentrare verticală în amonte;

-concentrare verticală în aval.

Preview document

Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 1
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 2
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 3
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 4
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 5
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 6
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 7
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 8
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 9
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 10
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 11
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 12
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 13
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 14
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 15
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 16
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 17
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 18
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 19
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 20
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 21
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 22
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 23
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 24
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 25
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 26
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 27
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 28
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 29
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 30
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 31
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 32
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 33
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 34
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 35
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 36
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 37
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 38
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 39
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 40
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 41
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 42
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 43
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 44
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 45
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 46
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 47
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 48
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 49
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 50
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 51
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 52
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 53
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 54
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 55
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 56
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 57
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 58
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 59
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 60
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 61
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 62
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 63
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 64
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 65
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 66
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 67
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 68
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 69
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 70
Consolidarea Situațiilor Financiare - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Consolidarea Situatiilor Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementări privind consolidarea conturilor în România - trecut, prezent și perspective

Capitolul I DIMENSIUNI INTERNAŢIONALE ÎN REGLEMENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE În prezent, pe plan mondial, normele contabile de...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Aspecte Teoretice și Practice privind Organizarea și Derularea Procesului de Consolidare a Conturilor

Introducere Procesul de integrare industrial-financiară în economia mondială a început odată cu crearea primelor monopoluri la sfârşitul sec. al...

Contabilitate consolidată

CONTABILITATEA SOCIETĂŢILOR DE GRUP 1. Conceptul de grup şi caracteristicile sale D.p.d.v. financiar-contabil, grupul reprezintă un ansamblu de...

Necesitatea normalizării contabilității consolidate

CAPITOLUL I Introducere Societǎţile contemporane evolueazǎ într-un mediu economic dinamic impus de accentuarea competivitǎţii economice tehnico...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Organizarea și Derularea Procesului de Consolidare a Conturilor

INTRODUCERE Primele publicări de conturi consolidate s-au realizat în Statele Unite, încă de la începutul secolului trecut. Structurile economice,...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie

Cap I Conturile consolidate 1.1.Aspecte privind grupurile de societăţi Grupurile de societăţi reprezintă un ansamblu constituit din mai multe...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Auditul intern și frauda la Vodafone

Notiuni introductive AUDITUL – DE CE? Pentru evaluarea dispoziţiilor prestabilite în vederea atingerii unui obiectiv dat.Pentru evaluarea...

Indicatorii situațiilor financiare consolidate

INTRODUCERE Un grup este un ansamblu de societăţi, fiecare având personalitate juridică distinctă (proprie), dar cu un centru unic de decizie,...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTU-LUI INTERNATIONAL 1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international Importanta...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Gamabell Exim SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Denumirea, Forma Juridica, Sediul Social,Durata de Functionare a Societatii Societatea...

Auditarea situațiilor financiare consolidate

1. Introducere In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul...

Ai nevoie de altceva?