Contabilitate și Fiscalitate

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 312 în total
Cuvinte : 70409
Mărime: 431.71KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Farkas
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Breban Ludovica

Extras din curs

CAPITOLUL I

CADRUL CONCEPTUAL AL NORMALIZĂRII

RELAŢIEI CONTABILITATE-FISCALITATE

1.1. Normalizarea şi armonizarea contabilă şi fiscală contemporană

Procesul de armonizare a contabilităţii româneşti cu Standarele Internaţionale de Contabilitate şi Directiva a-IV-a,a Comunităţii Economice Europene reprezintă alternativa de acces a ţării noastre la societatea informaţională în cadrul căreia informaţia contabilă joacă un rol primordial.

Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial este determinat îndeosebi de noua configuraţie a relaţiilor economice internaţionale intrate într-un proces de globalizare generalizată,sub impulsul circulaţiei internaţionale a capitalurilor.

Având în vedere evoluţia economiei mondiale aflată într-un proces ireversibil de globalizare,putem considera că sistemul contabil se află în faza unei ˝concilieri istorice˝ în cadrul căreia diversele sisteme de contabilitate îşi redefinesc cadrul conceptual în dorinţa de a satisface noile cerinţe informaţionale.

Normalizarea contabilă este procesul prin care se elaborează reguli sau norme de prezentare a documentelor de sinteză, se definesc metodele şi terminologia contabilă aplicate in totalitate sau parţial la un ansamblu de terţi, de entităţi sau specialişti ai profesiei contabile.

Armonizarea contabilă este procesul prin care regulile sau normele contabile naţionale diferite de la o ţara la alta uneori divergente sunt perfecţionate pentru a fi comparabile şi a se da aceleaşi interpretari evenimentelor şi tranzacţiilor.

Armonizarea contabilă la nivel mondial se realizează prin implicarea unor organisme şi instituţii profesionale de renume cum sunt: Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASC),Federaţia Internaţionalş a Contabililor,Federaţia Experţilor Contabili Europeni,Comisia Internaţională a operaţiunilor Bursiere,etc.

Armonizarea şi normalizarea contabilă promovată de aceste organisme,urmăreşte ca situaţiile financiare generale ale întreprinderii (bilanţul,contul de rezultate,etc.)să ofere informaţii care să răspundă în primul rând interesului investiţional al întreprinzătorilor şi nu doar celui fiscal al statului,reflectând diferenţele privind performanţele economice şi în acelaşi timp riscurile ce se manifestă în mediul afacerilor.

Reformele realizate în plan internaţional şi naţional în procesul globalizării şi normalizării contabile,imprimă contabilităţii şi fiscalităţii noi orientări ce converg in trei direcţii principale şi anume:

-satisfacerea nevoilor de informare ale companiilor multinaţionale;

-validarea informaţiei contabile în cadrul sistemului contabilităţii naţionale;

-crearea unui sistem de indicatori financiari unitari la nivel internaţional care să fie urmăriţi de toate statele.

Realizarea acestor deziderate este influenţată în bună măsură de interesul fiscal al statului,promovat prin:

-reglementări juridice specifice;

-politicii economice şi fiscale corespunzătoare.

Dacă se are în vedere modalitatea de aplicare într-un sistem contabil raţional a principiilor şi convenţiilor contabile universale,analiştii converg spre formula necesităţii unei priorităţi economice în faţa unei forme juridice a evenimentelor şi tranzacţiilor.

Un asemenea cadru conceptual este constituit dintr-un ansamblu de obiective şi principii fundamentale,admise de profesia contabilă liberală pe care se întemeiază normele şi procedurile contabile.Respectarea acestui cadru ar duce la independenţa contabilităţii faţă de normele şi reglementările fiscale.Astfel s-ar crea premisele libertăţii conducătorului entităţii în prezentarea situaţiilor financiare anuale cu condiţia ca datele reflectate să respecte principiul fundamental al contabilităţii,cel de imagine fidelă.Aceasta înseamnă că datele cuprinse în cadrul documentelor de sinteză contabilă să fie prelucrate după proceduri,norme şi principii caracteristice dreptului contabil universal fără imixtiuni de natura interesului fiscal al statului.În aceste condiţii investitorii ar cunoaşte realitatea pură a poziţiei financiare şi a performanţelor financiare, iar deciziile privind investiţiile ar avea şanse mai mari de reuşită.

Promovarea principiului priorităţii economicului în faţa juridicului conduce la o mutaţie de fond îţn ceea ce priveşte prezentarea situaţiilor financiare anuale,contabilitatea deconectăndu-se de la norme şi reglementări juridice imperative,realizându-se implicit independenţa contabilităţii faţă de fiscalitate,relaţiile dintre acestea menţionându-se pe poziţii de neutralitate faţă de toţi utilizatorii de informaţii financiar-contabile.

Cu toate acestea contabilitatea va reprezenta o sursă privilegiată de informaţii pentru organismele fiscale,deoarece majoritatea oblogaţiilor fiscale se stabilesc pe baza datelor furnizate de contabilitate.Este greu de stabilit o relaţie de ordine între contabilitate şi fiscalitate ,adică a stabili cine influenţează mai mult pe cine,pentru că în realitate cele două se intercondiţionează reciproc.Astfel:

-contabilitatea ,,oferă‘‘ materia primă fiscalităţii în etapa de stabilire a impozitelor,taxelor şi a altor obligaţiuni de natură fiscală;

-fiscalitatea ,, influenţează‘‘contabilitatea prin reglementări specifice care urmăresc atragerea la bugetul statului,bugetele locale şi alte organisme publice de resurse financiare necesare atât statului cât şi instituţiilor administrativ teritoriale.

Considerăm că problema fundamentală a raportului dintre contabilitate şi fiscalitate izvorăşte din realitate în sensul că principiile,regulile,normele şi reglementările prevăzute prin dreptul contabil şi cel fiscal nu sunt în toate cazurile congruente(compatibile).Cu atât mai mult în ţara noastră unde în prezent ,, contabilitatea este reglementată,, ,ceea ce presupune că informaţia contabilă se obţine pe baza principiilor,regulilor şi normelor formalizate prin texte de lege,iar informaţia fiscală se bazează pe principii şi norme definite prin dreptul fiscal,putem vorbi de dependenţa contabilităţii de fiscalitate.

1.2.Delimitări privind sistemele contabile mondiale

Prin sistem in general,se înţelege un ansamblu coerent de principii,reguli,norme,tehnici,proceduri,etc.,dependente între ele şi formând un întreg organizat prin care se încearcă a se defini,clasifica şi reglementa un domeniu al cunoaşterii umane,orientând întrega activitate în direcţia realizării unor obiective bine definite.

Având în vedere conceptul de sistem în general putem defini sistemul contabil ca un ansamblu organizat al teoriilor,concepţiilor,principiilor,procedeelor,metodelor şi tehnicilor de lucru prin intermediul cărora are loc obţinerea,prelucrarea,transmiterea şi stocarea informaţiilor economice.

Literatura de specialitate universală cunoaşte mai multe sisteme de contabilitate,dintre care cele mai reprezentative sunt:

-sistemul de contabilitate în partidă simplă(încasări şi plăţi);

-sistemul de contabilitate in partidă dublă(utilităţi-resurse);

-sistemul de contabilitate monist(cu un singur circuit);

-sistemul de contabilitate dualist(cu două circuite;secţiunea contabilităţii financiare si secţiunea contabilităţii de gestiune);

-sistemul contabil continental(european);

-sistemul contabil anglo-saxon.

Preview document

Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 1
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 2
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 3
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 4
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 5
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 6
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 7
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 8
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 9
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 10
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 11
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 12
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 13
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 14
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 15
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 16
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 17
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 18
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 19
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 20
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 21
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 22
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 23
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 24
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 25
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 26
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 27
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 28
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 29
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 30
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 31
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 32
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 33
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 34
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 35
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 36
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 37
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 38
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 39
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 40
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 41
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 42
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 43
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 44
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 45
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 46
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 47
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 48
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 49
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 50
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 51
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 52
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 53
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 54
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 55
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 56
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 57
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 58
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 59
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 60
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 61
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 62
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 63
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 64
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 65
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 66
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 67
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 68
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 69
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 70
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 71
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 72
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 73
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 74
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 75
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 76
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 77
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 78
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 79
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 80
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 81
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 82
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 83
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 84
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 85
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 86
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 87
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 88
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 89
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 90
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 91
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 92
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 93
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 94
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 95
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 96
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 97
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 98
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 99
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 100
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 101
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 102
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 103
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 104
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 105
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 106
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 107
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 108
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 109
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 110
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 111
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 112
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 113
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 114
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 115
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 116
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 117
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 118
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 119
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 120
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 121
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 122
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 123
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 124
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 125
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 126
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 127
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 128
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 129
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 130
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 131
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 132
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 133
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 134
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 135
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 136
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 137
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 138
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 139
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 140
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 141
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 142
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 143
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 144
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 145
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 146
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 147
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 148
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 149
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 150
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 151
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 152
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 153
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 154
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 155
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 156
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 157
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 158
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 159
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 160
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 161
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 162
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 163
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 164
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 165
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 166
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 167
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 168
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 169
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 170
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 171
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 172
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 173
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 174
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 175
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 176
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 177
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 178
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 179
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 180
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 181
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 182
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 183
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 184
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 185
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 186
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 187
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 188
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 189
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 190
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 191
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 192
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 193
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 194
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 195
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 196
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 197
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 198
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 199
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 200
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 201
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 202
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 203
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 204
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 205
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 206
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 207
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 208
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 209
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 210
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 211
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 212
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 213
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 214
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 215
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 216
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 217
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 218
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 219
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 220
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 221
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 222
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 223
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 224
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 225
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 226
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 227
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 228
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 229
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 230
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 231
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 232
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 233
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 234
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 235
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 236
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 237
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 238
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 239
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 240
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 241
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 242
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 243
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 244
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 245
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 246
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 247
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 248
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 249
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 250
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 251
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 252
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 253
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 254
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 255
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 256
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 257
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 258
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 259
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 260
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 261
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 262
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 263
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 264
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 265
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 266
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 267
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 268
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 269
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 270
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 271
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 272
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 273
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 274
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 275
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 276
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 277
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 278
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 279
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 280
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 281
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 282
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 283
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 284
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 285
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 286
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 287
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 288
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 289
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 290
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 291
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 292
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 293
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 294
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 295
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 296
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 297
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 298
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 299
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 300
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 301
Contabilitate și Fiscalitate - Pagina 302

Conținut arhivă zip

  • cadrul%20conceptual[1].doc
  • Capitol 2.doc
  • Capitol 3.doc
  • Capitol 4.doc
  • Capitol 5.doc
  • Capitol 6.doc
  • Capitol 8_SAL.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și conducerea contabilității cheltuielilor și veniturilor la SC Simultan SRL

Scopul oricărei investiţii, indiferent de natură, îl constituie profitul sub diferite forme. Prin combinarea factorilor de producţie într-un...

Contabilizarea impozitelor și taxelor datorate bugetului statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Comparația dintre IAS 37 și OMFP 3055

INTRODUCERE În relaţiile de piaţă apar un şir de riscuri şi incertitudini. Acestea la rândul lor, provoacă unele cheltuieli, pierderi unice, iar...

Contabilitatea Subvențiilor Guvernamentale

1. IAS 20 "Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala u (reformulat în 1994)...

Control și Expertiză Contabilă

I. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR Contextul general. Obiectul, rolul şi funcţiile controlului financiar. Formele controlului financiar. Sistemul...

Expertiza Contabilă

EXPERTIZA CONTABILĂ 1. Conceptul de expertiză contabilă Expertiza, în general, este: - activitatea de cercetare efectuată de un specialist,...

Contabilitatea operațiunilor fiscale 3

Capitalul fix, ca active, reprezinta bunuri si valori destinate a servi o perioada îndelungata în activitatea unitatilor patrimoniale. Nu se...

Control Financiar

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL, CONTROLUL SI TRANZIŢIA CĂTRE ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Notiuni introductive Tranziţia spre economia de piaţă impune...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina

GENERALITĂŢI ALE OCOLULUI SILVIC BRODINA ŞI ALE ACTIVITĂŢII Fiind o activitate specifică voi începe prin a prezenta o serie de elemente privin...

Prezentarea societății comerciale Industrializarea Laptelui SA

Prezentarea societatii comerciale INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. A. Conditii generale Realizarea produseler alimentare are o veche traditie in...

Impozitul pe profit și imaginea fidelă

Capitolul 1 Studiu privind relatia contabilitate-fiscalitate în contextul unor sisteme contabile reprezentative 1.1 Fiscalitatea-factor de...

Amortizarea între contabilitate și fiscalitate

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Auditul Financiar Contabil privind Impozitul pe Profit

ETAPA 1: Prezentarea cadrului legislativ si normativ -IAS 12 ’’Impozitul pe profit’’ -Cod Fiscal ETAPA 2: Prezentarea obiectivelor privind...

Contabilitatea rezultatului contabil și a rezultatului fiscal și principalii indicatori ai rezultatului financiar

1.Analiza rezultatului contabil și a rezultatului fiscal la S.C.MGH S.R.L. 1.1. Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil și rezultatul...

Ai nevoie de altceva?