Cursuri și operații contabile

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 20 fișiere: doc, ppt
Pagini : 1223 în total
Cuvinte : 63617
Mărime: 840.27KB (arhivat)
Publicat de: Veniamin Mircea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elene Hlaciuc
FSEAP, Universitatea "Stefan cel Mare " Suceava, specializarea Finante si Banci

Extras din curs

Capitolul 2.Contabilitatea capitalurilor 2.1. Delimitari privind capitalurile 2.2. Contabilitatea capitalului social 2.3. Contabilitatea primelor de capital

2.4. Contabilitatea rezervelor din reevaluare 2.5. Contabilitatea rezervelor 2.6. Contabilitatea rezervelor din conversie 2.7. Contabilitatea rezultatului reportat

2.8. Contabilitatea rezultatului exercitiului financiar

2.9. Contabilitatea subventiilor pentru investitii

2.10. Contabilitatea provizioanelor

2.1. Delimitari privind capitalurile

Raportata la terminologia contabilitatii europene notiunea de capitaluri delimiteaza resursele (sursele) stabile (pe termen lung) de finantare a valorilor economice constituite ca activ patrimonial al întreprinderii. Determinativul stabil marcheaza prezenta acestor surse la dispozitia întreprinderii pe o perioada mai mare de un an.

O asemenea trasatura reprezinta unul din elementele care pledeaza pentru desemnarea lor si prin notiunea de capitaluri permanente, sau prin recurs la contabilitatea anglo-saxona capitaluri angajate.

Discutata prin prisma referentialului anglo-saxon notiunea de capitaluri face apel la cele doua concepte pe care Cadrul IASC le asociaza acestei notiuni si anume: capitalul financiar si capitalul fizic.

În ceea ce priveste notiunea de capital angajat, acesta se refera la banii investiti în întreprindere atât de catre actionari, cât si de creditorii pe termen lung si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau activele totale minus datoriile curente.

Elementele ce pot fi retinute în definirea compozitiei capitalurilor sunt:

capitalul propriu;

datoriile pe termen lung (necurente);

provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.

Capitalurile proprii delimiteaza resursele financiare constituite prin:

aportul proprietarilor, actionarilor/asociatilor în calitatea lor de investitori de capital;

autofinantare si anume prin capitalizarea profitului;

din alte surse financiare nerambursabile stabilite prin lege.

Cadrul IASC pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare prezinta capitalul propriu - ca structura descrisa în situatiile financiare –

interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în activele unei întreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Structura capitalurilor proprii asa cum se regaseste în planului contabil prevazut în OMF 1752/2005, se prezinta astfel:

Aporturile de capital (social)

+ prime de capital

± rezerve din reevaluare

+rezervele întreprinderii

± rezultatul raportat

± rezultatul exercitiului financiar

- repartizarea profitului

= Total capitaluri proprii

Datoriile pe termen lung (datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mare de 1 an) reprezinta resurse financiare straine, furnizate pe termen mediu sau lung, de terte persoane în raport cu întreprinderea prin referita la reglementarile bancare.

Sunt considerate pe termen mediu daca durata de finantare este pâna la cinci ani si pe termen lung daca durata de finantare este de peste cinci ani.

În mod concret, datoriile pe termen mediu si lung se identifica cu împrumuturile din emisiunea de obligatiuni, creditele bancare pe termen mediu si lung, datoriile legate de participarea în cadrul întreprinderilor în participatie sau asociate, datorii privind concesiunile si locatiile de gestiune, alte împrumuturi si datorii asimilate (credite de la alte întreprinderi sau institutii financiare etc.) precum si dobânzile aferente datoriilor pe termen lung si mijlociu.

2.2. Contabilitatea capitalului social

În structura capitalurilor proprii, capitalul social are un caracter avansabil fiind constituit la înfiintarea întreprinderii societare, prin aportul în natura si/sau în numerar al proprietarilor sau asociatilor si dezvoltat/marit ulterior prin capitalizarea profitului si aporturi noi în bani si/sau în natura.

Existenta sa se identifica în timp cu existenta si functionarea întreprinderii.

Este întelesul pe care si modelul contabil anglo-saxon îl confera, definindu-l ca un interes rezidual al actionarilor în activele întreprinderii, dupa deducerea tuturor datoriilor.

Pe parcursul functionarii întreprinderii, capitalul social se poate diminua prin rambursari catre proprietari, iar în unele cazuri prin acoperirea pierderilor.

Preview document

Cursuri și operații contabile - Pagina 1
Cursuri și operații contabile - Pagina 2
Cursuri și operații contabile - Pagina 3
Cursuri și operații contabile - Pagina 4
Cursuri și operații contabile - Pagina 5
Cursuri și operații contabile - Pagina 6
Cursuri și operații contabile - Pagina 7
Cursuri și operații contabile - Pagina 8
Cursuri și operații contabile - Pagina 9
Cursuri și operații contabile - Pagina 10
Cursuri și operații contabile - Pagina 11
Cursuri și operații contabile - Pagina 12
Cursuri și operații contabile - Pagina 13
Cursuri și operații contabile - Pagina 14
Cursuri și operații contabile - Pagina 15
Cursuri și operații contabile - Pagina 16
Cursuri și operații contabile - Pagina 17
Cursuri și operații contabile - Pagina 18
Cursuri și operații contabile - Pagina 19
Cursuri și operații contabile - Pagina 20
Cursuri și operații contabile - Pagina 21
Cursuri și operații contabile - Pagina 22
Cursuri și operații contabile - Pagina 23
Cursuri și operații contabile - Pagina 24
Cursuri și operații contabile - Pagina 25
Cursuri și operații contabile - Pagina 26
Cursuri și operații contabile - Pagina 27
Cursuri și operații contabile - Pagina 28
Cursuri și operații contabile - Pagina 29
Cursuri și operații contabile - Pagina 30
Cursuri și operații contabile - Pagina 31
Cursuri și operații contabile - Pagina 32
Cursuri și operații contabile - Pagina 33
Cursuri și operații contabile - Pagina 34
Cursuri și operații contabile - Pagina 35
Cursuri și operații contabile - Pagina 36
Cursuri și operații contabile - Pagina 37
Cursuri și operații contabile - Pagina 38
Cursuri și operații contabile - Pagina 39
Cursuri și operații contabile - Pagina 40
Cursuri și operații contabile - Pagina 41
Cursuri și operații contabile - Pagina 42
Cursuri și operații contabile - Pagina 43
Cursuri și operații contabile - Pagina 44
Cursuri și operații contabile - Pagina 45
Cursuri și operații contabile - Pagina 46
Cursuri și operații contabile - Pagina 47
Cursuri și operații contabile - Pagina 48
Cursuri și operații contabile - Pagina 49
Cursuri și operații contabile - Pagina 50
Cursuri și operații contabile - Pagina 51
Cursuri și operații contabile - Pagina 52
Cursuri și operații contabile - Pagina 53
Cursuri și operații contabile - Pagina 54
Cursuri și operații contabile - Pagina 55
Cursuri și operații contabile - Pagina 56
Cursuri și operații contabile - Pagina 57
Cursuri și operații contabile - Pagina 58
Cursuri și operații contabile - Pagina 59
Cursuri și operații contabile - Pagina 60
Cursuri și operații contabile - Pagina 61
Cursuri și operații contabile - Pagina 62
Cursuri și operații contabile - Pagina 63
Cursuri și operații contabile - Pagina 64
Cursuri și operații contabile - Pagina 65
Cursuri și operații contabile - Pagina 66
Cursuri și operații contabile - Pagina 67
Cursuri și operații contabile - Pagina 68
Cursuri și operații contabile - Pagina 69
Cursuri și operații contabile - Pagina 70
Cursuri și operații contabile - Pagina 71
Cursuri și operații contabile - Pagina 72
Cursuri și operații contabile - Pagina 73
Cursuri și operații contabile - Pagina 74
Cursuri și operații contabile - Pagina 75
Cursuri și operații contabile - Pagina 76
Cursuri și operații contabile - Pagina 77
Cursuri și operații contabile - Pagina 78
Cursuri și operații contabile - Pagina 79
Cursuri și operații contabile - Pagina 80
Cursuri și operații contabile - Pagina 81
Cursuri și operații contabile - Pagina 82
Cursuri și operații contabile - Pagina 83
Cursuri și operații contabile - Pagina 84
Cursuri și operații contabile - Pagina 85
Cursuri și operații contabile - Pagina 86
Cursuri și operații contabile - Pagina 87
Cursuri și operații contabile - Pagina 88
Cursuri și operații contabile - Pagina 89
Cursuri și operații contabile - Pagina 90
Cursuri și operații contabile - Pagina 91
Cursuri și operații contabile - Pagina 92
Cursuri și operații contabile - Pagina 93
Cursuri și operații contabile - Pagina 94
Cursuri și operații contabile - Pagina 95
Cursuri și operații contabile - Pagina 96
Cursuri și operații contabile - Pagina 97
Cursuri și operații contabile - Pagina 98
Cursuri și operații contabile - Pagina 99
Cursuri și operații contabile - Pagina 100
Cursuri și operații contabile - Pagina 101
Cursuri și operații contabile - Pagina 102
Cursuri și operații contabile - Pagina 103
Cursuri și operații contabile - Pagina 104
Cursuri și operații contabile - Pagina 105
Cursuri și operații contabile - Pagina 106
Cursuri și operații contabile - Pagina 107
Cursuri și operații contabile - Pagina 108
Cursuri și operații contabile - Pagina 109
Cursuri și operații contabile - Pagina 110
Cursuri și operații contabile - Pagina 111
Cursuri și operații contabile - Pagina 112
Cursuri și operații contabile - Pagina 113
Cursuri și operații contabile - Pagina 114
Cursuri și operații contabile - Pagina 115
Cursuri și operații contabile - Pagina 116
Cursuri și operații contabile - Pagina 117
Cursuri și operații contabile - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Cursuri si Operatii Contabile
  • capitaluri
   • contabilitatea capitalurilor 1.ppt
   • contabilitatea capitalurilor 2.ppt
   • contabilitatea capitalurilor 3.ppt
  • cl ch_v_ct speciale
   • cheltuieli_venituri_ct speciale.ppt
  • imobilizari
   • contabilitatea imobilizarilor 1.ppt
   • contabilitatea imobilizarilor 2.ppt
   • contabilitatea imobilizarilor 3.ppt
   • contabilitatea imobilizarilor 4.ppt
   • contabilitatea op de leasing.ppt
  • situatii financiare anuale
   • situatii financiare anuale.ppt
  • stocuri
   • stoc ex.doc
   • stocuri 1.ppt
   • stocuri 2.ppt
  • terti
   • terti 1.ppt
   • terti 2.ppt
   • terti 3.ppt
   • terti 4.ppt
  • trezorerie
   • trezorerie 1.ppt
  • CF_sem2.doc
  • Intrebari examen.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor - studiu de caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA

CAPITOLUL 1 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GETEX S.A. FILIPEŞTII DE PĂDURE Apariţia pe harta ţării a acestui obiectiv industrial a fost...

Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice

Argument Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară. Se pune un accent deosebit pe...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

Contabilitatea Finaciara a Cheltuielilor și Veniturilor la o Societate de Transporturi

CAP. I DELIMITARI PRIVIND CHELTUIELILE SI VENITURILE ÎN UNITATILE DE TRANSPORT AUTO I. 1. Activitatea în transportul auto Desfasurarea oricarei...

Practică contabilitate financiară

1.1Continutul lucrarii si perioada de analiza Prezenta lucrare are ca scop completarea si adancirea cunostiintelor practice in domeniul...

Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor

Societatea comercială TEST PRIMA SRL Suceava este constituită ca societate cu răspundere limitată ,cu capital privat şi funcţionează din anul 1992,...

Contabilitate aprofundată

2.1. Delimitari privind capitalurile Raportata la terminologia contabilitatii europene notiunea de capitaluri delimiteaza resursele (sursele)...

Te-ar putea interesa și

Managementul resurselor umane la SC Apa Nova SA

INTRODUCERE Este evident ca, în conditiile economiei de piata, exercitiul managerial prezinta o copmlexitate deosebita, problemele decizionale...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Managementul Recompenselor

CAPITOLUL I Analiza şi descrierea posturilor 1.1. Prezentarea firmei Supermarketul SC Super Splendid SRL are sediul în Dorohoi, judeţul...

Managementul resurselor umane - SC Apa Nova Bucuresti SA

Capitolul 1- Prezentarea organizatiei S.C.Apa Nova Bucuresti S.A. 1.1. Prezentarea obiectului de activitate al S.C. Apa Nova Bucureşti S.A....

Plan de Marketing privind Dezvoltarea Eurocor pe Piața Românească

INTRODUCERE Această lucrare are la bază elaborarea planului de marketing. În zilele noastre, nu contează cât de bun este produsul său serviciul pe...

Concepte Generale de Management Bancar

Principalele functii ale managementului dupa Fayol sunt: 1. Previzionare; 2. Planificare; 3. Organizare; 4. Motivare; 5. Coordonare; 6....

Managementul resurselor umane la SC Hidrojet Breaza SA

INTRODUCERE Este evident că, în condiţiile economiei de piaţă, exerciţiul managerial prezintă o complexitate deosebită, problemele decizionale...

Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTU-LUI INTERNATIONAL 1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international Importanta...

Ai nevoie de altceva?