Evaluarea Afacerilor

Curs
8/10 (9 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 23860
Mărime: 168.42KB (arhivat)
Publicat de: Camelia Rădulescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adela Deaconu
Universitatea Babes-Bolyai,Facultatii de stiinte economice si gestiunea afacerilor Catedra de contabilitate

Cuprins

 1. Modul 1 Evaluarea – ExpertizA Si Diagnostic
 2. Unitate De Curs 1 Cadrul General Al EvaluArii
 3. Tema 1 Definitii si Terminologie
 4. Tema 2 Interdependenta Dintre Evaluarea Economica si Contabilitate
 5. Tema 3 Evaluare – Delimitari Conceptuale
 6. Unitate De Curs 2 Repere Ale Expertizei Specifice EvaluArii
 7. Tema 1 Evaluarea - Normalizare
 8. Tema 2 Etapele Expertizei
 9. Tema 3 Diagnosticul Afacerii – Delimitari Conceptuale
 10. Unitate De Curs 3 Stabilirea Diagnosticului Afacerii
 11. Tema 1 Diagnosticul Juridic
 12. Tema 2 Diagnosticul Comercial
 13. Tema 3 Diagnosticul Tehnic
 14. Tema 4 Diagnosticul Resursei Umane
 15. Tema 5 Diagnosticul Financiar
 16. Modul 2 Estimarea Valorii Afacerii Prin Metode Bazate Pe Active
 17. Unitate De Curs 1 De La Valori Ale Activelor La Valori Patrimoniale
 18. Tema 1 Tipuri Ale Valorii Activelor
 19. Tema 2 Fundamentul Valorilor Patrimoniale Ale Afacerii
 20. Unitate De Curs 2 Valori Patrimoniale ObTinute Prin CorecTii Aplicate Activelor
 21. Tema 1 Activul Net Ccontabil Corectat
 22. Tema 2 Activul Net De Lichidare
 23. Unitate De Curs 3 Goodwill – Ul – Expresie A Valorii Activelor Intangibile
 24. Tema 1 Prezentarea Conceptului
 25. Tema 2 Metode De Evaluare
 26. Modul 3 Estimarea Valorii Afacerii Prin Metode Bazate Pe Randament
 27. Unitate De Curs 1 Valorile De Randament Ale Afacerii: SemnificaTie Si Metode De Determinare
 28. Tema 1 Previziunea – Procedeu Utilizat Pentru Determinarea Valorilor De Randament
 29. Tema 2 Actualizarea - Procedeu Utilizat Pentru Determinarea Valorilor De Randament
 30. Unitate De Curs 2 Metode De Stabilire Avalorii EntitATii (Afacerii)
 31. Tema 1 Metode De Actualizare A Acash-flow-urilor
 32. Tema 2 Metode Capitalizare A Beneficiilor
 33. Unitate De Curs 3 Metode De Stabilire A Valorii Capitalurilor Proprii
 34. Tema 1 Metoda Substractiva
 35. Tema 2 Metode Bazate Pe Dividende
 36. Unitate De Curs 4 Valori De Randament ObTinute Prin Metode Comparative; AjustAri Ale Valorii Afacerii
 37. Tema 1 Valori De Randament Obtinute Prin Metode Comparative
 38. Tema 2 Ajustari Ale Valorii Afacerii

Extras din curs

Standarde de evaluare elaborate de asociatiile profesionale în domeniu = norme profesionale care se doresc un ghid pentru cei care fac evaluari, recomandând cea mai buna practica de evaluare.

De buna întelegere si aplicare a procedurilor de estimare a valorilor prezentate în respectivele standarde depinde calitatea:

- raportului de evaluare care poate fi solicitat unui evaluator de catre diversi beneficiari

- relatiei dintre evaluator si client (beneficiar), care discuta în aceeasi termeni

- raportului de auditare a conturilor, prin care auditorul trebuie sa-si exprime opinia inclusiv asupra modalitatilor de estimare a valorii activelor

În România - asociatii profesionale:

ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din România)

CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România).

- obiective promovarea si dezvoltarea activitatii specifice, în principal prin elaborarea unor standarde profesionale si etice.

CECCAR - în cadrul caruia unii membri sunt persoane calificate si în domeniul evaluarii - a elaborat propria Recomandare privind metodologia standard de evaluare economica si financiara.

ANEVAR - asimilarea si particularizarea standardelor internationale si europene de evaluare la specificul românesc

- a elaborat standardele nationale de evaluare (SEV) (compatibile cu standardele europene, EVS, respectiv cu standardele internationale, IVS) aplicate la ora actuala în practica si recunoscute în cadrul legislatiei specifice în cazul stabilirii valorii de piata a întreprinderilor care se privatizeaza

- organizeaza cursuri de initiere si acces la profesie, precum si cursuri de formare continua a membrilor sai

Structura si obiectivele standardelor sunt urmatoarele:

- clarificarea competentelor si calificarii evaluatorului, relatia dintre acesta si auditor

- modul de angajare a lucrarii de evaluare, principiile de elaborare si structura raportului de evaluare

- principiile evaluarii si practica raportarii

- valorile utilizate în evaluare

- evaluarile specifice: de afaceri, de echipamente si alte imobilizari corporale, evaluari pentru garantarea creditelor, ipoteci si gajuri etc.

Continutul standardelor - majoritatea fac referire la valoarea afacerii sau la alte valori utilizate pentru a se ajunge la valoarea afacerii.

Au legatura directa cu aceasta urmatoarele:

- SEV 4.03 Valoarea de piata - defineste acest concept, îi indica aplicabilitatea (evaluari de afaceri si de proprietati cu orice destinatie) si explica conditiile ce trebuie întrunite pentru a se obtine valoarea de piata

- SEV 4.04 Categorii de valori în afara valorii de piata - defineste valoarea întreprinderii (afacerii) ca fiind valoarea unei afaceri luata în întregime

- o afacere care va avea continuitate pentru care se poate împarti valoarea totala la partile constitutive

- nici una din aceste parti nu constituie valoare de piata

- daca evaluarea se face pentru o anumita utilizare si pentru un anumit proprietar, valoarea atribuita unui activ individual se stabileste în functie de contributia lui la întreg si poarta numele de valoare de utilizare (în opinia noastra, valoare de utilitate); valoare în afara pietei si este estimata din perspectiva unui anumit utilizator (vânzatorul afacerii)

- SEV 4.07 Costul de înlocuire net - explica aceasta categorie de valoare considerata un substitut al analizei de piata si care este utilizata pentru evaluarea proprietatilor imobiliare ca parti ale unei afaceri (metode patrimoniale)

- SEV 4.08 Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare; mijloace de transport; mobilier si birotica - când astfel de active constituie parti ale afacerii de evaluat si se aplica metode patrimoniale

- SEV 5 Evaluarea întreprinderii - evaluarile de afaceri sunt efectuate pentru stabilirea valorii de piata conform precizarilor din SEV 4.03 (având ca si corespondent IVS 1) sau pentru stabilirea altor categorii de valoare potrivit precizarilor din SEV 4.04 (având ca si corespondent IVS 2)

- în general, conceptele, procedeele si metodele aplicate în evaluarea întreprinderii sunt similare cu cele folosite pentru alte tipuri de evaluari; de exemplu, cele trei abordari ale evaluarii în general (abordarea bazata pe active/costuri, pe venit, respectiv pe comparatia de piata) sunt aplicabile si evaluarii afacerilor

Preview document

Evaluarea Afacerilor - Pagina 1
Evaluarea Afacerilor - Pagina 2
Evaluarea Afacerilor - Pagina 3
Evaluarea Afacerilor - Pagina 4
Evaluarea Afacerilor - Pagina 5
Evaluarea Afacerilor - Pagina 6
Evaluarea Afacerilor - Pagina 7
Evaluarea Afacerilor - Pagina 8
Evaluarea Afacerilor - Pagina 9
Evaluarea Afacerilor - Pagina 10
Evaluarea Afacerilor - Pagina 11
Evaluarea Afacerilor - Pagina 12
Evaluarea Afacerilor - Pagina 13
Evaluarea Afacerilor - Pagina 14
Evaluarea Afacerilor - Pagina 15
Evaluarea Afacerilor - Pagina 16
Evaluarea Afacerilor - Pagina 17
Evaluarea Afacerilor - Pagina 18
Evaluarea Afacerilor - Pagina 19
Evaluarea Afacerilor - Pagina 20
Evaluarea Afacerilor - Pagina 21
Evaluarea Afacerilor - Pagina 22
Evaluarea Afacerilor - Pagina 23
Evaluarea Afacerilor - Pagina 24
Evaluarea Afacerilor - Pagina 25
Evaluarea Afacerilor - Pagina 26
Evaluarea Afacerilor - Pagina 27
Evaluarea Afacerilor - Pagina 28
Evaluarea Afacerilor - Pagina 29
Evaluarea Afacerilor - Pagina 30
Evaluarea Afacerilor - Pagina 31
Evaluarea Afacerilor - Pagina 32
Evaluarea Afacerilor - Pagina 33
Evaluarea Afacerilor - Pagina 34
Evaluarea Afacerilor - Pagina 35
Evaluarea Afacerilor - Pagina 36
Evaluarea Afacerilor - Pagina 37
Evaluarea Afacerilor - Pagina 38
Evaluarea Afacerilor - Pagina 39
Evaluarea Afacerilor - Pagina 40
Evaluarea Afacerilor - Pagina 41
Evaluarea Afacerilor - Pagina 42
Evaluarea Afacerilor - Pagina 43
Evaluarea Afacerilor - Pagina 44
Evaluarea Afacerilor - Pagina 45
Evaluarea Afacerilor - Pagina 46
Evaluarea Afacerilor - Pagina 47
Evaluarea Afacerilor - Pagina 48
Evaluarea Afacerilor - Pagina 49
Evaluarea Afacerilor - Pagina 50
Evaluarea Afacerilor - Pagina 51
Evaluarea Afacerilor - Pagina 52
Evaluarea Afacerilor - Pagina 53
Evaluarea Afacerilor - Pagina 54
Evaluarea Afacerilor - Pagina 55
Evaluarea Afacerilor - Pagina 56
Evaluarea Afacerilor - Pagina 57
Evaluarea Afacerilor - Pagina 58
Evaluarea Afacerilor - Pagina 59
Evaluarea Afacerilor - Pagina 60
Evaluarea Afacerilor - Pagina 61
Evaluarea Afacerilor - Pagina 62
Evaluarea Afacerilor - Pagina 63
Evaluarea Afacerilor - Pagina 64
Evaluarea Afacerilor - Pagina 65
Evaluarea Afacerilor - Pagina 66
Evaluarea Afacerilor - Pagina 67
Evaluarea Afacerilor - Pagina 68
Evaluarea Afacerilor - Pagina 69
Evaluarea Afacerilor - Pagina 70
Evaluarea Afacerilor - Pagina 71
Evaluarea Afacerilor - Pagina 72
Evaluarea Afacerilor - Pagina 73
Evaluarea Afacerilor - Pagina 74
Evaluarea Afacerilor - Pagina 75
Evaluarea Afacerilor - Pagina 76
Evaluarea Afacerilor - Pagina 77
Evaluarea Afacerilor - Pagina 78
Evaluarea Afacerilor - Pagina 79
Evaluarea Afacerilor - Pagina 80
Evaluarea Afacerilor - Pagina 81
Evaluarea Afacerilor - Pagina 82
Evaluarea Afacerilor - Pagina 83
Evaluarea Afacerilor - Pagina 84
Evaluarea Afacerilor - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Afacerilor
  • CursIDD1.doc
  • CursIDD2.doc

Alții au mai descărcat și

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante

Rate de rentabilitate Rata de rentabilitate este un raport între o forma de exprimare a profitului si active sau capitaluri (proprii,...

Situația Patrimonială

2.2.Structura generala a bilantului contabil Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in- termediul caruia se...

Organizarea Contabilității Manageriale

I. Cadrul conceptual al contabilității manageriale 1) Definiție. Concepții de organizare. Obiective. Rol În general, contabilitatea este...

Contul de Profit și Pierdere

Previziunea contului de profit si pierderi (Analiza economico-financiara) Într-o economie competitiva, principalul obiectiv de natura strategica...

Organizarea contabilității în cadrul societăților comerciale

I. Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a intreprinderii: 1. Cunoasterea concreta a societatii:...

Aspecte teoretice și practice privind organizarea contabilității manageriale

1. Conceptia de organizare a contabilitatii manageriale În literatura de specialitate contabilitatea de gestiune mai este denumită şi...

Te-ar putea interesa și

Identificarea Ideilor de Afaceri

İNTRODUCERE Afacerea trebuie făcută „exemplar” rapid, discret şi extrem de eficient (vor câştiga numai cei bine şi foarte bine pregătiţi, capabili...

Evaluarea Afacerii

INTRODUCERE Evaluarea unei întreprinderi reprezinta actul sau procesul prin care se estimeaza valoarea întreprinderii sau a unei participatii la...

Evaluarea și performanța unei afaceri

Introducere În fiecare zi, la nivel mondial, se nasc zeci de mii de afaceri, dar concurenţa acerbă îi filtrează şi selectează pe cei mai puternici...

Evaluarea Afacerii

EVALUAREA AFACERILOR Evaluarea, rezumându-ne la dictionarul explicativ al limbii române reprezinta pretuire, estimare, pretuiala, masurare în...

Evaluarea Afacerii

1.1 Prezentarea evaluatorului Subsemnata Bucur Angelica ,certific urmatoarele: - detin cunostiintele si experienta necesara pentru efectuarea, in...

Evaluarea Afacerii SC Mobam SA

Activitatea de evaluare este, un complex de operaţiuni, desfăşurate pe baza unor metode şi respectând standarde de evaluare, prin care se atribuie...

Termenii și Principiile de Evaluare a Afacerii

INTRODUCERE Evaluarea prezintă un mare interes pentru activitatea economică şi funcţionarea pieţelor financiare; în definitiv, numeroase...

Planul de Afaceri și Evaluarea Afacerii

Planul de afaceri si evaluarea afacerii Pentru a crea o intreprindere care sa aiba succes pe piata trebuie ca mai intai sa facem mai multe studii...

Ai nevoie de altceva?