Obiectul și Metoda Contabilității

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 12013
Mărime: 80.59KB (arhivat)
Publicat de: Albert Tudose
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL 1

OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII

1.1. OBIECTUL ŞI SFERA DE CUPRINDERE A CONTABILITĂŢII. PRINCIPIILE CONTABILITĂŢII ŞI OBIECTIVELE EI.

Având reguli de funcţionare precise şi obiective de atins, entităţile economice pot îmbrăca diverse forme de organizare ca de exemplu: societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, regii autonome, institute de cercetare-dezvoltare, etc.

Societatea este constituită de două sau mai multe persoane care convin prin actul constitutiv să-i afecteze în comun bunurile, în vederea partajării profitului. În anumite cazuri, societatea poate fi actul de voinţă al unei singure persoane.

Contabilitatea reprezintă un instrument pus în slujba managementului, atât la nivel micro, cât şi macroeconomic. Ea ne permite să cunoaştem şi să gestionăm resursele ce aparţin firmei şi să determinăm rezultatul din activitatea acesteia.

Analizată ca practică, contabilitatea reprezintă un sistem integrat de mijloace posibile pentru culegerea, prelucrarea, transmiterea, utilizarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară şi performanţa firmei.

Pentru ca un patrimoniu să existe sunt necesare două componente interdependente:

- persoana juridică sau fizică în calitate de subiect de drepturi şi obligaţii, denumită titular de patrimoniu;

- bunurile economice, ca obiect al relaţiilor de drepturi şi obligaţii;

Bunurile economice formează substanţa materială a patrimoniului, în timp ce drepturile şi obligaţiile exprimă raporturi de proprietate în cadrul cărora se asigură posesiunea, folosinţa şi administrarea bunurilor.

Drepturile asupra bunurilor economice iau naştere atunci când titularul de patrimoniu, parte într-un raport juridic, nu este obligat să acorde o prestaţie. În schimb, obligaţiile apar în măsura în care el trebuie să îndeplinească o anumită prestaţie sau să acorde un echivalent bănesc.

În cadrul patrimoniului se creează un echilibru permanent între bunurile economice pe de-o parte şi relaţiile de drepturi şi obligaţii cu valoare economică. Acesta se exprimă prin relaţia de echivalenţă:

Bunuri economice = Drepturi + Obligaţii cu valoare economică

Bunurile economice formează substanţa materială a patrimoniului şi sunt cunoscute sub denumirea de activ, în timp ce drepturile şi obligaţiile indică modul de procurare, de finanţare a bunurilor şi alcătuiesc pasivul.

Starea de echilibru dintre cele două mărimi ia forma ecuaţiei patrimoniale exprimată prin egalitatea:

ACTIV = PASIV

ACTIV = CAPITAL PROPRIU + DATORII

Capitalul propriu semnifică drepturile proprietarului, iar datoriile, drepturile creditorilor:

PASIV = DREPTURI + OBLIGAŢII

Pentru a exprima poziţia financiară a firmei, ecuaţia fundamentală a contabilităţii capătă forma:

ACTIV = CAPITAL PROPRIU + DATORII

de unde:

CAPITAL PROPRIU = ACTIV – DATORII

Cei trei termeni sunt definiţi astfel :

Activele reprezintă resurse controlate de întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere.

Datoriile sunt obligaţii controlate în prezent de întreprindere, decurgând din evenimente trecute şi prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.

Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele întreprinderii (ceea ce rămâne) după deducerea tuturor datoriilor sale:

ACTIV NET = CAPITAL PROPRIU = ACTIV – DATORII

Procedeele specifice utilizate de metoda contabilităţii pentru cercetarea şi studierea obiectului său sunt:

• contul contabil;

• balanţa conturilor;

• bilanţul contabil.

Contul contabil este procedeul de grupare, sistematizare şi calcul a stării şi mişcării unui singur element patrimonial. Fiecărui element patrimonial i se asociază câte un cont care reflectă starea şi mişcarea acestuia în etalon monetar şi, uneori, cantitativ. Ca urmare, se vor folosi atâtea conturi, câte elemente are patrimoniul.

Balanţa conturilor denumită şi balanţă de verificare sau balanţă contabilă reprezintă procedeul folosit pentru controlul exactităţii înregistrărilor în conturi. Cu ajutorul balanţei conturilor se asigură centralizarea datelor în vederea analizei activităţii entităţii economice şi întocmirii bilanţului. Balanţa de verificare asigură respectarea în contabilitate a dublei înregistrări a elementelor patrimoniale din cadrul entităţii economico-sociale, dând prin aceasta garanţia înregistrărilor în conturi.

Bilanţul contabil este un procedeu de sintetizare şi generalizare a datelor privind poziţia financiară la un moment dat, evoluţia acesteia şi rezultatele obţinute.

Furnizând numai informaţii generale, sintetice, rezultate din centralizarea datelor contabilităţii curente, bilanţul este completat cu situaţii anexă, prin care se explică şi detaliază anumite laturi ale activităţii economico-financiare a entităţii.

Legătura dintre cont, care furnizează informaţii de detaliu asupra fiecărui element ce constituie obiect al contabilităţii şi bilanţ, care furnizează informaţii generalizatoare asupra activităţii, se realizează cu ajutorul balanţei conturilor.

Preview document

Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 1
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 2
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 3
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 4
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 5
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 6
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 7
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 8
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 9
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 10
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 11
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 12
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 13
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 14
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 15
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 16
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 17
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 18
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 19
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 20
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 21
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 22
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 23
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 24
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 25
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 26
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 27
Obiectul și Metoda Contabilității - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Capitolul 1+ 2.doc
  • Capitolul 3.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe Venit

Impozitele şi taxele au fost inventate cu multă vreme în urmă, odată cu apariţia statului în lume. Tot de atunci, fiscalitatea a devenit o problemă...

Definirea contabilității

Dupa cum stim definitia contabilitatii s-a realizat in stransa legatura cu stadiul dezvoltarii cunostintelor in acest domeniu si cu mediul...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Analiza și funcționarea conturilor de cheltuieli, venituri și rezultate

Conturile de rezultate evidenţiază cheltuielile şi veniturile angajate de activitatea desfăşurată de către unitatea patrimonială. Cheltuielile...

Contabilitate internațională

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Control de Gestiune

Partea I – Analiza metodelor de calcul de cost Capitolul I. Metode de cost complet (metoda pe centre de analiză şi Activity Based Costing)...

Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică

4.1.Caracteristici definitorii ale alimentaţiei publice şi influenţa acestora asupra contabilităţii Activitatea unităţilor de alimentaţie publică,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea TVA-ului

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA 1.1. Continutul, particularitatile si rolul contabilitatii În acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul...

Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar

INTRODUCERE Informaţia economică este prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil al progresului. În...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Principiile Contabilității

Capitolul 1. Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă Contabilitatea este considerată știința și arta stăpânirii afacerilor, ea ocupându-se cu...

Obiectul și Metoda Contabilității

1. Unitatea economică – sfera de acțiune a contabilității Contabilitatea reflectă bunurile economice și sursele de procurare a lor care aparține...

Istoria contabilității, legea contabilității, obiectul și metoda contabilității

Istoria Contabilitatii In acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul sau reprezentativ si multiplele functii în activitatea economica, financiara...

Obiectul și Metoda Contabilității

Apariţia ştiinţei contabilităţii este datată în anul 1494, dată la care a apărut prima lucrare cu conţinut contabil ce aparţine călugărului...

Ai nevoie de altceva?