Codul Deontologic al Auditorilor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1523
Mărime: 9.60KB (arhivat)
Publicat de: Sorana Crăciun
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stoian Marian

Extras din curs

CAPITOLUL 3

CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE

3.1. Codul deontologic şi codul privind conduita etică a auditorului intern

Conduita etică şi profesională a auditorilor interni a făcut obiectul unui cod deontologic (Code of Ethics) şi a unor norme emise de IIA. Elaborarea codului deontologic a fost necesară deoarece există situaţii speciale in care normele, oricât de complete ar fi, nu pot cuprinde toate prevederile pe care practica profesională trebuie să le respecte. Necesitatea elaborării uni cod deontologic reiese şi din faptul că „activitatea de audit intern impune exigenţe deontologice” . Încă din definiţia auditului sunt prevăzute noţiunile „independenţă” şi „obiectivitate”, care se referă la conduita profesională a auditorilor interni. Aceste două noţiuni de bază ale auditului trebuie dezvoltate într-un cod deontologic. De asemenea, existenţa acestui cod deontologic duce la creşterea încrederii auditaţilor în activitatea de audit intern.

Scopul elaborării codului deontologic a fost acela de sporii etica profesională a personalului din activitatea de sudit intern. Codul deontologic cuprinde două elemente esenţiale:

a) principii fundamentale pertinente pentru profesia şi practica auditului intern;

b) reguli de conduită ce descriu normele de comportament aşteptate de la auditorii interni

Codul deontologic (Code of Ethics) se aplică persoanelor care au calitatea de „auditor intern”. Prin „auditor intern” în înţelesul acestui cod sunt definiţi „membrii institutului (n.a. – IIA), titularii certificatelor profesionale acordate de IIA sau candidaţii la acestea, precum şi persoanele ce oferă servicii care intră în cadrul definiţiei auditului intern”. În acest sens trebuie arătat că persoanele care deţin certificate profesionale acordate de IIA, precum şi membrii institutului mai sus menţionat au calitatea de auditori internaţionali.

Preview document

Codul Deontologic al Auditorilor - Pagina 1
Codul Deontologic al Auditorilor - Pagina 2
Codul Deontologic al Auditorilor - Pagina 3
Codul Deontologic al Auditorilor - Pagina 4
Codul Deontologic al Auditorilor - Pagina 5
Codul Deontologic al Auditorilor - Pagina 6
Codul Deontologic al Auditorilor - Pagina 7
Codul Deontologic al Auditorilor - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Codul Deontologic al Auditorilor.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1. Definirea imobilizărilor corporale, potrivit normele internaţionale...

Audit Statutar

Auditul financiar – verificarea si certificarea bilantului contabil CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII S.C....

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea Fedor-Serv SRL

I.INTRODUCERE In noul sistem contabil din Romania contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde contabilitatea...

Analiza și funcționarea conturilor de cheltuieli, venituri și rezultate

Conturile de rezultate evidenţiază cheltuielile şi veniturile angajate de activitatea desfăşurată de către unitatea patrimonială. Cheltuielile...

Contabilitate internațională

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Control de Gestiune

Partea I – Analiza metodelor de calcul de cost Capitolul I. Metode de cost complet (metoda pe centre de analiză şi Activity Based Costing)...

Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică

4.1.Caracteristici definitorii ale alimentaţiei publice şi influenţa acestora asupra contabilităţii Activitatea unităţilor de alimentaţie publică,...

Te-ar putea interesa și

Standardele de Audit Intern

Standardele de audit intern Definiția auditului intern Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei entităţi o...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Derularea planului de achiziții

INTRODUCERE Pregătirea României pentru integrarea în Uniunea Europeană a impus preluarea unor noi domenii, care să ducă la eficientizarea...

Deontologia profesională a auditorilor interni

Introducere Codul privind conduita etică a auditorilor interni reprezintă o declaraţie asupra valorilor şi principiilor care trebuie să...

Codul deontologic al auditorilor interni în comparație cu cel al executorilor

Introducere Decizia nr. 49 din 13 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 16 mai 2001, a Curții...

Etică profesională a auditorului

Catehismul profesiei de auditor, care ne conduce spre interesul public, este alcătuit din standarde profesionale de lucru si codul de etică si...

Normele de Audit Intern

NORME PROFESIONALE ALE AUDITULUI INTERN 1000 misiune, competente si responsabilitati MISIUNEA, COMPETENTELE SI RESPONSABILITATILE AUDITULUI...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Ai nevoie de altceva?