Deontologia profesională a auditorilor interni

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4215
Mărime: 39.93KB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Buzatu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ivan Raluca
MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918’’ALBA IULIA SPECIALIZAREA: FINANŢE BĂNCI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. 1.1 Obiectivele Codului deontologic al auditorului intern 3
 3. 1.2 Domeniul de aplicare 4
 4. 1.3 Principiile fundamentale ale Codului deontologic al auditorului intern 4
 5. 1.3.1 Integritatea auditorilor interni 4
 6. 1.3.2 Obiectivitatea 4
 7. 1.3.3 Confidenţialitatea 4
 8. 1.3.4 Competenţa profesională 4
 9. 1.4. Concluzii şi propuneri 4
 10. BIBLIOGRAFIE 4

Extras din referat

Introducere

Codul privind conduita etică a auditorilor interni reprezintă o declaraţie asupra valorilor şi principiilor care trebuie să călăuzească activitatea şi practica cotidiană a auditorilor interni .

În societatea de astăzi există o preocupare majoră privind etica profesională, ca urmare a creşterii impactului pe care comportamentul neetic îl are asupra societăţii.

Nu trebuie să existe confuzie între termenul ,,etic” şi ,,legalitate”. Etica depăşeşte cu mult graniţele legalităţii, deoarece instanţa morală este mult mai restrictivă decât cea judecătorească. Etica profesională este impusă de o anumită profesie membrilor ei, fiind acceptată voluntar de aceştia.

Codul de etică influenţează reputaţia profesiei şi încrederea publicului în aceasta. Etica este garanţia pe care o are publicul că auditorii nu slujesc necondiţionat interesele clienţilor, ci urmăresc un ţel mai înalt, adică obiectivitatea materialelor pe care le întocmesc .

Scopul Codului privind conduita etică a auditorului intern este de a promova cultura etică în viziunea globală a profesiei de auditor intern, dar şi crearea cadrului etic necesar desfăşurării profesiei de auditor intern, astfel încât acesta să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios obligaţiunile de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea prejudicia entitatea auditată.

Informarea asupra temei alese s-a realizat prin studierea literaturii de specialitate, a legislaţiei din domeniul auditului intern, consultarea resurselor în format electronic cu articole şi ştiri din domeniu dar şi a revistelor de specialitate.

1.1 Obiectivele Codului deontologic al auditorului intern

În cadrul activităţii auditorului intern, codul deontologic urmăreşte asigurarea următoarelor obiective :

- Performanţa profesiei de auditor intern – presupune desfăşurarea activităţii la cei mai înalţi parametrii profesionali, în scopul îndeplinirii cerinţelor interesului public, în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă;

- Profesionalismul auditorului intern -necesită existenţa capacităţilor intelectuale, cunoştinţelor şi experienţei profesionale,dobândite prin pregătire şi educaţie, dar şi respectarea unui cod de valori şi conduită comun tuturor auditorilor interni;

- Calitatea serviciilor – constă în competenţa auditorilor interni de a-şi realiza sarcinile ce le revin cu obiectivitate, responsabilitate, sârguinţă şi onestitate.

- Încrederea - promovarea bunelor relaţii între auditorii interni din cadrul profesiunii, bazate pe principiile cooperării, susţinerii şi corectitudinii profesionale;

- Conduita auditorilor interni - presupune comportarea ireprosabilă a auditorilor interni atât pe plan profesional, cât şi personal în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

- Credibilitatea - autenticitatea şi obiectivitatea informaţiei din rapoartele de audit intern.

1.2 Domeniul de aplicare

În România, în anul 2002 a fost elaborat Codul privind conduita etică a auditorului intern, care apoi a fost modificat şi completat în anul 2004.

Prevederile acestui Cod se aplică personalului care activează în unităţile de audit intern şi conţin recomandări privind aplicarea principiilor fundamentale în activitatea practică a auditorilor interni.

Auditorul intern este responsabil personal de propriul său comportament şi conduită în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi informează în scris conducerea unităţii de audit intern, în următoarele cazuri:

- existenţa neclarităţilor în aplicarea sau în domeniile de aplicare a prevederilor acestui Cod;

- apariţia conflictelor personale între auditorul intern şi managerul entităţii auditate;

- constrângerea să acţioneze în mod neadecvat, lipsit de etică, să încalce Constituţia şi/sau legislaţia în vigoare.

Preview document

Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 1
Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 2
Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 3
Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 4
Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 5
Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 6
Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 7
Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 8
Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 9
Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 10
Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 11
Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 12
Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 13
Deontologia profesională a auditorilor interni - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Deontologia Profesionala a Auditorilor Interni.docx

Alții au mai descărcat și

Standardele de Audit Intern

Standardele de audit intern Definiția auditului intern Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei entităţi o...

Etica în auditul financiar

INTRODUCERE Conform definiţiei acordate de către Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, auditul financiar reprezintă „ Examinare profesională a...

Audit intern în instituția publică

1.1. Definirea şi obiectivele auditului public intern Auditul intern este un control de tip ex post, realizează o monitorizare permanentă a...

Concluzii de Audit și Raportarea

A. Concluzii de audit şi raportarea 1. Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare Auditorul trebuie să revizuiască şi să evalueze...

Orientarea și planificarea auditului

Auditul reprezinta procesul desfasurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, numite auditori, prin care se analizeaza si evalueaza, in...

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

1. INTRODUCERE La început, companiile nu vedeau prevenirea fraudei ca fiind un obiectiv important pentru sistemul de control intern. Toate...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Paradigme organizaționale în societatea informațională

1. PARADIGME ORGANIZAŢIONALE ÎN SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ Societatea informaţională îşi are începuturile în 1956 şi 1957, doi ani dintr-un deceniu...

Te-ar putea interesa și

Auditul intern al unei instituții publice

Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã...

Standardele de Audit Intern

Standardele de audit intern Definiția auditului intern Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei entităţi o...

Derularea planului de achiziții

INTRODUCERE Pregătirea României pentru integrarea în Uniunea Europeană a impus preluarea unor noi domenii, care să ducă la eficientizarea...

Audit Intern

În legislaţia romănească auditul intern este definit : Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor...

Auditul Intern și Managementul

INTRODUCERE: Conform IIA auditul intern este definit astfel: „Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Normele de Audit Intern

NORME PROFESIONALE ALE AUDITULUI INTERN 1000 misiune, competente si responsabilitati MISIUNEA, COMPETENTELE SI RESPONSABILITATILE AUDITULUI...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Ai nevoie de altceva?