Particularități ale Contabilității Americane

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2988
Mărime: 20.16KB (arhivat)
Publicat de: Cosmina Ivașcu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: BURADA CORNELIU
UPG Ploiesti

Extras din curs

Particilarităţile contabilităţii americane pot fi puse în evidenţă pe două direcţii:

- Conceptualizarea contabilităţii americane;

- Practicile contabile americane.

Cu privire la conceptualizarea contabilităţii americane trebuie să tratăm:

- definirea principiilor contabile;

- modul de reglementare a cadrului contabil conceptual.

Referitor la practicile contabile americane vom urmări:

- măsurarea;

- evaluarea;

- tratarea contractelor de locaţie;

- capitalizarea unor cheltuieli;

- tratamente aplicate valorilor de exploatare;

- activele circulante şi datoriile pe termen scurt.

1. Definirea principiilor şi a postulatelor contabile

1.1. Principiile contabile

Sunt definite de către Eric Kohler ca fiind “ ansamblul doctrinei legate de teoria contabilă şi de procedurile contabile, având ca scop explicarea practicilor în vigoare şi ghidarea practicii curente în alegerea diferitelor convenţii şi proceduri”.

Potrivit acestei definiţii, prezentarea principiilor contabile se realizează ca “un element fundamental al structurii teoriilor contabile”, necesar înţelegerii principiilor, iar funcţia lor serveşte drept “ghid în evaluarea practicilor contabile şi în alegerea metodelor şi procedurilor contabile”.

Analizând principiile contabile americane pot fi puse în evidenţă două curente, două şcoli:

- un curent consideră principiile contabile ca fiind “ enunţuri foarte generale , de natură conceptuală”;

- un altul leagă principiile contabile de “ tehnici specifice contabilităţii şi de reguli precise ale practicii contabile”.

a) Conform primei şcoli, identificăm mai multe grupuri de normalizatori contabili, cum ar fi:

- Moonitz, Sprouse, Peloubet şi Tietjen, care consideră că principiile contabile sunt fundamentale prin natura lor şi derivate, în primul rând din anumite postulate, iar pe de altă parte, din studiul logic şi teoretic al mediului. Acest lucru conduce la ideea că principiile contabile se repliază la “shimbările de mediu”, polarizând în jurul acestora.

- Chambers, Catlett, Anthony şi Queenan, care dezvoltând conceptele grupului anterior menţionat, plasează principiile contabile într-o structură teoretică a contabilităţii, între postulatele, conceptele şi ipotezele de bază, pe de o parte şi, practici, reguli, proceduri şi metode contabile, pe de altă parte. Potrivit acestora postulatele sunt derivate din mediul economic şi politic în care se dezvoltă contabilitatea.

- Cowan, consideră că teoria contabilă este structurată pe trei niveluri, corespunzând unui sistem DEDUCTIV:

- primul nivel: POSTULATELE( derivate dintr-un studiu logic al

mediu;

- al doilea nivel: PRINCIPIILE( de natură generală, continuă şi

prmanentă) ;

- Al treilea nivel: REGULILE( care au rolul de a ghida problemele

practicii).

b) Cea de a doua şcoală are ca adepţi pe:

- Blough, care consideră principiile contabile ca fiind nişte proceduri contabile;

- Kester, defineşte principiile contabile ca fiind reguli de conduită, produse ale unei legi sau ale profesiei contabile, aplicate în practica de contabilitate;

- Grady, care defineşte principiile contabile drept reguli fundamentate pe bază de observare sau pe cale experimentală;

- Luper şi Rosenfield, care consideră că în construcţia principiilor contabile, la bază stau utilitatea, nevoia practică, observarea şi experienţa.

Adepţii acestei şcoli acordă contabilităţii o trăsătură de tip utilitar, considerând principiile contabile acceptabile numai dacă sunt utile şi nici de cum coorente cu postulatele şi conceptele contabile de bază. Astfel întregul sistem de principii contabile este elaborat după o shemă inductivă.

c) Ca o reacţie la cele două şcoli care au concepţii contradictorii s-a prefigurat şi o a treaia concepţie, care are ca adepţi pe:

- Skinner şi Tietjen care propune a se face distincţia între principii( considerate reguli generale) şi practici( catalogate drept metode de contabilitate);

- Gordon care reţine un singur termen, acela de “principii contabile”, pe care le împarte în două categorii: principii foarte generale şi principii mai precise.

APB reluând această ultimă clasificare, emite o recomandare pri care împarte principiile contabile în trei categorii:

- principii generale( peavasive principles);

- principii generale operaţionale( board operating principles);

- principii contabile de detaliu( detailed accounting principles).

Preview document

Particularități ale Contabilității Americane - Pagina 1
Particularități ale Contabilității Americane - Pagina 2
Particularități ale Contabilității Americane - Pagina 3
Particularități ale Contabilității Americane - Pagina 4
Particularități ale Contabilității Americane - Pagina 5
Particularități ale Contabilității Americane - Pagina 6
Particularități ale Contabilității Americane - Pagina 7
Particularități ale Contabilității Americane - Pagina 8
Particularități ale Contabilității Americane - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Particularitati ale Contabilitatii Americane.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Contabilitatea în comerț

Întreprinderile comerciale au drept scop activitatea de intermediere intre producător şi consumatorul final. Comerţul consta în cumpărarea de...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Natura și obiectul contabilității financiare - aplicații

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare I.2. Principii şi convenţii contabile I.2.1. Principiul prudenţei: Evaluarea trebuie făcută pe...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Diagnosticul și Estimarea Potențialului Economic al întreprinderii în Condițiile Dezvoltării Durabile

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În contextul relaţiilor economiei de piaţă, diagnosticul activităţii economice a întreprinderii este...

Contabilitate anglo-saxonă

INTRODUCERE Pentru a investi in afara, intreprinzatorii trebuie sa aiba la dispozitie informatii privind situatia si performanta financiara a...

Tratamente și analize contabile privind trezoreria societății

1. Introducere Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evoluţii istorice, care a condus mai intâi, la identificarea noţiunii de...

Guvernanța corporativă în Germania

Asigurarea premiselor unei creşteri economice durabile nu se poate realiza fără o continuă preocupare pentru sporirea eficienţei utilizării...

Guvernarea Corporativa în Practica Internațională

Introducere În Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Australia, Austria, Germania, Olanda, Suedia, Hong Kong, India și în alte țări, se...

Ai nevoie de altceva?